Посадова інструкція головного спеціаліста з питань кадрової роботи

06.12.2021 139

Посадова інструкція головного спеціаліста з питань кадрової роботи

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова

_________В.В.Москаленко

________________20__р.

 

 

Посадова інструкція

головного спеціаліста з питань кадрової роботи

управління праці та соціального захисту населення

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

Загальні положення

Головний спеціаліст забезпечує впровадження покладених на управління завдань по соціальному захисту населення шляхом проведення кадрової роботи, організаційної роботи, документування та контролю в управлінні.

Підпорядковується безпосередньо начальнику управління та заступнику начальника.

Призначається на посаду та звільняється з посади згідно з чинним законодавством.

При виконанні посадових обов’язків керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, керівними документами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови Житомирської обласної держадміністрації, наказами директора Департаменту праці, соціальної та сімейної політики Житомирської обласної державної адміністрації, рішеннями сесії Коростенської міської ради, її виконавчого комітету, інструкцією по діловодству, розпорядженнями міського голови, наказами начальника управління, цією посадовою інструкцією.

Повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи в системі не менше 3-х років.

Повинен знати законодавство з питань охорони праці, гігієни праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки.

На час відпустки, хвороби та з інших причин, заміщується головним спеціалістом-юрисконсультом юридичного відділу.

 

Завдання та обов’язки

Здійснює прийом громадян та за дорученням начальника управління розглядає звернення з питань, що входять до компетенції управління.

Оформлює накази по особовому складу, накази по основній діяльності, накази на відрядження та накази по відпустках.

Веде облік відпрацьованого часу працівників управління.

Готує подання на присвоєння чергових рангів працівникам управління.

Здійснює організаційні заходи щодо щорічного подання посадовими особами місцевого самоврядування відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї.

Подає державну статистичну звітність з кадрових питань.

За потребою готує інформацію по кадрових питаннях та подає її до Департаменту праці, соціальної та сімейної політики Житомирської обласної державної адміністрації.

Проводить іншу кадрову роботу відповідно до вказівок начальника управління.

Проводить облік і реєстрацію вхідної кореспонденції.

Відповідно до резолюцій начальника управління передає документи на виконання.

Відправляє відповідну документацію адресатам.

Веде облік отриманої і відправленої кореспонденції, систематизує й зберігає документи поточного архіву.

Відповідає за облік і використання поштових марок та конвертів, щоквартально готує акт на списання знаків поштової оплати використаних за звітний період.

Здійснює  підготовку (за пропозиціями начальників відділів управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради) проекту Зведеної номенклатури справ управління.

Здійснює роботу щодо належного стану номенклатурних справ управління. Здійснює оформлення, підшивку справ та готує описи номенклатурних справ управління по закінченню кожного діловодного року.

Відповідає за реєстрацію, зберігання і використання документів з грифом обмеження доступу «ДСК». Веде журнал обліку носіїв ДСК та обліку користувачів ДСК.

Може виконувати окремі доручення та завдання, які не визначені посадовою інструкцією, при умові якщо вони не перешкоджають виконанню основних обов’язків та не протирічать чинному законодавству.

Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.

Права

Вимагати та отримувати від начальників відділів управління та спеціалістів необхідну інформацію та документи.

Вимагати від начальника управління, начальника відділу сприяння у виконанні обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

Повідомляти, в межах компетенції, безпосередньому керівнику про усі виявлені в процесі діяльності недоліки  і вносити пропозиції щодо їх усунення.

Здійснювати, в межах повноважень,  прийом громадян та вживати заходів щодо своєчасного розгляду їх заяв, скарг, пропозицій.

Взаємодіяти з виконавчими органами міської ради, органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями у межах своїх повноважень при виконанні посадових обов’язків та завдань.

Відмовлятись від виконання дій, що порушують конституційні права, права посадової особи місцевого самоврядування або суперечать чинному законодавству.

 

Відповідальність

Несе відповідальність за:

– неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків;

– бездіяльність;

– порушення норм етики, пов’язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування;

– за збереження комп’ютерної техніки.

 

Взаємовідносини (звязки) за посадою

Отримує від начальника управління документи на виконання, погоджує з ним проект відпрацьованого документа.

Отримує від органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, організацій,  установ незалежно від їх підпорядкування та форми власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірено Керуючий справами виконкому   А.В. Охрімчук
  Начальник управління   І.В.Єсін
  Начальник режимно-секретної та   кадрової  служби    

Р.А.Іванова

  Начальник юридичного відділу   Н.П. Кутишенко

 

З  інструкцією ознайомлений :                                  І.В. Войтюк

“_____”  __________ 2021 р.

 

Інструкцію  отримав :                                                   І.В. Войтюк

“_____”  __________ 20__ р.

 

Оригінал: Кадрова служба  
Копії:
Головний спеціаліст з питань кадрової роботи  

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія