Посадова інструкція головного спеціаліста бюджетного відділу фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

16.11.2021 107

Посадова інструкція головного спеціаліста бюджетного відділу фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                               Міський голова

                                                               ___ Володимир МОСКАЛЕНКО

                                                           “ ____ ”  ___________  2021 р.

 

Посадова інструкція

головного спеціаліста бюджетного відділу фінансового управління

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

І. Загальні положення.

1.1. Головний спеціаліст бюджетного відділу є посадовою особою органів місцевого самоврядування.

1.2. В своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, актами місцевого самоврядування, «Положенням про фінансове управління», «Інструкцією по діловодству у виконавчому комітеті Коростенської міської ради», регламентом роботи виконкому, даною інструкцією. Повинен знати правила ділового етикету, законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці.

1.3. Постійно підвищує свою кваліфікацію. Дотримується службової та трудової дисципліни.

1.4. Призначається та звільняється з посади згідно заяви та розпорядження міського голови з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

1.5. Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта економічного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом не менше трьох років.

2. Завдання та обов’язки.

2.1. Виконує роботи під керівництвом та контролем начальника бюджетного відділу.

2.2. Аналізує і узагальнює інформацію по наступних кодах програмної класифікації видатків (КПКВ):

 

Код Найменування
0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»
0213210 «Організація та проведення громадських робіт»

 

0713210
1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»
1216030 «Організація благоустрою населених пунктів»
1216040 «Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води»
0216083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа»
0216084 «Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла»
0216086 «Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян»
1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»
1217130 Здійснення заходів із землеустрою
3617130
1217310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства»
1217321 «Будівництво освітніх установ та закладів»
1217322 «Будівництво медичних установ та закладів»
1217325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту»
0217330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності»
1217330
0217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»

 

1217370
2717370
3617370
1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

 

2717610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва»
2717640 «Заходи з енергозбереження»
3617650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї»

 

3617660 «Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів»
1217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»
0217680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»
1218312 «Утилізація відходів»
1218330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів»

2.3. Виконує поточні завдання у відділі, розпорядження начальника бюджетного відділу, заступника начальника та начальника управління.

2.4. Бере участь у розроблені проєктів нормативних та організаційно – методичних матеріалів з питань, що належать до його компетенції.

2.5. Організовує і проводить перевірки правильності складання та виконання кошторисів та веде облік змін до кошторисів по установах, які курирує.

2.6. По результатах перевірок готує пропозиції та доповідні записки, візує їх у начальника бюджетного відділу, заступника начальника управління і подає на підпис начальнику фінансового управління.

2.7. Забезпечує відповідність паспортів бюджетних програм рішенню про бюджет Коростенської міської територіальної громади на відповідний бюджетний період.

2.8. Контролює своєчасність внесення змін до паспортів бюджетних програм, згідно рішення про бюджет Коростенської міської територіальної громади зі змінами.

2.9. Готує проєкт відповідей на звернення та заяви, що надійшли для розгляду у відділ в межах його компетенції.

2.10. Готує та подає інформації департаменту фінансів Житомирської облдержадміністрації на встановлені дати по напрямках:

– оперативні дані щодо заборгованості з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ;

– інформація про зміни в розписі бюджету Коростенської міської територіальної громади;

– на вимогу департаменту фінансів інформації в межах покладених обов’язків.

2.11. Проводить звірку відповідності показників загального та спеціального фондів бюджету Коростенської міської територіальної громади, відображених у місячних, квартальних, річному звітах УДКСУ, даним ІПК ”Місцевий бюджет”.

2.12. Здійснює оновлення програм: ІПК ”Місцевий бюджет”, Мережа.

2.13. До бюджету Коростенської міської територіальної громади та річного звіту заповнює, згідно даних установ, які контролює, план по мережі, штатах та контингентах.

2.14. Забезпечує підтримку програмного забезпечення:

– для річних, квартальних та місячних звітів про роботу фінансового управління;

– бюджетного відділу;

– відділу доходів;

– відділу фінансово-господарського забезпечення.

2.15. Забезпечує експлуатацію комп’ютерної та іншої оргтехніки фінансового управління згідно вимог інструкції.

2.16. Забезпечує розміщення інформації фінансового управління на офіційному сайті міста.

2.17. Організовує зв’язок з Департаментом фінансів Житомирської ОДА, УДКСУ за допомогою електронної пошти згідно вимог Міністерства фінансів України.

2.18. Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» за дорученням керівництва надає інформацію на запити громадян, організацій, підприємств, установ.

3.Права.

3.1. Представляє відділ в органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції.

3.2. Готує запити на отримання необхідних статистичних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності відділу, а також для виконання посадових обов’язків.

3.3. На оплату праці залежно від займаної посади. Має право на повагу особистої гідності, справедливе та шанобливе ставлення керівництва та співробітників.

3.4. Залучає спеціалістів усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.

3.5. Вимагає від керівництва управління сприяння у виконанні обов’язків, передбачених цією інструкцією.

4.Відповідальність.

4.1. За невиконання або неповне виконання своїх службових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки службовця несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

5.Взаємовідносини за посадою

5.1. Головний спеціаліст підпорядковується безпосередньо міському голові, начальнику фінансового управління, заступнику начальника та начальнику бюджетного відділу.

5.2. На час відпустки права і обов’язки головного спеціаліста розподіляються начальником бюджетного відділу між працівниками.

5.3. Для виконання обов’язків та реалізації прав головний спеціаліст взаємодіє з усіма працівниками управління, іншими управліннями та відділами виконкому.

Розробник Начальник фінансового управління    Людмила БАРДОВСЬКА
Перевірено Перший заступник міського голови    Володимир ВИГІВСЬКИЙ
Узгоджено

 

Заступник міського голови, який координує діяльність підрозділу    Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ
  Керуючий справами виконкому    Андрій ОХРІМЧУК
  Начальник юридичного відділу    Тетяна КАМІНСЬКА
  Начальник режимно-секретної та кадрової служби   Раїса ІВАНОВА
  Профорганізатор   Оксана КРАВЧУК

З інструкцією ознайомлений :

“ _____ ”  _________  2021 р.                                                  Ярослав ОРИЩЕНКО

 

Інструкцію отримав :

“_____”  __________ 2021 р.                                                   Ярослав ОРИЩЕНКО

 

Оригінал:
Режимно-секретна та кадрова служба  
Начальник управління  
Копії:
Начальник відділу  
Спеціаліст відділу  

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія