Посадова інструкція начальника відділу організації надання адміністративних послуг, адміністратора виконавчого комітету Коростенської міської ради

18.11.2021 578

Посадова інструкція начальника відділу організації надання адміністративних послуг, адміністратора виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                     Міський  голова

                                                                     ___________В.В.Москаленко

                                                                     “____” _____________ 20__ р.

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

начальника відділу організації надання адміністративних послуг,

адміністратора виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

  1. Загальні положення

1.1. Начальник відділу організації надання адміністративних послуг, адміністратор виконавчого комітету Коростенської міської ради є посадовою особою органів місцевого самоврядування, призначається на посаду і звільняється з посади міським головою в установленому законодавством порядку.

1.2. Начальник відділу організації надання адміністративних послуг, адміністратор виконавчого комітету Коростенської міської ради повинен мати вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста та стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

1.3. Начальник відділу організації надання адміністративних послуг, адміністратор виконавчого комітету Коростенської міської ради підпорядковується міському голові, секретарю міської ради, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючому справами виконкому.

1.4. У роботі керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про звернення громадян», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Положенням про Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради, Положенням про відділ організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради, Регламентом Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради, Регламентом виконавчого комітету Коростенської міської ради, Інструкцією з діловодства у виконавчому комітеті міської ради, Кодексом етики посадових осіб, службовців місцевого самоврядування, правилами охорони праці та протипожежної безпеки, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативними актами.

1.5. На час відсутності начальника відділу організації надання адміністративних послуг, адміністратора виконавчого комітету Коростенської міської ради у зв’язку з відпусткою, хворобою та інших поважних причин, його обов’язки виконує визначений ним адміністратор відділу.

  1. Завдання та обов’язки

2.1. Основні завдання та обов’язки начальника відділу організації надання адміністративних послуг, адміністратора виконавчого комітету Коростенської міської ради:

2.1.1. здійснення керівництва діяльністю відділу;

2.1.2. організація діяльності відділу, визначення шляхів удосконалення й підвищення ефективності роботи відділу;

2.1.3. координація діяльності адміністраторів відділу, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, контроль якості та своєчасності виконання ними обов’язків;

2.1.4. організація інформаційного забезпечення роботи відділу, роботи із засобами масової інформації, визначення змісту та часу проведення інформаційних заходів;

2.1.5. сприяння створенню належних умов праці у відділі, внесення пропозицій керівництву щодо матеріально-технічного забезпечення відділу;

2.1.6. забезпечення планування та проведення заходів з підвищення кваліфікації адміністраторів відділу організації надання адміністративних послуг;

2.1.7. надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2.1.8. прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

2.1.9. видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

2.1.10. організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

2.1.11. здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

2.1.12. надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

2.1.13. складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

2.1.14. розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

2.1.15. виконання інших повноважень згідно з актами законодавства та Положенням про відділ організації надання адміністративних послуг.

2.2. Начальник відділу організації надання адміністративних послуг здійснює керівництво Центром надання адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради.

Основні завдання керівника Центру надання адміністративних послуг:

2.2.1. організація діяльності Центру надання адміністративних послуг, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, визначення шляхів удосконалення й підвищення ефективності роботи Центру надання адміністративних послуг;

2.2.2. координація діяльності адміністраторів Центру надання адміністративних послуг та посадових осіб, що залучаються до його роботи, контроль якості та своєчасності виконання ними обов’язків;

2.2.3. організація інформаційного забезпечення роботи Центру надання адміністративних послуг, роботи із засобами масової інформації, визначення змісту та часу проведення інформаційних заходів;

2.2.4. сприяння створенню належних умов праці у Центрі надання адміністративних послуг, внесення пропозицій щодо матеріально-технічного забезпечення Центру надання адміністративних послуг;

2.2.5. розгляд скарг на діяльність чи бездіяльність адміністраторів Центру надання адміністративних послуг;

2.2.6. виконання інших повноважень згідно з актами законодавства та Положенням про Центр надання адміністративних послуг.

  1. Права                          

Начальник відділу організації надання адміністративних послуг, адміністратор виконавчого комітету Коростенської міської ради для здійснення повноважень та виконання визначених завдань має право:

3.1. безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

3.2. інформувати суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв про надання адміністративних послуг, вимагати вжиття заходів для усунення виявлених порушень;

3.3. у разі необхідності, за погодженням із керівниками структурних підрозділів виконавчого комітету Коростенської міської ради, підприємств, установ і організацій залучати спеціалістів для розгляду питань, що належать до компетенції відділу організації надання адміністративних послуг;

3.4. погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

3.5. посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

3.6. аналізувати звернення громадян та суб’єктів господарювання та вживати заходів щодо оптимізації та спрощення процедур надання адміністративних послуг;

3.7. представляти відділ організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради на нарадах, інших зборах, що проводяться міським головою;

3.8. вимагати якісного та у повному обсязі виконання адміністраторами відділу організації надання адміністративних послуг, працівників інших структурних підрозділів виконавчого комітету Коростенської міської ради посадових обов’язків і завдань;

3.9. вносити пропозиції міському голові та керуючому справами виконкому щодо вдосконалення роботи відділу організації надання адміністративних послуг та Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Коростенської міської ради.

  1. Відповідальність

Начальник відділу організації надання адміністративних послуг, адміністратор виконавчого комітету Коростенської міської ради несе відповідальність:

4.1. за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, покладених на нього в межах і порядку, встановлених чинним законодавством, бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

4.2. за порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням;

4.3. за порушення Закону України «Про запобігання корупції».

  1. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

5.1. Начальник відділу організації надання адміністративних послуг, адміністратор виконавчого комітету Коростенської міської ради під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

 

Розробник Начальник відділу організації надання адміністративних послуг, адміністратор виконавчого комітету Коростенської міської ради   О.А. Іванова
Перевірено Керуючий справами виконкому   А.В.Охрімчук
  Начальник юридичного відділу   Т.А. Камінська
  Начальник режимно – секретної

та кадрової служби

   

Р.А. Іванова

З інструкцією ознайомлений:

 

“_____” __________ 2020 р.

 

Інструкцію  отримав:

 

“_____”  __________ 2020 р.

 

Оригінал:
Кадрова служба  
Начальник відділу організації надання адміністративних послуг, адміністратор виконавчого комітету Коростенської міської ради  

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія