Посадова інструкція начальника відділу прийому звернень громадян на призначення державних соціальних допомог та по роботі з внутрішньо переміщеними особами управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

06.12.2021 147

Посадова інструкція начальника відділу прийому звернень громадян на призначення державних соціальних допомог та по роботі з внутрішньо переміщеними особами управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський голова

_________Володимир МОСКАЛЕНКО

 «____»____________ _____ р.

 

Посадова інструкція

начальника відділу прийому звернень громадян

на призначення державних соціальних допомог

та по роботі з внутрішньо переміщеними особами  

управління праці та соціального захисту населення

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

  1. Загальна інформація
Категорія посади в органах місцевого самоврядування П’ята категорія
Посада Начальник відділу
Найменування структурного підрозділу Відділ прийому звернень громадян на призначення державних соціальних допомог та по роботі з внутрішньо переміщеними особами управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради
Посада безпосереднього керівника Начальник управління, заступник начальника управління
Посада керівника структурного підрозділу Начальник управління
Керівник виконавчого органу Міський голова
Посада особи, яка здійснює координацію діяльності Заступник міського голови

 

  1. Мета посади
Забезпечення ефективного виконання покладених на відділ завдань та функцій пов’язаних із забезпеченням організації прийому звернень громадян на призначення державних соціальних допомог та робота з внутрішньо переміщеними особами  Коростенської територіальної громади

 

  1. Основні посадові обов’язки
1. Здійснює керівництво діяльністю відділу у складі управління, розподіляє обов’язки між працівниками, організовує та контролює їх роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.  Забезпечує своєчасне і чітке виконання наказів начальника управління праці та соціального захисту населення та вищих органів влади.
2. Складає план роботи відділу, контролює його виконання. Здійснює прийом громадян, проводить роз’яснювальну роботу серед населення, підприємств, установ, організацій в засобах масової інформації з питань надання всіх видів державних соціальних допомог, проводить роботу з внутрішньо переміщеними особами. В установлені терміни розглядає заяви, скарги громадян і вживає відповідні заходи
3. Забезпечує організацію роботи  відділу за єдиною технологією прийому громадян, які звертаються за призначенням всіх видів державних соціальних допомог, організовує раціональне розміщення працівників у приміщенні відділу. Здійснює  забезпечення нормативно-правовими документами спеціалістів відділу.
4. Перевіряє правильність оформлення особових справ та прийнятого пакету документів для призначення всіх видів державних допомог.

Забезпечує дотримання працівниками відділу інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів державних соціальних допомог, організовує роботу архіву особових справ.

У разі виявлення неповного пакету документів для розрахунку справа повертається головному спеціалісту відділу на доопрацювання.

5. Контролює та забезпечує якість і своєчасність виконання роботи по прийняттю рішень щодо надання всіх видів соціальних допомог.
6. Забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства України з питань служби в органах місцевого самоврядування та боротьби з корупцією
7. Бере участь у роботі міської комісії по вирішенню спірних питань з призначення соціальних допомог.
8. Організовує роботу з документами, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни. Організовує, регулює та контролює своєчасність та якість розгляду працівниками відділу звернень громадян, органів виконавчої влади, депутатів, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій.
9. Вживає заходів щодо удосконалення роботи відділу, бере участь у нарадах, семінарах з питань призначення всіх видів соціальних допомог та по роботі з внутрішньо переміщеними особами. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів відповідно до встановленого порядку, підготовку і подання необхідної звітності.
10. Готує проекти інформацій Департаменту праці та соціального захисту населення. Регулює роботу відділу щодо його взаємодії з іншими відділами управління, що пов’язані з діяльністю працівників відділу.
11. Виконує окремі доручення та завдання, які не визначені посадовою інструкцією, при умові якщо вони не перешкоджають виконанню основних обов′язків та не протирічать чинному законодавству.

 

  1. Права

 

1.    У встановленому порядку готувати запити на отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань даних, що стосуються діяльності відділу.

2.    Має право здійснювати контроль за виконанням нормативних актів працівниками відділу та вимагати від працівників виконання встановлених правил роботи з документами.

3.    Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

4.    За дорученням начальника управління представляти інтереси відділу на судових засіданнях.

5.    Відмовлятись від виконання дій, що порушують його конституційні права, права посадової особи місцевого самоврядування або протирічать чинному законодавству.

 

  1. Зовнішня службова комунікація
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, апарати та секретаріати інших органів державної влади, обласні та районні державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради, районні та обласні ради, управління і відділи виконкому Коростенської міської ради, підприємства, установи та організації, фізичні особи-підприємці, фізичні особи та громадські організації.

 

  1. Умови служби
1.    Вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою.

Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 3 років; вміння працювати з комп’ютерною технікою та користуватись програмними засобами; знати чинне законодавство з питань діяльності органів самоврядування та органів виконавчої влади, інструкцію з діловодства, правила охорони праці та протипожежної безпеки.

2. Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, правил етичної поведінки, виконавської дисципліни виконавчого комітету Коростенської міської ради.

 

 

Погоджено      
Начальник управління __________________

(підпис)

 

Ігор ЄСІН _______________

(дата)

 

Керуючий справами виконкому ____________________

(підпис)

 

Андрій ОХРІМЧУК

 

_________________

(дата)

Начальник  режимно-секретної

та кадрової служби

 

 

___________________

(підпис)

 

 

 

Раїса ІВАНОВА

 

___________________

(дата)

 

Начальник  юридичного відділу ____________________

(підпис)

 

Наталія КУТИШЕНКО ___________________

(дата)

 

Голова  профспілки ____________________

(підпис)

Наталія ТРОФИМЧУК ___________________

(дата)

 

З посадовою інструкцією ознайомлений (-а):

«_____» __________ ____ р.         ____________________                 _________________

(підпис)

 

Посадову інструкцію отримав (-ла):

«_____» __________ ____ р.         ____________________                 _________________

(підпис)

 

Оригінал: Режимно-секретна та кадрова служба

 

 

Копія:

Начальник відділу

 
Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 40 Усі
Чат-бот Гаряча лінія