Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту рішення Коростенської міської ради від 23.06.2005р. «Про затвердження Правил торгівлі на ринках та торговельних майданчиках м. Коростеня» з доповненням від 20.12.2007р. «Про внесення доповнення до рішення міської ради ( двадцять сьома сесія IV скликання) від 23.06.2005р. «Про затвердження Правил торгівлі на ринках та торговельних майданчиках м. Коростеня»

15.05.2024 29

ЗВІТ

про періодичне  відстеження результативності регуляторного акту рішення Коростенської міської ради від  23.06.2005р. «Про затвердження Правил торгівлі на ринках та торговельних майданчиках м. Коростеня» з доповненням від 20.12.2007р. «Про внесення  доповнення до рішення міської ради ( двадцять  сьома сесія IV скликання) від 23.06.2005р. «Про затвердження Правил торгівлі  на ринках та торговельних майданчиках м. Коростеня»

 

 

 1. Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

Рішення міської ради від 23.06.2005р. «Про затвердження Правил торгівлі на ринках та торговельних майданчиках м. Коростеня»  з доповненням від 20.12.2007р. «Про внесення  доповнення до рішення міської ради ( двадцять  сьома сесія IV скликання) від 23.06.2005р. «Про затвердження Правил торгівлі  на ринках та торговельних майданчиках м. Коростеня»

(далі – Правила).

 1. Назва виконавця заходів з відстеження

Управління економіки      виконавчого комітету  Коростенської міської ради

 1. Цілі прийняття акта

– урегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, які займаються організацією ринкової торгівлі у місті або здійснюють торгівлю на ринках, і споживачами;

– збільш чіткій облік торгових місць на ринку та контроль за їх використанням, чітке тлумачення розміту торгового місця.

–  забезпечення належних умов для здійснення торгівлі та обслуговування покупців на ринках, підвищення ефективності функціонування кожного ринку як важливого структурного елементу ринкової економіки;

– захист прав споживачів;

– створення необхідних умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками;

– упровадження ефективного контролю за якістю й безпекою товарів, що реалізуються на ринках;

– підвищення інформованості підприємців, які торгують на ринках, тощо.

 1. Строк виконання заходів з відстеження

Відповідно до аналізу регуляторного впливу та статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

травень 2023 року – травень 2024 року.

 1. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Періодичне

 1. Методи одержання результатів відстеження

Для одержання результатів відстеження результативності регуляторного акта використовується статистичний метод одержання даних, а також дослідження відповідності діючому законодавству України.

 1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних

Проведення відстеження результативності даного регуляторного акту зумовлено необхідністю визначення відповідності діючому законодавству України, яке на сьогоднішній день здійснює регулювання торгівельною діяльністю, а саме: Господарському кодексу України, Цивільному кодексу України, Податковому кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про захист справ споживачів», Закони України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,  іншим нормативно-правовим актам.

Разом з тим, для одержання результатів відстеження визначено наступні статистичні показники:

1.Кількість ринків (торговельних майданчиків), які розташовані на території Коростенської міської територіальної громади (кількість).

 1. Кількість торгових точок на ринках (кількість).
 2. Кількість суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на ринках
 3. Кількість скарг/звернень на якість надання послуг.

5.Кількість порушень суб’єктами господарювання (торгуючими і утримувачами ринків) чинного законодавства України з питань торгівлі на ринках, захисту прав споживачів, санітарно-епідеміологічного, податкового, ветеринарного і пожежного законодавства.

 1. Кількісні та якісні показники результативності

Кількісні та якісні показники результативності дії регуляторного акта:

Назва показника 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік
Кількість ринків(торговельних майданчиків), які розташовані на території Коростенської міської територіальної громади 3 3 3 3
Кількість торгових точок на ринках 2189 2089 2089 2089
Кількість скарг/звернень на якість надання послуг 14 10 9 5
Кількість порушень суб’єктами господарювання (торгуючими і утримувачами ринків) чинного законодавства України з питань торгівлі на ринках, захисту прав споживачів, санітарно-епідеміологічного, податкового, ветеринарного і пожежного законодавства 0 0 0 0
 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Рішення міської ради від  23.06.2005р. «Про затвердження Правил торгівлі на ринках та торговельних майданчиках м. Коростеня» з доповненням від 20.12.2007р. є регуляторним актом, який діє на необмежене коло осіб, є загальнообов’язковим до застосування  та території Коростенської міської територіальної громади, разом з тим має достатньо низький ступінь досягнення визначених цілей, оскільки через суперечності діючому законодавству України ускладнює забезпечення створення належних умов для здійснення торгівлі та обслуговування покупців. Нормативно-правова база на якій базується даний регуляторний акт застаріла, містить положення, які втратили чинність та є неактуальними для застосування на сьогоднішній день.

Отже, результати реалізації положень регуляторного акта є неефективними та не досягають задекларованих цілей.

Зауваження до регуляторного акта

На підставі періодичного відстеження результативності зазначеного регуляторного акта, можна зробити висновок, що даний регуляторний акт покликаний налагоджувати господарські відносини із впорядкування провадження торговельної діяльності та надання послуг та в перспективному плані є актуальним для підвищення відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності  за створення належних умов для організації торгівлі на ринках , покращення обслуговування покупців.

Однак, регуляторний акт – рішення міської ради від  23.06.2005р. «Про затвердження Правил торгівлі на ринках та торговельних майданчиках м. Коростеня» з доповненням від 20.12.2007р. не відповідає ряду діючих нормативно-правових актів, а саме: Постанови Верховної ради України від 19.05.2016 №1377-VIII «Про перейменування окремих населених пунктів та районів», Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Поряд з тим, дане рішення містить суттєві суперечності нормам та вимогам спеціалізованого законодавства України в сфері торгівельного обслуговування населення. Отже, наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002 № 57/188/84/105 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках», на основі якого розроблено Правила містить застарілі положення, що на даний час втратили чинність.

Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 №168 «Про внесення змін до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» скасована необхідність ведення Книги відгуків та пропозицій.

Діючими правилами торгівлі передбачається наявність на торговельному місці продавця, зокрема, копії ліцензії у разі здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Слід зазначити, що 01.01.2017 набрали чинності зміни до Закону України від 02.03.2015 № 222-VІІІ «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон № 222), передбачені Законом України від 26.11.2015 № 835-VІІІ «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (далі – Закон № 835), відповідно до яких, зокрема, скасовано оформлення ліцензії, як документа у паперовій формі, необхідність одержання дублікатів та копій ліцензії.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону № 222 ліцензія – право суб’єкта господарювання на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню; видача ліцензії – надання суб’єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, про що робиться запис у ліцензійному реєстрі.

Разом з тим, Правилами передбачено обов’язковість узгодження з місцевим   органом самоврядування режиму роботи ринку, проте режим роботи закладів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, може встановлюватися суб’єктами господарювання самостійно.

Правилами регламентовано, що засоби вимірювальної техніки, які використовуються продавцями на ринку, повинні мати повірочне тавро територіального органу Державного комітету України з питань технічного   регулювання та споживчої політики, проте комітет ліквідовано у 2011 року в ході адміністративної реформи Президента. На базі Держспоживстандарту створена Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекція України).

З огляду на вищевикладене та враховуючи виявлені суперечності Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України від 02.03.2015 № 222-VІІІ «Про ліцензування видів господарської діяльності», а також місткість застарілих положення, що на даний час втратили чинність, даний регуляторний акт потребує визнання таким, що втратив чинність, як такий, що не відповідає принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Міський голова   Володимир  МОСКАЛЕНКО

 

Заступник міського голови Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ
Заступник начальника управління економіки Володимир ГОМОНОВ
Начальник відділу регулювання торгівлі та побутового обслуговування Віра БЕЗПАЛЬКО

 

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1608 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія