Посадова інструкція головного спеціаліста з оборонної та мобілізаційної роботи відділу з питань цивільного захисту виконавчого комітету Коростенської міської ради

09.11.2021 2662

Посадова інструкція головного спеціаліста з оборонної та мобілізаційної роботи відділу з питань цивільного захисту виконавчого комітету  Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова

 

  Володимир МОСКАЛЕНКО

“____” ____________2021року

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста з оборонної та мобілізаційної роботи

відділу з питань цивільного захисту

виконавчого комітету  Коростенської міської ради

 

1.Зальні положення

1.1. Головний спеціаліст з оборонної та мобілізаційної роботи відділу з питань цивільного захисту (далі – головний спеціаліст) забезпечує своєчасне планування заходів з оборонної та мобілізаційної роботи, територіальної оборони Коростенської міської територіальної громади.

1.2. Він, безпосередньо, підпорядковується начальнику відділу та заступнику начальника відділу та виконує всі їх накази та розпорядження.

1.3. Головний спеціаліст призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням начальника відділу в порядку визначеному чинним законодавством України.

1.4.У своїй діяльності керується:

Конституцією України, чинним Законодавством України, розпорядженнями голови облдержадміністрації,  рішеннями міської ради, виконкому міської ради, розпорядженнями міського голови, які стосуються виконання його обов’язків, даною посадовою інструкцією.

1.5. В разі  відсутності його обов’язки виконує заступник начальника відділу  за окремим  наказом начальника відділу.

1.6.  Має допуск до державної таємниці Ф-3.

Відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю:

– 1.12.4 Відомості щодо нормативів, заходів, завдань та планування заходів цивільного захисту суб’єктів забезпечення цивільного захисту з приведення у готовність до виконання завдань та функціонування єдиної державної системи цивільного захисту, її складових в особливий період, а  саме за окремими показниками в цілому щодо: центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу; Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської або Севастопольської міських державних адміністрацій; підприємства, установи, організації, територіального органу управління ДСНС, що залучаються до виконання заходів з цивільного захисту в особливий період;

-1.12.7 Відомості за окремими показниками щодо дислокації, функціонування, характеристики запасних пунктів управління, які входять до державної системи запасних пунктів.

1.7. Кваліфікаційні вимоги  повинен мати:

–  вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра;

– вільне володіння державною мовою, без вимог до стажу роботи.

 

  1. Завдання та обов’язки

2.1. Бере участь  у  регулюванні   мобілізаційної  підготовки та мобілізації на території Коростенської міської територіальної громади.

2.2. Організовує виконання   законів,   інших нормативно-правових  актів  з

питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

2.3.  Розробляє проекти нормативно-правових актів  з  питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

2.4. Організовує  інформаційне, методологічне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації на території Коростенської міської територіальної громади.

2.5. Організовує планування,  розроблення  і  проведення заходів з мобілізаційної  підготовки  та  мобілізації,  у   тому   числі   з  переведення  відповідної  сфери  управління,  галузі  національної економіки, Коростенської міської територіальної громади на функціонування в  умовах  особливого  періоду та здійснює контроль за їх виконанням.

2.6. Координує розроблення    проектів    мобілізаційного   плану, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки і вживає заходів до забезпечення їх виконання.

2.7. Готує пропозиції   міському голові щодо участі в організації управління  Коростенської міської територіальної громади  в особливий період.

2.8. Бере участь організації в укладення договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями.

2.9. Здійснює моніторинг щодо виконання  підприємствами,  установами та організаціями мобілізаційних  завдань  (замовлень)  відповідно  до укладених договорів (контрактів).

2.10. Подає пропозиції   щодо   передачі   мобілізаційних   завдань (замовлень) іншим підприємствам,  установам та організаціям у разі ліквідації (реорганізації)  підприємств, установ та організацій.

2.11. Подає і готує пропозиції  щодо  формування  довгострокових  і  річних програм мобілізаційної підготовки.

2.12. Контролює здійснення   заходів  з  мобілізаційної  підготовки підприємствами,  установами  та  організаціями  з  метою   сталого функціонування  відповідної сфери управління,  галузі національної економіки  на території  Коростенської міської територіальної громади в  умовах особливого періоду.

2.13. Організовує роботу,   пов’язану   з   визначенням  можливості  задоволення  потреб  Збройних  Сил,  інших  військових  формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, розробляє заходи  щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних,  сировинних,  фінансових ресурсів та виробничого потенціалу.

2.14. Забезпечує подання  органам місцевого самоврядування інформації,  необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів.

2.15. Готує і доводить  іншим  структурним  підрозділам  виконавчого комітету міської ради  вказівки  щодо  виконання  актів  з  питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

2.16. Визначає за підсумками перевірки рівень мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій Коростенської міської територіальної громади.

2.17. Організовує та приймає участь у підготовці документів щодо нормованого забезпечення населення в особливий період.

2.18. Організовує та проводить навчання та заняття з структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради та старостами Коростенської міської територіальної громади з  оборонної та мобілізаційної роботи.

2.19. Забезпечує додержання режиму секретності під  час  здійснення заходів з оборонної роботи та мобілізаційної підготовки.

2.20. Готує щорічну  доповідь про стан мобілізаційної готовності та про хід виконання довгострокових і річних  програм  мобілізаційної підготовки Коростенської міської територіальної громади.

2.21. Забезпечує своєчасне планування та організацію заходів з оборонної роботи.

2.22. Взаємодіє з формуваннями територіальної оборони на території Коростенської міської територіальної громади.

2.23. Бере участь в заходах з територіальної оборони на території Коростенської міської територіальної громади.

2.24. Приймати участь у здійсненні заходів, пов’язаних підготовкою і виконанням завдань територіальної оборони на відповідній території.

2.25. Розробляє і подає на затвердження цільові місцеві програми підготовки територіальної оборони.

2.26. Розробляє програму надання шефської допомоги Коростенської міської територіальної громади військовим частинам Збройних Сил України.

2.27. Взаємодіє з Коростенським об’єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки Житомирської області та батальйоном територіальної оборони щодо оборонної та мобілізаційної роботи, надання шефської допомоги підшефним військовим частинам та інші питання пов’язані з проведенням оборонних заходів на  території Коростенської міської територіальної громади.

2.28. Забезпечує якість та повноту відпрацювання документів з питань оборонної та мобілізаційної роботи, виконання заходів Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про стратегію воєнної безпеки України», здійснення  шефства над військовими частинами, комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями за контрактом (строкова служба) та інші документи з оборонної роботи.

2.29. Забезпечує дотримання режиму секретності під час роботи з документами з грифом  Для службового користування,  Для службового користування Літер «М», «Таємно».

2.30. Організація та ведення діловодства з грифом Для службового користування, Для службового користування   Літер «М».

2.31. Організація роботи щодо комплексної автоматизованої системи   захисту інформації в відділі з питань цивільного захисту.

2.32. Здійснює інші повноваження, покладені на відділ, відповідно до чинного законодавства:

–  організація та ведення діловодства відділу;

– моніторинг надзвичайних подій (пригод);

– відповідальна за адміністрування та наповнення інформацією розділів на офіційному сайті міста;

– відповідальна за адміністрування та наповнення інформацією в Фейсбук «Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету міської ради»;

– надання інформації по моніторингу гама випромінювання на території міста, рівня і температури води в р. Уж для  засобів масової інформації;

– координує  питання проведення масово – роз’яснювальної  роботи  серед  населення з дотримання правил безпеки життєдіяльності, попередження пожеж, інших надзвичайних подій та ситуацій, загибелі і травмування людей на них.

2.33.  Володіє персональною комп’ютерною технікою.

2.34. При необхідності виконує інші доручення керівництва апарату, начальника відділу, заступника начальника відділу, якщо вони не суперечать чинному законодавству України і не перешкоджають виконанню основних обов’язків.

 

 

  1. Права

Головний спеціаліст має право:

3.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій, старост незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених завдань.

3.2. Залучати за узгодженням з міським головою відповідних спеціалістів для підготовки нормативних та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, відповідно до покладених на нього завдань.

3.3. Організовувати перевірки рівня мобілізаційної готовності підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування, із залученням фахівців, на території Коростенської міської територіальної громади відповідно до розпорядження міського голови.

3.4. Контролювати здійснення заходів щодо оборонної, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки та мобілізації, стан мобілізаційної готовності.

3.5. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

 

 

  1. Відповідальність.

4.1. Головний спеціаліст несе дисциплінарну відповідальність за неякісне і несвоєчасне виконання обов’язків, і невикористання прав, передбачених посадовою інструкцією.

4.2. За забезпечення режиму секретності відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013р. № 939.

4.3. Неякісне виконання розпорядчих та інструктивних документів,
які є обов’язковими відповідно до регламентів міської ради та її виконавчого комітету.

4.4. Неякісне і несвоєчасне виконання посадових обов’язків та завдань, покладених на головного спеціаліста відділу.

4.5. Недостовірність даних, наданих начальникові відділу, заступнику начальника відділу. керівництву міської ради та її виконавчого комітету.

4.6. Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників  Коростенської  міської ради.

4.7. Порушення Попередження про встановлені законами України
«Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, Правил етичної поведінки посадових осіб  Коростенської  міської ради (Кодекс етики).

4.8. Розголошення персональних даних, які довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням обов’язків.

 

Взаємовідносини

5.1. Головний спеціаліст в процесі покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, старостами, об’єднаннями громадян Коростенської міської територіальної громади. Проекти документів, відповідей та розпоряджень повинен погоджувати з начальником відділу та заступником начальника відділу.

 

 

 

 

Розробник Керуючий справами виконкому А.В.Охрімчук
Перевірено Начальник юридичного відділу Т.А. Камінська
Начальник режимно-секретної та  кадрової  служби Р.А. Іванова
Профорганізатор О.М.Ткач
Начальник відділу з питань ЦЗ О.Г. Бошаков

 

З  інструкцією ознайомлена :

“_____”  _________2021 року                                                    Марія ФІЛОНЕНКО

 

Інструкцію  отримала:

“_____”  ________ 2021 року                                                     Марія ФІЛОНЕНКО

 

Оригінал: Кадрова служба, відділ з питань цивільного захисту
Копія: Головний спеціаліст з оборонної та мобілізаційної роботи
Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1608 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія