Посадова інструкція головного спеціаліста відділу проєктного та інвестиційного менеджменту управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради

09.06.2023 153

Посадова інструкція головного спеціаліста відділу проєктного та інвестиційного менеджменту управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський голова

_________ Володимир МОСКАЛЕНКО

 «____»____________ _____ р.

 

Згідно норм  ISO 9001:2000

 

Шифр

19.4.2

 

Виконавчий комітет Коростенської міської ради

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста відділу проєктного та інвестиційного менеджменту

Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

  1. Загальна інформація

 

Категорія посади в органах місцевого самоврядування Шоста
Посада Головний спеціаліст
Найменування структурного підрозділу Відділ проєктного та інвестиційного менеджменту управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради
Посада безпосереднього керівника Начальник відділу
Посада керівника структурного підрозділу Начальник управління
Керівник виконавчого органу Міський голова
Посада особи, яка здійснює координацію діяльності Заступник міського голови

 

  1. Мета посади

 

Формування та подання на конкурси проєктів та програм з подальшою їх реалізацією та звітністю грантодавцям,  налагодження співпраці з містами-партнерами з подальшим розвитком, пошук та залучення інвесторів з супроводом в процесі налагодження співпраці.

 

  1. Основні посадові обов’язки
1. Налагодження комунікації зі структурними підрозділами виконавчого комітету та комунальними установами для моніторингу проблем та формування проєктних концепцій.
2. Листування з потенційними партнерами, інформування грантодавців про діяльність в рамках проєктів.

 

 

 

3. Пошук, налагодження та підтримка зв’язків з містами-партнерами та інвесторами в Україні та за її межами, організація супутніх заходів: засідання, круглі столи, фокус-групи, тренінги тощо.
4. Участь у підготовці проєктів рішень виконавчого комітету та міської ради, розпоряджень міського голови за напрямками діяльності відділу.
5. Ведення та наповнення соціальних мереж структурного підрозділу та офіційного сайту Коростенської міської ради, комунікація зі ЗМІ з метою промоції діяльності відділу, звітності перед громадськістю та пошуку потенційних партнерів. Створення презентаційних матеріалів.
6. Ведення реєстру вхідної та вихідної документації, в тому числі опрацьовує вхідні листи  на офіційній електронній пошті відділу: project@korosten-rada.gov.ua
7. Виконує посадові обов’язки іншого головного спеціаліста відділу у разі його відсутності або за потреби.

 

  1. Права

 

–  за дорученням керівництва представляти інтереси відділу в інших органах виконавчої влади, підприємствах, установах, організаціях з питань, що належать до його компетенції;

–  брати участь в нарадах та інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу, брати участь у розгляді питань і приймати в межах своїх повноважень рішення,

–  в установленому порядку отримувати від керівників структурних підрозділів виконавчого комітету Коростенської міської ради, комунальних підприємств інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань,

–  вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо поліпшення роботи відділу.

 

  1. Зовнішня службова комунікація

 

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, апарати та секретаріати інших органів державної влади, обласні та районні державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради, районні та обласні ради, управління і відділи виконавчого комітету Коростенської міської ради, підприємства, установи та організації, фізичні особи-підприємці, фізичні особи та громадські організації.

 

  1. Умови служби

 

1. Вища освіта не нижче ступеня бакалавра; бажано стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності; вільне володіння державною мовою, бажано володіння іноземною мовою; вміння працювати з комп’ютерною технікою та користуватись програмними засобами; знати чинне законодавство з питань діяльності органів самоврядування та органів виконавчої влади, інструкцію з діловодства, правила охорони праці та протипожежної безпеки.

2. Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, правил етичної поведінки, виконавської дисципліни виконавчого комітету Коростенської міської ради.

3. Забезпечувати виконання інших завдань та функцій в межах компетенції відділу, доручень керівництва виконавчого комітету міської ради.

 

Погоджено      
Начальник Управління __________________

(підпис)

 

Володимир СТУЖУК ______________

(дата)

 

Заступник міського голови __________________

(підпис)

Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ _________________

(дата)

Керуючий справами виконкому _________________

(підпис)

 

Андрій ОХРІМЧУК

 

_________________

(дата)

Начальник  режимно-секретної та кадрової

служби

 

 

________________

(підпис)

 

 

 

Раїса ІВАНОВА

 

_________________

(дата)

 

Начальник  юридичного  відділу _________________

(підпис)

 

Тетяна КАМІНСЬКА _________________

(дата)

 

Голова  профспілки _________________

(підпис)

_____________________ _________________

(дата)

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений (-а):

«_____» __________ ____ р.         ____________________                 ________________

(підпис)

 

Посадову інструкцію отримав (-ла):

«_____» __________ ____ р.         ____________________                 ________________

(підпис)

 

 

Оригінал: Режимно-секретна та кадрова служба  
 

Копії:

Начальник відділу  
Головний спеціаліст  

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1610
27 Червня 2024
Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія