Посадова інструкція головного спеціаліста відділу з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради

09.11.2021 2801

Посадова інструкція головного спеціаліста відділу з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради

                                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                              Міський  голова

                                                                                     Володимир МОСКАЛЕНКО

                                                                            “____” _______________2021 року

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста  відділу з питань цивільного захисту

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

1.Зальні положення

 

1.1. Головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради забезпечує своєчасне планування та  організацію цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки,  інженерного, хімічного, радіологічного, медичного захисту населення, евакуаційних заходів та матеріально-технічного забезпечення заходів цивільного захисту, планування навчання з питань цивільного захисту посадових осіб, населення.

1.2. Він безпосередньо підпорядковується начальнику відділу і виконує всі його накази і розпорядження.

1.3. Головний спеціаліст призначається на посаду і звільняється з посади  в установленому порядку на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством.

1.4.У своїй діяльності керується:

Законом України  «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про боротьбу з корупцією», «Про державну службу», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» іншими законами України, Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України.

Нормативними актами органів виконавчої влади вищого рівня, рішеннями обласної ради, прийнятими в межах її повноважень, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, актами місцевого самоврядування, «Положенням про кадрову службу», «Інструкцією по діловодству», інших органів виконавчої влади, які прийняті у межах їх повноважень.

1.5. В разі  відсутності його обов’язки виконує інший головний спеціаліст відділу за наказом начальника відділу.

1.6. Кваліфікаційні вимоги  повинен мати:

–  вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра;

– вільне володіння державною мовою, без вимог до стажу роботи.

 

 1. Завдання та обов’язки

 

2.1. Головний спеціаліст бере участь у розробці і своєчасному коригуванні плану цивільного захисту, забезпечує розробку планів пожежної та техногенної безпеки, інженерного, хімічного, радіологічного медичного захисту населення та плану евакуації, заходів матеріально-технічного забезпечення.

 

Зобов’язаний:

2.2. Знати і виконувати чинне законодавство України.

2.3. Організовувати виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту.

2.4.  Вести облік фонду захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттях.

2.5. Визначати потреби фонду захисних споруд цивільного захисту і планувати укриття населення в наявному фонді захисних споруд та найпростіших укриттях.

2.6. Планувати щодо дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення.

2.7. Організовувати проведення оглядів-конкурсів утримання та використання захисних споруд цивільного захисту.

2.8.  Виконувати обов’язки секретаря комісії з питань використання захисних споруд цивільного захисту.

2.9. Вести облік джерел водопостачання.

2.10.   Координувати питання протипожежної в ТГ.

2.11. Брати участь у розробці планів попередження виникнення надзвичайних ситуацій.

2.12. Брати участь у плануванні різних видів навчань і тренувань.

2.13. Перевіряти готовність до дії за призначенням пунктів видачі засобів індивідуального захисту.

2.14.    Вести облік  формувань цивільного захисту.

2.15. Перевіряти стан навчально-матеріальної бази на об’єктах господарювання  і спеціалізованих службах цивільного захисту Коростенської міської територіальної громади.

2.16.  Вести облік і контроль приладів дозиметричного контролю.

2.17. Вести облік і звітність по всіх видах засобів протирадіаційного і хімічного захисту.

2.18. Проводити розрахунки часу на розгортання пунктів видачі ЗІЗ, та виділення вантажних команд.

2.19. Розробляти рекомендації щодо збереження майна протирадіаційного та хімічного захисту.

2.20. Особисто разом зі спеціалізованими службами цивільного захисту Коростенської міської територіальної громади та  комісією з питань евакуації  розробляти і своєчасно коригувати плани евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

2.21. Разом з головою комісії з питань евакуації уточнювати склад евакокомісії та схему її оповіщення.

2.22. Надавати методичну допомогу щодо відпрацювання документів евакокомісій об’єктів господарської діяльності .

2.23. Проводити заняття з цивільного захисту з евакоорганами.

2.24. Виконувати обов’язки секретаря комісії з питань евакуації.

2.25. Розробляти номенклатуру, норми накопичення матеріальних засобів, пального, речового майна, що забезпечують проведення невідкладних робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків максимальної прогнозованої надзвичайної ситуації.

2.27.  Розробляти та своєчасно корегувати план оповіщення та зв’язку цивільного захисту Коростенської міської територіальної громади, здійснювати перевірку системи оповіщення органів управління та населення  при виникненні надзвичайних ситуацій.

2.28. Розробляти та своєчасно корегувати програму пожежної безпеки Коростенської міської територіальної громади.

2.29. Володіти персональною комп’ютерною технікою.

2.30. При необхідності виконувати інші доручення керівництва апарату, начальника відділу, якщо вони не суперечать чинному законодавству України і не перешкоджають виконанню основних обов’язків.

 1. Права

 

Головний спеціаліст має право:

 • За дорученням керівництва представляти відділ в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його повноважень.
 • Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, виконавчих органів Коростенської міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання визначених повноважень.
 • Вирішувати з керівниками інших виконавчих органів міської ради питання, необхідні для виконання покладених завдань, вимагати
  від них відомості й матеріали з питань, що віднесені до компетенції головного спеціаліста відділу.

 

 1. Відповідальність

 

Головний спеціаліст відділу несе відповідальність за:

 • Неякісне виконання розпорядчих та інструктивних документів,
  які є обов’язковими відповідно до регламентів міської ради та її виконавчого комітету.
 • Неякісне і несвоєчасне виконання посадових обов’язків та завдань, покладених на головного спеціаліста відділу.
 • Недостовірність даних, наданих начальникові відділу, керівництву міської ради та її виконавчого комітету.
 • Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Коростенської  міської ради.
 • Порушення Попередження про встановлені законами України
  «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, Правил етичної поведінки посадових осіб Коростенської  міської ради (Кодекс етики).

4.6.   Розголошення персональних даних, які довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням обов’язків.

 

 1. Взаємовідносини

Головний  спеціаліст в процесі своєї діяльності  для виконання своїх повноважень взаємодіє з виконавчими органами міської ради,  з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян відповідно до вказаних термінів на документі повинен готувати відповіді та вимагати інформацію необхідну для їх підготовки. Проекти документів, відповідей та розпоряджень повинен погоджувати з начальником відділу.

 

Розробник Керуючий справами виконкому А.В.Охрімчук
Перевірено Начальник юридичного відділу Т.А. Камінська
Начальник режимно-секретної та  кадрової  служби  Р.А. Іванова
Профорганізатор  О.М. Ткач
Начальник відділу з питань цивільного захисту  О.Г. Бошаков

 

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  _________ 2021року                                                  Аркадій ХІРСА

 

Інструкцію  отримав :

“_____”  ________ 2021року                                               Аркадій ХІРСА

 

 

Оригінал: Кадрова служба , відділ з питань цивільного захисту
Копія:
Головний спеціаліст
Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1608 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія