Положення про відділ реєстрації місця проживання

16.11.2021 408

Положення про відділ реєстрації місця проживання

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ реєстрації місця проживання

 

  1. Загальні положення

1.1.Відділ реєстрації місця проживання  є структурним підрозділом виконавчого комітету, утворюється міською радою, їй підзвітний та підконтрольний, підпорядковується виконавчому комітету міської ради та міському голові;

1.2.Відділ реєстрації місця проживання у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,  наказами Міністерства внутрішніх справ, ДМС України, рішеннями Коростенської міської ради та розпорядженнями міського голови а також положенням про відділ.

 

  1. Основними завданнями відділу реєстрації місця проживання є:

2.1. формування та ведення реєстру територіальної громади розпорядником якого являється орган реєстрації (виконавчий орган міської ради);

2.2. реєстрація, зняття з реєстрації місця проживання/перебування   осіб на території відповідної  адміністративно-територіальної одиниці;

2.3. передача інформації та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру.

 

  1. Відділ реєстрації місця проживання, відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.    формує та веде реєстр територіальної громади;

3.2.   здійснює обмін відомостями між реєстрами різних територіальних громад для реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання особи  у разі її  вибуття з однієї адміністративно-територіальної одиниці та прибуття до іншої адміністративно-територіальної одиниці;

3.3.  перевіряє належність документа, до якого вносяться  відомості про місця проживання особі, що його подала, його дійсність, правильність  заповнення заяви про реєстрацію місця проживання/перебування (про зняття з реєстрації місця проживання) та  наявність документів, необхідних для цього;

3.4.  в день звернення особи або її представника чи в день отримання  документів від центру надання адміністративних послуг або представника спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту, посадової особи виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, органів державної реєстрації актів цивільного стану або даних  від органу  соціального захисту населення,  приймає рішення про реєстрацію (про зняття з реєстрації) або про відмову у реєстрації (знятті з реєстрації) місця проживання;

3.5. вносить відомість про реєстрацію (зняття з реєстрації)  місця проживання у документ, до якого вносяться відомості про місце проживання;

3.6. формує і вносить дані про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання особи до реєстру територіальної громади відповідно до затвердженого Порядку;

3.7.  формує інформацію про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання/перебування особи для її передачі до Єдиного державного демографічного реєстру. До підключення до Єдиного державного демографічного реєстру, інформація передається протягом семи  календарних днів до територіального підрозділу ДМС в паперовому та електронному вигляді за встановленими формами;

3.8. оформлює і видає довідку  про реєстрацію місця проживання/перебування дітям до 16 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки, за встановленою формою;

3.9.  оформлює і видає довідку про зняття з реєстрації місця проживання,  встановленої форми,  дітям, які не досягли 16 років, та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки, а також вилучає раніше видану довідку про реєстрацію місця проживання для подальшого знищення;

3.10.  складає адміністративний протокол за вчинення правопорушення, визначеного у статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо під час подачі документів буде встановлено що особа звернулась для реєстрації нового місця проживання після спливу  встановленого законодавством терміну після зняття  з реєстрації  попереднього місця проживання або подала  для реєстрації місця проживання  недійсний паспорт громадянина України. ;

3.11.  надсилає повідомлення (залежно від форми ведення реєстрів – в письмовій або електронній формі) про зняття з реєстрації місця проживання особи за встановленою формою,  у разі здійснення реєстрації місця проживання  одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання в іншій адміністративно-територіальній одиниці. Повідомлення надсилається до органу реєстрації, на території обслуговування  якого було зареєстроване  попереднє місце проживання особи;

3.12.  скасовує реєстрацію місця проживання/перебування  особи або зняття з реєстрації місця проживання в разі її проведення з порушенням вимог законодавства;

3.13.  у разі прийняття рішення про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (провулків), зміни у адміністративно-територіальному устрої на підставі відповідних актів вносить зміни до  реєстру територіальної громади, із збереженням попередніх даних, із подальшим внесенням цієї інформації до Єдиного державного демографічного реєстру;

3.14.  надає визначені законодавством відомості до Державного реєстру виборців, про громадян України, які належать до відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

3.15. до створення реєстру територіальної громади, картотеки з питань реєстрації осіб, які передані ДМС, житлово-експлуатаційними організаціями, що забезпечували ведення картотек, підтримуються в актуальному стані за карткою реєстрації особи та адресною карткою особи за відповідними формами;

3.16.  здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

  1. Покладання на відділ реєстрації місця проживання завдань, що виходять за межі його компетенції, не допускається.

 

  1. Відділ реєстрації місця проживання має право:

5.1. одержувати в установленому порядку від громадян, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій, комісій референдуму, закладів, установ та організацій, їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

  1. Відділ реєстрації місця проживання взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань:

6.1 із  органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері реєстрації фізичних осіб, органами місцевого самоврядування, закордонними дипломатичними установами України;

6.2. із засобами масової інформації, з питань висвітлення актуальної інформації для населення;

6.3. із структурними підрозділами виконавчого комітету Коростенської міської ради;

6.4. із іншими установами, закладами, організаціями в порядку передбаченому законодавством.

 

  1. Відділ реєстрації місця проживання очолює керівник, який:

7.1. як правило має  вищу юридичну освіту, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра та стаж  роботи за фахом на державній службі не менш як три роки на посаді не нижчій, ніж посада головного спеціаліста чи має практичний досвід роботи, аналогічної функціям, покладеним на цей відділ;

7.2. забезпечує виконання законів України, нормативних актів,  що стосуються діяльності відділу;

7.3. здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

7.4.     розподіляє обов’язки між працівниками відділу;

7.5.    інформує  міського голову, заступників міського голови,  керуючого справами виконавчого  комітету міської ради про порушення вимог законодавства з питань компетенції відділу;

7.6.   організовує  виконання розпорядчих документів міської ради та її виконавчого комітету в межах повноважень відділу;

7.7.  забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

7.8. вносить у встановленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи відділу;

7.9. підписує визначені Законом документи, що скріплюються печаткою відділу;

7.10. вносить у встановленому законодавством порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону;

7.11. забезпечує в установленому законом порядку представництво інтересів відділу в судах;

7.12. виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.

Керівник та інші працівники відділу ведення Реєстру призначаються на посади та звільняються міським головою в установленому законодавством порядку.

 

  1. Працівники відділу реєстрації місця проживання:

8.1. на посаду головного спеціаліста відділу реєстрації місця проживання призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за спеціальністю, пов’язаною, як правило, з інформаційними технологіями, та стаж роботи за фахом не менш як один рік.

8.2. призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою.

 

  1. Ліквідація та реорганізація відділу

9.1. здійснюється за рішенням міської ради відповідно до чинного законодавства України.

 

  1. Відділ реєстрації місця проживання має власну негербову печатку та бланк.

 

Керуючий справами виконкому                                      А. Охрімчук

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1391 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 41 Усі
Чат-бот Гаряча лінія