Посадова інструкція начальника відділу призначення соціальних допомог та пільг управління праці та соціального захисту населення

06.12.2021 113

Посадова інструкція начальника відділу призначення соціальних допомог та пільг управління праці та соціального захисту населення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова

_________В.В.Москаленко

________________20__ р.

 

 

Посадова інструкція

 начальника відділу призначення соціальних допомог та пільг

управління праці та соціального захисту населення

 

Загальні положення

    Начальник відділу призначення соціальних допомог та пільг забезпечує впровадження покладених на управління завдань по організації роботи відділу призначення державних соціальних допомог та пільг.

Підпорядковується начальнику управління та заступнику начальника.

    Призначається на посаду та звільняється з посади згідно з чинним законодавством.

При виконанні посадових обов’язків керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, керівними документами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, наказами директора Департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації, рішеннями сесії Коростенської міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління праці та соціального захисту населення, Положенням про відділ, наказами начальника управління та посадовою інструкцією.

Повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи в системі не менше 3-х років.

Повинен знати законодавство з питань охорони праці, гігієни праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки.

На час відпустки, хвороби та з інших причин, заміщується головним спеціалістом  відділу призначення соціальних допомог та пільг.

Завдання та обов’язки

          Здійснює керівництво діяльністю відділу у складі управління, розподіляє обов’язки між працівниками, організовує та контролює їх роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

          Забезпечує своєчасне і чітке виконання наказів начальника управління праці та соціального захисту населення та вищих органів влади.

          Складає план роботи відділу, контролює його виконання.

          Здійснює прийом громадян, проводить роз’яснювальну роботу серед населення, підприємств, установ, організацій в засобах масової інформації з питань надання всіх видів державних соціальних допомог та пільг.

          В установлені терміни розглядає заяви, скарги громадян і вживає відповідні заходи.

Здійснює забезпечення нормативно-правовими документами головних спеціалістів відділу.

Розподіляє між спеціалістами відділу прийняті документи, одержані разом з реєстром передачі особових справ для призначення (відмови у призначенні) допомоги, житлової субсидії та пільг.

Перевіряє правильність призначення допомоги та проведених розрахунків, їх відповідності вимогам чинних нормативно-правових актів.

У разі виявлення помилок у розрахунку справа повертається головному спеціалісту відділу на доопрацювання.

Контролює та забезпечує якість і своєчасність виконання роботи по прийняттю рішень щодо надання всіх видів соціальної допомоги.

Відповідає за виконання розпорядчих документів з питань прийняття рішення щодо призначення соціальних допомог та пільг, що надані до відділу у встановлений термін.

Готує проекти інформацій Департаменту праці та соціального захисту населення.

Контролює та забезпечує якість і своєчасність виконання роботи по прийняттю рішень щодо надання всіх видів соціальних допомог та пільг.

Забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства України з питань служби в органах місцевого самоврядування та боротьби з корупцією.

Бере участь у роботі міської комісії по вирішенню спірних питань з призначення соціальних допомог та пільг.

Організовує роботу з документами, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни.

Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів відповідно до встановленого порядку, підготовку і подання необхідної звітності.

Регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з питань, що пов’язані з діяльністю працівників відділу.

Вживає заходів щодо удосконалення роботи відділу, бере участь у нарадах, семінарах з питань призначення соціальних допомог та пільг.

Може виконувати окремі доручення та завдання, які не визначені посадовою інструкцією, при умові якщо вони не перешкоджають виконанню основних обов′язків та не протирічать чинному законодавству.

Права

Має право здійснювати контроль за виконанням нормативних актів працівниками відділу та вимагати від працівників виконання встановлених правил роботи з документами.

Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

За дорученням начальника управління представляти інтереси відділу на судових засіданнях.

У встановленому порядку готувати запити на отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань даних, що стосуються діяльності відділу.

Відмовлятись від виконання дій, що порушують його конституційні права, права посадової особи місцевого самоврядування або протирічать чинному законодавству.

Інші права, передбачені чинним законодавством України.

Відповідальність

Несе відповідальність за:

  • неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків;
  • бездіяльність;
  • недостовірність даних, наданих керівництву, вищим органам влади;
  • за збереження комп’ютерної техніки;
  • порушення правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.

Взаємовідносини за посадою

Отримує від начальника управління праці та соціального захисту населення документи на виконання, погоджує з ним проект відпрацьованого документа.

Отримує від органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, організацій,  установ незалежно від їх підпорядкування та форми власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

 

Перевірено Заступник міського голови   О.О.Дзига
  Начальник управління   І.В.Єсін
  Начальник режимно-секретної та кадрової  служби    

Р.А.Іванова

  Начальник юридичного відділу   Н.П.Кутишенко

 

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  __________ 20__ р.                                           Л.В. Гурківська

 

Інструкцію  отримав :

“_____”  __________ 20__ р.                                           Л.В. Гурківська

Оригінал: Кадрова служба  
Копії:
Начальник відділу  

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія