27.06.2024 21

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Міський голова

_______ Володимир МОСКАЛЕНКО

 «_____»____________ 2024р.

 

 

 

 

Посадова інструкція

заступника начальника відділу молоді та спорту

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

  1. Загальна інформація

 

Категорія посади в органах місцевого самоврядування Шоста
Посада Заступник начальника відділу
Найменування структурного підрозділу Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради
Посада безпосереднього керівника Начальник відділу
Посада керівника структурного підрозділу Начальник відділу
Керівник виконавчого органу Міський голова
Посада особи, яка здійснює координацію діяльності Заступник міського голови

 

  1. Мета посади
Реалізація на території громади державної політики з питань молоді, фізичної культури і спорту.

 

  1. Основні посадові обов’язки
1. Бере участь у підготовці та проведенні спортивних змагань та масових заходів, здійснює заходи щодо комплектації та підготовки збірних команд  територіальної громади, забезпечення їх участі у змаганнях різних рівнів, здійснює заходи щодо пропаганди фізичної культури  і спорту, олімпійського руху.
2. Готує матеріали для розробки, координує та контролює виконання державних та міських програм з питань розвитку фізичної культури  і спорту, молодіжної політики.
3. Контролює ефективність використання та технічний стан спортивних споруд, незалежно від їх підпорядкованості, аналізує розвиток мережі закладів та клубів спортивної спрямованості.
4. Забезпечує аналіз проведення фізкультурно-оздоровчої роботи, розвитку масового спорту, рівня надання оздоровчих послуг населенню та вживає заходів щодо підвищення рівня якості роботи спортивних закладів, розширення їх мережі. Контролює дотримання спортивних класифікацій, державних нормативів з фізичної культури  і спорту.
5. Відповідає за роботу по підготовці спортивних резервів, контролює організацію навчально-тренувальної роботи з ними, незалежно  від їх підпорядкованості.
6. Організовує та проводить заходи, спрямовані на покращення стану молоді, національно-патріотичного виховання, забезпечує організацію оздоровлення та відпочинку дітей територіальної громади за путівками, придбаними за рахунок коштів міського бюджету.
7. Контролює організаційну роботу у спортивних клубах Коростенського міського ЦФЗН «Спорт для всіх».
8. Готує матеріали до звітності про роботу відділу у встановлені керівництвом  терміни, а також готує інформаційні матеріали про роботу відділу і події спортивного життя громади та розміщує їх на міському інформаційному порталі і сторінках відділу у соціальних мережах.
9. Здійснює опрацювання документів по охороні праці відділу (інструктаж, формування журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, журналу обліку видачі інструкцій з охорони праці у відділі, журнал реєстрації інструкцій з охорони праці у відділі та журнал реєстрації вступного інструктажу).
10. У разі тимчасової відсутності начальника відділу (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконує його обов’язки.
11. Виконує інші завдання керівництва виконавчого комітету в межах своєї компетенції.

 

  1. Права
– за дорученням начальника відділу, здійснювати контроль за виконанням чинного законодавства з питань, що стосуються молодіжної політики, розвитку фізичної культури та спорту;

– одержувати від підприємств та установ необхідні дані, передбачені формами звітності, а також матеріали, необхідні для роботи відділу;

– вносити начальнику відділу, заступнику міського голови пропозиції щодо покращення роботи відділу;

– брати участь у нарадах та інших заходах, на яких розглядаються питання, що належать до компетенції відділу;

– отримувати матеріально-технічне забезпечення для виконання покладених обов’язків та завдань.

 

  1. Зовнішня службова комунікація
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, апарати та секретаріати інших органів державної влади, обласні та районні державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради, районні та обласні ради, управління і відділи виконкому Коростенської міської ради, підприємства, установи та організації, фізичні особи-підприємці, фізичні особи та громадські організації.

 

  1. Умови служби
1. Вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста; вільне володіння державною мовою; вміння працювати з комп’ютерною технікою та користуватись програмними засобами; знати чинне законодавство з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту, діяльності органів самоврядування та органів виконавчої влади, інструкцію з діловодства, правила охорони праці та протипожежної безпеки.

2. Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, правил етичної поведінки, виконавської дисципліни виконавчого комітету Коростенської міської ради.

3. Забезпечувати якісне та своєчасне виконання інших завдань та функцій в межах компетенції відділу.

4. Можливі короткострокові відрядження в межах України та за кордон.

 

Погоджено

 

Заступник міського голови  

___________________

(підпис)

Олександр СИНИЦЬКИЙ _________________

(дата)

 

Начальник

відділу молоді та спорту

 

 

___________________

(підпис)

 

Сергій ВАКУЛЬЧУК

_________________

(дата)

 

Начальник  служби персоналу

 

 

___________________

(підпис)

 

 

 

Раїса ІВАНОВА

 

___________________

(дата)

 

 

Начальник  юридичного  відділу

 

 

___________________

(підпис)

 

 

Тетяна КАМІНСЬКА

___________________

(дата)

 

Голова профспілки  

___________________

(підпис)

 

Оксана ХРАПІЙЧУК ___________________

(дата)

 

 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений (-на):

 

«_____» __________ 2024р.          ____________________                 Ольга МІХАЛЄВА

                                                                         (підпис)

 

Посадову інструкцію отримав (-ла):

 

«_____» __________ 2024р.          ____________________                 Ольга МІХАЛЄВА

(підпис)

 

 

Оригінал: служба персоналу 1
Начальник відділу молоді та спорту 1

 

 

 

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1610
27 Червня 2024
Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія