Посадова інструкція головного спеціаліста відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

16.11.2021 459

Посадова інструкція головного спеціаліста відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                     Міський  голова

                                                                     ___________В.В.Москаленко

                                                                     “____” _____________ 20_ р.

 

 

 

Посадова інструкція

  головного спеціаліста відділу культури і туризму

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

  1. Загальні положення

1.1. Головний спеціаліст проводить роботу щодо охорони, обліку, використання, популяризації пам’яток археології, історії та монументального мистецтва, які розташовані на території міста, розвитку туризму в місті, практично реалізує виконання Програм у сфері туризму та охорони культурної спадщини;

1.2. Головний спеціаліст  є посадовою  особою  виконавчого комітету міської ради. Призначається і звільняється з посади міським головою за погодженням з начальником відділу культури і туризму;

         1.3. Головний спеціаліст відділу безпосередньо підпорядкований начальнику відділу культури і туризму;

1.4. Головний спеціаліст координує роботу  комунальної установи «Туристично-культурний інформаційний центр міста Коростеня»;

          1.5. Головний спеціаліст в роботі керується Конституцію України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про звернення громадян”, “Про державну службу”, „Про охорону культурної спадщини”, «Про туризм», «Про культуру» регламентом роботи виконкому, наказами управління культури та обласної інспекції з охорони культурної спадщини, іншими нормативно-правовими актами.

1.6. На посаду головного спеціаліста призначається особа, яка має вищу освіту  і загальний стаж роботи не менше 3-х років. Вміє працювати на комп’ютері, знає програмні засоби.

  

  1. Завдання та обовязки

Головний спеціаліст зобов’язаний:

2.1. Забезпечувати координацію дій виконавчої влади та суб’єктів туристичної діяльності;

2.2. Брати участь у пропаганді та популяризації туризму в місті, пам’яток археології, історії та монументального мистецтва;

2.3. Брати участь у розробці поліграфічної та відео-рекламно-презентаційної продукції та сувенірів;

2.4. Брати участь у міжнародних та всеукраїнських спеціалізованих туристичних виставках, наукових конференціях, семінарах та інших заходах з охорони культурної спадщини;

2.5. Проводити роботу по виявленню і вивченню пам’яток археології, історії та монументального мистецтва розташованих у межах міста;

2.6. Забезпечувати збереження обліково-охоронної документації пам’яток археології, історії та монументального мистецтва;

2.7. Проводити роботу по уточненню даних місцевого реєстру, стану збереження пам’яток;

2.8. Подавати в установленій формі пропозиції про занесення ново виявлених, новозбудованих об’єктів культурної спадщини до державного реєстру пам’яток області;

2.9. Проводити роботу по фіксації випадків заміни, зміни адреси, руйнування, пошкодження пам’яток, стану їх збереження і своєчасно повідомляти про них обласну інспекцію з охорони культурної спадщини;

2.10. Проводити роботу по укладанню охоронних договорів на пам’ятки місцевого значення;

2.11. Забезпечувати в установленому порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках або в межах їхніх територій;

2.12. Забезпечувати захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

2.13. Здійснювати контроль за виконанням вимог чинного законодавства у сфері туризму, охорони культурної спадщини;

2.14. Періодично звітуватись про свою діяльність перед вищестоящими установами та органами статистики;

2.15. Вирішувати  інші конкретні питання організаційної роботи відділу згідно з розподілом обов’язків між працівниками;

2.16. Здійснювати підготовку планів роботи, інформацій,  підготовку проектів рішень, розпоряджень, що стосуються туризму, охорони культурної спадщини;

2.17. Розміщувати інформацію про роботу відділу та закладів культури, події культурного життя міста на міському інформаційному порталі;

2.18. Організовувати та забезпечувати роботу конференц-залу міського Палацу культури ім.Т.Шевченка;

2.19. Знати правила ділового етикету, Правила та норми охорони праці й протипожежного захисту. Персональні обов’язки, визначені Посадовою інструкцією.

2.20. За дорученням або розпорядженням міського голови, начальника відділу зобов’язаний тимчасово виконувати інші обов’язки, доручення.

  1. Права.

Головний спеціаліст  відділу  має право:

3.1. Вирішувати з керівниками структурних підрозділів питання, які необхідні для виконання покладених на нього функцій (завдань), вимагати від них відомості і матеріали з питань, які входять до компетенції головного спеціаліста;

3.2. Вносити на розгляд виконавчого комітету пропозиції, щодо вирішення питань, які стосуються роботи головного спеціаліста;

3.3.  Бути представником відділу від його імені в державних, громадських та інших організаціях з питань туризму та охорони культурної спадщини.

  1. Відповідальність

Головний спеціаліст несе відповідальність за:

4.1. Несвоєчасне виконання покладених на нього обов’язків або їх порушення;

4.2. За якість і об’єктивність матеріалів, що готуються ним до розгляду на сесіях міської ради, засіданнях її виконавчого комітету, для надання керівництву виконавчого комітету  і вищестоячим органам;

4.3. Вчасне звітування та ведення необхідної документації;

4.4. Порушення трудової і виконавчої диципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, етики поведінки державного службовця та обмежень, передбачених законодавством про державну службу;

4.5. За невиконання інших вимог чинного законодавства України посадовою особою місцевого самоврядування.

 

  1. Взаємовідносини ( зв’язки) за посадою

5.1. Головний спеціаліст має право вимагати від відділів, управлінь міськвиконкому, міських організацій, установ, підприємств відповідні матеріали необхідні для роботи відділу, підготовки документів.

5.2. Підготовлені проекти документів погоджує з начальником відділу культури і туризму та заступником міського голови.

 

 

Розробник Начальник відділу культури і туризму Ольга КОЗАЧІЕНКО
Перевірено Уповноважений  з  питань  якості Володимир ВИГІВСЬКИЙ
Начальник  юридичного  відділу Тетяна КАМІНСЬКА
Головний  спеціаліст  кадрової  служби Раїса ІВАНОВА
Голова  профспілки Ірина ПАСІЧНИК-ПРОКОПЕНКО

 

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  __________ 20__ р.                                              І.І.Пасічник-Прокопенко

 

Інструкцію  отримав :

“_____”  __________ 20__ р.                                             І.І.Пасічник-Прокопенко

 

Оригінал: Кадрова служба
Копії:
Начальник відділу
Спеціаліст відділу
Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія