Посадова інструкція начальника відділу реєстрації місця проживання виконавчого комітету Коростенської міської ради

16.11.2021 541

Посадова інструкція начальника відділу реєстрації місця проживання виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова

                        ________В.В.Москаленко

 “  ____” _________  2020р.

 

 

 

Посадова інструкція

начальника відділу реєстрації місця проживання

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 

  1. Загальні положення.

1.1. Начальник відділу реєстрації місця проживання є посадовою особою виконавчого комітету Коростенської міської ради, здійснює керівництво діяльністю відділу та забезпечує  виконання покладених  на відділ завдань.

1.2. Начальник відділу реєстрації місця проживання безпосередньо підпорядковується  керуючому справами виконавчого комітету, міському голові. Призначається і звільняється з посади розпорядженням міського голови.

1.3. Начальник відділу в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання  в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру», Законами України « Про місцеве самоврядування», « Про Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», “Інструкцією по діловодству у міськвиконкомі”, регламентом роботи  виконкому, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету міської ради, а також положенням про відділ, даною посадовою інструкцією. Повинен знати правила ділового етикету, законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці.

1.4. На посаду начальника відділу призначається особа, яка має вищу освіту, як правило юридичну, а також стаж роботи за фахом на державній службі не менше як 3 роки.

1.5 Начальнику відділу безпосередньо підпорядковані працівники відділу.

1.6. Начальник відділу розподіляє обов’язки  між підпорядкованими йому працівниками, очолює та контролює їх роботу  та дає окремі доручення. На період тимчасової відсутності начальника відділу його обов’язки виконує  один з працівників відділу, який визначається начальником відділу за погодженням з керуючим справами виконавчого комітету.

  1. Завдання та обов’язки

Начальник відділу реєстрації місця проживання виконавчого комітету Коростенської міської ради для здійснення повноважень та виконання покладених на відділ завдань:

2.1. забезпечує виконання  Закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання  в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»;

2.2. здійснює   керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

2.3. забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації  з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

2.4. забезпечує створення, адміністрування, ведення реєстру територіальної громади (в частині реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб) та механізм передачі відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру;

2.5. забезпечує  доступ  працівників відділу до ведення реєстру територіальної громади;

2.6. до підключення відомчої інформаційної системи реєстру територіальної громади до ЄДДР, забезпечує передачу інформації до ЄДДР, відповідно до порядку затвердженого Кабінетом Міністрів України;

2.7. вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи з ведення територіального реєстру громади, Єдиного державного демографічного  реєстру;

2.8. вносить в установленому порядку пропозиції стосовно притягнення  до відповідальності осіб, винних в порушення законодавства в сфері  реєстрації місця проживання фізичних осіб;

2.9.  проводить перевірку прийнятих заяв працівниками відділу;

2.10. при наявності підстав формує  висновок про скасування реєстрації/зняття  з реєстрації місця проживання, що проведені з порушенням вимог чинного законодавства;

2.11.   забезпечує виконання  покладених на відділ завдань;

2.12. вживає заходів щодо вдосконалення співпраці з Коростенським РС УДМС в Житомирській області, відділом ведення Державного реєстру виборців;

2.13. керує розробкою  проектів рішень, які стосуються  діяльності відділу та виносяться на розгляд виконавчого комітету;

2.14. керує розробкою проектів   розпоряджень міського голови, які стосуються діяльності відділу;

2.15. забезпечує  роботу з матеріалами та документами, що надходять до виконавчого комітету Коростенської міської ради в межах визначеної компетенції;

2.16. забезпечує у відділі роботу з ведення діловодства;

2.17. здійснює підготовку проектів поточних та перспективних планів роботи;

2.18. проводить аналіз та узагальнення матеріалів про хід виконання нормативно-правових і організаційно-розпорядчих документів;

2.19. сприяє налагодженню чіткої взаємодії між відділом, структурними підрозділами та іншими органами виконавчої влади стосовно реалізації завдань та повноважень, які входять до компетенції відділу;

2.20.  контролює стан трудової та виконавчої  дисципліни і відділу;

2.21.здійснює повноваження адміністратора Центру надання адміністративних послуг  в межах завдань і повноважень покладених на відділ реєстрації місця проживання;

2.22. за потреби може виконувати всі функції головного спеціаліста відділу реєстрації місця проживання та  інші повноваження передбачені законодавством;

  1. Права

Начальник відділу реєстрації місця проживання виконавчого комітету Коростенської міської ради для здійснення повноважень та виконання покладених на відділ завдань має право:

3.1. представляти відділ в роботі сесій міської ради та засідань виконавчого комітету та інших колегіальних зборів, які проводяться керівництвом виконавчого комітету міської ради;

3.2. вносити на розгляд пропозиції з питань, які відносяться до компетенції відділу;

3.3. представляти відділ на засіданнях та нарадах з питань, що належать до його компетенції;

3.4.  вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

  1. Відповідальність

4.1. начальник відділу реєстрації місця проживання несе кримінальну, адміністративну та іншу юридичну відповідальність за зловживання доступом або за несанкціонований доступ до територіального реєстру, порушення правил захисту персональних даних та програмного забезпечення реєстру, за неправомірне використання та поширення  персональних даних.

4.2. начальник відділу несе відповідальність за несвоєчасне і неякісне  виконання, визначених для відділу завдань і функцій, передбачених чинними нормативами, положенням про відділ та посадовою інструкцією.

4.3.  начальник відділу несе відповідальність за порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

  1. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

5.1. начальник відділу реєстрації місця проживання виконавчого комітету Коростенської міської ради під час виконання покладених на нього завдань та відповідно та у межах повноважень взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

5.2 проекти документів, відповідей та розпоряджень погоджує з керуючим справами виконавчого комітету, заступником міського голови  який відповідає за роботу відділу.

 

Розробник Начальник відділу реєстрації місця проживання, адміністратор виконавчого комітету Коростенської міської ради   В.І. Яценко
Перевірено Керуючий справами виконкому   А.В. Охрімчук
  Начальник  юридичного  відділу   Т.А. Камінська
  Начальник  режимно – секретної

та кадрової служби

   

Р.А. Іванова

 

З  інструкцією ознайомлений:

 

“_____”  __________ 2020 р.                                                      В.І. Яценко

 

Інструкцію  отримав:

 

“_____”  __________ 2020 р.                                                      В.І. Яценко

 

Оригінал:
Кадрова служба  
Начальник відділу реєстрації місця проживання виконавчого комітету Коростенської міської ради  
Копія:
Начальник відділу організації надання адміністративних послуг, адміністратор виконавчого комітету Коростенської міської ради  

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія