Положення про відділ внутрішньої політики оргроботи та контролю виконавчого комітету  Коростенської  міської  ради

10.11.2021 138

Положення про відділ внутрішньої політики оргроботи та контролю виконавчого комітету  Коростенської  міської  ради

Згідно норм PN-EN ISO 9001:2000

Введено в дію  ______________________

Шифр

_____________

 

Виконавчий комітет

Коростенської міської ради

                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                     рішенням виконавчого комітету 

Коростенської міської ради

від  05.03.2014р. №_______

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про відділ внутрішньої політики оргроботи та контролю виконавчого комітету  Коростенської  міської  ради

1.Відділ внутрішньої політики оргроботи та контролю виконавчого комітету  Коростенської  міської  ради (надалі  відділ)  є  структурним  підрозділом  виконавчого комітету Коростенської міської ради .

2.Відділ у своїй  діяльності  керується  Конституцією  України, Законом   України “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  іншими законами України, Указами   Президента  України, Постановами Верховної Ради України,  постановами  Кабінету  Міністрів  України,  органів   виконавчої  влади  вищого  рівня,  рішеннями  обласної  ради,  прийнятими  в  межах  її  повноважень,  розпорядженнями  голови  облдержадміністрації, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, регламентом роботи виконкому та  цим  положенням. „Інструкцією по діловодству у міськвиконкомі”, регламентом роботи виконавчого комітету  та даною інструкцією.

3.Підпорядковується відділ міському голові, керуючому справами виконкому, заступникам міського голови  згідно розподілу обов’язків.

4.На посади начальника відділу та спеціалістів призначаються особи з вищою освітою, досвідом роботи управлінської діяльності та оргроботи, які відповідають вимогам типової кваліфікаційної характеристики.

5.Начальник відділу розподіляє оперативні обов’язки між підпорядкованими йому працівниками, дає їм окремі доручення.

6.Керівництво виконавчого комітету створює необхідні умови для роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, необхідними канцтоварами, приладдям, законодавчими довідковими матеріалами.

7.Головне  завдання  відділу – контроль виконання розпорядчих документів вищестоящих органів державної влади, рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень, доручень міського голови.

 

8.Завданнями  відділу є:

8.1.Забезпечення контролю за виконанням розпорядчих документів вищестоящих органів державної влади, рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

8.2.Співпраця з різними політичними партіями і громадськими організаціями, їх місцевими осередками, спрямування їх дій на порозуміння в питаннях вирішення соціально-економічних проблем, організаційне забезпечення роботи апарату виконавчого комітету.

8.3.Відділ  організує і координує свою діяльність з відділами, управліннями  та   іншими структурними підрозділами   виконавчого комітету.

8.4.Забезпечує підготовку питань на розгляд виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, рішень міської ради та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу.

8.5.Забезпечує узагальнення пропозицій і критичних зауважень, висловлених мешканцями міста під час зустрічей з ними міського голови, його заступників, здійснення контролю за їх виконанням.

8.6.Співпрацює з різними політичними партіями, громадськими організаціями, їх місцевими осередками для порозуміння в питаннях розвитку держави, місцевого самоврядування вирішення соціально-економічних проблем.

8.7.Сприяє виборчим комісіям у підготовці, організації і проведенні в місті виборів Президента України, народних депутатів України, міського голови, депутатів міської ради, референдумів.

8.8.Готує пропозиції по створенню робочих груп та комісій зі складу  представників відділів, інших структурних підрозділів виконавчого комітету для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду на засіданнях виконавчого комітету.

8.9.Бере участь в розробці перспективного та поточного планування роботи виконавчого комітету.

8.10.3абезпечує підготовку і проведення нарад, інших заходів за участю працівників структурних підрозділів виконавчого комітету при міському голові.

8.11.Вивчає та інформує керівництво виконавчого комітету міської ради про настрої та морально-психологічну ситуацію в місті.

8.12.Здійснює контроль за виконанням структурними підрозділами покладених на них розпорядчими документами виконавчого комітету міської ради завдань.

9.Працівники відділу мають право:

9.1.Контролювати роботу керівників відділів, інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ, організацій щодо безумовного виконання розпорядчих документів вищестоящих органів державної влади, рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, доповідати про стан їх виконання керівництву виконавчого комітету.

9.2.Вимагати від керівників відділів, інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ, організацій необхідні інформаційні матеріали відповідно до покладених на відділ завдань.

9.3.Брати участь в роботі сесій міської ради та засіданнях виконавчого комітету, вносити на розгляд міської ради і виконавчого комітету пропозиції                  з питань, які відносяться до компетенції відділу.

9.4.Вносити пропозиції керівництву виконавчого комітету по залученню керівників відділів, інших структурних підрозділів виконавчого комітету до проведення перевірок, підготовки питань на розгляд міської ради, виконавчого комітету, які відносяться до компетенції відділу.

10.Працівники відділу зобов’язані:

10.1.Виконувати функції, покладені на них згідно цього положення.

10.2.Виконувати персональні  обов’язки та їх розподіл між працівниками  відділу, що визначені  в посадових    інструкціях,    затверджених    міським    головою та  узгоджених   керуючим справами виконкому.

11.Відповідно до   Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”  проводить  аналіз – з  питань  здійснення  делегованих  повноважень  органу місцевого самоврядування і  готує  відповідні  пропозиції з даного питання за дорученням міського голови;

12.Розглядає листи, заяви та скарги громадян, готує проекти відповідей за дорученням міського голови, заступників, керуючого справами ;

13.Розміщує в міському веб – порталі інформацію стосовно роботи юридичного відділу та регуляторні акти прийняті міською радою та її виконавчим комітетом та забезпечує оприлюднення списків квартирного обліку згідно чинного законодавства;

14.Згідно Закону України  „Про доступ до публічної інформації” за дорученням керівництва надає інформацію ;

 

 

                   Керуючий справами виконкому                                                                                              А. В. Охрімчук

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія