Посадова інструкція заступника начальника відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

16.11.2021 121

Посадова інструкція заступника начальника відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                Міський  голова

                                                                     ___________В.В.Москаленко

                                                                     “____” _____________ 2021р.

 

 

 

Посадова інструкція

заступника начальника відділу культури і туризму

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

1.Загальна частина

         1.1. Заступник начальника відділу культури і туризму виконавчого комітету міської ради (надалі – заступник) організовує  роботу з культурно-просвітницької діяльності, несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань, діяльність закладів культури громади у відповідності з чинним законодавством;

1.2. Заступник є посадовою особою виконавчого комітету міської ради, признається і звільняться з посади міським головою згідно чинного законодавства;

1.3. Заступник безпосередньо підпорядковується начальнику відділу культури і туризму;

1.4. Заступник  повинен мати вищу освіту і стаж роботи в галузі культури не менше п’яти років;

         1.5. У своїй діяльності керується Конституцію України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про звернення громадян”, “ Про державну службу” інші нормативно-правові акти, “Положення по відділ”, “ Посадові інструкції”, керуватися ними у своїй діяльності та неухильно виконувати їх.
         1.6. Повинен знати практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу, основи організації праці та управління, трудове законодавство, правила ділового етикету, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, володіти державною мовою та правилами українського ділового мовлення.

 

  1. Завдання та обов’язки

Заступник начальника відділу :

2.1. Виконує доручення та накази начальника відділу культури і туризму;

2.2. Організовує розробку проектів програм, що належать до компетенції відділу, в межах наданих йому повноважень;

2.3. Забезпечує підготовку проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань відділу та відповідає за їх виконання;

2.4. Надає допомогу в роботі установ та закладів культури Коростенської міської територіальної громади, здійснює контроль за їх діяльністю;

2.5. Контролює виконання законодавчих та нормативних актів, розпоряджень, наказів керівників профільного міністерства, іншого центрального органну виконавчої влади вищого рівня в межах делегованих йому повноважень і компетенції;

2.6. Організовує роботу з розгляду звернень громадян, громадських об’єднань, установ, організацій, та приймає за ними відповідні рішення згідно з чинним законодавством і наданими йому повноваженнями;

2.7. Забезпечує контроль за додержанням протипожежної безпеки та правил охорони праці і техніки безпеки в установах та закладах культури Коростенської міської територіальної громади;

2.8. Виконує доручення керівництва, готує доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень з питань, що стосуються компетенції відділу;

2.9. Організовує та проводить культурно-мистецькі та розважальні акції, державні свята, фестивалі  на території Коростенської міської територіальної громади;

2.10. Сприяє відродженню  і розвитку культури українського народу, культури національних меншин, які проживають на території міської територіальної громади;

2.11. За дорученням начальника або окремим розпорядженням міського голови тимчасово виконує інші обов’язки, доручення.

 

  1. Має право.

Заступник має право :

3.1. Вносити на розгляд керівництва та ради відділу пропозиції вирішення питань, які стосуються його ділянки роботи;

3.2. Бути представником відділу в державних, громадських та інших організаціях.

3.3. Вимагати від структурних підрозділів виконкому міської ради, керівників закладів культури необхідні інформації з питань, що належать до компетенції відділу;

3.4. На захист професійної та моральної честі, гідності, підвищення кваліфікації, перепідготовку;

3.5. Подавати пропозиції щодо проведення конкурсів, фестивалів аматорського та професійного мистецтва.

  1. Відповідальність

Заступник несе відповідальність за:

4.1. Дотримання вимог Конституції України та інших актів чинного законодавства;

4.2. Забезпечення ефективної роботи та виконання планових завдань;

4.3. Безпосереднє виконання покладених на нього службових обов’язків, своєчасне і якісне виконання рішень, розпоряджень, доручень керівництва;

4.4. Забезпечення зберігання документів у відділі;

4.5. Порушення трудової та виконавської дисципліни правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

  1. Заміщення

5.1. На час відсутності начальника відділу у зв’язку з відпусткою, хворобою та іншими причинами його обов’язки виконує заступник.

 

Розробник Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК
Перевірено Уповноважений  з  питань  якості Володимир ВИГІВСЬКИЙ
Начальник  юридичного  відділу Тетяна КАМІНСЬКА
Начальник режимно-секретної та кадрової служби Раїса ІВАНОВА
Голова  профспілки Ірина ПАСІЧНИК-ПРОКОПЕНКО

 

З  інструкцією ознайомлений :

“_____”  __________ 2021 р.                                                      _____________

 

Інструкцію  отримав :

“_____”  __________ 2021 р.                                                      _____________

 

Оригінал: Кадрова служба
Копії:
Секретар міської ради
Спеціаліст відділу
Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія