Посадова інструкція начальника відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

16.11.2021 852

Посадова інструкція начальника відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський голова

_________Володимир МОСКАЛЕНКО

«____»____________ _____ р.

Згідно норм ISO 9001:2000

 

Шифр

26.1

 

Виконавчий комітет Коростенської міської ради

 

 

 

Посадова інструкція

начальника відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

  1. Загальна інформація
Категорія посади в органах місцевого самоврядування П’ята категорія
Посада Начальник відділу
Найменування структурного підрозділу Відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради
Посада безпосереднього керівника  
Посада керівника структурного підрозділу  
Керівник виконавчого органу Міський голова
Посада особи, яка здійснює координацію діяльності Заступник міського голови

 

  1. Мета посади
    Забезпечення ефективного виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики у сфері культури та діяльності закладів культури Коростенської міської територіальної громади у відповідності з чинним законодавством.

 

  1. Основні посадові обов’язки
1.  Забезпечення виконання відділом делегованих йому повноважень, згідно Положення про відділ, розподіл обов’язків між працівниками, координація їх роботи
2.  Є головним розпорядником коштів, що виділяються для роботи відділу, закладів та установ культури.
3. Подання пропозицій міському голові щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, заохочення та застосування заходів дисциплінарних стягнень. За погодженням з міським головою приймає та звільняє з посади директорів підпорядкованих установ.
4. Внесення на засідання виконавчого комітету, сесію Коростенської міської ради проектів рішень з питань компетенції відділу.
5. Формування подання до міської ради та її виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності з питань розвитку соціально-культурної сфери.
6. Організація своєчасного та якісного розгляду працівниками підрозділу звернень від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян з питань, віднесених до компетенції відділу, і підготовку за результатами їх розгляду проектів відповідей.
7. Забезпечення дотримання трудової та виконавської дисципліни відділу культури і туризму, централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму, підпорядкованих керівників закладів культури громади.
8. Видання у межах своєї компетенції наказів та контроль за їх виконанням.
9. Здійснення контролю за охороною пам’яток історії та культури, розвиток музейної справи в місті. Забезпечення співпраці з суб’єктами туристичної діяльності.
10. Тимчасове виконання інших обов’язків, доручень за окремим розпорядженням міського голови.

 

  1. Права
1. Представляти відділ або заклади культури в державних, громадських та інших організаціях з питань, що належать до повноважень відділу.

2. Отримувати від структурних підрозділів виконкому міської ради, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, відомості необхідні для роботи відділу та підпорядкованих закладів.

3. Брати участь в роботі сесій міської ради, засідань виконавчого комітету, вносити на розгляд пропозиції по удосконаленню роботи відділу та закладів громади, готувати та подавати на розгляд і прийняття  відповідних рішень керівництвом виконкому доповідних записок та інформації з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього розпорядку, вимог трудового законодавства про працю працівниками відділу та підпорядкованих йому служб, установ, організацій.

5. Отримувати матеріально-технічне забезпечення для виконання покладених на нього обов’язків та завдань.

 

  1. Зовнішня службова комунікація
        Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, апарати та секретаріати інших органів державної влади, обласні та районні державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради, районні та обласні ради, управління і відділи виконкому Коростенської міської ради, підприємства, установи та організації, фізичні особи-підприємці, фізичні особи та громадські організації, благодійні організації та фонди, що працюють на території України.

 

  1. Умови служби
1.    Вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою, володіння навиками роботи на комп’ютері.

2.    Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 5 років.

3.    За потреби і за дорученням керівництва можливі відрядження у межах України чи за кордон терміном до 1 місяця.

4.    Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, правил етичної поведінки, виконавської дисципліни виконавчого комітету міської ради.

5.    Забезпечення виконання інших завдань та функцій в межах компетенції відділу, доручень керівництва виконавчого комітету міської ради.

 

 

Погоджено        
         
Заступник міського голови ___________________

(підпис)

Н.ЧИЖЕВСЬКА _________________

 

(дата)

 
Керуючий справами виконкому ____________________

(підпис)

 

А.ОХРІМЧУК

 

_________________

(дата)

Начальник  режимно-секретної

та кадрової служби

 

 

___________________

(підпис)

 

 

 

Р.ІВАНОВА

 

___________________

(дата)

 

 
Начальник  юридичного  відділу ____________________

(підпис)

 

Т.КАМІНСЬКА ___________________

(дата)

 

 
Голова  профспілки ____________________

(підпис)

І.ПАСІЧНИК-ПРОКОПЕНКО_ ___________________

(дата)

 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений (-а):

«_____» __________ ____ р.         ____________________                 ________________

(підпис)

 

Посадову інструкцію отримав (-ла):

«_____» __________ ____ р.         ____________________                 ________________

 

(підпис)

Оригінал: Режимно-секретна та кадрова служба  
Копії:
Начальник відділу  

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія