Посадова інструкція оператора комп’ютерного набору загального відділу виконавчого комітету Коростенської міської ради

12.11.2021 586

Посадова інструкція  оператора комп’ютерного набору загального відділу  виконавчого комітету Коростенської міської ради

Посадова інструкція

 оператора комп’ютерного набору загального відділу

виконавчого комітету Коростенської міської ради  

 

Загальні положення

 

Оператор комп’ютерного набору безпосередньо підпорядковується начальнику загального відділу. Призначається і звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

В своїй роботі керується Конституцію, Законами України, Указами Президента, постановами Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, документами, виконання яких входять до компетенції загального відділу та сприяє їх реалізації. Знати і неухильно додержуватись вимог “Інструкції по діловодству”, “Положення про відділ”, “Правил внутрішнього розпорядку”, “Посадової інструкції “.

Дотримується регламенту роботи та правил внутрішнього трудового розпорядку. Виконує рішення міської ради та її виконавчого комітету, розпорядження міського голови, вказівки керуючого справами виконавчого комітету, начальника загального відділу.

Оператор комп’ютерного набору повинен мати середню загальну освіту, при прийомі на посаду мати стаж роботи за спеціальністю до 2-х років.

 

Завдання, обов’язки.

Вчасно   і якісно віддрукувати документи.

Оператор комп’ютерного набору загального відділу забезпечує своєчасне, якісне друкування  службових  документів.

Готує оригінали розпорядчих документів, розмножує їх, оформлює витяги з розпоряджень міського голови, рішень та інших документів в порядку надходження.

Терміновість друкування визначається керуючим справами виконавчого комітету міської ради та  начальником  загального  відділу.

Виготовляє копії службового документа тільки з дозволу керуючого справами виконавчого комітету міської ради та начальника загального відділу.

Керуючись довідковою літературою, словниками виправляє незначні граматичні та орфографічні помилки в проектах документів. Комплектує та готує до передачі начальнику відділу  протоколів, рішень виконавчого комітету міської ради

Дотримується правил використання та збереження комп’ютерної та розмножувальної техніки, паперу, бланків рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, засобів програмного забезпечення.

Працює з документами з грифом „Для службового користуванняˮ. Друкує картки обліку документів та видань з грифом „Для службового користуванняˮ. Опрацьовує документи з грифом „Для службового користуванняˮ для пересилання. Виконані документи з грифом „Для службового користуванняˮ формує у справи, здійснює внутрішні описи.

Зберігає таємницю надрукованих і розмножених документів. Категорично забороняється друкування і розмноження неслужбових документів.

В першу чергу друкує рішення виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови, а також проекти документів, що готуються до сесії, або засідання виконавчого комітету міської ради.

Друковані матеріали та рукописи повертає тільки їх виконавцям, авторам проектів документів.

Своєчасно оформляє і прошиває оригінали протоколів засідання виконавчого комітету міської ради, а також копії протоколів на облдержадміністрацію, прокуратуру міста протягом 10 днів з дня підписання.

При оформленні протоколів перевіряє наявність додатків, підписів і віз, виправляє орфографічні помилки. Сканує документи. Пронумеровує рішення. Підготовляє документи для розділу „Управління справамиˮ „Бази законодавства „Лігаˮ. Звіряє оригінали рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з електронною версією.

Друкує щомісячні звіти про оперативно-технічний контроль за виконанням документів, заяв, скарг, що надійшли до виконавчого комітету міської ради та моніторинг. Щоквартально друкує на облдержадміністрацію звіти про документообіг в виконавчому комітеті та стан роботи із зверненнями громадян.

На період відсутності головного спеціаліста з питань контролю за виконанням документів та роботи із зверненнями громадян частково виконує її  обов’язки в  межах компетенції визначених цією інструкцією  (друкує реєстраційні картки на вхідну документацію).

Відповідальність.

Оператор комп’ютерного набору відповідає:

За своєчасне і якісне виконання покладених на неї обов’язків.

За оформлення належним чином матеріалів.

За розголошення змісту, або ознайомлення з рукописами та друкованими матеріалами осіб, які до них не мають відношення.

За дотримання вимог трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, регламенту та режиму роботи виконавчого комітету міської ради, правил охорони праці, правил техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці.

За точну відповідність тексту надрукованого матеріалу тексту проекту, рукописного варіанту матеріалу.

За допущення у службове приміщення сторонніх осіб, працівників інших відділів виконавчого комітету міської ради, які не мають відношення до друкування документів.

За робочий стан та збереження закріпленої за нею друкарської, комп’ютерної та розмножувальної  техніки.

Права.

Оператор комп’ютерного набору  має право:

Не приймати до друку матеріали, написані не чітко, кольоровим чорнилом або олівцем, виправленнями, написані нерозбірливо, які не відповідають вимогам інструкції з діловодства.

Не допускати сторонніх осіб в службове приміщення.

Вносити керуючому справами виконавчого комітету міської ради, начальнику загального відділу пропозиції щодо покращення роботи.

Робити перерви для відпочинку тривалістю 10хв. після кожної години роботи за ВДТ (візуальними дисплейними терміналами).

Взаємовідносини  за посадою.

Оператор комп’ютерного набору співпрацює з керуючим справами виконавчого комітету, начальником загального відділу та іншими посадовими особами з питань підготовки проектів рішень та розпоряджень міського голови, формування розпоряджень міського голови і рішень виконавчого комітету міської ради для передачі до розділу „Управління справамиˮ „Бази законодавства „Лігаˮ.

 

 

Керуючий справами виконкому                                         А.В.Охрімчук

 

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія