Посадова інструкція  начальника відділу організаційного забезпечення діяльності  міської ради

23.11.2021 1106

Посадова інструкція   начальника відділу організаційного забезпечення діяльності  міської ради

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Міський  голова

                                                                                                                                                                                                                                                                           _____Володимир МОСКАЛЕНКО

                                                                                                                                                                                                                                                                                “____” ____________ 2021 р.

 

 

Посадова інструкція

 начальника відділу організаційного забезпечення діяльності  міської ради

 

Загальні положення.

Начальник відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради забезпечує проведення єдиної державної політики з питань ради, сприяє поліпшенню і вдосконаленню діяльності депутатів, депутатських формувань, забезпечує планомірну та цілеспрямовану їх роботу.

Начальник відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради підпорядковується міському голові та секретарю міської ради. Приймається й звільняється з посади розпорядженням міського голови.

Начальник відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради в своїй роботі керується Конституцію України, Законами України “Про службу в органах місцевого самоврядуванні”, “Про місцеве самоврядування в Україні, “Про статус депутатів місцевих рад”, Постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, постановами і розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови, Регламентом роботи міської ради, Регламентом роботи виконкому міської ради, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, інструкціями з діловодства, даною інструкцією, іншими нормативно-правовими актами, які стосуються його службової діяльності. Повинен знати правила ділового етикету, законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці.

Начальник відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради повинен мати вищу гуманітарну освіту, досвід роботи не менше 2 років, знання основ роботи з комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням.

На період відпустки та інших випадків відсутності начальника відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради обов’язки покладаються на головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради.

Завдання та обов’язки.

Начальник відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради організовує діяльність відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

Планує роботу відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, спрямовує їх роботу, надає допомогу у виконанні завдань і доручень, аналізує результати роботи відділу, вживає заходи щодо підвищення її дієвості.

Забезпечує виконання поставлених перед відділом завдань, планів роботи, доручень міського голови, секретаря міської ради.

Забезпечує взаємодію відділу з самостійними відділами та управліннями міської ради.

Розробляє пропозиції до основного і поточного планів роботи ради.

З питань діяльності міської ради та її виконавчих органів забезпечує організаційну підготовку і проведення засідань постійних комісій міської ради та інших депутатських комісій, пленарних засідань сесій міської ради, навчання депутатів  міської ради, звітів депутатів перед виборцями.

Організовує сприяння депутатам міської ради у здійсненні ними своїх повноважень. Надає методичну та організаційну допомогу у проведенні звітів перед виборцями, у веденні документації постійних комісій. Веде облік помічників-консультантів депутатів міської ради, оформляє та видає Посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради. Здійснює контроль за виконанням депутатських запитів, протокольних доручень.

Забезпечує розміщення проєктів рішень, рішень міської ради, протоколів постійних комісій, сесій міської ради, результатів поіменного голосування у встановлені Законом терміни.

Забезпечує зберігання протягом встановленого строку протоколів постійних комісій, сесій міської ради, інших документів, віднесених до компетенції відділу, підготовку та передачу їх до архіву.

Забезпечує підготовку проектів рішень міської ради, розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету з питань, віднесених до компетенції відділу.

Бере участь та організовує підготовку проведення громадських слухань.

Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань забезпечення життєдіяльності міста, з питань розвитку місцевого самоврядування.

Забезпечує та підтримує оперативний зв’язок з регіонами України, обласними, міськими та районними радами з питань діяльності органів місцевого самоврядування.

Згідно Закону України  „Про доступ до публічної інформації”  забезпечує та відповідає за своєчасний розгляд запитів на публічну інформацію, копіювання та надання копій документів відповідно запитів стосовно:

-Статутних документів територіальної громади,

-Регламенту роботи ради;

-Положення про постійні комісії міської ради;

-Списків депутатів міської ради, складу постійних комісій, депутатських фракцій та груп;

-Протоколів сесій міської ради; рішень міської ради;

-Матеріалів громадських слухань.

Начальник відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради є адміністратором системи електронного голосування «ГОЛОС».

Відповідає за розміщення, наповнення та оновлення інформаційних матеріалів на  офіційному сайті Коростенської міської ради, на порталі відкритих даних.

Веде особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності відділу.

При необхідності за вказівкою міського голови, секретаря міської ради може виконувати інші доручення, які не визначені цією інструкцією, якщо вони не перешкоджають виконанню основних обов’язків.

Права.

Начальник відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради має право вимагати від усіх структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради своєчасної передачі у відділ документів, проектів рішень, що вносяться на розгляд постійних комісій та сесій міської ради.

Повертати на доопрацювання виконавцям проєкти рішень міської ради, підготовлені з порушенням вимог Регламенту роботи Коростенської міської ради, Порядку підготовки проектів рішень Коростенської міської ради, інструкцій з діловодства.

Отримувати від інших служб, підрозділів, організацій, установ інформацію, яка потрібна для виконання депутатами міської ради їх повноважень, для роботи постійних та тимчасових комісій.

Залучати до підготовки сесій міської ради працівників виконавчих органів міської ради.

Вносити пропозиції керівництву ради з питань поліпшення роботи відділу та вдосконалення діяльності депутатів.

Відповідальність.

Начальник відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради відповідає за якісне виконання обов’язків, покладених цією інструкцією; за дотримання трудової і виконавчої дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку; за якість і об’єктивність матеріалів, що готуються для розгляду на сесіях ради; за своєчасне і якісне оформлення документації ради, матеріалів сесій, направлення рішень ради виконавцям.

Взаємовідносини (зв’язки) за посадою.

Начальник відділу організаційного забезпечення діяльності міської ради відповідно до вказаних термінів на документі повинен готувати відповіді та вимагати інформацію необхідну для їх підготовки. Проекти документів, відповідей та розпоряджень повинен погоджувати з секретарем міської ради.

Отримує від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ незалежно від їх підпорядкування, форми власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов’язків.

 

Розробник Начальник відділу ОЗДМР О.Заєць
Перевірено Секретар міської ради О.Олексійчук
Начальник  юридичного  відділу Т.Камінська
Начальник режимно-секретної та   кадрової  служби  

Р.Іванова

Голова профспілки О.Храпійчук

 

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  __________ 2021 р.                                                        Ольга ЗАЄЦЬ

 

Інструкцію  отримав :

“_____”  __________ 2021р.                                                        Ольга ЗАЄЦЬ

 

Оригінал:
Режимно-секретна та   кадрова  служба
Начальник відділу

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія