Посадова інструкція начальника відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

16.11.2021 316

Посадова інструкція начальника відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

           ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                Міський  голова

                                                                     ________В.В.Москаленко

                                                                     “____” __________ 2021р.

 

 

 

Посадова інструкція

 начальника відділу культури і туризму

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

1.Загальна частина

         1.1. Начальник відділу культури і туризму виконавчого комітету міської ради  забезпечує діяльність закладів культури Коростенської міської територіальної громади у відповідності з чинним законодавством;

1.2. Начальник відділу культури і туризму виконавчого комітету є посадовою особою виконавчого комітету міської ради, признається і звільняться з посади міським головою згідно чинного законодавства;

1.3. Начальник відділу культури і туризму підпорядковується міському голові, безпосередньо заступнику міського голови по роботі виконавчих органів ради згідно розподілу обов’язків;

1.4. Начальнику відділу культури і туризму підпорядковані: заступник начальника, головні спеціалісти відділу культури і туризму, працівники централізованої бухгалтерії відділу, директори підвідомчих закладів та установ культури;

         1.5. У своїй діяльності керується Конституцію України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про звернення громадян”, “ Про державну службу” інші нормативно-правові акти, “Положення по відділ”, “ Посадові інструкції”, керуватися ними у своїй діяльності та неухильно виконувати їх.

 

  1. Завдання, обов’язки та повноваження

Начальник відділу :

2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;

2.2. Забезпечує виконання відділом поставлених перед ним завдань, згідно Положення про відділ;

2.3. Є головним розпорядником коштів, що виділяються для роботи відділу, закладів та установ культури;

2.4. Проводить особистий прийом громадян;

2.5. Розглядає скарги та заяви громадян про порушення соціальних прав працівників закладів культури та приймає заходи по відновленню порушених прав та законних інтересів;

2.6. Вживає заходів по забезпеченню закладів культури кваліфікованими кадрами, за погодженням з міським головою приймає та звільняє з посади директорів підпорядкованих установ;

2.7. Відповідає за виконання у відділі та підпорядкованих установах законодавства про працю, дотримання правил по охороні праці, техніки безпеки, протипожежного захисту і контролює дотримання виробничої та трудової дисципліни;

2.8. Видає у межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання;

2.9. Контролює проведення закладами культури семінарів, практикумів, конкурсів;

2.10. Забезпечує розвиток художньої самодіяльності, проведення оглядів, міських масових заходів;

2.11. Забезпечує охорону пам’яток історії та культури, розвиток музейної справи в місті;

2.12.Забезпечує співпрацю з суб’єктами туристичної діяльності;

2.13. Входить з поданням до міської ради та її виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності з питань розвитку соціально-культурної сфери;

2.14. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, організовує та контролює їх виконання;

2.15. За дорученням або окремим розпорядженням міського голови тимчасово виконує інші обов’язки, доручення.

  1. Має право.

Начальник відділу культури і туризму має право :

3.1. Вносити на розгляд міської ради, виконкому, міського голови питання  про стан роботи соціально-культурної сфери та дотриманням законодавства в цій сфері;

3.2. Отримувати від структурних підрозділів виконкому міської ради, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, відомості необхідні для роботи відділу;

3.3. Перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього розпорядку, вимог трудового законодавства про працю працівниками відділу та підпорядкованих йому служб, установ, організацій;

3.4. Бути представником відділу в державних, громадських та інших організаціях.

  1. Відповідальність

Начальник відділу несе відповідальність за:

4.1. Дотримання вимог Конституції Україн6и та інших актів чинного законодавства;

4.2. Забезпечення ефективної роботи та виконання планових завдань;

4.3. Збереження державної таємниці та інформації, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню;

4.4. Забезпечення зберігання документів у відділі;

4.5. Порушення трудової та виконавської дисципліни правил внутрішнього трудового розпорядку.

  1. Кваліфікаційні вимоги.

5.1. На посаду начальника відділу культури і туризму призначається особа, яка має вищу освіту і досвід роботи в закладах культури не менше 3-х років, володіє навиками роботи на комп’ютері.

 

Розробник Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК
Перевірено Уповноважений  з  питань  якості Володимир ВИГІВСЬКИЙ
Начальник  юридичного  відділу Тетяна КАМІНСЬКА
Начальник режимно-секретної та кадрової служби Раїса ІВАНОВА
Голова  профспілки Ірина ПАСІЧНИК-ПРОКОПЕНКО

 

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  __________ 2021 р.                                                      О.О.Козаченко

 

Інструкцію  отримав :

“_____”  __________ 2021 р.                                                       О.О.Козаченко

 

Оригінал: Кадрова служба
Копії:
Секретар міської ради
Спеціаліст відділу

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія