Про призначення уповноважених осіб з публічних закупівель виконавчого комітету Коростенської міської ради та затвердження Положення «Про уповноважену особу з публічних закупівель виконавчого комітету Коростенської міської ради»

26.06.2024 17

Про призначення уповноважених осіб з публічних закупівель виконавчого комітету Коростенської міської ради та затвердження Положення «Про уповноважену особу з публічних закупівель виконавчого комітету Коростенської міської ради»

 У К Р А Ї Н А

       Коростенська міська рада Житомирської області

    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

       Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 10.07.2024р.  №         .

Про призначення уповноважених осіб з публічних закупівель виконавчого комітету Коростенської міської ради та затвердження Положення «Про уповноважену особу з публічних закупівель виконавчого комітету Коростенської міської ради»

           З метою забезпечення організації та проведення процедур закупівель, спрощених закупівель, оприлюднення звітів про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, максимальної ефективності використання та економії бюджетних коштів, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель товарів, робіт та послуг, відповідно до ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі», наказу Міністерства економіки України від 08.06.2021 року № 40 «Про затвердження Примірного положення про уповноважену особу», враховуючи Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. № 1178 (надалі по тексту – Особливості), керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради

 РІШАЄ:

 1. Визначити уповноваженою особою з публічних закупівель виконавчого комітету Коростенської міської ради з 10.07.2024 р. – головного спеціаліста-юрисконсульта юридичного відділу виконавчого комітету Яндюка Павла Сергійовича.
 2. Визначити уповноваженою особою з публічних закупівель виконавчого комітету Коростенської міської ради з 10.07.2024 р. – головного спеціаліста-юрисконсульта юридичного відділу виконавчого комітету Лакиду Світлану Михайлівну.
 3. Встановити, що на уповноважену особу, визначену у пункті 1 цього рішення, покладаються обов’язки щодо проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, передбачених статтями 13 та 14 Закону України «Про публічні закупівлі», закупівель з використанням електронного каталогу відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням Особливостей, а також проведення закупівель, що здійснюються відповідно до пункту 13 Особливостей.
 4. Встановити, що на уповноважену особу, визначену у пункті 2 цього рішення, покладаються обов’язки щодо проведення закупівель без використання електронної системи закупівель та оприлюднення в електронній системі закупівель звітів про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, у випадках передбачених Законом з урахуванням Особливостей.
 5. Затвердити Положення «Про уповноважену особу з публічних закупівель виконавчого комітету Коростенської міської ради», що додається, та визначити, що з 10.07.2024 р. при виконанні своїх завдань та обов’язків уповноважені особи, визначені у пунктах 1 та 2 цього рішення, керуються ним.
 6. У випадку тимчасової відсутності (під час перебування на лікарняному, у відрядженні або відпустці тощо) уповноваженої особи, визначеної у пункті 1 цього рішення, виконання її обов’язків з усіма належними їй правами здійснює уповноважена особа, визначена у пункті 2 цього рішення.

У випадку тимчасової відсутності (під час перебування на лікарняному, у відрядженні або відпустці тощо) уповноваженої особи, визначеної у пункті 2 цього рішення, виконання її обов’язків з усіма належними їй правами здійснює уповноважена особа, визначена у пункті 1 цього рішення.

 1. Вважати такими, що з 10.07.2024 р. втратили чинність:
 • Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 21.04.2021р. № 303 «Про призначення уповноваженої особи з публічних закупівель виконавчого комітету Коростенської міської ради»;
 • Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 15.06.2022р. № 230 «Про затвердження Положення «Про уповноважену особу з публічних закупівель виконавчого комітету Коростенської міської ради»;
 • Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 17.08.2022р. № 326 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 15.06.2022 року № 230 «Про затвердження Положення «Про уповноважену особу з публічних закупівель виконавчого комітету Коростенської міської ради»;
 • Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 16.11.2022р. № 486 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 15.06.2022 року № 230 «Про затвердження Положення «Про уповноважену особу з публічних закупівель виконавчого комітету Коростенської міської ради» (зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету Коростенської міської ради від 17.08.2022 року № 326)».

Міський голова                                                       Володимир МОСКАЛЕНКО

Керуючий справами виконкому

Олена РИЖОВА

Начальник юридичного відділу

Тетяна КАМІНСЬКА

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Коростенської міської ради

від 10.07.2024 р. №_____

 

ПОЛОЖЕННЯ

про уповноважену особу з публічних закупівель

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 1. Загальні положення

 1.1. Положення про уповноважену особу з публічних закупівель виконавчого комітету Коростенської міської ради (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), з урахуванням наказу Мінекономіки від 08.06.2021 р. № 40 «Про затвердження Примірного положення про уповноважену особу», нормативно-правових актів, прийнятих на виконання вимог Закону, нормативно-правових актів, що регулюють сферу публічних закупівель, і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності уповноваженої особи (осіб) з публічних закупівель виконавчого комітету Коростенської міської ради (далі – уповноважена особа (особи)), а також її(їхні) права, обов’язки та відповідальність.

1.2. Уповноважена особа (особи) – посадова особа (особи) виконавчого комітету Коростенської міської ради (далі – Замовник), визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, а також оприлюднення в електронній системі закупівель звітів про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, згідно із Законом на підставі рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради.

1.3. Метою діяльності уповноваженої особи (осіб) є організація та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель в інтересах Замовника на засадах об’єктивності та неупередженості, а також оприлюднення в електронній системі закупівель звітів про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, у випадках передбачених Законом з урахуванням нормативно-правових актів, прийнятих на виконання вимог Закону, та нормативно-правових актів, що регулюють сферу публічних закупівель.

1.4. Уповноважена особа (особи) у своїй діяльності керується Законом, принципами здійснення публічних закупівель, визначених Законом, нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання Закону, нормативно-правовими актами, що регулюють сферу публічних закупівель, рішеннями Коростенської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, та цим Положенням.

1.5. Уповноважена особа (особи) в установленому законодавством та рішеннями Замовника порядку, у межах своїх повноважень взаємодіє з структурними підрозділами виконавчого комітету, його посадовими (службовими) особами, місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування.

1.6. Уповноважена особа (особи) для здійснення своїх функцій, визначених Законом, підтверджує свій рівень володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель шляхом проходження безкоштовного тестування.

1.7. Терміни, які використовуються в цьому Положенні, вживаються в значеннях, визначених Законом, нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання, нормативно-правовими актами, що регулюють сферу публічних закупівель.

 1. Організація діяльності уповноваженої особи (осіб)

 2.1. Уповноважена особа (особи) визначається на підставі рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради.

2.2. Замовник для організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, оприлюднення в електронній системі закупівель звітів про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, може призначати одну або декілька уповноважених осіб залежно від обсягів закупівель та особливостей своєї діяльності за умови, що кожна з таких осіб буде відповідальною за організацію та проведення конкретних процедур закупівель/спрощених закупівель, оприлюднення в електронній системі закупівель звітів про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

2.3. У разі визначення кількох уповноважених осіб розмежування їх повноважень та обов’язків визначається рішенням Замовника.

2.4. У разі визначення двох і більше уповноважених осіб Замовник може прийняти рішення про утворення відповідного окремого структурного підрозділу та визначити керівника, який організовує роботу такого підрозділу.

2.5. У разі відсутності однієї уповноваженої особи (під час перебування на лікарняному, у відрядженні або відпустці) Замовник має право визначити іншу уповноважену особу, яка буде виконувати обов’язки такої уповноваженої особи.

2.6. Не можуть визначатися (призначатися) уповноваженими особами посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.

2.7. За рішенням Замовника може утворюватися робоча група у складі посадових (службових) осіб Замовника, ініціатором утворення якої може бути уповноважена особа (особи).

2.8. У рішенні про утворення робочої групи Замовник визначає перелік посадових (службових) осіб, що входять до складу робочої групи, та уповноважену особу, яка буде головою, у разі якщо в замовника призначено кілька уповноважених осіб.

2.9. До складу робочої групи не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної в місті, районної, обласної ради.

2.10. У разі утворення робочої групи уповноважена особа є її головою та організовує її роботу.

2.11. Робоча група бере участь:

—   у підготовці тендерної документації, оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимог до предмета закупівлі;

—    у розгляді тендерних пропозицій/пропозицій;

—    у проведенні переговорів у разі здійснення переговорної процедури.

2.12. Члени робочої групи об’єктивно та неупереджено розглядають тендерні пропозиції/пропозиції та забезпечують збереження конфіденційності інформації, яка визначена учасниками як конфіденційна.

2.13. Рішення робочої групи оформлюються протоколом із зазначення дати і часу прийняття рішення та мають дорадчий характер.

2.14. Ініціаторами закупівель товарів, робіт і послуг з метою забезпечення здійснення завдань (функцій) та повноважень Замовника виступають структурні підрозділи, посадові (службові) особи Коростенської міської ради та її виконавчого комітету.

2.15. У разі, якщо для здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг необхідне проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та/або закупівлі з використанням електронного каталогу, для ініціювання проведення такої закупівлі ініціатор закупівлі, що визначений у пункті 2.14. цього Положення, завчасно готує письмовий лист-клопотання, в якому зазначає всю інформацію, необхідну для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та/або закупівлі з використанням електронного каталогу. У разі необхідності така інформація може викладатись у вигляді додатків до відповідного листа-клопотання та/або надаватись у вигляді документів, які додаються до відповідного листа-клопотання та є його невід’ємною частиною.

2.16. Лист-клопотання підписується ініціатором закупівлі та заступником міського голови згідно з розподілом обов’язків. Додатково лист-клопотання можуть погоджувати з іншими зацікавленими структурними підрозділами, посадовими (службовими) особами Замовника. Підписаний та погоджений (у разі необхідності) лист-клопотання подається на ім’я міського голови (особи, яка виконує його обов’язки), через візу якого уповноважена особа (особи) приймає лист-клопотання до роботи.

2.17. У разі, якщо ініціатором закупівлі виступає заступник міського голови та/або керуючий справами виконкому, лист-клопотання може готуватись уповноваженою особою (особами) з урахуванням інформації отриманої від відповідного заступника міського голови та/або керуючого справами виконкому, інших посадових (службових) осіб Замовника. У такому разі лист-клопотання підписується відповідним заступником міського голови та/або керуючим справами виконкому, який (які) виступає ініціатором закупівлі, та подається на ім’я міського голови (особи, яка виконує його обов’язки), через візу якого уповноважена особа (особи) приймає лист-клопотання до роботи.

2.18. Уповноважена особа (особи) розглядає лист-клопотання та додатки до нього (у разі їх наявності) i за умови відсутності обґрунтованих вимог та зауважень до них готує необхідні документи для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та/або закупівлі з використанням електронного каталогу, та проводить таку закупівлю відповідно до чинного законодавства.

За наявності обґрунтованих вимог та зауважень до лист-клопотання та/або додатків до нього (у разі їх наявності) уповноважена особа (особи) надає письмові зауваження/вимоги ініціатору закупівлі. Ініціатор закупівлі зобов’язаний на підставі наданих уповноваженою особою (особами) письмових зауважень/вимог внести відповідні зміни до листа-клопотання та/або додатків до нього (у разі їх наявності).

 1. Засади діяльності та вимоги до уповноваженої особи (осіб)

3.1. Уповноважена особа (особи) здійснює діяльність на підставі рішення виконавчого комітету рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради та цього Положення.

3.2. Уповноважена особа (особи) може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання замовником таких повноважень, оформлених відповідно до законодавства.

3.3. Уповноважена особа (особи) не може здійснювати діяльність на підставі договору про надання послуг для проведення процедур (процедури) закупівель/спрощених закупівель (спрощеної закупівлі).

3.4. Під час організації та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі уповноважена особа (особи) не повинна створювати конфлікт між інтересами Замовника та учасників процедури закупівлі/спрощеної закупівлі чи між інтересами учасників процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі. У разі наявності зазначеного конфлікту уповноважена особа (особи) інформує про це Замовника, який приймає відповідне рішення щодо проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі без участі такої особи.

3.5. Рішення уповноваженої особи (осіб) оформлюються протоколом із зазначенням дати прийняття рішення, який підписується уповноваженою особою, яка його склала.

3.6. Уповноважена особа (особи) повинна мати вищу освіту, як правило, юридичну або економічну, та базовий рівень знань у сфері публічних закупівель.

3.7. Уповноваженій особі (особам) рекомендовано мати досвід роботи у сфері публічних закупівель.

3.8. Уповноваженій особі (особам) рекомендовано дотримуватися принципів доброчесності та діяти на основі етичних міркувань, передбачених настановами щодо етичної поведінки під час здійснення публічних закупівель.

3.9. Залежно від обсягів та предмета закупівлі уповноваженій особі (особам) доцільно орієнтуватися, зокрема, у таких питаннях:

— в основах сучасного маркетингу, кон’юнктурі ринків товарів, робіт і послуг та факторах, що впливають на її формування, а також джерелах інформації про ринкову кон’юнктуру;

— у чинних стандартах та технічних умовах товарів, робіт і послуг, які закуповуються замовником;

— у видах, істотних умовах та особливостях укладення догорів про закупівлю товарів, робіт і послуг тощо.

3.10. Оплата праці уповноваженої особи (осіб) здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів. Розмір заробітної плати уповноваженої особи (осіб) визначається у трудовому договорі (контракті) відповідно до вимог законодавства.

3.11. Уповноважена особа (особи) розпорядженням міського голови, у встановленому законодавством порядку,  може преміюватись за якісне та сумлінне виконання обов’язків пов’язаних з організацією та проведенням процедур закупівель/спрощених закупівель.

3.12. До основних завдань (функцій) уповноваженої особи (осіб) належать:

— планування закупівель та формування річного плану закупівель в електронній системі закупівель;

— здійснення вибору типу / виду закупівлі;

— проведення процедур закупівель/спрощених закупівель;

— застосування електронного каталогу;

— оприлюднення в електронній системі закупівель звітів про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, у випадках передбачених Законом з урахуванням нормативно-правових актів, прийнятих на виконання вимог Закону / нормативно-правових актів, що регулюють сферу публічних закупівель;

— забезпечення укладання рамкових угод;

— забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;

— забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

— забезпечення оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, необхідної для виконання вимог Закону та/або нормативно-правових актів, прийнятих на його виконання / нормативно-правових актів, що регулюють сферу публічних закупівель;

— забезпечення надсилання в електронному вигляді до органу оскарження інформації, документів та матеріалів щодо проведення процедур закупівель у разі отримання запиту від органу оскарження;

— взаємодія з органами, що здійснюють контроль у сфері публічних закупівель під час виконання ними своїх функцій відповідно до законодавства;

— здійснення інших дій, передбачених Законом, трудовим договором (контрактом) або рішеннями Коростенської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, та цим Положенням.

 1. Права та обов’язки уповноваженої особи (осіб)

4.1. Уповноважена особа (особи) має право:

— проходити навчання з питань організації та здійснення публічних закупівель, у тому числі дистанційне, що здійснюється за допомогою мережі Інтернет;

— брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, що закуповуватимуться;

— запитувати та отримувати рекомендації та інформацію від суб’єктів господарювання для планування закупівель та підготовки до проведення процедур закупівель/спрощених закупівель;

— вимагати та отримувати від посадових (службових) осіб і структурних підрозділів Замовника інформацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), пов’язаних з організацією та проведенням процедур закупівель/спрощених закупівель, оприлюдненням в електронній системі закупівель звітів про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель;

— приймати рішення, узгоджувати проекти документів, зокрема проект договору про закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, та підписувати в межах компетенції відповідні документи;

— ініціювати утворення робочої групи із складу посадових (службових) осіб Замовника;

— надавати пропозиції керівнику щодо співпраці із централізованою закупівельною організацією;

— брати участь у нарадах, зборах з питань, пов’язаних з виконанням її функціональних обов’язків;

— надавати роз’яснення та консультації посадовим (службовим) особам, структурним підрозділам Замовника з питань, що належать до компетенції уповноваженої особи;

— ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов’язки уповноваженої особи (осіб);

— надавати пропозиції керівнику Замовника щодо організації закупівельної діяльності;

— приймати рішення з оформленням відповідного протоколу щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка (за можливості) оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

— здійснювати інші дії, передбачені законодавством, рішеннями Коростенської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, та цим Положенням.

4.2. Уповноважена особа (особи) зобов’язана:

— дотримуватися законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

— організовувати та проводити процедури закупівель/спрощені закупівлі згідно з вимогами Закону з урахуванням нормативно-правових актів, прийнятих на виконання вимог Закону / нормативно-правових актів, що регулюють сферу публічних закупівель;

— оприлюднювати в електронній системі закупівель звіти про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, у випадках передбачених Законом з урахуванням нормативно-правових актів, прийнятих на виконання вимог Закону / нормативно-правових актів, що регулюють сферу публічних закупівель;

— забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель/спрощених закупівель, об’єктивний вибір переможця;

— у встановленому Законом порядку визначати переможців процедур закупівель/спрощених закупівель;

— оприлюднювати іншу інформацію, документи, передбачені Законом.

4.3. Уповноважена особа (особи) несе персональну відповідальність:

— за прийняті нею рішення і вчинені дії (бездіяльність) відповідно до чинного законодавства України;

— за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель;

— за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання вимог Закону / нормативно-правовими актами, що регулюють сферу публічних закупівель.

 

Керуючий справами виконкому                                                                                                             Олена РИЖОВА

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1610
27 Червня 2024
Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія