Посадова інструкція головного спеціаліста бюджетного відділу фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

16.11.2021 267

Посадова інструкція головного спеціаліста бюджетного відділу фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

  ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський голова

_________ В.В. Москаленко

 «01» травня 2023 р.

 

Згідно норм  ISO 9001:2000

 

Шифр

21.1.5

 

Виконавчий комітет Коростенської міської ради

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста бюджетного відділу фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради 

 

  1. Загальна інформація
Категорія посади в органах місцевого самоврядування  

Шоста категорія

Посада Головний спеціаліст
Найменування структурного підрозділу Бюджетний відділ фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради
Посада безпосереднього керівника Начальник відділу
Посада керівника структурного підрозділу Начальник управління
Керівник виконавчого органу Міський голова
Посада особи, яка здійснює координацію діяльності Заступник міського голови

 

  1. Мета посади
Виконання завдань та функцій пов’язаних із забезпеченням, в межах своїх повноважень, реалізації бюджетної політики на території міської територіальної  громади.

 

  1. Основні посадові обов’язки
1 Аналіз і узагальнення інформації по галузях: 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення», а саме: КТПКВ: 3032, 3033, 3035, 3050, 3112, 3160, 3180, 3192, 3210; 4000 «Культура і мистецтво»; 8000 «Інша діяльність».
2 Підготовка матеріалів для виконання плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Коростенської міської територіальної громади, в межах повноважень.
3 Підготовка матеріалів для виконання плану заходів щодо складання проєкту бюджету Коростенської міської територіальної громади, в межах повноважень.
4 Забезпечення виконання плану заходів щодо організації виконання бюджету Коростенської міської територіальної громади, в межах повноважень.
5 Перевірка правильності складання, розгляду, погодження, затвердження, виконання кошторисів, планів асигнувань, планів використання бюджетних коштів установами і організаціями, які фінансуються з бюджету громади, штатних розписів, цільових програм місцевого значення. Контроль своєчасності внесення змін по установах, які координує.
6 Забезпечення відповідності паспортів бюджетних програм рішенню про бюджет Коростенської міської територіальної громади на відповідний бюджетний період. Контроль своєчасності внесення змін до паспортів бюджетних програм, згідно рішень про бюджет Коростенської міської територіальної громади, зі змінами. Перевірка звітів про виконання паспортів бюджетних програм та аналіз результатів оцінки ефективності.
7 Внесення змін до розпису бюджету Коростенської міської територіальної громади на підставі внесених змін до бюджету та внесення змін до розпису бюджету на підставі звернень головних розпорядників коштів. Доведення до головних розпорядників відповідних довідок.
8 Проведення в межах компетенції експертиз проєктів цільових програм Коростенської міської територіальної громади стосовно забезпеченості їх фінансовими ресурсами.
9  Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету громади та зведення фактичних показників за мережею, штатами і контингентами установ, що фінансуються з бюджету Коростенської міської територіальної громади. Підготовка пояснюючих записок до показників бюджету.
10 Надання інформацій, згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про звернення громадян» на запити громадян, організацій, підприємств, установ. Підготовка та подання інформацій департаменту фінансів Житомирської облдержадміністрації на встановлені дати. Здійснення підтримки ефективного функціонування ІПК «Місцевий бюджет». Проведення роботи, пов’язаної з плануванням та використанням коштів в установах і закладах громади, по КЕКВ 2270 “Оплата комунальних послуг та  енергоносіїв”.
11 На час відсутності головного спеціаліста бюджетного відділу (21.1.3) виконує його посадові обов’язки.

 

  1. Права
1. Одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, виконавчих органів міської ради, територіальних органів Державної казначейської служби України, підприємств, установ та організацій, інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету Коростенської міської територіальної громади та звітування про його виконання.

2. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення роботи бюджетного відділу з питань складання та виконання бюджету.

3. Брати участь у нарадах, семінарах з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Отримувати матеріально-технічне забезпечення для виконання покладених обов’язків та завдань.

 

  1. Зовнішня службова комунікація
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, апарати та секретаріати інших органів державної влади, обласні та районні державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради, районні та обласні ради, управління і відділи виконавчого комітету Коростенської міської ради, підприємства, установи та організації, фізичні особи-підприємці, фізичні особи та громадські організації.

 

  1. Умови служби
1.    Вища освіта економічного спрямування (не нижче ступеня бакалавра), вільне володіння державною мовою, навики роботи з персональною комп’ютерною технікою та необхідним програмним забезпеченням. Стаж роботи за фахом не менше 2 років.

2.    Дотримання законодавства України, вимог Положень про фінансове управління та бюджетний відділ, посадової інструкції, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил ділового етикету, норм охорони праці, техніки безпеки.

3.    Виконання інших завдань та функцій в межах компетенції відділу, доручень начальників відділу та управління, керівництва виконавчого комітету міської ради.

 

Погоджено
Начальник управління __________________

(підпис)

 

Л.В. Бардовська 01 травня 2023 р.

(дата)

 

Заступник міського голови ___________________

(підпис)

О.А. Ясинецький 01 травня 2023 р.

(дата)

Керуючий справами виконкому  

____________________

(підпис)

 

А.В. Охрімчук

 

01 травня 2023 р.

(дата)

Начальник  режимно-секретної та кадрової

служби

 

 

___________________

(підпис)

 

 

 

Р.А. Іванова

 

01 травня 2023 р.

(дата)

 

Начальник  юридичного  відділу ____________________

(підпис)

 

Т.А. Камінська 01 травня 2023 р.

(дата)

 

Голова  профспілки ____________________

(підпис)

С.В. Полосенко 01 травня 2023 р.

(дата)

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений (-а):

«01»  травня 2023 р.                      ____________________                 С.П.Никончук

(підпис)

 

Посадову інструкцію отримав (-ла):

«01» травня 2023 р.                       ____________________                 С.П.Никончук

(підпис)

Оригінал: Режимно-секретна та кадрова служба
Копії:
Начальник відділу
Головний спеціаліст

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1610
27 Червня 2024
Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія