Положення про відділ місцевого економічного розвитку управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради

08.11.2021 168

Положення про відділ місцевого економічного розвитку управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради

Затверджено
рішенням виконавчого комітету
Коростенської міської ради
 від 17.02.2021 р. № 121

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ місцевого економічного розвитку

управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 1. Відділ місцевого економічного розвитку (далі – Відділ) є структурним підрозділом управління економіки виконавчого комітету.
 2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією і Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, рішеннями обласної ради, прийнятими в межах її повноважень, розпорядженнями голови облдержадміністрації, актами місцевого самоврядування, цим Положенням, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом роботи виконавчого комітету.
 3. Основним завданням Відділу є забезпечення умов для сталого економічного розвитку Коростенської міської територіальної громади.
 4. Відповідно до покладеного завдання Відділ:

4.1. розробляє програми економічного та соціального розвитку територіальної громади на короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий періоди;

4.2. здійснює моніторинг економічного і соціального розвитку територіальної громади, бере участь у визначенні пріоритетів розвитку, у розробленні напрямків структурної та інвестиційної політики;

4.3. веде роботу, направлену на створення сприятливого інвестиційного середовища з метою залучення інвестицій;

4.4. бере  участь в розробці проекту бюджету територіальної громади;

4.5. займається питаннями проектної діяльності: готує проектні заявки на конкурси різних рівнів, забезпечує їх вчасне подання, моніторинг виконання та звітування;

4.6. в межах компетенції вносить зміни до соціально-економічного паспорту  міста;

4.7. вносить пропозиції до програм економічного і соціального розвитку області, до планів підприємств, організацій, установ з питань, пов’язаних із економічним та соціальним розвитком територіальної громади;

4.8. забезпечує реалізацію державної політики у сфері енергоефективності та енергозбереження;

4.9. впроваджує систему енергетичного менеджменту в територіальній громаді, систему моніторингу за споживанням енергетичних ресурсів бюджетними установами (організаціями) та комунальними установами;

4.10. аналізує економічний стан і тенденції розвитку промислового комплексу, транспорту, енергетики, зв’язку та сприяє їх збалансованому і динамічному розвитку шляхом розробки та контролю за виконанням відповідних галузевих програм;

4.11. співпрацює з підприємствами і установами різних форм власності;

4.12. сприяє розвитку підприємництва на території Коростенської міської територіальної громади, розробляє відповідні програми і забезпечує їх виконання;

4.13. бере участь у підготовці місцевих нормативних та регуляторних актів відповідно до чинного законодавства;

4.14. організовує роботу та контроль громадського пасажирського транспортного комплексу;

4.15. сприяє організації процесу паркування автомобільного транспорту  в територіальній громаді;

4.16. готує документи на розгляд міської ради, виконавчого комітету з питань  економічного розвитку територіальної громади;

4.17. формує справи для передачі в архів;

4.18. здійснює  документообіг по управлінню економіки;

4.19. готує проекти відповідей за дорученням міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету на листи, заяви та скарги громадян;

4.20. розміщує на офіційному веб-порталі міста інформацію про роботу Відділу.

 1. Відділ має право:

5.1. залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

5.2. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.3. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

 1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.
 2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови, в порядку, визначеному чинним законодавством.
 3. Структура Відділу і  чисельність  його  працівників  затверджується  сесією  міської  ради.  Призначення  та  звільнення працівників проводиться  міським  головою. На посади начальника відділу та спеціалістів призначаються особи з вищою освітою, досвідом роботи управлінської діяльності в економічній сфері, та які відповідають вимогам типової кваліфікаційної характеристики.
 4. Відділ підпорядковується виконавчому комітету, міському голові. Спрямовує і координує діяльність Відділу начальник управління економіки та один із заступників міського голови відповідно до «Розподілу обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами виконкому».
 5. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.
 6. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків, штатний розпис відділу затверджує міська рада.
 7. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються міським головою.
 8. Відділ не є юридичною особою.
 9. Реорганізація та ліквідація Відділу проводиться за рішенням міської ради та в інших передбачених чинних законодавством України випадках.
 10. При реорганізації і ліквідації працівникам Відділу гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.

 

Керуючий справами виконкому                                Андрій ОХРІМЧУК

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія