Положення про відділ регулювання торгівлі та побутового обслуговування  управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради

09.11.2021 249

Положення про відділ регулювання торгівлі та побутового обслуговування  управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради

Затверджено
рішенням виконавчого комітету
Коростенської міської ради
 від 17.02.2021 р. № 121

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ регулювання торгівлі та побутового обслуговування  управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради

 1. Відділ регулювання торгівлі та побутового обслуговування (далі за текстом «Відділ») є структурним підрозділом Управління економіки виконавчого комітету  Коростенської  міської   ради.

1.1. Відділ» підпорядковується безпосередньо начальнику Управління економіки виконавчого комітету  Коростенської  міської ради, міському голові, заступникам міського голови.

1.2. Спрямовує і координує діяльність Відділу начальник управління та один із заступників міського голови відповідно до розподілу обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами виконкому.

 1. У виконанні покладених на нього функцій відділ керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, рішеннями обласної та міської рад, облдержадміністрації, виконавчого комітету, розпорядженнями голови облдержадміністрації та міського голови, наказами начальника Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради та цим Положенням.
 2. Основним завданням Відділу є сприяння провадженню державної політики у сфері торговельної, торгово-виробничої діяльності та побутового обслуговування населення Коростенської міської територіальної громади.
 3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. здійснює реалізацію державної політики, спрямованої на розвиток та вдосконалення роздрібної та оптової торгівлі, торговельно-виробничої діяльності  та  побутового обслуговування  населення;

4.2. сприяє формуванню та товарному насиченню споживчого ринку, розширенню асортименту та поліпшенню якості товарів, а також повному задоволенню потреб населення громади у побутових послугах;

4.3. розробляє пропозиції щодо вдосконалення торговельного і побутового обслуговування населення громади;

4.4. разом з контролюючими органами забезпечує контроль за дотриманням правил торгівлі, здійснює захист прав споживачів у межах своєї компетенції;

4.5. приймає участь у розробці програм соціально-економічного розвитку міста, аналізує діяльність підприємств торгівлі, ринку і торговельних майданчиків, розташованих на території Коростенської міської територіальної громади;

4.6. здійснює  моніторинг цін на окремі види  товарів  і послуг;

4.7. надає консультативну та організаційну допомогу підприємствам, підприємцям та громадянам  з питань, що належать до компетенції відділу;

4.8. на підставі вивчення попиту розробляє пропозиції по вдосконаленню режимів роботи  торгових, торгово-виробничих та побутових підприємств;

4.9. координує роботу з питань забезпечення потреб цивільного захисту служби  торгівлі і харчування;

4.10. відповідає за підготовку і відповідність чинному законодавству підготовлених розпорядчих документів, аналітичної звітності та довідкової інформації;

4.11. сприяє організації забезпечення  харчування учнів, потерпілих від аварії на ЧАЕС;

4.12. надає звітність у вищестоящі організації;

4.13. забезпечує подання матеріалів до міського інформаційного порталу;

4.14. готує  документи про погодження режиму роботи об’єктів  торгівлі, ресторанного господарства та побуту;

4.15. розглядає заяви та звернення громадян з питань  торгівлі, ресторанного господарства та побуту;

4.16. аналізує показники фінансово-господарської діяльності торгових 1 дорученням керівництва надає інформацію.

 1. Відділ має право:

5.1. залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

5.2. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.3. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

 1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.
 2. Посадові інструкції працівників відділу затверджуються міським головою .
 3. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови, в порядку визначеному чинним законодавством України.
 4. Структура Відділу і  чисельність  його  працівників  затверджується  сесією  міської  ради.  Призначення  та  звільнення працівників проводиться  міським  головою.
 5. Відділ не є юридичною особою.
 6. Реорганізація та ліквідація Відділу проводиться за рішенням Коростенської міської ради та в інших передбачених чинних законодавством України випадках.

11.1. При реорганізації і ліквідації працівникам Відділу гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.

 

 

Керуючий справами виконкому                                Андрій ОХРІМЧУК

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія