Посадова інструкція начальника відділу контролю за призначенням всіх видів державних соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

08.12.2021 456

Посадова інструкція начальника відділу контролю за призначенням всіх видів державних соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова

_________В.В.Москаленко

________________20__р.

 

 

Посадова інструкція

начальника відділу контролю

за призначенням всіх видів державних соціальних допомог

управління праці та соціального захисту населення

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

Загальні положення

Начальник відділу контролю за призначенням всіх видів державних соціальних допомог здійснює керівництво всіма питаннями роботи відділу: забезпечує здійснення контролю за правильністю надання державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми, допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги на дітей одиноким матерям, яка призначається з урахуванням доходу сім’ї, призначення житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги (далі-державна соціальна допомога) та інших соціальних та компенсаційних виплат за цільовим використанням коштів державного бюджету, спрямованих на цю мету.

Підпорядковується начальнику та заступнику начальника управління.

Призначається на посаду та звільняється з посади згідно з чинним законодавством.

При виконанні посадових обов’язків керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Законом України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, керівними документами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, наказами директора Департаменту соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації, рішеннями сесії Коростенської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління, Положенням про відділ, наказами начальника управління та цією посадовою інструкцією.

Повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи в системі не менше 1-го року.

Повинен знати законодавство з питань охорони праці, гігієни праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки.

Володіти державною мовою на рівні ділового спілкування та застосування, уміти надавати кваліфіковані консультації, мати навички роботи з громадськістю та комп’ютерною технікою.

На час відсутності у зв’язку з відпусткою, хворобою та з інших причин, заміщується головним спеціалістом відділу контролю за призначенням всіх видів державних соціальних допомог.

Завдання та обов’язки

Організовує здійснення контролю за правильністю надання державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми, допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги на дітей одиноким матерям, яка призначається з урахуванням доходу сім’ї, призначення житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги (далі-державна соціальна допомога) та інших соціальних та компенсаційних виплат за цільовим використанням коштів державного бюджету, спрямованих на цю мету.

Перевіряє достовірність та повноту інформації про доходи і майновий стан осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги.

Контролює та проводить вибіркові перевірки особових справ одержувачів державної соціальної допомоги за рішенням начальника управління або його заступника.

Здійснює моніторинг призначення та виплати державної соціальної допомоги і проводить аналіз причин порушення законодавства з питань надання державної соціальної допомоги.

Готує пропозиції щодо припинення надання державної соціальної допомоги, позбавлення права на продовження строку її надання, зменшення розміру допомоги у випадках, передбачених законодавством.

Співпрацює з місцевими органами державної служби зайнятості, служби у справах дітей, центрами соціальних служб, державними органами нагляду за охороною праці, профспілковими та громадськими організаціями у вирішенні питань соціального захисту населення.

Права

Має право проводити обстеження матеріально-побутових умов життя заявника (за його згодою) з метою визначення складу сім’ї, ступеня нужденності та можливостей знаходження додаткових джерел для її існування шляхом опитування осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги, родичів, інших осіб у разі виникнення потреби в уточненні обставин, що стосуються справи.

Проводити вибіркові перевірки правильності складення уповноваженими особами об’єднаної територіальної громади актів обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

Подавати відповідну звітність.

Опрацьовувати рекомендації, надані органом, що здійснює верифікацію і моніторинг державних соціальних виплат.

Отримувати від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності необхідну інформацію та відомості з питань, що належать до їх компетенції.

Робити запити та безоплатно отримувати від територіальних органів ДФС, Державтоінспекції, Держфінінспекції, Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, Пенсійного фонду України, територіальних органів ДМС, ДПСУ, реєстраційних служб, що проводять реєстрацію прав на нерухоме майно, бюро технічної інвентаризації, відділ державної реєстрації актів цивільного стану, органів охорони здоров’я, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також навчальних закладів, підприємств, установ, організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для перевірки достовірності даних, отриманих від осіб, які звертаються за призначенням державної соціальної допомоги.

Отримувати від осіб, які перебувають на обліку як одержувачі державної соціальної допомоги або звертаються за її призначенням, а також осіб, які входять до складу сім’ї, що отримує або звертається за призначенням такої допомоги, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності і посадових осіб підприємств, установ та організацій письмові пояснення до документів про доходи та майновий стан, які враховуються під час призначення державної соціальної допомоги.

Брати участь у здійсненні моніторингу соціальних проблем регіону та вносити до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення соціального захисту населення у відповідних регіонах, вирішення питань соціального захисту окремих категорій громадян та сімей з урахуванням регіональних особливостей.

Подавати відповідним органам пропозиції щодо вирішення питань соціального захисту окремих громадян та сімей.

Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу.

Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками відділу  посадових обов’язків. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи  відділу.

Відповідальність

Несе відповідальність за:

  • неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків;
  • бездіяльність;
  • порушення норм етики, пов’язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування;
  • за збереження комп’ютерної техніки;
  • .порушення правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни;
  • збереження і нерозповсюдження наданої в його розпорядження службової інформації.

Взаємовідносини за посадою

Отримує від начальника управління документи на виконання, погоджує з ним проект відпрацьованого документа.

Отримує від органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, організацій,  установ незалежно від їх підпорядкування та форми власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

Перевірено Керуючий справами виконкому   А.В. Охрімчук
  Начальник управління   І.В. Єсін
  Начальник режимно-секретної та кадрової  служби    

Р.А. Іванова

  Начальник юридичного відділу   Н.П. Кутишенко

 

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  __________ 20__ р.                                      І.А. Ходаківська

 

Інструкцію  отримав :

“_____”  __________ 20__ р.                                      І.А. Ходаківська

 

Оригінал: Кадрова служба  
Копії:
Начальник відділу  

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1610
27 Червня 2024
Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія