Посадова інструкція начальника фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

06.05.2022 667

Посадова інструкція начальника фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський голова

 ______ Володимир МОСКАЛЕНКО

 “ ____ ”  ___________  2021 р.

 

 

 

Посадова інструкція

начальника фінансового

управління виконавчого комітету

Коростенської міської ради

 

1. Загальні положення.

 

1.1. Начальник фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради (далі – начальник фінансового управління) забезпечує реалізацію державної політики у галузі фінансів. Здійснює керівництво діяльністю управління, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу, забезпечує виконання покладених на управління завдань щодо реалізації бюджетної політики держави та контроль за дотриманням законодавчих та нормативно-правових актів.

1.2. Начальник фінансового управління підпорядкований міському голові та заступнику міського голови, відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади – департаменту фінансів обласної державної адміністрації.

1.3. Призначається на посаду розпорядженням міського голови відповідно до статті 10 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування“ на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України і звільняється з посади розпорядженням міського голови  на загальних підставах або відповідно до статті 20 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування“.

1.4. У разі відсутності начальника фінансового управління (відрядження, відпустка, хвороба тощо) виконання його обов’язків покладається на заступника начальника фінансового управління.

1.5. Начальник фінансового управління у своїй діяльності керується:

 • Конституцією України;
 • Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“;
 • Законом про Державний бюджет України;
 • Бюджетним кодексом України;
 • Податковим кодексом України;
 • Іншими законами, що регулюють бюджетні відносини, передбачені Бюджетним кодексом України;
 • Нормативно – правовими актами Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації, обласної та міської рад, виконавчого комітету міської ради;
 • Законами України ,,Про службу в органах місцевого самоврядування“ та ,,Про засади запобігання і протидії корупції“;
 • Регламентом роботи Коростенської міської ради;
 • Регламентом виконавчого комітету Коростенської міської ради;
 • Положенням про фінансове управління;
 • Застосовує чинне бюджетне законодавство України, внутрішні положення та інші розпорядчі документи виконавчих органів міської ради з питань бюджету та повинен знати:

–  державну мову;

–  правила ділового етикету та внутрішнього трудового розпорядку;

–  правила охорони праці та протипожежної безпеки;

–  основні програми  роботи на комп’ютері.

1.6. На посаду начальника фінансового управління призначаються особи, які відповідають таким вимогам:

–  повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

– стаж роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років;

–  знання державної мови на рівні ділового спілкування та застосування.

 

2. Завдання та обов’язки.

 

2.1. Основні завдання начальника фінансового управління:

 • здійснює загальну організацію та управління виконанням бюджету міської територіальної громади, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
 • здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо бюджету міської територіальної громади;
 • визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, начальників відділів управління;
 • погоджує структуру та штатний розпис управління;
 • затверджує за погодженням з профільним заступником міського голови положення про структурні підрозділи управління;
 • розробляє посадові інструкції працівників управління;
 • видає у межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання;
 • безпосередньо займається розробленням проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та проводить експертизу таких актів;
 • приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій прогнозу, проєкту бюджету міської територіальної громади на основі результатів проведеного аналізу працівниками управління, перед поданням його на розгляд виконавчого комітету міської ради;
 • готує та надає міському голові інформації відповідно до повноважень фінансового управління;
 • підписує та візує документи в межах наданих повноважень;
 • бере участь у колегіях та нарадах Департаменту фінансів ОДА, роботі постійних комісій міської ради, сесії міської ради, робочих групах;
 • організовує роботу із захисту державних таємниць у відповідності з чинним законодавством;
 • контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в управлінні.

2.2. Начальник фінансового управління  зобов’язаний:

 • своєчасно виконувати свої службові обов’язки, рішення міської ради, розпорядження міського голови, проявляти пунктуальність, самостійність, ініціативність, дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • суворо дотримуватись у своїй роботі вимог Конституції України, Законів України „Про службу в органах місцевого самоврядування“, „Про засади запобігання і протидії корупції“ та інших нормативно-правових актів  України, цієї Інструкції;
 • забезпечувати ефективність роботи та виконання завдань відповідно до своєї компетенції;
 • не розголошувати без законних підстав інформацію, яка охороняється законом і стала відома у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків;
 • постійно вдосконалювати свою роботу і підвищувати професійну кваліфікацію.

 

3. Права.

 

3.1. Начальник фінансового управління має право:

 • брати участь у нарадах та інших заходах з питань бюджетної політики, що проводяться у виконавчих органах міської ради, скликати наради з питань, що належать до компетенції фінансової сфери;
 • у встановленому порядку запитувати та отримувати від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій різних форм власності необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що стосуються діяльності управління;
 • здійснювати перевірки стану дотримання бюджетного законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій в межах повноважень;
 • здійснювати своєчасний розгляд заяв, скарг що стосуються діяльності управління та вживати  відповідні заходи;
 • залучати фахівців інших структурних підрозділів виконавчого органу, підвідомчих підприємств та організацій за згодою їх керівників для розгляду питань, що належать до його компетенції.

 

 

4. Відповідальність.

 

4.1. Начальник фінансового управління несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків та завдань, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, норм етики поведінки посадової особи органу місцевого самоврядування та обмежень, що пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

 

5. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою.

 

5.1. Начальник фінансового управління взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради та органами державної казначейської служби, територіальними органами податкової служби у вирішенні завдань, покладених на управління.

5.2. У встановленому законодавством порядку одержує від департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації, Житомирської обласної ради, місцевих органів державної влади, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету міської територіальної громади .

 

Розробник Начальник фінансового управління    Людмила БАРДОВСЬКА
Перевірено Уповноважений з питань якості    Володимир ВИГІВСЬКИЙ
Узгоджено

 

Заступник міського голови, який координує діяльність підрозділу    Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ
  Керуючий справами виконкому    Андрій ОХРІМЧУК
  Начальник юридичного відділу    Тетяна КАМІНСЬКА
  Начальник режимно-секретної та кадрової служби   Раїса ІВАНОВА
  Профорганізатор   Оксана КРАВЧУК

 

З  інструкцією ознайомлений :

“ _____ ”  _________  2021 р.                                            Людмила БАРДОВСЬКА

 

Інструкцію  отримав :

“_____”  __________ 2021 р.                                             Людмила БАРДОВСЬКА

 

Оригінал:
Режимно-секретна та кадрова служба 1
Начальник управління 1

 

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія