Посадова інструкція головного спеціаліста бюджетного відділу фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

16.11.2021 136

Посадова інструкція  головного спеціаліста бюджетного відділу фінансового управління  виконавчого комітету Коростенської міської ради

  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                               Міський голова

                                                               ___ Володимир МОСКАЛЕНКО

                                                           “ ______ ”  ___________  2021 р.

 

 

 

Посадова інструкція

головного спеціаліста бюджетного відділу фінансового управління

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

І. Загальні положення.

1.1. Головний спеціаліст бюджетного відділу є посадовою особою органів місцевого самоврядування.

1.2. В своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, актами місцевого самоврядування, «Положенням про фінансове управління», «Інструкцією по діловодству у виконавчому комітеті Коростенської міської ради», регламентом роботи виконкому, даною інструкцією. Повинен знати правила ділового етикету, законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці.

1.3. Постійно підвищує свою кваліфікацію. Дотримується службової та трудової дисципліни.

1.4. Призначається та звільняється з посади згідно заяви та розпорядження міського голови з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

1.5. Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта економічного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом не менше трьох років.

2. Завдання та обов’язки.

2.1. Виконує роботи під керівництвом та контролем начальника бюджетного відділу.

2.2. Аналізує і узагальнює інформацію по наступних кодах програмної класифікації видатків (КПКВ):

 

Код Найменування
 

0210150

«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
0210160  

 

 

 

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»

 

0610160
0710160
0810160
1010160
1210160
2710160
3010160
3610160
3710160
0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»

 

2710180
0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»
0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю»
0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб»
0213140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»
0213241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

 

2.3. Виконує поточні завдання у відділі, розпорядження начальника бюджетного відділу, заступника начальника та начальника управління.

2.4. Бере участь у розроблені проєктів нормативних та організаційно – методичних матеріалів з питань, що належать до його компетенції.

2.5. Організовує і проводить перевірки правильності складання та виконання кошторисів та веде облік змін до кошторисів по установах, які курирує.

2.6. Контролює правильність проведення тарифікації в установах соціального захисту та соціального забезпечення.

2.7. По результатах перевірок готує пропозиції та доповідні записки, візує їх у начальника бюджетного відділу, заступника начальника управління і подає на підпис начальнику фінансового управління.

2.8. Проводить експертизу проєктів програм, фінансових планів та рішень міської ради.

2.9. Забезпечує відповідність паспортів бюджетних програм рішенню про бюджет Коростенської міської територіальної громади на відповідний бюджетний період.

2.10. Контролює своєчасність внесення змін до паспортів бюджетних програм, згідно рішення про бюджет Коростенської міської територіальної громади зі змінами.

2.11. Готує проєкт відповідей на звернення та заяви, що надійшли для розгляду у відділ в межах його компетенції.

2.12. Готує та подає інформації департаменту фінансів Житомирської облдержадміністрації на встановлені дати по напрямках:

– дані щодо обсягів видатків з місцевих бюджетів на оздоровлення і відпочинок дітей;

– інформація про надання матеріальної допомоги з місцевих бюджетів (КЕКВ 2730);

– інформація щодо чисельності працівників бюджетних установ (організацій), що утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету (загальний фонд), включаючи одержувачів бюджетних коштів;

– на вимогу департаменту фінансів інформації в межах покладених обов’язків.

2.13. Готує аналіз виконання видаткової частини бюджету Коростенської міської територіальної громади по підсумках місяця, кварталу, року та надає начальнику бюджетного відділу, заступнику начальника фінансового управління та начальнику фінансового управління (спеціальний фонд).

2.14. До бюджету Коростенської міської територіальної громади та річного звіту заповнює, згідно даних установ, які контролює, план по мережі, штатах та контингентах.

2.15. Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» за дорученням керівництва надає інформацію на запити громадян, організацій, підприємств, установ.

3. Права.

3.1. Представляє відділ в органах виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції.

3.2. Готує запити на отримання необхідних статистичних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності відділу, а також для виконання посадових обов’язків.

3.3. На оплату праці залежно від займаної посади. Має право на повагу особистої гідності, справедливе та шанобливе ставлення керівництва та співробітників.

3.4. Залучає спеціалістів усіх структурних підрозділів до виконання покладених на неї завдань.

3.5. Вимагає від керівництва управління сприяння у виконанні обов’язків, передбачених цією інструкцією.

4.Відповідальність.

4.1. За невиконання або неповне виконання своїх службових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки службовця несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

5. Взаємовідносини за посадою.

5.1. Головний спеціаліст підпорядковується безпосередньо начальнику фінансового управління, заступнику начальника та начальнику бюджетного відділу.

5.2. На час відпустки права і обов’язки головного спеціаліста розподіляються начальником бюджетного відділу між працівниками.

5.3. Для виконання обов’язків та реалізації прав головний спеціаліст взаємодіє з усіма працівниками управління, іншими управліннями та відділами виконкому.

Розробник Начальник фінансового управління  Оксана МЕЛЬНИЧЕНКО
Перевірено Уповноважений з питань якості  Володимир ВИГІВСЬКИЙ
Узгоджено

 

Заступник міського голови, який координує діяльність підрозділу  Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ
  Керуючий справами виконкому  Андрій ОХРІМЧУК
  Начальник юридичного відділу  Тетяна КАМІНСЬКА
Начальник режимно-секретної та кадрової служби Раїса ІВАНОВА
Профорганізатор Оксана КРАВЧУК

 

З інструкцією ознайомлений :

“ _____ ”  _________  2021 р.                                                        Оксана КРАВЧУК

 

Інструкцію отримав :

“_____”  __________ 2021 р.                                                         Оксана КРАВЧУК

 

Оригінал:
Режимно-секретна та кадрова служба
Начальник управління
Копії:
Начальник відділу
Спеціаліст відділу
Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія