Посадова інструкція бухгалтера Коростенського міського центру соціальних служб

06.12.2021 710

Посадова інструкція бухгалтера Коростенського міського центру соціальних служб

 

Посадова інструкція

бухгалтера Коростенського міського центру соціальних служб

 

Загальні положення.

Бухгалтер Коростенського міського центру соціальних служб призначається та звільняється з посади наказом директора Коростенського міського центру соціальних служб, підпорядковується директору Коростенського міського центру соціальних служб.

Бухгалтер Коростенського міського центру соціальних служб і повинен знати та керуватись в роботі: Конституцію України,   Законом  України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями, розпорядженнями голови облдержадміністрації та міського голови, які стосуються питань роботи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, цією інструкцією, Положенням про Коростенський міський центр соціальних служб та іншими нормативними актами. Повинен знати правила ділового етикету, законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці.

На посаду бухгалтера Коростенського міського центру соціальних служб призначається особа з вищою освітою, стажем і досвідом роботи на посаді бухгалтера не менше п’яти років.

Завдання, обов’язки та повноваження.

Бухгалтер Коростенського міського центру соціальних служб :

– готує аналітичні довідки з питань, що входять до його компетенції;

– бере участь у складанні перспективних та календарних планів роботи, готує звітну документацію центру, звітується перед директором центру;

– готує державну та відомчу аналітично-статистичну звітність та облік діяльності центру за відповідними напрямками роботи;

– бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, тренінгів, «круглих столів», конференцій з відповідних питань;

– розробляє, планує, проводить, бере участь у соціологічних дослідженнях, анкетуваннях, тестуваннях та інших за формою та тематикою дослідженнях;

– забезпечує систематичний контроль за раціональним витрачанням коштів місцевого самоврядування, державних коштів, за дотриманням фінансової дисципліни в центрі;

– розробляє кошториси видатків бюджетних асигнувань;

– готує фінансові документи;

– здійснює контроль за використанням коштів, отриманих центром в порядку бюджетного фінансування;

– працює з програмами «ПАРУС», «M.E.DOC IS Звітність», «Merega M», «Edata»;

– забезпечує повний облік та інвентаризацію грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, своєчасно складає бухгалтерську звітність;

– здійснює розрахунки по заробітної платі працівників центру;

– веде кадрову службу;

– здійснює систематичний контроль за дотриманням чинного законодавства про працю, табель обліку робочого часу;

– здійснює мониторинг показників приладів обліку та внесення даних до інформаційної системи енергомоніторингу «ІСЕ»;

– забезпечує збереження бухгалтерських документів, оформлення і передачу їх у встановленому законодавством порядку;

– організовує, відповідно до компетенції, фінансову розробку заходів, програм, аналітичних матеріалів, прогнозів, пропозиції тощо;

– виконує інші доручення керівництва.

Має право.

Одержувати від підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію з питань соціальної роботи  з сім’ями, дітьми та молоддю.

Співпрацювати з  підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх підпорядкування і форми власності, які здійснюють соціальну роботу з отримувачами соціальних послуг і/або ведуть справи отримувачів соціальних послуг відповідно до своїх повноважень і функцій, вносити відповідні пропозиції та рекомендації.

Вносити на розгляд директора пропозиції щодо покращення роботи Центру.

Підвищувати кваліфікацію у встановленому порядку.

Відповідальність.

Бухгалтер Коростенського міського центру соціальних служб несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям та роботою в органах місцевого самоврядування.

Взаємовідносини за посадою.

Бухгалтер Коростенського міського центру соціальних в процесі покладених на нього завдань взаємодіє з структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян, відповідно до вказаних термінів готує документи, відповіді та вимагає інформацію, необхідну для їх підготовки. Проекти документів, відповідей та розпоряджень погоджує з директором центру, головним розпорядником коштів.

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1607 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія