Посадова інструкція головного спеціаліста відділу земельних відносин Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради

19.11.2021 413

Посадова інструкція головного спеціаліста відділу земельних відносин Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

Посадова інструкція

головного спеціаліста відділу земельних відносин

Управління земельних відносин та комунальної власності

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 1. Загальні положення
  • Головний спеціаліст відділу земельних відносин управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради є посадовою особою органів місцевого самоврядування. Призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови в порядку, визначеним чинним законодавством.
  • Безпосередньо підпорядковується начальнику відділу земельних відносин управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради (далі – Управління) та виконує доручення начальника Управління, міського голови, секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступника міського голови згідно з розподілом обов’язків, який відповідає за роботу Управління, керуючого справами виконкому.
  • В роботі керується Конституцію України, Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України «Про землеустрій», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», регламентом роботи виконавчого комітету Коростенської міської ради, іншими нормативно-правовими актами.
  • На посаду призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра чи спеціаліста, досвід роботи не менше 3 років, вільно володіє державною мовою, навиками роботи з персональною комп’ютерною технікою та необхідним програмним забезпеченням.
 1. Завдання та обов’язки
  • Головний спеціаліст відділу земельних відносин забезпечує ефективне виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин, яка віднесена до компетенції органів місцевого самоврядування.
  • Взаємодіє з державними органами земельних ресурсів, податкової служби, щодо дотримання землекористувачами земельного та податкового законодавства..
  • Розглядає клопотання, заяви та скарги, що надходять до відділу земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради.
  • Розглядає заяви щодо продажу земельних ділянок та пропозицій включення до переліку земельних ділянок, які можуть виставлятися до продажу на земельних торгах.
  • Готує проєкти рішень на сесію Коростенської міської ради щодо продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними
  • Покладено функції уповноваженої особи із організації електронних аукціонів та відповідно здійснює підготовку лотів для проведення аукціонів із продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними.
  • Веде облік громадян щодо виділення земельних ділянок для ведення особистого сільського господарства згідно поданих заяв.
  • Проводить підготовку до проведення та організовує проведення земельних торгів із продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними у формі електронних аукціонів окремими лотами через систему ProZorro.
  • Готує для регіонального відділу Головного управління Держгеокадастру щомісячно до 3 числа інформацію про площі вилучених земельних ділянок, на які нараховано втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
  • Розробляє проєкт міської цільової Програми розвитку земельних відносин та Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, внесення змін до неї та подає до розгляду на сесію Коростенської міської ради.
  • Подає дані для складання щомісячної звітності та пропозиції до плану роботи відділу земельних відносин.
  • Забезпечує збереження державної таємниці та інформації, що є не публічною і використовується при виконанні функціональних обов’язків під час оформленні заяв юридичних та фізичних осіб.
  • Готує відповіді на запити центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу.
  • Виконує інші доручення начальника відділу та управління, якщо вони не перешкоджають виконанню основних обов’язків та не суперечать чинному законодавству.
  • Відповідно до покладених завдань забезпечує висвітлення інформації, яка не носить характер публічної, в офіційних засобах масової інформації, на офіційному сайті міста, порталі відкритих даних тощо.
 2. Права
  • Головний спеціаліст відділу земельних відносин має право:
   • в установленому порядку отримувати від керівників підприємств, установ та організацій міста інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
   • отримувати матеріально-технічне забезпечення для виконання покладених на нього обов’язків та завдань;
   • брати участь в нарадах та інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу, брати участь у розгляді питань і приймати в межах своїх повноважень рішення;
   • вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо поліпшення роботи відділу;
   • на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється, досвіду роботи, якості виконання посадових обов’язків, стажу служби в органах місцевого самоврядування;
   • на підвищення професійного рівня згідно з чинним законодавством.
 1. Відповідальність

4.1. Головний спеціаліст відділу земельних відносин управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, невиконання або неналежне виконання (несвоєчасне, неякісне тощо) посадових обов’язків і завдань, бездіяльність або недобросовісне використання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки службовця органу місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу та її проходженням.

 1. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

5.1. Відповідно до вказаних термінів на документі повинен готувати відповіді та вимагати інформацію необхідну для їх підготовки.

5.2. Проєкти документів, відповідей та розпоряджень повинен погоджувати з заступником начальника управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради-начальником відділу земельних відносин, начальником управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради та заступником міського голови згідно з розподілом обов’язків, який відповідає за роботу Управління.

 

Розробник Начальник управління   С.М.Любочко
Узгоджено Заступник міського голови   О.А.Ясинецький
  Керуючий справами виконкому   А.В.Охрімчук
  Начальник  режимно-секретної

та кадрової служби

  Р.А. Іванова
  Начальник  юридичного  відділу   Т.А.Камінська
  Голова  профспілки   Н.В.Микитчук

 

З інструкцією ознайомлений (-а):

«_____»  __________ ____ р.                                                      А.А.Березюк

 

Інструкцію отримав (-ла):

«_____»  __________ ____ р.                                                      А.А.Березюк

 

 

Оригінал: Режимно-секретна та кадрова служба  
Копії:
Начальник відділу  
Головний спеціаліст  

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія