Посадова інструкція начальника відділу з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, учасників АТО, ветеранів війни та праці управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

07.12.2021 107

Посадова інструкція  начальника відділу з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, учасників АТО, ветеранів війни та праці управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський  голова

_________В.В.Москаленко

________________20__ р.

 

 

Посадова інструкція

 начальника відділу з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, учасників АТО, ветеранів війни та праці

управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

Загальні положення

Начальник відділу з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, учасників АТО, ветеранів війни та праці здійснює керівництво всіма питаннями роботи відділу: забезпечує санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю загального захворювання та з дитинства, ветеранів війни, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, з числа учасників АТО; приймає документи для виплати грошової компенсації за невикористану санаторно-курортну путівку; забезпечує осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації; формує документи для виплати грошової компенсації на поховання осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій; організовує поселення осіб з інвалідністю та осіб похилого віку до будинку-інтернату (геріатричного/психоневрологічного типу); займається питаннями реабілітації дітей з інвалідністю, психологічною реабілітацією осіб з інвалідністю та учасників бойових дій, з числа учасників АТО; веде облік осіб з інвалідністю по забезпеченню автотранспортом в установленому порядку.

Підпорядковується начальнику управління та заступнику начальника.

Призначається на посаду та звільняється з посади згідно з чинним законодавством.

При виконанні посадових обов’язків керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, керівними документами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, наказами директора Департаменту праці, соціальної та сімейної політики Житомирської обласної державної адміністрації, рішеннями сесії Коростенської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління, Положенням про відділ, наказами начальника управління та цією посадовою інструкцією.

Повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи в системі не менше 3-х років.

Повинен знати законодавство з питань охорони праці, гігієни праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки.

На час відпустки, хвороби та з інших причин, заміщується головним спеціалістом відділу.         

Завдання та обов’язки

Сприяє матеріально-побутовому обслуговуванню осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, інших громадян, на яких поширюється чинність Закону України  “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Контролює прийом необхідних документів для забезпечення осіб з інвалідністю спецавтотранспортом, веде облік осіб з інвалідністю, які отримали транспортні засоби.

Контролює ведення обліку по забезпеченню санаторно-курортними путівками ветеранів війни, осіб з інвалідністю та учасників АТО.

Контролює компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, технічне обслуговування та ремонт автомобіля, транспортне обслуговування осіб з інвалідністю, а також санаторно-курортне лікування.

Контролює виявлення малозабезпечених пристарілих громадян, що потребують різних видів допомоги, а також перевіряє матеріально-побутові умови проживання громадян.

Контролює оформлення документів для влаштування громадян в будинки – інтернати.

Контролює ведення обліку осіб, які потребують протезно-ортопедичної допомоги, інвалідних візків різних типів, інших технічних засобів реабілітації. Очолює роботу зі спонсорами.

Контролює прийом та оформлення документів для забезпечення
осіб з інвалідністю засобами реабілітації та пересування.

Проводить прийом громадян: видає направлення на навчання та працевлаштування осіб з інвалідністю, на забезпечення технічних та інших засобів реабілітації, проводить консультаційно-роз’яснювальну роботу, підготовку звітів.

Володіє прийнятими документами з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, учасників АТО, ветеранів війни та праці, контролює роботу головного спеціаліста відділу.

Забезпечує згідно вимог чинного законодавства розгляд заяв і звернень  громадян та їх інформування по суті порушених проблем .

Готує проекти відповідей на запити органів виконавчої влади, підприємств, установ та громадян з питань, що стосуються роботи відділу.

Організовує приймання відвідувачів, виявляючи при цьому тактовність і увагу до них, сприяє оперативності розгляду заяв і звернень.

Забезпечує  надання у встановленому  порядку звітності та інформацій у вищі інстанції.

Може виконувати окремі доручення та завдання, які не визначені посадовою інструкцією, при умові якщо вони не перешкоджають виконанню основних обов′язків та не протирічать чинному законодавству.

Заміщає головного спеціаліста відділу на час відпустки, хвороби та з інших причин.

Права

Має право здійснювати контроль правильності видачі довідок підприємствами, установами, організаціями, вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

Одержувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, організацій,  установ незалежно від їх підпорядкування та форми власності, об’єднань громадян, окремих осіб документи, довідки та інші відомості, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

Представляти інтереси управління в судових засіданнях.

 

Відповідальність

Несе відповідальність за:

  • неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків;
  • бездіяльність;
  • порушення норм етики, пов’язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування;
  • за збереження комп’ютерної техніки.

 

Взаємовідносини (звязки) за посадою

Отримує від начальника управління документи на виконання, погоджує з ним проект відпрацьованого документа.

Отримує від органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, організацій,  установ незалежно від їх підпорядкування та форми власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

 

Перевірено Керуючий справами виконкому   А.В. Охрімчук
  Начальник управління   І.В.Єсін
  Начальник режимно-секретної та   кадрової  служби    

Р.А.Іванова

  Начальник юридичного відділу   Н.П.Кутишенко

 

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  __________ 20__ р.                                      О.П.Литвинчук

 

Інструкцію  отримав :

“_____”  __________ 20__ р.                                          О.П.Литвинчук

 

Оригінал: Кадрова служба  
Копії:
Начальник відділу  

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія