Положення про відділ комунальної власності управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради

18.11.2021 102

Положення про відділ комунальної власності управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ комунальної власності управління земельних відносин та комунальної власності

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 1. Відділ комунальної власності (далі – Відділ) є структурним підрозділом управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради (орган уповноважений управляти комунальним майном) (далі – Управління).
 2. Відділ підпорядковується начальнику Управління, міському голові.
 3. Спрямовує і координує діяльність Відділу заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, який відповідає за роботу Управління.
 4. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішеннями: обласної та міської рад, обласної державної адміністрації, виконавчого комітету Коростенської міської ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, міського голови, наказами начальника Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради та цим Положенням.
 5. Основним завданням відділу є здійснення діяльності, спрямованої на оперативне управління майном, що є комунальною власністю Коростенської міської територіальної громади, в порядку і межах визначених чинним законодавством, за рішенням Коростенської міської ради та її виконавчого комітету в частині приватизації, передачі в оренду, прийняття в комунальну власність та передачі з комунальної власності в державну та приватну власність.
 6. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань з питань управління майном:

6.1. Проводить облік комунального майна, що є власністю Коростенської міської територіальної громади, а саме:

6.1.1. нерухомого майна підприємств, організацій і установ, закріпленого за ними на праві повного господарського відання або оперативного управління;

6.1.2. нежитлових приміщень, закладів освіти, культури, спорту, об’єктів охорони здоров’я, соціального обслуговування, та іншого майна, розташованого на території Коростенської міської територіальної громади, визначених відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» як об’єкти права комунальної власності;

6.1.3. майно підприємств, установ, організацій, яке перебуває у процесі приватизації.

6.2. Здійснює управління майном, що є комунальною власністю Коростенської міської територіальної громади, в порядку і межах визначених чинним законодавством, а саме:

6.2.1. вносить пропозиції та готує проекти рішень на розгляд Коростенської міської ради та виконавчого комітету стосовно ліквідації комунальних підприємств (установ, організацій), закріплених за Управлінням;

6.2.2. вносить пропозиції, готує проекти рішень Коростенської міської ради, виконавчого комітету та акти прийняття-передачі з питань:

– прийняття у комунальну власність Коростенської міської територіальної громади об’єктів всіх форм власності;

– передачі об’єктів комунальної власності Коростенської міської територіальної громади у державну та приватну власність;

– оперативного управління об’єктами комунальної власності Коростенської міської територіальної громади, відпрацьовує межі повноважень комунальних підприємств (установ, організацій) та умови прийняття-передачі комунального майна;

6.2.3. контролює ефективне використання і збереження комунального майна, закріпленого за комунальними підприємствами, організаціями, установами Коростенської міської територіальної громади, а саме:

– вносить пропозиції щодо найдоцільнішого використання комунального майна Коростенської міської територіальної громади;

– формує перелік об’єктів малої приватизації, що перебувають у комунальній власності Коростенської міської територіальної громади, визначає спосіб їх приватизації та подає на затвердження Коростенської міської ради;

– організовує приватизацію комунального майна Коростенської міської територіальної громади відповідно до чинного законодавства України;

– здійснює контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу;

– формує перелік об’єктів комунальної власності Коростенської міської територіальної громади, які можуть надаватися у концесію та подає його на затвердження Коростенської міської ради;

– координує питання передачі в оренду об’єктів комунальної власності Коростенської міської територіальної громади  юридичним та фізичним особам відповідно до чинного законодавства;

– готує проекти рішень виконавчого комітету Коростенської міської ради про надання дозволу на укладення договорів оренди комунального майна;

– здійснює реєстрацію укладених договорів оренди;

– щомісячно проводить аналіз стану нарахувань орендної плати підприємствами (установами, організаціями) та заборгованості по орендній платі орендарями;

– контроль за виконанням умов виконання договорів оренди;

– вносить пропозиції по доцільності надання комунального майна Коростенської міської територіальної громади під заставу;

– вносить пропозиції щодо прийняття іншого майна у комунальну власність Коростенської міської територіальної громади.

 1. Бере участь у розробленні програм соціально-економічного розвитку Коростенської міської територіальної громади.
 2. Забезпечує систематичне інформування населення міста з питань управління комунальним майном.
 3. Надає консультативну та організаційну допомогу підприємствам, фізичним особам-підприємцям та громадянам міста з питань, що належать до компетенції Відділу.
 4. Розглядає заяви, пропозиції і скарги громадян та вживає відповідних заходів.
 5. Виконує інші доручення керівництва виконкому, якщо вони не перешкоджають виконанню основних обов’язків та не суперечать чинному законодавству.
 6. Відділ має право:

12.1. одержувати від комунальних підприємств, установ, організацій Коростенської міської територіальної громади інформаційні, довідкові матеріали необхідні для виконання покладених на Відділ завдань;

12.2. одержувати від управлінь та відділів виконавчого комітету Коростенської міської ради необхідну інформацію для виконання передбачених цим Положенням завдань і функцій;

12.3. залучати в установленому порядку, для виконання покладених на Відділ завдань фахівців та спеціалістів підприємств, установ, організацій всіх форм власності;

 1. В процесі виконання покладених на Відділ завдань, взаємодіє з регіональним відділенням Фонду державного майна України по Житомирській області, з департаментами Житомирської обласної державної адміністрації, структурними підрозділами виконавчого комітету Коростенської міської ради, , іншими органами місцевої виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями.
 2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови, в порядку, визначеному чинним законодавством.

14.1. Структура Відділу і чисельність його працівників затверджується сесією Коростенської міської ради. Призначення та звільнення працівників проводиться міським головою.

 1. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету Коростенської міської територіальної громади.
 2. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків, штатний розпис Відділу у складі Управління затверджує Коростенська міська рада.
 3. Відділ не є юридичною особою.
 4. Реорганізація та ліквідація Відділу проводиться за рішенням Коростенської міської ради та в інших передбачених чинним законодавством України випадках.

18.1. При реорганізації і ліквідації працівникам Відділу гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.

 

Керуючий справами виконкому                                Андрій ОХРІМЧУК

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія