Посадова інструкція начальника інспекції з благоустрою міста управління житлово-комунального господарства виконкому Коростенської міської ради

15.11.2021 105

Посадова інструкція начальника інспекції з благоустрою міста   управління житлово-комунального господарства  виконкому Коростенської міської ради

 

                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                     Начальник УЖКГ

                                                                                 ___________В.М.Мартинюк

                                                                     “____” _____________ 2021 р.

 

 

Посадова інструкція

начальника інспекції з благоустрою міста 

управління житлово-комунального господарства

виконкому Коростенської міської ради

 

     Завдання, обов’язки та повноваження.

Начальник інспекції з благоустрою міста  є працівником управління житлово-комунального господарства, призначається і звільняється з посади міським головою за пропозицією начальника управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради згідно чинного законодавства.

Начальник інспекції з благоустрою міста  підпорядковується начальнику управління та його заступнику.

Начальник інспекції з благоустрою Коростенської міської територіальної громади  :

Керує діяльністю інспекції, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, контролює роботу інспекторів, встановлює графіки роботи інспекторів.

Веде табель обліку використання робочого часу працівників інспекції та подає на затвердження начальнику управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради.

Проводить рейди з перевірки додержання підприємствами, установами, організаціями  незалежно від форм власності, громадянами законодавства у сфері благоустрою, Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у Коростенської міської територіальної громади.

 

Забезпечує підготовку матеріалів про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою, Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у м. Коростені.

Вживає заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою міста.

Сприяє забезпеченню чистоти і порядку в місті, очищенню територій та об’єктів від побутових відходів, безгосподарського майна, самовільно розміщених об’єктів та елементів.

Здійснює контроль за виконанням заходів та приписів з приведення до належного стану територій та об’єктів благоустрою.

Здійснює контроль за термінами виконання робіт, що пов’язані з прокладкою або ремонтом інженерних комунікацій, електромереж, вулиць, доріг та вжиттям заходів щодо виконання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадянами зобов’язань з метою відновлення благоустрою цих територій спільно з іншими відповідними організаціями.

Здійснює перевірки стану благоустрою, чистоти і порядку у водоохоронних зонах річок, рівчаків, водоймищ та ставків, за участю відповідних міських служб.

Здійснює контроль за утриманням лісопаркових зон і зелених насаджень на території міста, бере участь в обстеженні зелених насаджень, що підлягають зносу у зв’язку з проведенням будівельних, ремонтних, інших робіт, за вирубкою дерев і кущів.

Приймає участь в обговоренні проектів благоустрою територій та об’єктів благоустрою міста, іншої технічної документації з питань благоустрою, вносить відповідні пропозиції та готує матеріали на розгляд міської ради, виконкому з питань, що відносяться до компетенції інспекції з благоустрою, а також ініціює їх проведення.

Приймає участь та безпосередньо розглядає звернення та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань, що відносяться до компетенції інспекції.

Залучає громадських інспекторів з благоустрою до участі в перевірках.

Приймає участь у координації діяльності та навчанні громадських інспекторів з благоустрою.

Забезпечує підготовку проектів рішень міської ради, виконавчого комітету розпоряджень міської голови з питань реклами.

Здійснює контроль за дотриманням правил розміщення рекламоносіїв на території Коростенської територіальної громади.

 

Складає плани перевірок територій міста з питань дотримання правил благоустрою, забезпечення чистоти і належного санітарного стану територій.

Готує тижневі, місячні та річні звіти про проведені перевірки з питань благоустрою та реклами.

Може виконувати інші доручення керівництва виконкому та управління, якщо вони не суперечать чинному законодавству і не перешкоджають виконанню основних обов’язків.

     Несе відповідальність:

За належне виконання посадових обов’язків визначених Посадовою інструкцією.

За порушення виконавчої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

Має право

Проводити рейди та перевірки територій та об’єктів Коростенської територіальної громади щодо стану їх благоустрою і додержання підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, громадянами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у Коростенської територіальної громади.

Виносити попередження керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, власникам приватних будинків, окремим громадянам за наявності порушень Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у Коростенської територіальної громади, строків виконання робіт та інших випадків в межах функцій інспекції.  Встановлювати їм строки усунення виявлених недоліків або припинення дій.

Складати протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у м. Коростені та передавати їх на розгляд адміністративної комісії при виконкомі міської ради для притягнення винних до відповідальності.

Одержувати у встановленому законодавством порядку від підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи і матеріали необхідні для виконання покладених на інспекцію завдань.

Залучати в установленому порядку громадських інспекторів з благоустрою, фахівців підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції.

Подавати у встановленому порядку пропозиції з розвитку та поліпшення стану благоустрою територій та об’єктів міста, удосконалення Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у м. Коростені.

Забороняти ведення самовільних робіт, пов’язаних з порушенням Правил благоустрою міста.

Викликати в інспекцію керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, що розташовані на території міста, окремих громадян, власників житлових будинків для дачі пояснень про порушення Правил благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у м. Коростені, вимагати від них письмової або усної інформації щодо намірів про усунення виявлених недоліків.

Вносити пропозиції щодо вилучення дозволів на розміщення об’єктів реклами, виносної торгівлі та інше суб’єктам, що систематично порушують Правила благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у Коростенської територіальної громади.

 

      Повинен знати

Конституцію України, основи законодавства, Закони України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  „Про благоустрій населених пунктів”, „Про рекламу” інші нормативно-правові акти в сфері благоустрою та реклами. „Положення про управління житлово-комунального господарства”, „Посадову інструкцію”, „Правила благоустрою, забезпечення чистоти і належного санітарного стану територій м. Коростеня”, Державну політику, форми та методи роботи в сфері благоустрою та реклами, Правила ділового етикету, правила та норми праці, протипожежного захисту, державну мову.

 

   Кваліфікаційні вимоги

Повинен мати вищу освіту і досвід роботи в сфері благоустрою не менше 2-х років.

Розробник

Заступник начальника управління ЖКГ    

Перевірено

Начальник управління ЖКГ   В.М.Мартинюк
Перевірено  Голова профспілки

 

  О.Я.Лойко

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  __________ 2021р.                                                          О.А. Зінюк

Інструкцію  отримав :

“_____”  __________ 2021 р.                                                        О.А. Зінюк

Оригінал: відділ бухгалтерського обліку та контролю  
Копії:
Начальник інспекції  

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія