Положення про кадрову службу виконавчого комітету Коростенської міської ради

26.11.2021 153

Положення про кадрову службу виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про кадрову службу виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 1. Кадрова служба виконкому Коростенської міської ради утворюється міською радою, є структурним підрозділом виконкому і підпорядковується міському голові.

1.1 кадрова служба утворюється для ведення кадрової роботи у виконкомі.

 1. У своїй діяльності кадрова служба керується Конституцією України, Законами України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, голови облдержадміністрації та міського голови, цим положенням і іншими нормативними актами. У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи кадрова служба керується також відповідними рекомендаціями Головдержслужби, Мінпраці, Мінюсту та Мінсоцзахисту.

3.Основним завданням кадрової служби є:

 • проведення єдиної державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування, в основу якої покладено принципи демократичного добору і просування по службі за діловими та професійними якостями, постійне навчання працівників та заохочення їх до службової кар’єри.
 1. Кадрова служба, відповідно до покладених на неї завдань:

4.1.здійснює реалізацію Державної політики з питань кадрової роботи та служби в міськвиконкомі. Спільно з відповідними структурними підрозділами узагальнює практику роботи з кадрами, вносить керівництву міськвиконкому пропозиції щодо її вдосконалення;

 • веде звітно-облікову документацію встановленого зразка, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців;

4.3.забезпечує здійснення вимог Головдержслужби України щодо звітності виконкому міської ради про виконання Закону України “Про боротьбу з корупцією;

 • приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
 • вивчає та вносить на розгляд керівництва пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах державних службовців, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;
 • готує матеріали про призначення на посади та звільнення з них працівників міськвиконкому, про призначення посадових рангів та категорій працівників;

4.7.оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування, вносить про це записи до трудових книжок;

4.8.забезпечує формування та роботу з кадровим резервом у міськвиконкомі, здійснює організаційно-методичне керівництво та узагальнює практику створення кадрового резерву;

 • веде табель обліку використаного робочого часу по міськвиконкому.
 • готує матеріали про надання відпусток працівникам міськвиконкому, начальникам управлінь та відділів, керівникам підприємств комунальної власності;

4.11.обчислює стаж роботи та служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років, складає і узгоджує графіки щорічних відпусток працівників міськвиконкому;

 • направляє листи до нагородного відділу облдержадміністрації з клопотанням щодо нагородження державними нагородами України та про присвоєння почесного звання;
 • у межах своєї компетенції проводить роботу по забезпеченню трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного стягнення та впливу;
 • своєчасно готує документи щодо продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування та призначення пенсій працівникам;

4.14.3ДІЙСНЮЄ формування та ведення особових справ та особових карток П-2 ДС, Т-2 на працівників міськвиконкому;

4.15.забезпечує ведення, облік та зберігання трудових книжок;

4.16.оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;

4.17.оформляє відрядження та видає командировочні посвідчення працівникам міськвиконкому;

4.18.у межах компетенції бере участь у розробленні структури міськвиконкому та її штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій;

4.19.здійснює організаційне забезпечення роботи атестаційних комісій;

4.20.здійснює облік військовозобов’язаних та їх бронювання в міськвиконкомі;

4.21.проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю і державну службу та дає роз’яснення з цих питань.

 1. Кадрова служба має право:
 • перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та служби в органах місцевого самоврядування;

5.2.отримувати у встановленому порядку від посадових осіб міськвиконкому документи, необхідні для виконання функцій, покладених на кадрову службу;

 • кадрова служба зобов’язана вносити керівництву міськвиконкому пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи та підвищення ефективності державної служби.
 1. Кадрова служба у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами виконкому міської ради, представницькими органами, а також підприємствами, установами й організаціями, об’єднаннями громадян.
 2. Кадрову службу очолює начальник (головний спеціаліст), який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, в порядку, визначеному чинним законодавством.
 • начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності працівників відділу;
 • спрямовує і координує діяльність відділу один із заступників міського голови відповідно до «Розподілу обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами виконкому» ;
 1. Кадрова служба утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.
 • граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків, штатний розпис кадрової служби затверджує міська рада.
 1. Кадрова служба не є самостійною юридичною особою.
  • кадрова служба може мати свою печатку (в порядку, передбаченому законодавством).
 2. Реорганізація та ліквідація Кадрової служби проводиться за рішенням міської ради та в інших передбачених чинних законодавством випадках.
  • при реорганізації і ліквідації працівникам кадрової служби гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавств.

 

      Керуючий справами виконкому                              А.В.Охрімчук

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія