Посадова інструкція головного спеціаліста

01.11.2021 221

Посадова інструкція головного спеціаліста

Згідно норм ISO 9001:2000

Введено в дію  ______________________

Шифр

24.3

 

Виконавчий комітет

Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

міський  голова

___________В. Москаленко

                                                                                  “____” _____________ 2020 р.

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста відділу цифрових технологій виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

1.Загальна частина

1.1. Головний спеціаліст відділу цифрових технологій ( далі –  головний спеціаліст) є посадовою особою місцевого самоврядування, призначається на посаду за конкурсом, розпорядженням міського голови і звільняється з посади  розпорядженням міського голови.

1.2.  Головний спеціаліст безпосередньо підпорядкований начальнику відділу цифрових технологій міської ради, міському голові, секретарю міської ради, заступнику міського голови, керуючому справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків.

1.3.  На посаду головного спеціаліста призначаються особи, які мають вищу освіту в галузі інформаційних технологій і комп’ютерної обробки інформації.

1.4. В своїй діяльності головний спеціаліст керується Конституцією України, Законами України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про інформацію”, “Про захист інформації в автоматизованих системах”, Постановами Кабінету міністрів України, розпорядчими актами центральних державних органів, міського голови, міської ради та її виконавчого комітету, Положенням про відділ цифрових технологій і цією інструкцією.

 

2.Завдання, обов’язки та повноваження

2.1. Забезпечує виконання завдань, покладених на нього керівництвом відповідно до “Положення про відділ цифрових технологій”.

2.2.  Відповідає за ведення діловодства у відділі цифрових технологій.

2.3.  Організовує забезпечення роботи та розвиток офіційного веб-сайту Коростенської міської ради.

2.4. Проводить моніторинг стану інформатизації в місті та подає пропозиції щодо його вдосконалення, проводить моніторинг та аналіз інших інформаційних систем.

2.5. Приймає участь в розробці, моделюванні та тестуванні нових заходів по інформуванню виконавчих органів міської ради, міської громади.

2.6.   Забезпечує висвітлення публічної відкритої інформації в Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та публічних сервісах міської ради, здійснює координацію дій виконавчих органів міської ради по розміщенню відкритих даних, забезпечує контроль за іх своєчасним оновленням.

2.7. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

2.8. Забезпечує дотримання в відділі правил та норм охорони праці.

2.9. Виконує інші функції, пов’язані з реалізацією наданих повноважень.

 

3. Має право:

Головний спеціаліст  має право:

3.1. Перевіряти, контролювати стан проходження інформації в комп’ютерній системі міської ради та перевіряти стан заходів комп’ютерної безпеки в виконавчих органах міської ради, вимагати їх додержання.

3.2. Мати адміністративний доступ до внутрішніх комп’ютерних систем виконавчих органів міської ради.

3.3. Отримувати від керівництва виконавчих органів міської ради інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього обов’язків. Вимагати від керівництва виконавчих органів міської ради забезпечення заходів з комп’ютерної безпеки у підпорядкованих комп’ютерних системах виконавчих органів міської ради.

4.6. Одержувати від посадових осіб виконавчих органів міської ради інформацію щодо інформаційних технологій, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, баз даних, інформаційних систем, що використовуються у роботі (діяльності).

4.7. Приймати участь у нарадах та інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу.

 

5. Відповідальність

Головний спеціаліст несе відповідальність :

5.1. За неякісне і несвоєчасне виконання посадових обов’язків та

розпорядчих документів, перевищення своїх повноважень, за вчинок, який

дискредитує Відділ та посадову особу місцевого самоврядування.

5.2. За бездіяльність та невикористання наданих йому прав при виконанні ним своїх посадових обов’язків.

5.3. За порушення норм етики та обмежень, пов’язаних із прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування.

5.4. За порушення трудової та виконавчої дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил охорони праці, пожежної безпеки на робочому місці, збереженні матеріальних цінностей, закріплених за ним.

5.5. За виконання покладених на Відділ завдань, законність прийнятих ним рішень та за недостовірність даних, які представляються відділом керівництву.

 

6.Взаємовідносини за посадою

     Головний спеціаліст, уході виконання зазначених завдань та обов’язків, використання наданих прав, в межах компетенції постійно взаємодіє з структурними підрозділами міської ради. Відповідно до вказаних термінів на документі, повинен готувати відповіді та вимагати інформацію необхідну для їх підготовки. Проекти документів, відповідей та розпоряджень повинен погоджувати з заступником міського голови згідно розподілу обов’язків який відповідає за роботу відділу.

 

Розробник Начальник відділу цифрових технологій   С.Ущапівський
Перевірено Керуючий справами виконкому   А.Охрімчук
Перевірено Начальник режимно-секретної та кадрової служби   Р.Іванова
Перевірено Начальник  юридичного  відділу   Т.Камінська

 

З  інструкцією ознайомлений:

“_____”  __________ 2020 р.    __________________  _____________

 

Інструкцію  отримав:

“_____”  __________ 2020 р.

 

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія