Посадова інструкція заступника начальника відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

16.11.2021 337

Посадова інструкція заступника начальника відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради

Згідно норм ISO 9001:2000

 

Шифр

26.2

 

Виконавчий комітет Коростенської міської ради

                    

                                      ЗАТВЕРДЖУЮ

                                      Міський голова

____________Володимир МОСКАЛЕНКО
«____»____________ р.

 

 

 

 

 

Посадова інструкція

заступника начальника  відділу  культури  і  туризму 

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

  1. Загальна інформація
Категорія посади в органах місцевого самоврядування П’ята категорія
Посада Заступник начальника відділу
Найменування структурного підрозділу Відділ культури  і  туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради
Посада безпосереднього керівника Начальник відділу  культури  і  туризму  виконавчого комітету Коростенської міської ради
Посада керівника структурного підрозділу
Керівник виконавчого органу Міський голова
Посада особи, яка здійснює координацію діяльності Заступник міського голови

 

  1. Мета посади
     Забезпечення ефективного виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики у сфері культури  і  мистецтва, яка віднесена до компетенції органів місцевого самоврядування. За відсутності начальника  відділу виконує його обов’язки.

 

  1. Основні посадові обов’язки
1. Організація  роботи з культурно-просвітницької та дозвіллєвої  діяльності,  підготовка та  координація проведення культурно-мистецьких заходів та акцій, державних свят, концертів, фестивалів на території Коростенської міської територіальної громади у відповідності з чинним законодавством.
2. Підготовка доповідних записок, проектів наказів та розпоряджень, здійснення розробки проектів програм, підготовка проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції відділу, в межах наданих йому повноважень та відповідає за їх виконання.
3. Організація якісної роботи щодо звернень громадян, громадських об’єднань, установ, організацій та підготовка за результатами їх розгляду проектів відповідей згідно з чинним законодавством і наданими йому повноваженнями.
4. Контроль виконанням законодавчих та нормативних актів, розпоряджень, наказів керівників профільного міністерства, інших центральних органів виконавчої влади вищого рівня в межах делегованих йому повноважень і компетенції.
5. Вживання заходів щодо вдосконалення організації роботи закладів культури Коростенської міської територіальної громади, здійснення контролю за їх діяльністю.
6. Сприяння відродженню і розвитку культури українського народу, нематеріальної  культурної  спадщини, культури національних меншин, які проживають на території міської територіальної громади.
7. Забезпечення контролю щодо додержання заходів з протипожежної безпеки та правил з охорони праці і техніки безпеки в установах та закладах культури Коростенської міської територіальної громади.
8. Виконання доручення начальника відділу, керівництва виконавчого комітету, якщо вони не перешкоджають виконанню основних обов’язків та не суперечать чинному законодавству.
9. Співпраця з відповідними органами державної влади при виконанні завдань, поставлених перед відділом, іншим виконавчим органом місцевої ради в межах делегованих йому повноважень  та  компетенції.

 

  1. Права
1.    Виносити на розгляд керівництва та ради відділу пропозиції щодо вирішення питань, які стосуються його ділянки роботи,  поліпшення роботи відділу.

2.    За дорученням начальника відділу, керівництва виконавчого комітету представляти відділ в органах місцевого самоврядування, в органах державної влади, підприємствах, установах та організаціях, брати участь в роботі сесій міської ради, засіданнях виконавчого комітету з питань, що належать до його компетенції  згідно  повноважень.

3.    В установленому порядку вимагати від структурних підрозділів виконкому міської ради, керівників закладів культури інформацію, документи  і  матеріали,  необхідні для виконання покладених на нього завдань з питань, що належать до компетенції відділу.

4.    Отримувати матеріально-технічне забезпечення для виконання покладених на нього обов’язків та завдань.

 

  1. Зовнішня службова комунікація
     Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, апарати та секретаріати інших органів державної влади, обласні та районні державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради, районні та обласні ради, управління і відділи виконавчого комітету Коростенської міської ради, підприємства, установи та організації, фізичні особи-підприємці, фізичні особи та громадські організації.

 

 

  1. Умови служби
1.    Вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою, навиками роботи на комп’ютері.

2.    Стаж роботи  в  галузі  культури  не  менше  5  років, досвід  роботи  в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

3.    За потреби і за дорученням керівництва можливі відрядження у межах України чи за кордон терміном до 1 місяця.

4.    Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, правил етичної поведінки, виконавської дисципліни виконавчого комітету міської ради.

5.    Забезпечення виконання інших завдань та функцій в межах компетенції відділу, доручень керівництва виконавчого комітету міської ради.

 

 

Погоджено:

 

 Начальник відділу ___________

(підпис)

 

О.КОЗАЧЕНКО _______________

(дата)

 

Заступник міського голови ___________________

(підпис)

Н.ЧИЖЕВСЬКА _________________

 

(дата)

Керуючий справами виконкому ____________________

(підпис)

 

А.ОХРІМЧУК

 

_________________

(дата)

Начальник  режимно-секретної

та кадрової служби

 

 

___________________

(підпис)

 

 

 

Р.ІВАНОВА

 

___________________

(дата)

 

Начальник  юридичного  відділу ____________________

(підпис)

 

Т.КАМІНСЬКА ___________________

(дата)

 

Голова  профспілки ____________________

(підпис)

І.ПАСІЧНИК-ПРОКОПЕНКО_ ___________________

(дата)

 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений (-а):

«_____» __________ ____ р.         ____________________                 ________________

(підпис)

 

Посадову інструкцію отримав (-ла):

«_____» __________ ____ р.         ____________________                 ________________

(підпис)

 

Оригінал: Режимно-секретна та кадрова служба

Копії:
Заступник начальника відділу
Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1608 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія