Посадова інструкція начальника відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету Коростенської міської ради

21.12.2021 333

Посадова інструкція начальника відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова

 ___________В.В. Москаленко

“____”____________ 202__ р.

 

 

Посадова інструкція

начальника відділу архітектури та містобудування

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 

Загальні положення

Основною метою діяльності начальника відділу архітектури та містобудування є забезпечення виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації питань у  сфері містобудування та архітектури.

Начальник відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету Коростенської міської ради є посадовою особою органів місцевого самоврядування. Призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови в порядку, визначеним законодавством.

У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, Положенням про відділ архітектури та містобудування, регламентом роботи виконавчого комітету Коростенської міської ради та іншими нормативно-правовими документами.

Начальник відділу архітектури та містобудування є головним архітектором міста.

На посаду начальника відділу архітектури та містобудування призначаються особи, які є громадянами України, мають вищу освіту, стаж роботи не менше 5 років, за фахом не менше ніж 3 роки.

Начальник відділу архітектури та містобудування повинен знати: правила ділового етикету, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, інструкцією з діловодства.

 

Завдання та обов’язки

Начальник відділу архітектури та містобудування здійснює керівництво діяльністю відділу, планує роботу відділу і забезпечує виконання затверджених планів роботи відділу.

Визначає завдання і проводить розподіл обов’язків між працівниками відділу, контролює їх роботу, проводить аналіз результатів відділу і вживає заходів щодо підвищення ефективності його роботи.

Начальник відділу архітектури та містобудування під час виконання покладених на відділ завдань, взаємодіє з іншими підрозділами виконавчого комітету Коростенської міської ради.

Забезпечує підготовку проектів рішень виконавчого комітету та сесії міської ради, інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу в сфері містобудування.

Готує пропозиції заступнику міського голови щодо розміщення і будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об’єктів відповідно до вимог затвердженої містобудівної документації.

Забезпечує ведення діловодства у відділі.

Приймає участь у проведенні моніторингу стану містобудування на території міста, доводить заступнику міського голови необхідність розроблення генеральних планів, іншої містобудівної документації.

Надає пропозиції заступнику міського голови щодо необхідності комплексного розвитку територій, забудови міста, поліпшення його архітектурного вигляду.

За погодженням із заступником міського голови подає свої напрацювання до програм соціально-економічного розвитку міста та проектів місцевого бюджету.

Розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування щодо доцільності відведення земельних ділянок для містобудівних потреб, згідно з затвердженою містобудівною документацією.

Розглядає у випадках встановлених законодавством проекти конкретних об’єктів архітектури.

За погодженням із заступником міського голови інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку міста, розміщення найважливіших об’єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення.

Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції.

 

Має право

Начальник відділу архітектури та містобудування має право: користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України; брати участь у розгляді питань і приймати за погодженням із керівництвом в межах своїх повноважень рішення; залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету Коростенської міської ради до розгляду питань, що належать до його компетенції; вносить до керівництва пропозиції щодо реалізації питань містобудівної діяльності.

 

Відповідальність

Начальник відділу містобудування та архітектури несе відповідальність: за несвоєчасне виконання вищезазначених обов’язків; за порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходження; за недотримання регламенту роботи та правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Начальник відділу архітектури та містобудування при відпрацюванні контрольних документів у визначення законодавством терміни при необхідності отримує інформацію від структурних підрозділів виконавчого комітету Коростенської міської ради, узагальнює її і надає для погодження заступнику міського голови.

Відмовлятись від виконання дій, що суперечать посадовій інструкції та чинному законодавству, а також затвердженій містобудівній документації.

 

Перевірено Заступник міського голови   О.А. Ясинецький

 

  Начальник юридичного відділу   Т.А. Камінська
  Начальник  режимно – секретної

та кадрової служби

   

Р.А. Іванова

  Голова профспілки   О. Храпійчук

 

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  __________ 202__ р.                                                         С.П. Тумаш

 

Інструкцію  отримав :

“_____”  __________ 20__ р.                                                         С.П. Тумаш

 

 

 

Оригінал: Кадрова служба  
Копії:
Заступник міського голови  
Начальник відділу архітектури та містобудування  

 

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія