Положення про бюджетний  відділ фінансового управління виконкому Коростенської міської ради

16.11.2021 207

Положення про бюджетний  відділ фінансового управління виконкому Коростенської міської ради

 

Положення

про бюджетний  відділ фінансового управління

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

І. Загальні положення.

Бюджетний відділ (далі відділ) – є структурним підрозділом фінансового управління Коростенського міськвиконкому.

Відділ у  своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, Бюджетним  кодексом України, актами міської ради та  розпорядженнями міського голови, постановами колегії та наказами Головного фінансового  управління та начальника міського фінансового управління, а також чинним положенням.

Відділ забезпечує виконання завдань та  функцій фінансового управління міськвиконкому

Відділ очолює начальник відділу (він же заступник начальника фінансового управління міськвиконкому), який призначається і звільняється з посади міським головою за погодженням з керівником фінансового управління.

ІІ. Основні завдання відділу:

2.1. Забезпечення  реалізації бюджетної політики в місті;

2.2. Складання розрахунків до проекту міського бюджету (видаткова частина);

2.3. Здійснення контролю за своєчасним складанням кошторисів бюджетних установ;

2.4. Здійснення координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань  виконання бюджету;

2.5. Аналіз  використання  бюджетних коштів, контроль за їх цільовим та ефективним використанням, максимальне зниження дебіторської  і кредиторської заборгованості по бюджетних установах.

2.6. Організація контролю за розрахунками за енергоносії, спожиті бюджетними установами, та за виконанням програм щодо забезпечення режиму економії видатків по закріплених галузях фінансування і на енергоносії.

ІІІ. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Розробляє  і доводить до головних розпорядників коштів  інструкції з  підготовки бюджетних запитів, визначає порядок і терміни їх подання;

3.2. Проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту міського бюджету аналіз бюджетного запиту,  поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його  відповідності  меті, пріоритетності, а також  дієвості та  ефективності  використання бюджетних коштів;

3.3. Організовує роботу, пов’язану із складанням проекту міського бюджету, подає та контролює своєчасність подання матеріалів для підготовки обласного бюджету і прогнозних розрахунків для визначення частини загальнодержавних податків, зборів і платежів;

3.4. Відповідно до затверджених призначень здійснює фінансування установ та заходів, які фінансуються з міського бюджету;

3.5. Зводить  показники, що  входять до бюджету міста, та  подає їх у  встановлений термін до головного  фінансового управління;

3.6. Складає розпис видатків міського бюджету, забезпечує його  виконання, готує пропозиції щодо внесення змін до розпису в межах річних  бюджетних призначень;

3.7. Інформує  керівництво  фінуправління про стан виконання міського бюджету за  кожний звітний період і  за його дорученням подає виконкому  та міській раді  квартальні та річні звіти про  виконання  міського бюджету;

3.8. Розглядає звернення, готує пропозиції щодо підстав  виділення коштів з резервного фонду міського бюджету;

3.9. Перевіряє правильність складання і  затвердження  кошторисів та планів  використання коштів установами і  організаціями, які  фінансуються з міського бюджету;

3.10. Бере участь у розробленні  пропозицій з удосконалення структури  органів місцевого самоврядування, готує пропозиції щодо  визначення  чисельності працівників, фонду оплати праці, витрат на їх утримання;

3.11. Аналізує фінансову діяльність  бюджетних установ і подає  пропозиції щодо їх удосконалення;

3.12. Розглядає в межах  своєї  компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

3.13. Приймає участь у впровадженні комп’ютеризації робіт по складанню та  виконанню бюджету.

3.14. Готує пропозиції керівництву про видачу короткотермінових позик для покриття тимчасових касових розривів для забезпечення  своєчасної виплати заробітної плати і фінансування інших невідкладних видатків;

3.15. Проводить семінари та наради з працівниками відділів фінуправління, бюджетних установ та організацій з питань складання та виконання бюджету, надає практичну допомогу в проведенні цієї роботи, акумулює найбільш проблемні питання та подає їх на розгляд керівництву облфінуправління;

3.16. Виконує іншу роботу, передбачену розпорядженням міського голови та начальника міського фінансового управління.

4.Права та обов’язки:

4.1. За дорученням представляти фінуправління з питань, що належать до його компетенції;

4.2. Давати вказівки структурним підрозділам міського фінуправління, бюджетним установам та організаціям з питань складання та виконання бюджету, кошторисів доходів та видатків бюджетних установ;

4.3. Одержувати в  установленому  порядку від інших структурних  підрозділів міськвиконкому, Коростенського відділення Державного казначейства, органів державної податкової служби, інших державних органів, підприємств, установ та організацій всіх  форм  власності інформацію, матеріали та  інші документи, необхідні для  складання проекту міського бюджету та  аналізу його виконання;

4.4. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи міського фінуправління з питань складання та  виконання бюджету.

4.5.Відділ несе відповідальність за належне виконання своїх обов’язків

 

Керуючий справами виконкому                                      А.В.Охрімчук

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1607 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія