Посадова інструкція начальника відділу – головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку управління праці та соціального захисту населення

06.12.2021 284

Посадова інструкція начальника відділу – головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку управління праці та соціального захисту населення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова

_________В.В.Москаленко

________________20__ р.

 

 

 

Посадова інструкція

начальника відділу – головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку

управління праці та соціального захисту населення

 

Загальні положення

Начальник відділу – головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку забезпечує роботу по організації бухгалтерського обліку та звітності.

Підпорядковується безпосередньо начальнику управління.

Призначається на посаду та звільняється з посади згідно з чинним законодавством.

При виконанні посадових обов’язків керується   Конституцією України, Законами України: «Про місцеве самоврядування в України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»,  постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами і постановами Кабінету Міністрів України, Постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 року № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи», розпорядженнями голови облдержадміністрації, міського голови, наказами начальника управління які стосуються відділу бухгалтерського обліку, Положенням про управління праці та соціального захисту населення, Положенням про відділ.

Повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи в системі не менше 3-х років.

Повинен знати законодавство з питань охорони праці, гігієни праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки.

На час відпустки, хвороби та з інших причин, заміщується заступником начальника відділу – заступником головного бухгалтера  відділу бухгалтерського обліку.

 

Завдання та обов’язки

Складає кошторис і штатний розпис. Веде облік виконання кошторису витрат на утримання управління.

Складає і веде статистичний і бухгалтерський звіт з установлені терміни. Підписує разом з керівником управління розрахункові, кредитні та фінансові документи.

Веде облік бланків суворої звітності, основних засобів і матеріальних цінностей, веде облік санаторно-курортних путівок. Нараховує заробітну плату працівників управління  і  здійснює контроль за цільовим використанням  фонду заробітної плати.

Забезпечує цільове використання бюджетних коштів.

Контролює виплату коштів на харчування І та ІІ категорій потерпілих, ліквідаторів ЧАЕС та компенсацію за невикористані санаторно-курортні путівки.

Проводить технічне навчання з спеціалістами відділу 2 рази в місяць: 1-й та 3-й четвер.

Контролює складання оперативної інформацію для Головного управління праці та соціального захисту населення.

Листується з відповідними установами, організаціями.

Розглядає пропозиції, заяви і скарги, веде особистий прийом громадян з питань, що входять до компетенції відділу, вживає заходів щодо усунення причин, які викликають скарги.

Може виконувати окремі доручення та завдання, які не визначені посадовою інструкцією, при умові якщо вони не перешкоджають виконанню основних обов’язків та не протирічать чинному законодавству.

Права

Має право здійснювати контроль за правильністю видачі бланків суворої звітності, різних видів посвідчень на пільги, талонів.

Одержувати від посадових осіб необхідні документи і пояснення з питань бухгалтерського обліку і звітності, контролювати роботу працівників відділу бухгалтерського обліку.

Порушувати клопотання про заохочення працівників управління за хорошу якісну роботу.

Контролювати ліміт використання електроенергії, витрати на електрозв’язок та витрати ГЗМ (бензину).

Відповідальність

Несе відповідальність за:

  • неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків;
  • бездіяльність;
  • порушення норм етики, пов’язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування;

Взаємовідносини(звязки) за посадою

Отримує від начальнику управління документи на виконання, погоджує з ним проект відпрацьованого документа.

Отримує від органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, організацій,  установ незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

 

Перевірено Заступник міського голови   О.О.Дзига
  Начальник управління   І.В.Єсін
  Начальник режимно-секретної та   кадрової  служби   Р.А.Іванова
  Начальник юридичного відділу   Н.П.Кутишенко

 

З інструкцією ознайомлений :

“_____”  __________ 20__ р.                         Н.Г.Савчук

 

Інструкцію  отримав :                                            Н.Г.Савчук

“_____”  __________ 20__ р.

 

Оригінал: Кадрова служба  
Копії:
Начальник відділу  

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія