Посадова інструкція головного спеціаліста відділу капітального будівництва Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

15.11.2021 445

Посадова інструкція  головного спеціаліста відділу капітального будівництва Управління житлово-комунального господарства  виконавчого комітету Коростенської міської ради

                  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                       Міський  голова

                                       ____ Володимир МОСКАЛЕНКО

                                                                         «____» _____________ 2021 р.

 

Посадова інструкція

головного спеціаліста відділу капітального будівництва

Управління житлово-комунального господарства

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

  1. Загальні положення

1.1. Головний спеціаліст відділу капітального будівництва Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради (далі – Управління ЖКГ) є посадовою особою виконавчого комітету Коростенської міської ради, призначається і звільняється з посади міським головою згідно чинного законодавства.

1.2. Головний спеціаліст відділу капітального будівництва Управління ЖКГ підпорядковується міському голові, його заступнику згідно розподілу обов’язків, начальнику Управління ЖКГ та його заступнику, начальнику відділу.

1.3. Головний спеціаліст капітального будівництва Управління ЖКГ в своїй роботі керується Конституцією і Законами України, кодексами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства розвитку громад та територій України, рішеннями Коростенської міської ради та її виконавчого комітету, регламентом роботи виконавчого комітету Коростенської міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради, Положенням про уповноважену особу Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради, наказами Управління ЖКГ,  «Інструкцією по діловодству у міськвиконкомі» та цією інструкцією.

Під час виконання своїх обов’язків повинен дотримуватись правил ділового етикету, Кодексу етики  посадових осіб органів місцевого самоврядування, нормативно-правових актів з охорони праці, техніки безпеки та  протипожежного захисту.

1.4. На посаду головного спеціаліста відділу капітального будівництва призначається особа з вищою освітою та досвідом роботи в сфері закупівель не менше 2-х років.

1.5. На період відпустки головного спеціаліста виконання її обов’язків покладається на іншу посадову особу Управління ЖКГ, визначену наказом начальника Управління ЖКГ.

  1. Завдання та обов’язки

Головний спеціаліст відділу капітального будівництва Управління ЖКГ:

2.1. Несе відповідальність перед начальником відділу за виконання покладених завдань.

2.2. Забезпечує проведення процедур закупівель/спрощених закупівель робіт, товарів та послуг, необхідних для виконання покладених на Управління ЖКГ завдань, у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі».

2.3. Готує, у відповідності до вимог чинного законодавства України, проєкти договорів з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, необхідних для виконання покладених на Управління ЖКГ завдань та функцій.

2.4. Забезпечує ведення обліку і реєстрацію договорів і угод, укладених Управлінням ЖКГ.

2.5. Забезпечує подання від Управління ЖКГ, як одного із головних розпорядників коштів місцевого бюджету, у порядку, визначеному Законом України «Про державну допомогу», повідомлень до Антимонопольного комітету України.

2.6. Проводить своєчасний розгляд заяв, скарг і звернень громадян, юридичних осіб та об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатських звернень та запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України, вживає заходів щодо усунення причин, які викликають скарги.

2.7. Постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, своєчасно вивчає зміни в діючому законодавстві і нормативних документах, що стосуються сфери його діяльності.

2.8. Виконує інші доручення керівництва, пов’язані з реалізацією покладених на Управління ЖКГ завдань, якщо вони не суперечать вимогам чинного законодавства України та не перешкоджають виконанню основних обов’язків.

  1. Права

Головний спеціаліст відділу капітального будівництва Управління ЖКГ має право:

3.1. Отримувати в межах компетенції відділу статистичні та інформаційні матеріали від інших структурних підрозділів Управління ЖКГ, виконавчого комітету Коростенської міської ради, старост, а також підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності.

  • Вносити пропозиції начальнику відділу щодо удосконалення роботи відділу.
  • Відмовлятися від виконання завдань, що суперечать чинному законодавству України.
  1. Відповідальність

Головний спеціаліст відділу капітального будівництва Управління ЖКГ несе відповідальність в межах, визначених чинним законодавством України, за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки службовця органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування і її проходженням.

  1. Взаємовідносини за посадою

Головний спеціаліст відділу капітального будівництва Управління ЖКГ повинен виконувати завдання посадових осіб, яким він підпорядковується; проєкти документів і відповідей погоджувати з начальником відділу.

 

Розробник

Заступник начальника управління, начальник відділу житлово-комунальних послуг і благоустрою Управління ЖКГ   Стужук С.Д.
Узгоджено Перший заступник міського голови   Вигівський В.В.
  Начальник Управління ЖКГ    Мартинюк  В.М.
  Начальник юридичного відділу   Камінська Т.А.
  Начальник  режимно – секретної та кадрової служби   Іванова Р.А.

 

З  інструкцією ознайомлена:

«_____»  __________  2021 р.                                             _______________

 

Інструкцію  отримала :

«_____»  __________ 2021 р.                                               _______________

 

 

Оригінал: Кадрова служба 1
Копії:
Начальник Управління ЖКГ 1
Начальник відділу капітального будівництва Управління ЖКГ 1

 

 

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія