Посадова інструкція головного спеціаліста відділу з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради

09.11.2021 537

Посадова інструкція головного спеціаліста відділу з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова

 

Володимир МОСКАЛЕНКО

“____” __________2021року

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста відділу з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

1.Зальні положення

1.1. Головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту (далі – головний спеціаліст)  забезпечує своєчасне планування заходів цивільного захисту та контроль їх виконання.

1.2.  Він, безпосередньо, підпорядковується начальнику відділу та виконує всі його накази та розпорядження.

1.3. Головний спеціаліст призначається на посаду і звільняється з посади  в установленому порядку на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством.

1.4.У своїй діяльності керується:

Законом України  «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про боротьбу з корупцією», «Про державну службу», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» іншими законами України, Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України.

Нормативними актами органів виконавчої влади вищого рівня, рішеннями обласної ради, прийнятими в межах її повноважень, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, актами місцевого самоврядування, «Положенням про кадрову службу», «Інструкцією по діловодству», інших органів виконавчої влади, які прийняті у межах їх повноважень.

1.5. В разі  відсутності його обов’язки виконує інший головний спеціаліст відділу за наказом начальника відділу.

1.6. Кваліфікаційні вимоги  повинен мати:

–  вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем  не нижче бакалавра;

– вільне володіння державною мовою, без вимог до стажу роботи.

 

 1. Завдання та обов’язки

Головний спеціаліст забезпечує своєчасне планування та  організацію заходів з підготовки цивільного захисту Коростенської міської територіальної громади.

Зобов’язаний:

2.1. Знати і виконувати при здійсненні діяльності чинне законодавство України.

2.2. Організувати розробку і своєчасне коригування Плану реагування на надзвичайні ситуації, в тому числі ситуаційних планів за видами надзвичайних ситуацій і Плану цивільного захисту на особливий період.

2.3. Брати участь у плануванні навчань і тренувань з питань цивільного захисту, здійснювати постійний контроль за їх проведенням.

2.4. Брати участь у комплексних перевірках стану цивільного захисту  об’єктів господарювання і спеціалізованих служб цивільного захисту Коростенської міської територіальної громади (далі – Коростенської ТГ).

2.5. Надавати допомогу об’єктам господарювання і спеціалізованим службам цивільного захисту Коростенської ТГ в опрацюванні плануючих документів та підготовці і проведенні навчань, тренувань.

2.6. Брати участь  у розробці в межах своєї компетенції проектів рішень міської ради,  виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови.

2.7. Виконувати обов’язки відповідального секретаря комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

2.8. Контролювати виконання програм створення страхового фонду документації підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території Коростенської ТГ.

2.9. Планувати та здійснювати контроль за перепідготовкою, підвищенням кваліфікації керівних кадрів і фахівців, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту.

 

2.10. Виконувати обов’язки спеціаліста з кадрової роботи відділу.

2.11. Володіти персональною комп’ютерною технікою.

2.12. При необхідності виконувати інші доручення керівництва апарату, начальника відділу, якщо вони не суперечать чинному законодавству України і не перешкоджають виконанню основних обов’язків.

 

 1. Права
  • За дорученням керівництва представляти відділ в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його повноважень.
  • Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, виконавчих органів Коростенської міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання визначених повноважень.
  • Вирішувати з керівниками інших виконавчих органів міської ради питання, необхідні для виконання покладених завдань, вимагати
   від них відомості й матеріали з питань, що віднесені до компетенції головного спеціаліста відділу.

 

 1. Відповідальність

Головний спеціаліст відділу несе відповідальність за:

 • Неякісне виконання розпорядчих та інструктивних документів,
  які є обов’язковими відповідно до регламентів міської ради та її виконавчого комітету.
 • Неякісне і несвоєчасне виконання посадових обов’язків та завдань, покладених на головного спеціаліста відділу.
 • Недостовірність даних, наданих начальникові відділу, керівництву міської ради та її виконавчого комітету.
 • Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Коростенської  міської ради.
 • Порушення Попередження про встановлені законами України
  «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, Правил етичної поведінки посадових осіб Коростенської  міської ради (Кодекс етики).

4.6.   Розголошення персональних даних, які довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням обов’язків.

 1. Взаємовідносини

         Головний  спеціаліст в процесі своєї діяльності  для виконання своїх повноважень взаємодіє з виконавчими органами міської ради,  з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян відповідно до вказаних термінів на документі повинен готувати відповіді та вимагати інформацію необхідну для їх підготовки. Проекти документів, відповідей та розпоряджень повинен погоджувати з начальником відділу.

 

Розробник Керуючий справами виконкому А.В.Охрімчук
Перевірено Начальник юридичного відділу Т.А. Камінська
Начальник режимно-секретної та  кадрової  служби Р.А. Іванова
Профорганізатор О.М.Ткач
Начальник відділу з питань ЦЗ О.Г. Бошаков

 

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  _________2021 року                                                    Валерій ЧЕРНИШЕНКО

 

Інструкцію  отримав :

“_____”  ________ 2021 року                                                Валерій ЧЕРНИШЕНКО

 

 

Оригінал: Кадрова служба, відділ з питань цивільного захисту
Копія: Головний спеціаліст
Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1608 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія