Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про встановлення регульованого тарифу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом в місті Коростень, що працює в режимі маршрутного таксі»

14.12.2021 385

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради   «Про встановлення регульованого тарифу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом в місті Коростень, що працює в режимі маршрутного таксі»

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради  

«Про встановлення регульованого тарифу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом в місті Коростень, що працює в режимі маршрутного таксі»

Аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України від 11.09.2003 №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами).

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати

шляхом державного регулювання

Відповідно до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради №418 від 23.06.2021 року регульований тариф на перевезення пасажирів автомобільним транспортом в місті Коростень, що працює в режимі маршрутного таксі, (далі – тарифу) складає 7,00 грн за одну поїздку.

Відповідно до ст.10 Закону України «Про автомобільний транспорт» тарифна політика повинна забезпечувати баланс між платоспроможним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання, а також задовольняти підприємницький інтерес, забезпечувати розвиток автомобільного транспорту, стимулювати впровадження новітніх технологій.

Механізм формування тарифів на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування визначається Методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої Наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 року № 1175 (далі – Методика).

Відповідно до п.1.6. Методики перегляд рівня тарифів повинен здійснюватися у зв’язку зі зміною умов виробничої діяльності та реалізації послуг, що не залежать від господарської діяльності перевізника, в тому числі в разі зміни вартості палива більш ніж на 10% та за зверненнями автопідприємств – перевізників.

На розгляд виконавчого комітету Коростенської міської ради надійшли звернення від перевізників, що здійснюють міські пасажирські перевезення, про необхідність перегляду діючого тарифу на послуги з пасажирських перевезень у зв’язку з постійним ростом фактичних витрат, які не залежать від господарської діяльності підприємств-перевізників.

У зв’язку з постійним зростанням витрат перевізники не в змозі забезпечити виконання в необхідних обсягах поточного та капітального ремонту рухомого складу, що в свою чергу призводить до загрози зриву дотримання графіку руху міських маршрутів. Так, на сьогоднішній день із-за нерентабельності кількість обслуговуючого транспорту скоротилася на 19,4%, 3 із 17 маршрутів не обслуговуються, перевізники відмовляються обслуговувати місто після 21:00 год. Низький рівень оплати водіїв призвів до високого рівня плинності кадрів.

Така ситуація має визначену сферу негативного впливу, що розповсюджується як на суб’єктів підприємницької діяльності, які надають послуги з перевезення пасажирів, на населення міста та на органи влади (органи місцевого самоврядування) в частині отримання скарг від населення на невиконання графіків руху автобусів, що погіршує транспортне обслуговування міста, а також гальмування розвитку підприємницької діяльності у сфері автомобільних перевезень.

Невідповідність собівартості перевезень пасажирів діючому тарифу ставить під загрозу стабільність забезпечення населення міста послугами з пасажирських перевезень і може призвести до припинення або суттєвого обмеження надання послуги споживачам міста; росту плинності кадрів; несвоєчасного здійснення податкових платежів; утворення заборгованості із заробітної плати на автопідприємствах.

Негативним наслідком невідповідності тарифу рівню економічно – обґрунтованих витрат є подальший фізичний знос основних засобів автопідприємств, що може призвести до підвищення аварійності та зниження якості послуги пасажирських перевезень.

 

Порівняльні показники основних видів витрат

 

Показник Одиниця виміру Червень

2021 року

Грудень

2021 року

Темп приросту, %
Паливо:
Дизельне паливо

(середній показник)

грн./літр 26,45 30,09 113,8
Скраплений газ (метан) грн./м3 19,68 42,0 У 2,1 рази
Мінімальна заробітна плата грн. 6000,00 6500,00 108,3

При діючому тарифі, у зв’язку зі збільшенням вартості пального, мінімальної заробітної плати, значним подорожчанням запчастин, стрімким ростом трудової міграції водіїв, автоперевізники міста не мають можливості підвищити заробітну плату, підтримувати рухомий склад у належному технічному та санітарному стані, виконувати зобов’язання згідно з чинними договорами на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив

 

Групи Так Ні Обґрунтування негативного впливу
Громадяни Так брак коштів у суб’єктів підприємницької діяльності, які надають послуги з перевезення пасажирів, призводить до погіршення технічного обслуговування транспортних засобів, що, в свою чергу, впливає на якість та безпеку пасажирський перевезень
Органи місцевого самоврядування Так дисбаланс інтересів пасажирів та суб’єктів підприємницької діяльності, які надають послуги з перевезення пасажирів
Суб’єкти господарювання так ріст собівартості перевезень призводить до погіршення фінансового стану суб’єктів господарської діяльності
в т.ч. суб’єкти

малого підприємництва

так

Обґрунтування необхідності державного регулювання та неможливості розв’язання проблеми за допомогою чинного регулювання:

– чинне регулювання не забезпечує розв’язання проблеми, оскільки постійно зростає вартість паливо-мастильних матеріалів та технічного обслуговування;

– проблема не може бути вирішена із застосуванням ринкових механізмів, оскільки на послуги, які мають істотну соціальну значущість, запроваджуються регульовані ціни.

Встановлення тарифів на транспортні послуги належить до повноважень виконавчого комітету Коростенської міської ради відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Встановлення тарифу на економічно обґрунтованому рівні, сприятиме стабільній роботі суб’єктів підприємницької діяльності, які надають послуги з перевезення пасажирів, своєчасній та підвищенній виплаті заробітної плати, сплати податків до бюджету, забезпечить регулярність руху автобусів на маршруті, підвищить якість надання послуг з перевезень пасажирів.

 

  1. II. Цілі державного регулювання

Основна ціль державного регулювання – забезпечення реалізації єдиної тарифної політики на перевезення пасажирів громадським транспортом, основні завдання якої спрямовані на:

– забезпечення економічного розвитку підприємницької діяльності у сфері автомобільного транспорту, створення рівних умов для роботи всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері пасажирських перевезень, розвитку конкуренції;

– збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів за рахунок отримання податків від суб’єктів підприємницької діяльності;

– забезпечення потреб мешканців міста у якісному транспортному обслуговуванні шляхом збільшення кількості обслуговуючого транспорту та відновлення роботи нерентабельних маршрутів.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

Вид альтернативи Опис альтернативи
 

Альтернатива 1

Залишити діючий тариф на перевезення пасажирів – 7,00 грн за одне перевезення.
 

Альтернатива 2

Встановити тариф на перевезення пасажирів на рівні собівартості (без врахування рентабельності) в розмірі 8,80 грн. за одне перевезення.
 

Альтернатива 3

Встановити тариф на перевезення пасажирів на економічно обґрунтованому рівні з урахуванням планового прибутку в розмірі 10,00 грн. за одне перевезення.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави та органів місцевого самоврядування

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
1 2 3
Альтернатива 1 Незмінність обсягів компенсаційних виплат за пільговий проїзд з міського бюджету.

 

Недотримання вимог ст. 10 Закону України «Про автомобільний транспорт» призведе до погіршення  фінансового становища перевізників, що в свою чергу вплине на зниження надходжень до бюджетів різних рівнів.

Можливе припинення підприємницької діяльності із-за високих рівнів збитків.

В той же час зросте загальний рівень напруги серед перевізників-пасажирів, що дестабілізує функціонування транспортної галузі в цілому.

Альтернатива 2 Короткострокове вирішення питання забезпечення міста транспортним сполученням.

Очікується незначне збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, що дасть можливість спрямувати додаткові кошти на вирішення соціальних потреб громади.

Відсутність інвестицій в транспортну сферу міста із-за відсутності рентабельності у перевізника. Висока ймовірність того, що перевізники і надалі не будуть обслуговувати деякі маршрути та відмовлятись курсувати у вечірній час
Альтернатива 3 Забезпечення організації міських пасажирських перевезень відповідно до чинного законодавства України та потреб мешканців міста.

Сприяння подальшого розвитку конкуренції у сфері пасажирських перевезень.

Збільшення надходжень від сплати обов’язкових податків та платежів.

Збільшення обсягу компенсаційних виплат  за пільговий проїзд в міському транспорті

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян м. Коростень

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
1 2 3
Альтернатива 1 Незмінність вартості послуги не призведе до збільшення витрат громадян на пасажирські перевезення.

 

Погіршення технічного стану транспортного засобу, зменшення кількості рейсів, припинення діяльності окремих маршрутів, відмова перевізників обслуговувати міські маршрути у вечірній час. Все це приведе до збільшення витрат пасажира на оплату вартості транспортних послуг у зв’язку з необхідністю здійснення пересадок або ж користування альтернативним видом транспорту (таксі).

Тобто якість послуг з перевезення поступово буде погіршуватися, така альтернатива вирішення проблеми веде до суттєвого погіршення автомобільних перевезень у місті.

Альтернатива 2 Транспорт міста буде курсувати. Збільшення витрат за послуги перевезення при незмінній якості послуг.

Прийняття даної альтернативи не вирішить проблему в якісному та безпечному транспортному обслуговуванні пасажирських перевезень автобусними маршрутами міста. Нерентабельні автобусні маршрути/рейси обслуговуватись перевізниками не будуть.

Альтернатива 3 Забезпечення організації пасажирських перевезень відповідно до потреб мешканців міста: відновлення роботи після 21:00 год., забезпечення курсування нерентабельних міських маршрутів, підвищення якості пасажирських перевезень у місті; безпека руху за рахунок своєчасного поточного утримання та ремонту рухомого складу; створення конкуренції серед суб’єктів підприємницької діяльності, які надають послуги з перевезення пасажирів. Все це надасть додаткові переваги мешканцям міста (зручність руху та скорочення часу пересування).

Крім того, очікується збільшення надходжень до міського бюджету, що дозволить спрямувати додаткові кошти на  вирішення соціальних потреб населення міста.

Збільшення витрат пасажира на транспортні послуги, що буде сприйнято з невдоволенням зі сторони жителів громади.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць (суб’єктів господарювання) 1 3 4
Питома вага групи в загальній кількості, відсотків 25,0 75,0 100%

 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
1 2 3
Альтернатива 1 Вигоди відсутні Зростання збитків перевізників від економічно не обґрунтованих тарифів;

втрата кваліфікованих працівників внаслідок недоотримання належного рівня оплати праці;

загроза припинення діяльності з перевезення пасажирів

Альтернатива 2 Вигоди відсутні

 

 

Організація роботи громадського транспорту без отримання фінансової вигоди.

Виникнення заборгованості по сплаті обов’язкових податків та платежів.

 

Альтернатива 3

Отримання вигоди від провадження діяльності з надання транспортних послуг на міських пасажирських маршрутах;

можливість оновлення рухомого складу;

гідна оплата праці найманого персоналу;

безпека дорожнього руху пасажирського автотранспорту

Витрати пов’язанні з підвищення якості транспортних послуг та забезпечення роботи неприбуткових маршрутів, рейсів.

 

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Витрати За перший рік За п’ять років
1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, (тис.грн.)

– навчання водіїв категорії «D» (10 водіїв в рік)

 

 

70,00

 

 

350,0

2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), (тис.грн.) 171,6 858,0
3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, (тис.грн.)
4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), (тис.грн.)
5 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), (тис.грн.)
6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), (тис.грн.)
7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, (тис.грн.) 800,4 4002,1
8 Інше (витрати на охорону праці), (тис.грн.)
9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), (тис.грн.) 1042,0 5210,0
10 Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць 1 1
11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), (тис.грн.) 1042,4 5210,0

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат У перший рік Періодичні (за рік) Витрати за п’ять років
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, (тис. грн) 70,0 70,0 350,0

 

Вид витрат Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік) Витрати

за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), тис. грн 171,6 858,0

 

Вид витрат Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік) Витрати на оплату штрафних санкцій за рік Разом за рік Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу), тис. грн

 

Вид витрат Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

 

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік) Разом за рік Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), тис. грн

 

Вид витрат Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо) Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий) Разом за рік (стартовий) Витрати за п’ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), тис.грн

 

Вид витрат За рік (стартовий) Періодичні
(за наступний рік)
Витрати за п’ять років
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), тис. грн

 

Вид витрат Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік) Витрати за
п’ять років
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, тис. грн 800,4 4002,1

 

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, грн
Альтернатива 1
Альтернатива 2
Альтернатива 3 5 210 000,00


І
V. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми будуть усунуті);

2 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема залишається).

Рейтинг результат-тивності Бал результат-тивності Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 Прийняття може призвести до зупинки роботи транспортних засобів на маршрутах в зв’язку із збитковістю проведення господарської діяльності.
Альтернатива 2 2 Дана альтернатива забезпечить організацію пасажирських перевезень в межах міста без отримання фінансової вигоди перевізником, що порушує принципи підприємницької діяльності та негативно впливає на якість послуг, що надаються.
Альтернатива 3 4 При впровадженні зазначеної альтернативи будуть створені умови для реалізації вимог статті 10 Закону України «Про автомобільний транспорт», а саме: «…тарифна політика на автомобільному транспорті має задовольняти підприємницький інтерес, забезпечувати розвиток автомобільного транспорту, стимулювати впровадження новітніх технологій  перевезень, застосування сучасних типів транспортних засобів».

Лише у даний спосіб можна вирішити дане питання врахувавши інтереси громадян, органів місцевого самоврядування та суб’єктів підприємницької діяльності, які надають послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом. Цей спосіб стимулює автомобільних перевізників до якості та безпеки перевезень, сприяє розвитку добросовісної конкуренції, поліпшенню рівня послуг, що надаються.

 

 

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу
Альтернатива 1 Вартість проїзду залишається не змінною,  що не впливає на збільшення витрат пасажира на користування громадським транспортом.

Для органів місцевого самоврядування залишаються  незмінними видатки з міського бюджету на компенсацію пільгового проїзду

Основні втрати несе перевізник:

– зростання збитків від економічно не обґрунтованих тарифів;

– втрата кваліфікованих працівників внаслідок недоотримання належного рівня оплати праці;

– погіршення технічного стану автопарку.

Зазначене несе загрозу обмеження або припинення діяльності з перевезення пасажирів в місті, що змусить містян шукати альтернативні види транспорту, а це призведе до  збільшення витрати на пересування містом.

Цілі не можуть бути досягнуті
Альтернатива 2 Короткострокове вирішення питання забезпечення міста транспортним сполученням.

Очікується незначне збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, що дасть можливість спрямувати додаткові кошти на вирішення соціальних потреб громади.

Організація підприємницької діяльності без отримання фінансової вигоди не забезпечить виконання малорентабельних маршрутів та рейсів, що призведе до зниження якості та безпеки транспортного обслуговування. Цілі ухвалення регуляторного акта буде досягнуто частково, проблема значно зменшиться, але важливі та критичні її аспекти, такі як якість та безпечність транспортного обслуговування громадян м. Коростень не будуть вирішені.
Альтернатива 3 Виконання умов ст.10 Закону України «Про автомобільний транспорт» призведе до:

– підвищення якості ба безпеки пасажирських перевезень;

– забезпеченню належної заробітної плати найманого персоналу перевізника;

– збільшення надходжень до міського бюджету;

– інвестування перевізником у транспорту інфраструктуру міста;

– створення конкурентного середовища;

– тощо.

Збільшення обсягів компенсації пільгового проїзду з міського бюджету та збільшення витрат пасажирів на транспортні послуги, що має компенсуватись якістю. Забезпечує досягнення цілей ухвалення регуляторного акта щодо створення умов якісного та безпечного перевезення пасажирів та захисту автоперевізників від впровадження збиткової господарської діяльності. При упровадженні зазначеної альтернативи будуть створені умови для дотримання вимог ст. 10 Закону України «Про автомобільний транспорт». Забезпечує баланс інтересів громади, держави (органу місцевого самоврядування тощо) і СПД, які здійснюють автобусні перевезення пасажирів

 

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
 

Альтернатива 1

Проблема залишиться не вирішеною. Призведе до недотримання вимог ст. 10 Закону України «Про автомобільний транспорт», погіршення фінансового стану автомобільних перевізників, втрати кваліфікованих працівників унаслідок недоотримання належного рівня оплати праці, і, як результат припинення діяльності з надання послуг громадянам на пасажирські перевезення. Зміни в законодавчій базі України з питань діяльності транспортних підприємств, ліцензійних умов, нормативних документів Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), динаміки попиту/пропозиції (зміна пасажиропотоків), зміни рухомого складу, збільшення вартості палива, запасних частин, необхідних для ремонту рухомого складу, соціально-економічна напруга, інше.
 

Альтернатива 2

Проблема значно зменшиться, але деякі важливі та критичні аспекти залишаться невирішеними, а саме: транспортне обслуговування не буде відповідати належній якості при здійснення пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах; залишиться не вирішеним питання безпеки руху на  транспорті та обслуговування нерентабельних автобусних маршрутів та рейсів у вечірній час. Зміни в законодавчий базі України з питань діяльності транспортних підприємств, ліцензійних умов, нормативних документів Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), динаміки попиту/пропозицій (зміна пасажиропотоків), зміни рухомого складу, збільшення вартості палива запасних частин, необхідних для ремонту рухомого складу, соціально-економічна напруга, інше
 

Альтернатива 3

При упровадженні зазначеної альтернативи забезпечується дотримання вимог ст.10 Закону України «Про автомобільний транспорт». Обраний спосіб має наступні переваги: забезпечує розв’язання існуючої проблеми; забезпечує досягнення поставлених цілей; забезпечує принцип регуляторної політики. Зміни в законодавчий базі України з питань діяльності транспортних підприємств, ліцензійних умов, нормативних документів Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), динаміки попиту/пропозицій (зміна пасажиропотоків), зміни рухомого складу, збільшення вартості палива запасних частин, необхідних для ремонту рухомого складу, соціально-економічна напруга, інше

 

  1. V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізм даного регуляторного акту полягає у забезпеченні збалансованості інтересів споживачів послуг (населення міста), суб’єктів підприємницької діяльності, які надають послуги з перевезення пасажирів та держави (органи місцевого самоврядування тощо);

Приведення тарифу до економічно-обґрунтованого рівня буде сприяти підвищенню безпеки перевезень та надасть можливість органам місцевого самоврядування оперативно приймати заходи по задоволенню потреб населення в перевезеннях, задовольняти підприємницький інтерес, сприяти вирішенню завдань по підвищенню можливостей усіх суб’єктів підприємницької діяльності в забезпечення потреб споживачів у послугах, залученню інвестицій у його розвиток на досягнення сталих економічних умов роботи.

Відповідно до Закону України «Про ціни та ціноутворення» гранична ціна (для пасажирів) – максимально або мінімально допустимий рівень ціни, який може застосовуватися суб’єктом господарювання. Таким чином, установивши тариф, замовник перевезень створює умови для розвитку автомобільного бізнесу, але, з метою захисту пасажирів від необґрунтованого збільшення тарифів на транспортні послуги, регулює максимальну ціну, яку суб’єкт господарювання не може перевищити.

З метою отримання зауважень та пропозицій в газеті «Іскоростень» надруковано повідомлення, де зазначено місце оприлюднення проєкту регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу (офіційний веб-сайт Коростенської міської ради), термін та спосіб надання пропозиції від громадськості.

Запропонований спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм зазначеного рішення всіма учасниками правовідносин у сфері надання послуг з перевезення пасажирі автомобільним транспортом.

 

  1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Питома вага суб’єктів малого підприємництва складає 75% від загальної кількості суб’єктів господарювання на яких поширюється дія даного регуляторного акту, що є підставою для здійснення розрахунку витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (Тест малого підприємництва).

 

VIІ.  Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежений. Прийняття нового регуляторного акта відбуватиметься у разі збільшення або зменшення собівартості послуг.

За підсумками аналізу відстеження результативності дії регуляторного акта, а також у разі потреби та з урахуванням відповідних нормативних актів до нього будуть вноситися необхідні зміни.

 

VII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено наступні показники:

Показники результативності За 11 місяців 2021 рік Очікувані показники за 1 рік регулювання Очікувані показники за 3 роки регулювання
1 Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акту, од. 4 4 4
1 Кількість скарг та зауважень по роботі громадського транспорту міста, % 100,0 90,0 80,0
2 Показник забезпечення регулярності роботи громадського транспорту, % 79,9 95,0 95,0
3 Кількість перевезених пасажирів, тис. пас 1254,7 1500,0 2000,0

 

Відповідно  до  ч.  5  ст.  12  Закону  України  «Про  засади  державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  регуляторні акти,  прийняті  органами  та  посадовими особами місцевого самоврядування,  офіційно  оприлюднюються  в  друкованих засобах  масової  інформації   відповідних  рад.

Таким чином, рівень поінформованості суб’єктів  господарювання (перевізників) та громадян міста з основних положень рішення визначається чисельністю осіб, які ознайомляться з ним.

У м. Коростені таким друкованим джерелом інформації є міська газета «Іскоростень».

Крім того, даний регуляторний акт буде розміщено на офіційній  Інтернет-сторінці  Коростенської міської ради – https://korosten-rada.gov.ua у розділі «Регуляторна  політика».

 

VIIІ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься

відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено до дати набирання чинності даного регуляторного акту.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту  проводитиметься через рік з дати  набирання ним чинності, але не пізніше двох років.

Періодичні відстеження проводитимуться раз на кожні 3 роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності дії рішення.

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальним за його розробку – управлінням економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради статистичним методом проведення відстеження результативності. Для проведення відстеження у якості цільових груп будуть залучені суб’єкти господарювання, які виконують перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами загального користування на території міста Коростень.

У разі виявлення проблемних питань, вони будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

 

 

М-ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 

  1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та детального переліку процедур, виконання яких необхідне для здійснення регулювання, проведені у період з вересня по грудень 2021 року.

 

Вид консультацій Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1. Засідання комісії з координації роботи пасажирського транспорту

 

10 Опрацьовано інформацію про порядок підготовки та прийняття рішення, економічну діяльність підприємств-перевізників, що займаються перевезенням пасажирів, можливість перевезень за запропонованим тарифом. Обговорено витрати суб’єктів малого підприємництва на запропоноване регулювання
2. Робочі наради за участі перевізників 3 Спільно з перевізниками опрацьовано всі альтернативи перегляду тарифу на проїзд в міському транспорті.
 

2.

Телефонні розмови з відповідальними особами в органах місцевого самоврядування інших міст регіону 3 Проведено моніторинг щодо вартості проїзду в міському транспорті в межах Житомирської області

 

  1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

– кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання: 4 (одиниць), з яких 3 належать до суб’єктів мікропідприємництва, питома вага яких складає 75%.

 

  1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Найменування оцінки Перший рік Періодичні Витрати

за 5 років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)
5 Інші процедури:

Оновлення інформації про вартість проїзду в міському транспорті (2 оголошення на 1 автобус), грн

2,0 2,0
6 Разом, грн 2,0 2,0
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 3 3 3
8 Кількість транспорту у суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 10 10 10
9 Сумарно, грн 20,0 20,0

Регулювання зазначеного регуляторного акту не передбачає витрат для суб’єкта малого підприємництва з адміністративних процедур.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями встановлювати (погоджувати) регульований тариф на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, не втручаючись в подальшу господарську діяльність суб’єктів підприємницької діяльності. Прийняття цього регуляторного акта не передбачає утворення нового виконавчого органу (або нового структурного підрозділу діючого органу). Розробка регуляторного акту, контроль за його виконанням, проведенням аналізу та заходів по відстеженню результативності регуляторного акту посадовими обов’язками покладено на спеціалістів управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради. Тобто додаткові витрати на адміністрування регулювання не передбачаються.

 

  1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
№ з/п Показник Перший рік регулювання (стартовий) Витрати за п’ять років
1 Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 20,0грн 20,0 грн
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
3

 

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 20,0 20,0
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання/ у т. ч. в середньому на 1 суб’єкта малого підприємництва

 

  1. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Враховуючи, що впровадження регулювання шляхом прийняття запропонованого рішення має забезпечити отримання прибутку суб’єктів малого підприємництва від здійснення підприємницької діяльності у сфері пасажирських перевезень, зазначена сума витрат є прийнятною для суб’єктів малого підприємства і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно.

 

Міський голова                                                                              Володимир МОСКАЛЕНКО

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія