Посадова інструкція начальника відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Коростенської міської ради

08.12.2021 505

Посадова інструкція начальника відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський голова

_________ Володимир МОСКАЛЕНКО

 «____»____________ _____ р.

 

Згідно норм  ISO 9001:2000

 

Шифр

__27.1__

 

Виконавчий комітет Коростенської міської ради

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

начальника відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

  1. Загальна інформація
Категорія посади в органах місцевого самоврядування П’ята
Посада Начальник відділу
Найменування структурного підрозділу Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Коростенської міської ради
Посада безпосереднього керівника Заступник міського голови
Посада керівника структурного підрозділу  
Керівник виконавчого органу Міський голова
Посада особи, яка здійснює координацію діяльності Заступник міського голови

 

  1. Мета посади
Забезпечення ефективного виконання покладених на відділ завдань щодо координації закладів, підприємств, установ та організацій охорони здоров’я міського підпорядкування, задля  забезпечення в межах наданих повноважень доступності та безоплатності медичного обслуговування населення на території Коростенської міської територіальної громади  та надання  якісної медичної допомоги і медичних послуг через мережу комунальних медичних закладів та установ.

 

 

  1. Основні посадові обов’язки
1. Здійснення загального керівництва та координація роботи відділу, розподіл обов’язків між працівниками, контроль за виконанням завдань.
2. Розробка посадових інструкцій працівників відділу.
3. Організаційне керівництво діяльністю, координація і контроль за роботою закладів охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади міста.
4. Організація та проведення перевірок у підвідомчих закладах охорони здоров’я по всіх напрямах їх діяльності в межах наданих повноважень.
5. Видання у межах своєї компетенції наказів, організація та контролю їх виконання.
6. Спільно з іншими виконавчими органами міської ради забезпечення реалізації державних та місцевих програм боротьби з туберкульозом, СНІДом, наркоманією, алкоголізмом тощо, їх матеріально-технічне та фінансове забезпечення.
7. Здійснення прийому громадян.
8. Участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, інших проектів та матеріалів до них, які необхідні для вдосконалення роботи відділу.
9. Виконання інших завдань керівництва виконавчого комітету в межах своєї компетенції.

 

 

  1. Права
– отримувати від інших структурних підрозділів виконавчого комітету Коростенської міської ради, комунальних підприємств, установ, закладів інформацію та документи, необхідні для виконання своїх завдань,

– залучати до підготовки та узагальнення необхідних матеріалів працівників структурних підрозділів виконавчого комітету Коростенської міської ради,

– брати участь у роботі сесії міської ради, засіданнях виконавчого комітету, виносити пропозиції щодо поліпшення якості організації роботи відділу,

– представляти виконавчий комітет в інших органах при розгляді питань, що належать до компетенції відділу,

– контролювати працівників відділу щодо дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку, діючого законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування, вимог регламенту роботи виконавчого комітету та Положення про відділ,

– інформувати міського голову у разі покладення на відділ виконання роботи, що не належить до його функцій чи виходять за їх межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань,

– має інші права, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

 

 

  1. Зовнішня службова комунікація
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, апарати та секретаріати інших органів державної влади, обласні та районні державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради, районні та обласні ради, управління і відділи виконкому Коростенської міської ради, підприємства, установи та організації, фізичні особи-підприємці, фізичні особи та громадські організації.

 

 

  1. Умови служби
            Вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста; стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 3-х років; вільне володіння державною мовою; вміння працювати з комп’ютерною технікою та користуватись програмними засобами; знати чинне законодавство з питань діяльності органів самоврядування та органів виконавчої влади, інструкцію з діловодства, правила охорони праці та протипожежної безпеки.

Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, правил етичної поведінки, виконавської дисципліни виконавчого комітету Коростенської міської ради.

Забезпечувати якісне та своєчасне виконання інших завдань та функцій в межах компетенції відділу.

 

Погоджено

 

     
Заступник міського голови ___________________

(підпис)

Наталія ЧИЖЕВСЬКА _________________

(дата)

       
Начальник  режимно-секретної та кадрової

служби

 

 

___________________

(підпис)

 

 

 

Раїса ІВАНОВА

 

___________________

(дата)

 

Начальник  юридичного  відділу ____________________

(підпис)

 

Тетяна КАМІНСЬКА ___________________

(дата)

 

       

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений (-а):

«_____» __________ ____ р.         ____________________                 ________________

(підпис)

 

Посадову інструкцію отримав (-ла):

«_____» __________ ____ р.         ____________________                 ________________

(підпис)

 

 

Оригінал: Режимно-секретна та кадрова служба  
 

 

Начальник відділу  

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1607 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія