Посадова інструкція заступника начальника відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Коростенської міської ради

08.12.2021 227

Посадова інструкція заступника начальника відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Коростенської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міський  голова

_______В. Москаленко

_____________ 20__ р.

 

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

заступника начальника відділу охорони здоров’я

виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

  1. Загальна частина

1.1. Заступник начальника відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Коростенської  міської ради (далі – Відділ), є посадовою особою місцевого самоврядування, на яку поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.2. Заступник начальника  Відділу  призначається і звільняється міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством.

1.3. Заступник начальника Відділу підпорядковується міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків та начальнику відділу.

1.4. На посаду заступника начальника Відділу призначається особа, що має повну вищу освіту, здатна за своїм професійним рівнем, діловими та моральними якостями, станом здоров’я виконувати посадові обов’язки.

1.5. Заступник начальника Відділу повинен знати:

– Конституцію України;

– Акти законодавства, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування та діяльності міської ради;

– Закони України, Укази Президента України, постанови та розпорядження

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти;

– Інструкцію з діловодства;

– Правила ділового етикету;

– Правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;

1.6. Заступник начальника Відділу  у своїй робот керується законами України, Указами Президента України, Постановами Верховної ради, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами органів управління охорони здоров’я всіх рівнів, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про Відділ, цією посадовою інструкцією.

 

  1. Завдання, обов’язки та повноваження

2.1. За відсутності начальника відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу, забезпечує ефективне виконання покладених на Відділ завдань щодо участі в реалізації політики в галузі охорони здоров’я .

2.2. Розробляє та надає на підпис начальнику Відділу в межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання.

2.3. Подає на розгляд начальнику відділу пропозиції розподілу коштів Відділу в межах затвердженого кошторису витрат.

2.4. За відсутності начальника відділу представляє інтереси міста в галузі охорони здоров’я у відносинах із юридичними та фізичними особами.

2.5. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень громадян, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій із питань, які стосуються діяльності Відділу.

2.6. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату, керівників закладів охорони здоров’я.

2.7. Бере участь у перевірці та інспектуванні закладів охорони здоров’я міста.

2.8. Приймає участь у нарадах з керівниками закладів охорони здоров’я.

2.9. Здійснює особистий прийом громадян.

2.10. Розглядає заяви, скарги та листи громадян особисто та через спеціалістів.

2.11. Забезпечує тісний взаємозв’язок та співпрацю Відділу з усіма відділами міської ради, закладами охорони здоров’я, громадськими та правоохоронними організаціями.

 

  1. Має право:

Заступник начальника  Відділу  має право:

3.1. Представляти виконавчий комітет Коростенської міської ради в інших управлінських структурах із питань, що належать до його компетенції.

3.2. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своєї компетенції.

3.3. Організовувати ділове листування з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

3.4. Вносити до державних органів влади пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

3.5. Залучати фахівців установ, підприємств та організацій за згодою їх керівників для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

 

  1. Відповідальність

Заступник начальника Відділу несе відповідальність :

4.1. За неякісне і несвоєчасне виконання посадових обов’язків, перевищення своїх повноважень, за вчинок, який дискредитує Відділ та посадову особу місцевого самоврядування.

4.2. За бездіяльність та невикористання наданих йому прав при виконанні ним своїх посадових обов’язків.

4.3. За порушення норм етики та обмежень, пов’язаних із прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування.

4.4. За порушення трудової та виконавчої дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил охорони праці, пожежної безпеки на робочому місці, збереженні матеріальних цінностей, закріплених за ним.

4.5. За виконання покладених на Відділ завдань, законність прийнятих ним рішень та за дотримання фінансової дисципліни.

 

  1. Взаємовідносини за посадою

Начальник відділу, відповідно до вказаних термінів на документі, повинен готувати відповіді та вимагати інформацію необхідну для їх підготовки. Проекти документів, відповідей та розпоряджень повинен погоджувати з заступником міського голови згідно розподілу обов’язків який відповідає за роботу відділу.

 

Перевірено Заступник міського голови   О.П.Синицький
Перевірено Начальник відділу   М.А.Заєць
Перевірено Начальник режимно-секретної та кадрової служби   Р.А.Іванова
Перевірено Начальник  юридичного  відділу   Т.А. Камінська

 

З  інструкцією ознайомлений:

“_____”  __________ 20__ р.

_________  _____________

 

Інструкцію  отримав:

“_____”  __________ 20__р.

_________ _____________

 

Оригінал:
Режимно-секретна та кадрова служба  
Начальник відділу  

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 40 Усі
Чат-бот Гаряча лінія