Посадова інструкція начальника відділу з питань сімейної політики управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

08.12.2021 457

Посадова інструкція начальника відділу з питань сімейної політики управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова

_________В.В.Москаленко

________________20__ р.

 

 

Посадова інструкція

начальника відділу з питань сімейної політики

 управління праці та соціального захисту населення

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

Загальні положення

 Начальник відділу з питань сімейної політики забезпечує впровадження покладених на управління завдань по організації роботи відділу щодо реалізації державної сімейної, гендерної політики, оздоровлення дітей, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

Підпорядковується начальнику управління та заступнику начальника.

Призначається на посаду та звільняється з посади згідно з чинним законодавством.

При виконанні посадових обов’язків керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, керівними документами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови Житомирської обласної держадміністрації, наказами директора Департаменту праці, соціальної та сімейної політики Житомирської обласної державної адміністрації, рішеннями сесії Коростенської міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління, Положенням про відділ, наказами начальника управління та цією посадовою інструкцією.

Повинен мати вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи в системі не менше 3-х років.

Повинен знати законодавство з питань охорони праці, гігієни праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки.

Завдання та обов’язки

Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної сімейної, гендерної політики, оздоровлення дітей, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

Забезпечує своєчасне і чітке виконання наказів начальника управління праці та соціального захисту населення та вищих органів влади.

Складає план роботи відділу, контролює його виконання.

Організовує в межах компетенції виконання Конституції і законів України, нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики України та здійснює контроль за їх реалізацією.

Аналізує стан та тенденції у галузі соціального захисту населення в частині видачі посвідчень батькам та дітям з багатодітних сімей в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходи щодо усунення недоліків.

Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку стосовно реалізації сімейної та гендерної політики, оздоровлення дітей, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

Забезпечує здійснення діяльності  у сфері демографічних процесів, рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім`ї, охорони материнства та дитинства.

Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад в межах повноважень.

Організовує інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань що належать до повноважень відділу.

Здійснює координацію діяльності з питань реалізації державної соціальної політики у сфері оздоровлення дітей, роботи з багатодітними сім’ями, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми, надає їм організаційно-методичну допомогу щодо правильності застосування законодавства у цій сфері.

Аналізує стан та тенденції у галузі соціального захисту населення в частині видачі посвідчень батькам та дітям з багатодітної сім’ї в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходи щодо усунення недоліків.

Організовує роботу щодо перевірки нагородних документів та підготовки подань на присвоєння багатодітним матерям почесного звання України “Мати-героїня”.

Забезпечує своєчасне складання, затвердження та подання звітності, планів роботи відділу.

Готує статистичну звітність про стан справ з питань сімейної політики.

Відповідає за вчасне і належне виконання документів.

Здійснює  контроль  за  веденням  діловодства, збереженням  документів.

Веде  прийом громадян з питань що стосуються компетенції відділу.

В установлені терміни розглядає заяви, скарги громадян та вживає відповідні заходи.

Забезпечує та відповідає за своєчасний розгляд запитів на публічну інформацію, які надійшли у відділ та надання копій документів відповідно до запитів.

Може виконувати окремі доручення та завдання, які не визначені посадовою інструкцією, при умові якщо вони не перешкоджають виконанню основних обов′язків та не протирічать чинному законодавству.

Права

Відповідає за виконання відділом поставлених перед ним завдань, згідно Положення про відділ.

Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

У встановленому порядку готувати запити на отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань даних, що стосуються діяльності відділу.

Відмовлятись від виконання дій, що порушують його конституційні права, права посадової особи місцевого самоврядування або протирічать чинному законодавству.

Інші права, передбачені чинним законодавством України.

Відповідальність

Несе відповідальність за:

  • неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків;
  • бездіяльність;
  • недостовірність даних, наданих керівництву, вищим органам влади;
  • за збереження комп’ютерної техніки;
  • порушення правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни.

Взаємовідносини за посадою

Отримує від начальника управління праці та соціального захисту населення документи на виконання, погоджує з ним проект відпрацьованого документа.

Отримує від органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, організацій,  установ незалежно від їх підпорядкування та форми власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

 

Перевірено Керуючий справами виконкому   А.В. Охрімчук
  Начальник управління   І.В.Єсін
  Начальник режимно-секретної та кадрової  служби    

Р.А.Іванова

  Начальник юридичного відділу   Н.П.Кутишенко

 

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  __________ 20__ р.                                             Л.С. Медведчук

Інструкцію  отримав :

“_____”  __________ 20__ р.                                             Л.С. Медведчук

 

Оригінал: Кадрова служба  
Копії:
Начальник відділу  

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1607 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія