Посадова інструкція головного спеціаліста бюджетного відділу фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

16.11.2021 91

Посадова інструкція головного спеціаліста бюджетного відділу фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                               Міський голова

                                                               ___ Володимир МОСКАЛЕНКО

                                                           “ ____ ”  ___________  2021 р.

 

Посадова інструкція

головного спеціаліста бюджетного відділу фінансового управління

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

І. Загальні положення.

1.1. Головний спеціаліст бюджетного відділу є посадовою особою органів місцевого самоврядування.

1.2. В своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, актами місцевого самоврядування, «Положенням про фінансове управління», «Інструкцією по діловодству у виконавчому комітеті Коростенської міської ради», регламентом роботи виконкому, даною інструкцією. Повинен знати правила ділового етикету, законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці.

1.3. Постійно підвищує свою кваліфікацію. Дотримується службової та трудової дисципліни.

1.4. Призначається та звільняється з посади згідно заяви та розпорядження міського голови з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

1.5. Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта економічного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом не менше трьох років.

2. Завдання та обов’язки.

2.1. Виконує роботи під керівництвом та контролем начальника бюджетного відділу.

2.2. Аналізує і узагальнює інформацію по наступних кодах програмної класифікації видатків (КПКВ):

– 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;

– 2713032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку»;

– 2713033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»;

– 2713035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті»;

– 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

– 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»;

– 0813180  «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг»;

– 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість»;

– 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

– 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

– 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;

– 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»;

– 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;

– 1017622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів»;

– 3018110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»;

– 3018120 «Заходи з організації рятування на водах»;

– 0218210 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку»;

– 0218410 «Фінансова підтримка засобів масової інформації».

2.3. Проводить роботу, пов’язану з плануванням та використанням коштів в бюджетних установах міста по КЕКВ 2270 “Оплата комунальних послуг та  енергоносіїв”.

2.4. Виконує поточні завдання у відділі, розпорядження начальника бюджетного відділу, заступника начальника та начальника управління.

2.5. Бере участь у розроблені проєктів нормативних та організаційно – методичних матеріалів з питань, що належать до його компетенції.

2.6. Організовує і проводить перевірки правильності складання та виконання кошторисів та веде облік змін до кошторисів по установах, які курирує.

2.7. Контролює правильність проведення тарифікації в закладах культури.

2.8. По результатах перевірок готує пропозиції та доповідні записки, візує їх у начальника бюджетного відділу, заступника начальника управління і подає на підпис начальнику фінансового управління.

2.9. Проводить експертизу проєктів програм, фінансових планів та рішень міської ради.

2.10. Забезпечує відповідність паспортів бюджетних програм рішенню про бюджет Коростенської міської територіальної громади на відповідний бюджетний період.

2.11. Контролює своєчасність внесення змін до паспортів бюджетних програм, згідно рішення про бюджет Коростенської міської територіальної громади зі змінами.

2.12. Готує проєкт відповідей на звернення та заяви, що надійшли для розгляду у відділ в межах його компетенції.

2.13. Готує та подає інформації департаменту фінансів Житомирської облдержадміністрації на встановлені дати по напрямках:

– дані про стан розрахунків установ, які фінансуються із загального фонду  бюджету Коростенської міської територіальної громади за комунальні послуги та енергоносії;

– на вимогу департаменту фінансів інформації в межах покладених обов’язків.

2.14. До бюджету Коростенської міської територіальної громади та річного звіту заповнює, згідно даних установ, які контролює, план по мережі, штатах та контингентах.

2.15. Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» за дорученням керівництва надає інформацію на запити громадян, організацій, підприємств, установ.

3. Права.

3.1. Представляє відділ в органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції.

3.2. Готує запити на отримання необхідних статистичних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності відділу, а також для виконання посадових обов’язків.

3.3. На оплату праці залежно від займаної посади. Має право на повагу особистої гідності, справедливе та шанобливе ставлення керівництва та співробітників.

3.4. Залучає спеціалістів усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.

3.5. Вимагає від керівництва управління сприяння у виконанні обов’язків, передбачених цією інструкцією.

4.Відповідальність.

4.1. За невиконання або неповне виконання своїх службових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки службовця несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

5. Взаємовідносини за посадою.

5.1. Головний спеціаліст підпорядковується безпосередньо начальнику фінансового управління, заступнику начальника та начальнику бюджетного відділу.

5.2. На час відпустки права і обов’язки головного спеціаліста розподіляються начальником бюджетного відділу між працівниками.

5.3. Для виконання обов’язків та реалізації прав головний спеціаліст взаємодіє з усіма працівниками управління, іншими управліннями та відділами виконкому.

Розробник Начальник фінансового управління    Оксана МЕЛЬНИЧЕНКО
Перевірено Уповноважений з питань якості    Володимир ВИГІВСЬКИЙ
Узгоджено

 

Заступник міського голови, який координує діяльність підрозділу    Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ
  Керуючий справами виконкому    Андрій ОХРІМЧУК
  Начальник юридичного відділу    Тетяна КАМІНСЬКА
  Начальник режимно-секретної та кадрової служби   Раїса ІВАНОВА
  Профорганізатор   Оксана КРАВЧУК

З інструкцією ознайомлений :

“ _____ ”  _________  2021 р.                                                     Сергій НИКОНЧУК

 

Інструкцію отримав :

“_____”  __________ 2021 р.                                                      Сергій НИКОНЧУК

 

Оригінал:
Режимно-секретна та кадрова служба  
Начальник управління  
Копії:
Начальник відділу  
Спеціаліст відділу  

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія