Положення про відділ земельних відносин управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради

18.11.2021 100

Положення про відділ земельних відносин управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ земельних відносин управління земельних відносин та комунальної власності

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 1. Відділ земельних відносин (надалі – Відділ) є структурним підрозділом управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради (далі – Управління).
 2. Відділ підпорядковується начальнику Управління, міському голові.
 3. Спрямовує і координує діяльність Відділу заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків, який відповідає за роботу Управління.
 4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Земельним Кодексом України, Цивільним Кодексом України, Податковим Кодексом України, законами України «Про землеустрій» , «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про інформацію», нормативними документами, які регулюють порядок приватизації, продажу, оренди земельних ділянок та іншими законодавчими, нормативно-правовими актами, які регулюють форми управління земельними ресурсами органами місцевого самоврядування.
 5. Основним завданням Відділу є здійснення організаційно-функціональних повноважень виконавчого органу міської ради у галузі земельних відносин з метою забезпечення виконання та дотримання вимог чинного законодавства у частині задоволення потреб громади у сфері користування і володіння земельними ділянками на території Коростенської міської територіальної громади.
 6. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

6.1. реалізує державну політику у сфері регулювання земельних відносин, яка віднесена до компетенції органів місцевого самоврядування;

6.2. здійснює заходи щодо розвитку ринку земельних ресурсів Коростенської міської територіальної громади;

6.3. здійснює контроль за укладенням договорів купівлі-продажу земельних ділянок за результатами земельного аукціону, за своєчасним укладанням та оформленням договорів про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що передбачаються для продажу, договорів оренди землі, договорів сервітутного землекористування, договорів невитребуваних земельних часток (паїв), строком їх дії, поновленням та здійсненням державної реєстрації;

6.4. розробляє пропозиції та готує проєкти рішень у сфері земельних відносин. Бере участь в розробці місцевих програм в сфері землекористування та програмах соціально-економічного розвитку;

6.5. здійснює аналіз структури земельних ресурсів міської територіальної громади по категоріям земель, праву власності;

6.6. організовує роботу щодо проведення інвентаризації об’єктів підприємницької діяльності, по яких не врегульовані питання  землекористування;

6.7. доводить до громади міста через засоби масової інформації правові засади в частині земельного законодавства, інформує про зміни та доповнення до нього;

6.8. взаємодіє з державними органами земельних ресурсів щодо покращення обслуговування  громадян, суб’єктів господарювання – юридичних та фізичних осіб  по оформленню документів щодо врегулювання питання землекористування, набуття права на землю за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, конкретних об’єктів;

6.9. здійснює заходи по виявленню земельних ділянок, що використовуються не за цільовим призначенням та з порушеннями установлених законодавством  вимог, приймає міри по усуненню виявлених порушень в сфері земельного законодавства;

6.10. бере участь у виборі земельних ділянок для розташування об’єктів будівництва, опрацьовує проекти рішень (висновків) міської ради про погодження місць розташування об’єктів, передачу і придбання земельних ділянок у власність, вилучення (викуп) та надання земель у користування, в тому числі на умовах оренди;

6.11. здійснює реєстрацію права комунальної власності на землю за Коростенською міською радою;

6.12. бере участь у підготовці, організації та проведенні земельних торгів;

6.13. здійснює ведення обліку договорів в сфері земельних відносин, укладених Коростенською міською радою;

6.14. здійснює організацію та проведення засідань комісії по вирішенню земельних спорів з приводу суміжного землекористування та комісії по визначенню та відшкодуванню Коростенській міській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю;

6.15. виконує інші доручення керівництва виконкому, якщо вони не перешкоджають виконанню основних обов’язків та не суперечать чинному законодавству.

 1. Відділ має право:

7.1. отримувати від комунальних підприємств, установ, організацій Коростенської міської територіальної громади інформаційні, довідкові та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань

7.2. вносити пропозиції керівництву Управління та виконавчого комітету Коростенської міської ради по залученню працівників інших структурних підрозділів виконавчого комітету до проведення перевірок, територіальних обстежень для виявлення самочинних забудов земельних ділянок, які використаються громадянами та суб’єктами господарської діяльності  без  врегулювання питання землекористування згідно з вимогами містобудівного та земельного законодавства;

7.3. брати участь в роботі сесій міської ради, вносити на розгляд пропозиції по удосконаленню управління земельними ресурсами органами місцевого самоврядування, готувати та  подавати на розгляд і прийняття  відповідних рішень керівництвом виконавчого комітету Коростенської міської ради доповідних записок та інформації з питань, що належать до компетенції Відділу;

7.4. ініціювати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

 1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Коростенської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, а також правоохоронними органами, органами з контролю за використанням та охороною земель, відділом у Коростенському районі Головного Управління Держгеокадастру у Житомирській області, Коростенським управлінням ГУ ДПС у Житомирській області.
 2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови, в порядку, визначеному чинним законодавством.
 3. Структура Відділу і чисельність його працівників затверджується сесією Коростенської міської ради. Призначення та звільнення працівників проводиться міським головою.
 4. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету Коростенської міської територіальної громади.
 5. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків, штатний розпис Відділу у складі Управління затверджує Коростенська міська рада.
 6. Відділ не є юридичною особою.
 7. Реорганізація та ліквідація Відділу проводиться за рішенням Коростенської міської ради та в інших передбачених чинним законодавством України випадках.
 8. При реорганізації і ліквідації працівникам Відділу гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.

 

Керуючий справами виконкому                                Андрій ОХРІМЧУК

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія