Посадова інструкція головного спеціаліста відділу з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, учасників АТО, ветеранів війни та праці управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

07.12.2021 92

Посадова інструкція головного спеціаліста відділу з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, учасників АТО, ветеранів війни та праці управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова

_________В.В.Москаленко

________________20__ р.

 

 

 

Посадова інструкція

головного спеціаліста відділу з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, учасників АТО, ветеранів війни та праці

управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

Загальні положення

Головний спеціаліст відділу з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, учасників АТО, ветеранів війни та праці забезпечує санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю загального захворювання та з дитинства, ветеранів війни, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, з числа учасників АТО; приймає документи для виплати грошової компенсації за невикористану санаторно-курортну путівку; забезпечує осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації; формує документи для виплати грошової компенсації на поховання осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій; організовує поселення осіб з інвалідністю та осіб похилого віку до будинку-інтернату (геріатричного/психоневрологічного типу); займається питаннями реабілітації дітей з інвалідністю, психологічною реабілітацією осіб з інвалідністю та учасників бойових дій, з числа учасників АТО; веде облік осіб з інвалідністю по забезпеченню автотранспортом в установленому порядку.

Підпорядковується начальнику відділу.

Призначається на посаду та звільняється з посади згідно з чинним законодавством.

При виконанні посадових обов’язків керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, керівними документами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, наказами директора Департаменту праці, соціальної та сімейної політики Житомирської обласної державної адміністрації, рішеннями сесії Коростенської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління, Положенням про відділ, наказами начальника управління та цією посадовою інструкцією.

Повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи в системі не менше 3-х років.

Повинен знати законодавство з питань охорони праці, гігієни праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки.

На час відпустки, хвороби та з інших причин, заміщується начальником відділу.

Завдання та обов’язки

Сприяє матеріально-побутовому обслуговуванню осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, інших громадян, на яких поширюється чинність Закону України  “ Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ”.

Приймає необхідні документи для забезпечення спецавтотранспортом, веде облік осіб з інвалідністю, які отримали транспортні засоби.

Веде облік по забезпеченню санаторно-курортними путівками.

Здійснює в установленому порядку компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, технічне обслуговування та ремонт автомобіля, транспортне обслуговування осіб з інвалідністю, а також санаторно-курортне лікування.

Організовує виявлення малозабезпечених пристарілих громадян, що потребують різних видів допомоги, а також перевіряє матеріально-побутові умови проживання громадян.

Оформляє документи для влаштування громадян в будинки – інтернати.

Веде облік осіб, які потребують протезно-ортопедичної допомоги,
інвалідних візків різних типів, інших засобів реабілітації. Проводить роботу зі
спонсорами.

Приймає та оформляє документи для забезпечення осіб з інвалідністю
засобами реабілітації та пересування та проводить роботу по забезпеченню
протезування осіб з інвалідністю.

Видає направлення на навчання та працевлаштування осіб з інвалідністю, проводить консультаційно – роз’яснювальну роботу, підготовку звітів.

Може виконувати окремі доручення та завдання, які не визначені посадовою інструкцією, при умові якщо вони не перешкоджають виконанню основних обов′язків та не протирічать чинному законодавству.

 

Права

Має право здійснювати контроль правильності видачі довідок підприємствами, установами, організаціями, вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

Одержувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, організацій,  установ незалежно від їх підпорядкування та форми власності, об’єднань громадян, окремих осіб документи, довідки та інші відомості, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

Представляти інтереси управління в судових засіданнях.

Відповідальність

Несе відповідальність за:

  • неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків;
  • бездіяльність;
  • порушення норм етики, пов’язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування;
  • за збереження комп’ютерної техніки.

 

Взаємовідносини(звязки) за посадою

Отримує від начальника відділу документи на виконання, погоджує з ним проект відпрацьованого документа.

Отримує від органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, організацій,  установ незалежно від їх підпорядкування та форми власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

 

Перевірено Керуючий справами виконкому   А.В. Охрімчук
  Начальник управління   І.В.Єсін
  Начальник режимно-секретної та   кадрової  служби    

Р.А.Іванова

  Начальник юридичного відділу   Н.П.Кутишенко
  Начальник відділу   О.П.Литвинчук

 

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  __________ 20__ р.                                      С.О.Ничипорук

 

Інструкцію  отримав :                                                         С.О.Ничипорук

“_____”  __________ 20__ р.

 

Оригінал: Кадрова служба  
Копії:
Головний спеціаліст відділу  

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія