Положення про відділ інформаційно-консультативного забезпечення виконавчого комітету Коростенської міської ради

17.11.2021 261

Положення про відділ інформаційно-консультативного забезпечення виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ інформаційно-консультативного забезпечення

 виконавчого комітету Коростенської міської ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ інформаційно-консультативного забезпечення (далі – відділ) є виконавчим органом Коростенської міської ради.
1.2.Відділ підпорядковується міському голові, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючому справами виконкому відповідно до розподілу функціональних обов’язків і взаємодіє з усіма структурними підрозділами виконавчого комітету Коростенської міської ради.

1.3. Відділ не є юридичною особою, не має печатки та штампу.

1.4. Положення про відділ затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

1.5. Призначення на посади та звільнення з посад працівників відділу здійснюється міським головою відповідно до чинного законодавства України.

1.6. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування», актами Президента України, Кабінету
Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та чинним законодавством України.

1.7. Виконавчий комітет міської ради створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв’язком, комп’ютерною та оргтехнікою, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, доступом до інформаційних баз та мережі Інтернет, налагодження контактів і зв’язків з
аналогічними органами виконавчої влади та організаціям.

1.8.Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

2.1.Основними завданнями відділу є:

2.1.1.Висвітлення діяльності Коростенської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови.

2.1.2.Підвищення рівня поінформованості населення міста.

2.1.3.Покращення інформаційного обміну, встановлення та закріплення більш тісних і прозорих зв’язків між владою й громадою.

2.1.4. Організація взаємодії Коростенської міської ради з засобами масової інформації та громадськістю.

2.1.5.Співпраця із засобами масової інформації різних форм власності.

2.1.6.Підготовка інформаційних матеріалів для публічних виступів, інтерв’ю, теле і радіо записів, звернень міського голови.

2.1.7.Підготовка та розповсюдження інформаційних, довідкових і пояснювальних друкованих та фотоматеріалів.

2.1.8.Створення позитивного іміджу та популяризація міста в соціальних мережах.

2.2.Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1.Забезпечує оперативне, достовірне і чітке інформування громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування.

2.2.2.Готує заяви, повідомлення, прес-релізи, роз’яснювальні та інформаційні матеріали для розміщення їх у засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті Коростенської міської ради, на офіційних сторінках в соціальних мережах.

2.2.3.Організовує проведення прес-конференцій, брифінгів та інформаційних зустрічей міського голови, керівництва міської ради, виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради.

2.2.4.Забезпечує виготовлення друкованої продукції та соціальної реклами виконавчого комітету Коростенської міської ради в межах компетенції відділу.

2.2.5.Здійснює оперативне збирання та експрес-аналіз матеріалів національної і регіональної преси, українських і зарубіжних інформаційних агенцій, телебачення і радіомовлення, Інтернету, а також повідомлень, що надходять до відділу.

2.2.6.Організовує та готує для національних, регіональних і місцевих засобів масової інформації інтерв’ю з міським головою, керівництвом міської ради, виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради.

2.2.7.Підтримує робочі контакти з головними редакторами газет та журналів, керівниками інтернет-видань, телерадіокомпаній, інформаційних агенцій, а також корпунктами засобів масової інформації.

2.2.8.Бере участь в організації та координації висвітлення заходів, що проводяться міською радою та її виконавчими органами, а також діяльності виконавчого комітету міської ради.

2.2.9.Здійснює забезпечення інформування міського голови про стан та розвиток суспільно-політичних процесів у місті.

2.2.10.Здійснює у строки, на умовах та у порядку, визначених відповідним положенням, акредитацію представників засобів масової інформації при міській раді та її виконавчому комітеті.

2.2.11.Проводить постійний моніторинг публікацій у періодичній пресі, електронних засобах масової інформації та соціальних мережах щодо роботи Коростенської міської ради та її виконавчих органів.

2.2.12. Надає засобам масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких є міська рада, організаційно-методичну, консультативну та інформаційну допомогу.

2.2.13.Забезпечує підготовку прямих телевізійних ефірів з міським головою, заступниками міського голови, посадовими особами органів місцевого самоврядування та зустрічах із засобами масової інформації;

2.2.14.Підтримує зв’язки з прес-службами інших органів влади, громадськими, молодіжними організаціями, релігійними конфесіями, осередками політичних партій, благодійними фондами.

2.2.15. Контролює розміщення та якість інформації на офіційному сайті Коростенської міської ради, офіційних сторінках в соціальних мережах, вживає заходів щодо їх удосконалення.

2.2.16.Здійснює прийом громадян, надання їм консультацій, розгляд їх письмових звернень з проблем життєдіяльності міста та соціальних питань.

2.2.17. Виконує у межах компетенції розпорядження та доручення міського голови, рішення міської ради та виконавчого комітету.

2.2.18.У межах компетенції виконує інші функції згідно з чинним законодавством.
ІІІ.ПРАВА
Відділ має право:

3.1.Отримувати від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій міста інформацію з питань, що належить до компетенції відділу.

3.2. Брати участь у засіданнях сесій міської ради, виконавчого комітету, комісій, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у виконкомі міської ради, міській раді.

3.3.Інформувати міського голову у разі покладення на відділ виконання роботи, що не належить до його функції чи виходить за їх межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.

3.4.У разі необхідності, за погодженням із керівниками структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій, залучати працівників для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.5.Контролювати та перевіряти у межах компетенції своєчасне і якісне виконання завдань, доручених іншим виконавчим органам міської ради, а також дотримання їх працівниками вимог чинного законодавства з кадрових питань та питань служби в органах місцевого самоврядування.

3.6.Вимагати від керівників управлінь та відділів виконавчого комітету Коростенської міської ради, підприємств, установ та організацій проведення інформаційної політики за погодженням із міським головою та відділом інформаційно-консультативного забезпечення.

ІV.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1.Всю повноту відповідальності за належне виконання покладених цим Положенням на відділ завдань і функцій несе начальник відділу.
4.2.Відповідальність настає у разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, закріплених за працівниками відділу їх посадовими інструкціями.

4.3.Притягнення до відповідальності здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

V.Організація роботи відділу

5.1.Відділ очолює начальник, який здійснює безпосереднє керівництво роботою відділу.

5.2.Розподіл обов’язків між працівниками прес-служби здійснюється начальником відповідно до посадових інструкцій і цього Положення. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

5.3.Діловодство ведеться згідно з номенклатурою справ виконкому міської ради.

VI.ВЗАЄМОДІЯ

6.1.Взаємодіє з працівниками виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності міської ради, представниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, територіальних представництв центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, надає та отримує від них необхідну інформацію, а також, у разі потреби, за дорученнями безпосереднього керівника, у межах своєї компетенції взаємодіє з представниками засобів масової інформації,
силових структур, правоохоронних, наглядових, контролюючих та судових органів тощо.

6.2.Подає в повному обсязі та у встановлені терміни необхідну інформацію на виконання доручень безпосереднього керівника.

 

 

Керуючий справами виконкому                                      Андрій ОХРІМЧУК

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія