Посадова інструкція начальника служби персоналу виконавчого комітету Коростенської міської ради

26.11.2021 284

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський голова

_______Володимир МОСКАЛЕНКО

«____»____________ _____ р.

 

Посадова інструкція

начальника служби персоналу виконавчого комітету Коростенської міської ради

  1. Загальна інформація
Категорія посади в органах місцевого самоврядування П’ята категорія
Посада Начальник служби
Найменування структурного підрозділу Служба персоналу виконавчого комітету Коростенської міської ради
Посада безпосереднього керівника Керуючий справами виконавчого комітету Коростенської міської ради
Посада керівника структурного підрозділу
Керівник виконавчого органу Міський голова
Посада особи, яка здійснює координацію діяльності Заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

  1. Мета посади
Здійснення реалізації державної кадрової політики та служби в органах місцевого самоврядування у виконавчому комітеті Коростенської  міської ради. У частині військового обліку керуватися окремою посадовою інструкцією.
  1. Основні посадові обов’язки
1. Організація та координація роботи кадрової служби, розподіл посадових обов’язків та завдань.
2. Ведення роботи по забезпеченню трудової дисципліни: контроль за виконанням працівниками виконавчого комітету та самостійних управлінь та відділів Правил внутрішнього трудового розпорядку, режиму роботи, організація та документальне оформлення проведення службових розслідувань та заходів дисциплінарного впливу.
3. Підготовка матеріалів для призначення та звільнення з посад: керівників комунальних підприємстві установ та укладання з ними контрактів, працівників по трудовим договорам,  громадським  роботам; забезпечення ведення, обліку та зберігання їх трудових книжок. Контроль за документальним оформленням призначення та звільнення з посад працівників виконавчого комітету та самостійних управлінь та відділів, формуванням, веденням та зберіганням особових справ та трудових книжок.
4. Ведення роботи з добору кадрів виконавчого комітету; складання списків осіб, зарахованих до кадрового резерву, за поданням керівників управлінь та відділів. Здійснення контролю за підготовкою та проведенням конкурсного відбору на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.
5. Внесення пропозицій щодо проходження практики та стажування у виконавчому комітеті та його самостійних управліннях та відділах, здійснення контролю за своєчасним оформленням висновків про їх результати.
6. Організація та проведення щорічної оцінки посадових осіб місцевого самоврядування. Здійснення контролю за своєчасністю проходження атестації працівниками виконавчого комітету та самостійних управлінь та відділів, організаційне забезпечення роботи атестаційної комісії, документальне оформлення протоколів її засідань. Контроль за підвищенням кваліфікації працівників.
7. Участь у розробленні структури та штатного розпису виконавчого комітету. Здійснення контролю за розробкою посадових інструкцій, забезпечення їх своєчасної зміни та приведення у відповідність до чинного законодавства та Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування.
8. Надання методичної допомоги та перевірка стану ведення кадрової роботи у самостійних управліннях та відділах виконкому, підготовка аналітичної інформації про підсумки перевірок.
9. Організація та проведення нарад-навчань з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи.
10. Здійснення методичного керівництва та розгляд матеріалів щодо нагородження державними нагородами, присвоєнням почесних звань України громадянам міста. Підготовка клопотань до вищих органів влади про нагородження та присвоєння почесних звань.
11. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернень депутатів усіх рівнів у межах компетенції відділу.
12. У разі відсутності головного спеціаліста  служби персоналу виконує його обов’язки.
  1. Права
1.    Може представляти виконавчий комітет в інших органах при розгляді питань, що належать до його компетенції. Брати участь у нарадах, зборах, засіданнях у керівництва виконкому з питань, пов’язаних з функціональними обов’язками.

2.    Запитувати та отримувати від посадових осіб інших структурних підрозділів інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків.

3.    За дорученням міського голови перевіряти ведення кадрової документації та військового обліку у виконавчих органах міської ради та на комунальних підприємствах.

4.    Вносити на розгляд керівництву пропозиції щодо вдосконалення роботи кадрової служби.

  1. Зовнішня службова комунікація
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, апарати та секретаріати інших органів державної влади, обласні та районні державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради, районні та обласні ради, управління і відділи виконкому Коростенської міської ради, підприємства, установи та організації, усіх форм власності, об’єднання громадян.
  1. Умови служби
1.   Вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою; стаж роботи на посадах в органах місцевого самоврядування або державної служби, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 3 років; вміння працювати з комп’ютерною технікою та користуватись програмними засобами; знати чинне законодавство з питань діяльності органів самоврядування та органів виконавчої влади, трудове законодавство, інструкцію з діловодства, правила охорони праці та протипожежної безпеки.

2.    Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, правил етичної поведінки, виконавської дисципліни виконавчого комітету Коростенської міської ради.

3.    Забезпечувати виконання інших завдань та функцій в межах компетенції відділу, доручень керівництва виконавчого комітету міської ради.

ПОГОДЖЕНО
Заступник міського голови __________________

(підпис)

Олександр СИНИЦЬКИЙ _________________

(дата)

Начальник юридичного відділу __________________

(підпис)

 

Тетяна КАМІНСЬКА _________________

(дата)

 

Голова  профспілки __________________

(підпис)

Оксана ХРАПІЙЧУК _________________

(дата)

З посадовою інструкцією ознайомлений (-а):

«_____» __________ ____ р.         ____________________                 Раїса Іванова

(підпис)

Посадову інструкцію отримав (-ла):

«_____» __________ ____ р.         ____________________                 Раїса Іванова

(підпис)

Оригінал: Служба персоналу
Копії:
Начальник служби

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія