Посадова інструкція заступника начальника управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради – начальник відділу земельних відносин

18.11.2021 172

Посадова інструкція заступника начальника управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради – начальник відділу земельних відносин

 

 

Посадова інструкція

заступника начальника управління земельних відносин

та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради –

начальник відділу земельних відносин

 

 1. Загальні положення
  • Заступник начальника управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради-начальник відділу земельних відносин є посадовою особою органів місцевого самоврядування.  Призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови в порядку, визначеним чинним законодавством.
  • Безпосередньо підпорядковується начальнику управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради (далі – Управління) та виконує доручення міського голови, секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступника міського голови згідно з розподілом обов’язків, який відповідає за роботу Управління, керуючого справами виконкому.
  • В роботі керується Конституцію України, Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України «Про землеустрій», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», регламентом роботи виконавчого комітету Коростенської міської ради, іншими нормативно-правовими актами.
  • На посаду призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра чи спеціаліста, досвід роботи за фахом не менше 3 років, вільно володіє державною мовою, навиками роботи з персональною комп’ютерною технікою та необхідним програмним забезпеченням.
 1. Завдання та обов’язки
  • За відсутності начальника Управління виконує його обов’язки, координує та спрямовує роботу відділу земельних відносин та комунальної власності.
  • Заступник начальника управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради-начальник відділу земельних відносин безпосередньо:
   • забезпечує ефективне виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин, яка віднесена до компетенції органів місцевого самоврядування;
   • організовує роботу відділу щодо здійснення контролю за виконанням рішень Коростенської міської ради щодо своєчасності укладання договорів в сфері земельних відносин та виконання умов даних договорів сторонами;
   • організовує роботу відділу щодо проведення інвентаризації об’єктів підприємницької діяльності, по яких не врегульовані питання землекористування;
   • взаємодіє з державними органами земельних ресурсів щодо покращення обслуговування громадян, суб’єктів господарювання – юридичних та фізичних осіб по оформленню документів щодо врегулювання питання землекористування, набуття права на землю за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування;
   • бере участь у виборі земельних ділянок для розташування об’єктів будівництва, опрацьовує проекти рішень (висновків) міської ради про погодження місць розташування об’єктів, передачу і придбання земельних ділянок у власність, вилучення (викуп) та надання земель у користування, в тому числі на умовах оренди;
   • розглядає листи, заяви та скарги із земельниих спорів;
   • забезпечує збереження державної таємниці у межах своєї компетенції;
   • здійснює особистий прийом громадян із земельних питань;
   • готує та вносить на сесію Коростенської міської ради проекти рішень із земельних питань;
   • контролює виконання чинного законодавства з земельних питань на території Коростенської міської територіальної громади;
   • виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету, якщо вони не перешкоджають виконанню основних обов’яків та не суперечать чинному законодавству.
  • У роботі співпрацює з департаментами облдержадміністрації, управліннями і відділами виконкому Коростенської міської ради, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами-підприємцями, фізичними особами та громадськими організаціями.
  • Подає пропозиції керівництву про призначення на посади, звільнення з посад, переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників.
  • Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереження документів. Організовує роботу з документами відповідно до чинного законодавствам. Відповідає за дотримання вимог законодавства, регламенту правил трудового розпорядку.
  • Відповідно до покладених завдань забезпечує висвітлення інформації в офіційних засобах масової інформації, на офіційному сайті міста, порталі відкритих даних тощо.
 2. Права

3.1. Заступник начальника управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради-начальник відділу земельних відносин має право:

3.1.1. в установленому порядку отримувати від керівників підприємств, установ та організацій міста інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.1.2. вносити пропозиції керівництву по залученню  працівників  інших структурних підрозділів  виконавчого комітету до проведення перевірок, територіальних обстежень для виявлення земельних ділянок, які використаються громадянами та суб’єктами господарської діяльності без врегулювання питання землекористування згідно з вимогами земельного законодавства;

3.1.3. отримувати матеріально-технічне забезпечення для виконання покладених на нього обов’язків та завдань;

3.1.4. брати участь в роботі  сесій міської ради, засідань виконавчого комітету, вносити на розгляд пропозиції по удосконаленню  управління земельними ресурсами органами місцевого самоврядування, готувати та подавати на розгляд і прийняття  відповідних рішень керівництвом виконкому доповідних записок та інформації з питань, що належать до компетенції відділу;

3.1.5. вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо поліпшення роботи Управління та його структурних підрозділів;

3.1.6. на оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоюється, досвіду роботи, якості виконання посадових обов’язків, стажу служби в органах місцевого самоврядування;

3.1.7. на підвищення професійного рівня згідно з чинним законодавством.

 1. Відповідальність

4.1. Заступник начальника управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради-начальник відділу земельних відносин несе відповідальність за:

4.1.1. неякісне і несвоєчасне виконання посадових обов’язків, перевищення своїх повноважень, за вчинок, який дискредитує відділ та посадову особу місцевого самоврядування;

4.1.2. бездіяльність та невикористання наданих йому прав при виконанні ним  посадових обов’язків;

4.1.3. порушення норм етики та обмежень, пов’язаних із прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування;

4.1.4. порушення трудової та виконавчої дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил охорони праці, пожежної безпеки на робочому місці, збереженні матеріальних цінностей, закріплених за ним;

4.1.5. виконання покладених на відділ завдань, законність прийнятих ним рішень та за дотримання фінансової дисципліни.

 1. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

5.1. Відповідно до вказаних термінів на документі повинен готувати відповіді та вимагати інформацію необхідну для їх підготовки.

5.2. Проекти документів, відповідей та розпоряджень повинен погоджувати з начальником Управління та заступником міського голови згідно з розподілом обов’язків, який відповідає за роботу Управління.

Розробник Начальник управління   С.М.Любочко
Узгоджено Заступник міського голови   О.А.Ясинецький
  Керуючий справами виконкому   А.В.Охрімчук
  Начальник  режимно-секретної

та кадрової служби

  Р.А. Іванова
  Начальник  юридичного  відділу   Т.А.Камінська
  Голова  профспілки   В.П.Безпалько

 

З  інструкцією ознайомлений (-а):

«_____»  __________ ____ р.                                                         О.П.Мельниченко

 

Інструкцію  отримав (-ла):

«_____»  __________ ____ р.                                                         О.П.Мельниченко

 

 

Оригінал: Режимно-секретна та кадрова служба  
Копії:
Начальник відділу  

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія