Посадова інструкція головного спеціаліста відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

12.11.2021 216

Посадова інструкція головного спеціаліста відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

Згідно норм PN-EN ISO 9001:2000

 

Шифр

 

 

Виконавчий комітет

Коростенської міської ради

                  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                       Міський  голова

                                                         _________ Володимир МОСКАЛЕНКО

                                                                          «____» __________________ 2021 р.

 

Посадова інструкція

головного спеціаліста відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 1. Загальні положення.
  • Головний спеціаліст відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради (далі – Управління ЖКГ) є посадовою особою виконавчого комітету Коростенської міської ради, призначається і звільняється з посади міським головою згідно чинного законодавства.
  • Головний спеціаліст відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління ЖКГ підпорядковується міському голові, його заступнику згідно розподілу обов’язків, начальнику Управління, його заступнику та начальнику відділу.
  • Головний спеціаліст відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління ЖКГ в своїй роботі керується Конституцією і Законами України, кодексами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства розвитку громад та територій України, рішеннями Коростенської міської ради та її виконавчого комітету, регламентом роботи виконавчого комітету Коростенської міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про відділ житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради, наказами Управління ЖКГ, «Інструкцією по діловодству у міськвиконкомі» та цією інструкцією.

Під час виконання своїх обов’язків повинен дотримуватись правил ділового етикету, Кодексу етики  посадових осіб органів місцевого самоврядування, нормативно-правових актів з охорони праці, техніки безпеки та  протипожежного захисту.

 • На посаду головного спеціаліста відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління ЖКГ призначається особа з вищою освітою та досвідом роботи в сфері житлово-комунального господарства або на посадах інженерного, будівельного спрямування не менше 2-х років.
 • На період відпустки головного спеціаліста відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою його обов’язки виконує інший головний спеціаліст відділу, визначений наказом Управління ЖКГ.

 

 1. Завдання та обов’язки

Головний спеціаліст відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління ЖКГ:

2.1. Несе відповідальність перед начальником відділу за виконання покладених завдань.

2.2. Здійснює, в межах повноважень, контроль за роботою комунальних підприємств, що відносяться до сфери діяльності Управління ЖКГ.

2.3. Бере участь в розробці та реалізації річних і місячних планів роботи Управління  ЖКГ.

2.4. Забезпечує збір та узагальнення виробничої та статистичної інформації підприємств, що відносяться до сфери діяльності Управління ЖКГ.

2.5. Готує та подає пропозиції щодо реформування і розвитку житлово-комунального господарства міської територіальної громади, поліпшення роботи підприємств ЖКГ, впровадження заходів з енергозбереження.

2.6. Готує проєкти міських цільових програм з питань, що входять до компетенції відділу, забезпечує подання звітів про хід і результати виконання цих програм.

2.7. Готує пропозиції до проєкту місцевого бюджету щодо фінансування заходів з будівництва, капітального ремонту та реконструкції об’єктів комунальної власності міської територіальної громади в частині обʼєктів житлово-комунального господарства та благоустрою.

2.8. Проводить моніторинг підготовки обʼєктів житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період, здійснює контроль за реалізацією заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади під час осінньо-зимового періоду, а також в умовах виникнення стихійних лих, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків.

2.9. Сприяє створенню на території Коростенської міської територіальної громади об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, координує їх діяльність.

2.10. Забезпечує зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирних будинків (з питань визначення управителя та його відкликання, затвердження та зміни умов договору з управителем; обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням) та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами, на офіційному сайті міста.

2.11. Здійснює розгляд, у межах своєї компетенції, звернень громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатських звернень та запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України; вживає заходів щодо усунення причин, які викликають скарги.

2.12. Готує проєкти рішень Коростенської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що входять до компетенції відділу, розробляє проекти нормативно-правових актів місцевого значення в сфері житлово-комунального господарства.

2.13. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів та інформації, які відносяться до компетенції Управління ЖКГ, на офіційному веб-сайті Коростенської міської ради та на інших передбачених чинним законодавством України інтернет-ресурсах.

2.14. Здійснює особистий прийом громадян, надає консультації з питань, що належать до компетенції відділу.

2.15. Бере участь в проведенні закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання  завдань Управління ЖКГ.

2.16. Бере участь в розробці планів та здійснює контроль за виконанням заходів з благоустрою на території Коростенської міської територіальної громади.

2.17. Повинен дотримуватись внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, вимог «Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті міської ради», Кодексу етики посадових осіб місцевого самоврядування, Правил охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.

2.18. Виконує інші доручення керівництва,  якщо вони не суперечать вимогам чинного законодавства України та не перешкоджають виконанню основних обов’язків.

2.19. Виконує обов’язки начальника відділу у разі його відсутності.

 

 1. Права

Головний спеціаліст відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління ЖКГ має право:

3.1. Отримувати в межах компетенції відділу статистичні та інформаційні матеріали від інших структурних підрозділів Управління ЖКГ, виконавчого комітету Коростенської міської ради, старост, а також підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності.

 • Вносити пропозиції начальнику відділу щодо удосконалення роботи відділу.
 • Відмовлятися від виконання завдань, що суперечать чинному законодавству України.

 

 1. Відповідальність

Головний спеціаліст відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління ЖКГ несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки службовця органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування і її проходженням.

 

 1. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Головний спеціаліст відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління ЖКГ повинен виконувати завдання посадових осіб, яким він підпорядковується; проєкти документів і відповідей погоджувати з начальником відділу.

 

Розробник

Начальник відділу   Стужук С. Д.

Узгоджено

Перший заступник міського голови   Вигівський В. В.

Начальник Управління ЖКГ   Мартинюк  В. М.

Начальник юридичного відділу   Камінська Т. А.

Начальник режимно-секретної та кадрової служби   Іванова Р. А.

 

З  інструкцією ознайомлений :

«_____» __________  2021 р.                                                        Лойко О. Я.

 

Інструкцію  отримав :

«_____»  __________ 2021 р.                                                        Лойко О. Я.

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1608 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія