Про погодження проєкту Програми економічного і соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік

30.11.2021 344

Про погодження проєкту Програми економічного і соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік

      У К Р А Ї Н А

       Коростенська міська рада Житомирської області

    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

       Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 15.12.2021р.  №     .

Про погодження проєкту Програми економічного і соціального розвитку
Коростенської міської територіальної
громади на 2022 рік

На виконання розпорядження міського голови №409 від 25.08.2021 року «Про розроблення проєкту Програми економічного і соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік», рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради №543 від 16.11.2016 року «Про запровадження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм», розглянувши проєкт Програми економічного і соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік, керуючись пп. 1 п. а ст. 27, пп. 1 п. а ст. 28, ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Коростенської міської ради

РІШАЄ:

 1. Погодити проєкт Програми економічного і соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік (додається).
 2. Винести проєкт Програми економічного і соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік на розгляд чергової сесії міської ради.

Міський голова                                                                                                                                                                                 Володимир МОСКАЛЕНКО

 

Заступник міського голови

Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ

Керуючий справами виконкому

Андрій ОХРІМЧУК

Заступник начальника управління економіки

Ірина КАМЕНЧУК

Начальник юридичного відділу

Тетяна КАМІНСЬКА

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Коростенської міської ради

від 15.12.2021 р. № _____   

 

Програма економічного і соціального розвитку

Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік

 

 

1….. Промисловий комплекс. 3

2….. Енергетичні ресурси, енергоефективність та енергоменеджмент  4

3….. Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій  8

4….. Будівельний комплекс, архітектура та містобудування. 10

5….. Транспортний комплекс та зв’язок. 11

6….. Фінансово-бюджетна політика. 14

7….. Управління об’єктами комунальної власності 15

8….. Інвестиційна політика. 18

9….. Розвиток підприємництва. 19

10.. Торгівля, громадське харчування та побутові послуги. 20

11.. Демографічна ситуація. 21

12.. Грошові доходи та заробітна плата. 22

13.. Зайнятість населення та ринок праці 23

14.. Соціальний захист населення. 25

15.. Охорона здоров’я населення. 29

16.. Освіта і наука. 30

17.. Культура, туризм, екскурсійна діяльність. 32

18.. Соціальна робота із сім’ями, дітьми та молоддю.. 34

19.. Фізична культура і спорт. 36

20.. Інформаційний простір. 38

21.. Житлово-комунальне господарство. 39

22.. Навколишнє природне середовище. 40

23.. Природна та техногенна безпека. 42

24.. Охорона праці на виробництві 42

25.. Зміцнення законності і правопорядку. 43

26.. Цифровий розвиток та інформатизація громади. 45

27.. Розвиток старостинських округів. 46

 

 

 

 

 

 

 

Загальна характеристика Програми економічного і соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік

 

Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Коростенської міської ради
Дата, номер і назва розпорядчого документу Розпорядження міського голови №409 від 25.08.2021 року «Про розроблення проєкту Програми економічного і соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік»
Розробник Програми Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради
Співрозробники Програми Структурні підрозділи виконавчого комітету Коростенської міської ради, підприємства, установи та організації міста, старостинські округи Коростенської МТГ
Відповідальний виконавець Програми Виконавчий комітет Коростенської міської ради
Учасники Програми Структурні підрозділи виконавчого комітету Коростенської міської ради, підприємства, установи та організації міста, старостинські округи Коростенської МТГ
Термін реалізації Програми 2022 рік
Джерела фінансування Програми Державний та обласний бюджети, бюджет громади, кошти підприємств, установ, організацій міста

 

Програма економічного і соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік (далі Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 р. №1602-III, «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р., Постановою Кабінету Міністрів України № 586 від 31.05.2021 р. «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки», проекту Стратегічного плану розвитку Коростенської міської територіальної громади до 2030 року (далі Стратегія 2030).

В проєкті Стратегічного плану розвитку Коростенської міської територіальної громади до 2030 визначено основні стратегічні цілі розвитку:

 1. Підвищення конкурентоспроможності галузей економіки на засадах смарт-спеціалізації.
 2. Підвищення якості рівня життя та забезпечення охорони довкілля.
 3. Розвиток людського потенціалу та соціальна інфраструктура.

По кожній стратегічній цілі сформовані операційні цілі із завданнями, по яким визначені відповідальні виконавці, джерела фінансування, терміни та критерії виконання.

Структура Програми відображає всі сфери життя міста та сіл, які увійшли до Коростенської міської територіальної громади. Кожна галузь має короткий опис її стану на момент складання Програми, визначені проблеми розвитку, основні напрями діяльності, інструменти виконання та очікувані результати.

Реалізація завдань проєкту Стратегії 2030, термін яких визначений на 2022 рік, відображені у відповідних розділах Програми.

1.     Промисловий комплекс

Посилення державного регулювання (введення карантинних обмежень, запровадження санітарно-епідеміологічних норм, обмеження пересування громадян тощо), зниження ділової активності та, як наслідок, сукупного попиту – це виклики спричинені пандемією COVID-19, що призвели до уповільнення економічного розвитку всієї країни.

У період карантинних обмежень, адаптуючись до вимог та впроваджуючи протиепідемічні заходи, промислові підприємства громади не припиняли свою виробничу діяльність протягом 2021 року. Промисловими підприємствами в поточному році очікувані обсяги виробництва складають  4379,6 млн. грн, що на 2,6% нижче показника минулого року. До галузей, що стрімко нарощують обсяги виробництва відноситься виготовлення машин та устаткування +45,1% (ПАТ «Хіммаш», ДП «Підприємство ДКВС України №71», ТОВ «Агрі-комм», МПП «Шляхмашінструмент»)  та деревообробна промисловість +39,0%  (ПрАТ «Коростенський завод МДФ»).

В промисловості зайнято більше 3 тис.осіб, що на 4,3% нижче минулорічного показника. Рівень середньої заробітної плати складає 10,5 тис. грн, що на 7,3% більше відповідного періоду 2020 року.

Проблемні питання розвитку:

 • надмірне регулювання та відсутність дієвої державної підтримки вітчизняного товаровиробника;
 • нестача обігових коштів, жорсткі умови і високі відсоткові ставки кредитування;
 • нестабільність цін на паливо-мастильні матеріали, основну сировинну базу та енергоресурси;
 • обмеженість платоспроможного попиту та різке зниження експортного попиту;
 • технічний знос виробничого обладнання;
 • відсутність кваліфікованих технічних кадрів;
 • відсутність необхідного рухомого складу на підприємствах добувної галузі для маршрутизації щебеневої продукції Укрзалізницею;

 

 

Основні напрями діяльності:

 • проведення робочих зустрічей з керівниками промислових підприємств усіх форм власності задля поглибленого вивчення ситуації на проблемних підприємствах, надання практичної допомоги у вирішенні конкретних проблемних питань, визначення шляхів активізації розвитку промисловості міста;
 • популяризація продукції місцевих товаровиробників та підвищення її якості шляхом сприяння їх участі у виставково-ярмаркових, іміджевих заходах, форумах на регіональному та державному рівнях;
 • запровадження нових виробничих процесів та розробка інноваційних видів продукції;
 • вихід на нові європейські ринки збуту (ПрАТ «Коростенський завод МДФ»).

Очікувані результати:

 • завантаження виробничих потужностей підприємств та відновлення позитивної динаміки промислового виробництва (111,4%);
 • збільшення рівня заробітної плати в промисловості на 5,8%;
 • виготовлення нових видів продукції – Філія ТОВ «НВП «Олдем» Електромеханічний завод – трансформатор підвищувальний G770 300 кВ;
 • запровадження нових ліній виробництва – лінія ­«МДФ-2» (ПрАТ «Коростенський завод МДФ»).
Показники 2020 р.

звіт

2021 р.

очік. вик.

2022 р. прогн. 2022 р.       у % до

2021 р.

Обсяг виробництва продукції промисловості у діючих цінах, млн.грн. 4494,4 4379,6 4880,6 111,4
у % до попереднього року по галузях:
Добувна промисловість, % 201,6 67,9 100,0 х
Виробництво харчових продуктів, % 85,9 131,6 100,0 х
Виробництво хімічних речовин та хімічної продукції, % 80,7 72,9 110,0 х
Виробництво машин та устаткування, % 79,8 145,1 100,0 х
Металургійне виробництво, % 16,5 58,1 100,0 х
Виробництво одягу, % 112,6 106,9 101,7 х
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції, % 82,8 70,1 188,7 х
Деревообробна промисловість, % 117,2 139,0 112,5 х
Виробництво електричного устаткування, % 60,2 57,5 124,5 х
Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування, % 306,7 43,5 100,0 х

2.     Енергетичні ресурси, енергоефективність та енергоменеджмент

З початку 2021 року видатки з бюджету громади на енергетичні ресурси склали 27,4 млн. грн., що вдвічі більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Підвищення тарифів на всі види ресурсів, відсутність суворих карантинних обмежень (порівняно з 2020 роком) та збільшення кількості закладів бюджетної сфери, після утворення Коростенської міської територіальної громади, вплинули на зростання споживання та збільшення видатків на їх оплату.

В місті Коростень продовжує функціонувати система енергетичного менеджменту та енергомоніторингу.

З метою вдосконалення впровадженої системи енергетичного менеджменту Коростенська громада стала партнером проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» та підписала Меморандум про співпрацю з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ).

В  лютому 2021 року Коростенська громада доєдналась до європейської ініціативи «Угода мерів по клімату та енергії» і в рамках виконання зобов’язань розпочато розробку Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату до 2030 року.

У поточному році на об’єктах закладів освіти продовжилась реалізація проєкту ПРООН «Усунення бар’єрів для сприяння інвестиціям в енергоефективність громадських будівель в малих та середніх містах України шляхом застосування механізму ЕСКО».

Забезпечення безперебійного газопостачання, теплопостачання, електропостачання та водопостачання є основним пріоритетом  енергетичного комплексу Коростенської  міської територіальної громади.

Теплопостачання (КП «ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»)
Реалізовано теплової енергії всього

–          населення

–          підприємства

–          бюджетних установ та організацій

Тис.Гкал 95,46

78,01

4,75

12,70

109,93

89,24

5,24

15,45

98,79

80,53

4,82

13,44

89,9

90,2

92,0

87

Діючі тарифи за опалення  з ПДВ

–          населення

–          підприємства

–          бюджетних установ та організацій

Грн./Гкал  

1434,71

1454,23

1438,76

 

1675,93

3500

3400

 

1675,93

3500

3400

 

100

100

100

Заборгованість за теплову енергію по споживачам

– населення

– підприємства

– бюджетних установ та організацій

Тис.грн.  

65648

62589,5

73,4

2985,1

 

59200

55600

2300

1300

 

55100

52000

2000

1100

 

93,1

93,5

87,0

84,6

Рівень оплати за спожиті послуги % 90,9 100 100 100
Водопостачання  (ККП «ВОДОКАНАЛ»)
Відпущено води, всього

–          для населення

–          для бюджетних установ

–    для підприємств

тис. куб.м 1761,88

1355,68

82,71

323,49

1781,51

1376,02

83,67

321,82

1802,81

1396,36

84,63

321,82

101,2

101,5

101,1

100

Прийнято стоків, всього

–          для населення

–          для бюджетних установ

–   для підприємств

тис. куб.м 1731,68

1274,64

113,14

343,90

1760,78

1287,58

115,04

358,16

1789,87

1300,51

116,94

372,42

101,7

101,0

101,7

104,0

 

 

 

Тариф на стоки

–          для населення

–          для бюджетних установ

–          для підприємств

грн./м. куб.  

13,85

13,85

13,85

 

20,80

20,80

20,80

 

24,18

24,18

24,18

 

116,3

116,3

116,3

 Рівень оплати за спожиті послуги для

Населення

Підприємства

% 96,4

96,3

96,4

96,4

96,4

96,4

96,4

96,3

96,4

100

99,9

100

Водопостачання (КП «Грозинське» КМР)
Відпущено води, всього

–          для населення

–          для бюджетних установ

–    для підприємств

тис. куб.м  

17,6

15,9

1,7

 

23,9

21,4

2,5

 

37,9

32,3

5,6

 

158,6

150,9

224

Прийнято стоків, всього

–          для населення

–          для бюджетних установ

–    для підприємств

тис. куб.м  

17,6

15,9

1,7

 

22,8

20,3

2,5

 

31,2

25,6

5,6

 

136,8

126,1

224

Тариф на воду

–          для населення

–          для бюджетних установ

для підприємств

грн./м. куб.  

12,71

12,71

 

12,71

12,71

 

15,24

15,24

 

119,9

119,9

Тариф на стоки

–          для населення

–          для бюджетних установ

–          для підприємств

грн./м. куб.  

15,63

15,63

 

15,63

15,63

 

19,18

19,18

 

122,7

122,7

 Рівень оплати за спожиті послуги для

Населення

Підприємства

%  

88

100

 

88

100

 

88

100

 

100

100

Газоспоживання  АТ «Житомиргаз»  ТОВ «Житомиргаз збут»
Інформація  про обсяги споживання природнього газу  промисловими та побутовими споживачами, вартість споживання природного газу та очікування не була надана, обґрунтовуючись тим, що  ця інформація є конфіденційною.

 

Проблемні питання розвитку:

 • незадовільний стан будівель установ, організацій та комунальних підприємств, які фінансуються з місцевого бюджету (старі забудови), зношеність інженерних мереж, використання застарілого енергоємного електричного обладнання;
 • недостатній рівень залучення коштів для впровадження енергоефективних заходів та реалізації проєктів;
 • низька ефективність використання відновлюваних джерел енергії та впровадження альтернативних джерел енергії;
 • постійне зростання вартості енергоресурсів та коливання тарифної політики;
 • обмеженість часу на освоєння державних субвенцій (особливо гостро проблема відчувається в галузі освіти), так як кошти зазвичай надходять у другій половині бюджетного року, а процедура виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення закупівель займають значний проміжок часу;
 • низький рівень трудової дисципліни та професіоналізму підрядних організацій під час реалізації проєктів;
 • недостатній рівень енергоощадної та екологічної свідомості населення;
 • недостатня поінформованість населення про діючі програми підтримки на впровадження енергоефективних заходів.

Основні напрями діяльності:

 • виконання зобов’язань в рамках європейської ініціативи «Угода мерів по клімату та енергії»;
 • реалізація Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Коростенської міської територіальної громади до 2030 року;
 • реалізація проєкту GIZ «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні»;
 • реалізація проєкту ПРООН «Усунення бар’єрів для сприяння інвестиціям в енергоефективність громадських будівель в малих та середніх містах України шляхом застосування механізму ЕСКО»;
 • пошук та залучення фінансових ресурсів для реалізації енергетичної та кліматичної політики в територіальній громаді (співпраця з проектами міжнародної технічної підтримки, участь у донорських та кредитних програмах);
 • впровадження системи енергетичного менеджменту в територіальній громаді;
 • моніторинг споживання енергетичних та природних ресурсів установами, організаціями та комунальними підприємства, які фінансуються з місцевого бюджету та сприяння їх раціональному використанню;
 • проведення інформаційних компаній (заходів) з метою підвищення рівня обізнаності серед населення щодо впровадження енергоощадних заходів, популяризація використання альтернативних джерел енергії, формування енергоощадної та екологічної поведінки.

Інструмент виконання: Програма енергоефективності Коростенської міської територіальної громади на 2020-2024 роки.

Очікувані результати:

 • підвищення енергоефективності будівель закладів бюджетної сфери та забезпечення комфортних умов перебування в них;
 • раціональне споживання енергетичних та природних ресурсів;
 • зменшення впливу на довкілля;
 • зменшення обсягів викидів CO2 комунальними та приватними підприємствами громади;
 • підвищення рівня обізнаності жителів громади з питань енергоефективності та екологічної свідомості;
 • розширення кола міжнародних організацій, проєктів, програм, партнерів громади у реалізації енергоефективних проєктів та залучення позабюджетних коштів;
 • заміна 900 м. теплових мереж з використанням труб попередньо ізольованих;
 • заміна 4 котлів, які відпрацювали розрахунковий термін експлуатації;
 • диспетчеризація та перехід в автоматичний режим роботи котелень;
 • режимно-налагоджувальні роботи на котлоагрегатах;
 • промивка котлів від накипу;
 • капітальний ремонт з об’єднанням котелень по вул. Черемушки, 4 а, Черемушки, 34 а;
 • придбання аварійно-ремонтної майстерні.

3.     Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій

Земельний фонд Коростенської міської територіальної громади налічує 80,732 тис. гектарів землі.

У 2021 році продано у власність 4 земельні ділянки (0,4153 га) несільськогосподарського призначення на суму 1,7 млн. грн., через аукціон продано право оренди земель сільськогосподарського призначення на 3,1 млн. грн (61 ділянка, площею 898,5277 га).

В оренді перебуває 388 сформованих земельних ділянок комунальної власності площею 1658,16 га. та діючих більше 3 тис. договорів із суб’єктами господарювання  на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Укладено нових договорів на 197 земельних ділянок загальною площею 775,9 га.

Надходження від оренди земельних ділянок до міського бюджету в 2021 році очікуються 21,2 млн. грн.

Проблемні питання розвитку:

 • недосконалість законодавства в частині відведення земельних ділянок під вбудованими приміщеннями багатоповерхових будинках, які проводять реконструкцію із прибудовою вхідних груп до цих приміщень;
 • недосконалість законодавства щодо можливості реалізації свого права на приватизацію земельної ділянки громадянам, які є співвласниками житлового будинку із декількома співвласниками, не мають окремої адреси і не мають згоди одного із співвласника будинку;
 • недосконалість контролю за цільовим використанням земельних ділянок та наявності у користувачів правовстановлюючих документів;
 • неврегульованість на законодавчому рівні питання щодо відповідальності користувачів земельних ділянок за несвоєчасне поновлення (продовження) договорів оренди, термін дії яких сплив;
 • відсутність нормативної грошової оцінки земель в переважній більшості сіл Коростенської міської територіальної громади;
 • програмне забезпечення (гео-інформаційна система земельного кадастру) на даний час знаходиться в стані розробки.

Основні напрямки діяльності:

 • залучення власників нерухомості до оформлення правовстановлюючих документів на користування земельними ділянками на умовах оренди під нерухомим майном;
 • проведення спільних заходів із органами ДПС щодо контролю за повною і своєчасною сплатою орендних платежів за користування земельними ділянками, земельного податку на земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності;
 • інвентаризація земель водних об’єктів, лісових ресурсів, об’єктів комунальної власності, що знаходяться на території Коростенської міської територіальної громади;
 • корегування (поновлення) нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Коростенської міської територіальної громади.

Інструмент виконання: Програма розвитку земельних відносин на території Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки.

Очікувані результати:

 • збільшення надходжень до бюджету громади на 20% від оренди земельних ділянок;
 • впорядкування територій завдяки визначенню фактичних меж Коростенської міської територіальної громади;
 • визначення розміру земельного податку та орендної плати, визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;
 • створення інформаційної бази для ведення та наповнення Державного земельного кадастру;
 • збереження комунального майна та угідь під польовими дорогами, упорядкування землеволодіння комунальних установ.
Показники Одиниця виміру 2020 р. звіт 2021 р. очік. 2022 р. прогноз 2022 р.

у % до 2021 р.

Продано у власність земельних ділянок несільськогосподарського призначення од. 6 3 8 2,6
га 2,8067 0,3975 3,200 8
Надходження до бюджету громади від продажу земель несільськогосподарського призначення млн. грн. 5,2 5,0 5,0 100
Земельні ділянки, що перебувають в оренді для здійснення підприємницької діяльності од. 40 197 236 119,79
га 18,5 775,9 892,3 115,0
Надходження коштів до бюджету громади зі сплати податку за землю (орендної плати), в тому  числі:

– надходження коштів до бюджету громади від оренди земельних ділянок

млн. грн. 54,6 77,87 73,68 97,62
10,3 18,73 19,56 104,43
Надходження коштів до бюджету громади від сервітутного землекористування тис. грн. 118,9 126,0 132,0 104,77
Надходження коштів до бюджету громади по відшкодуванню збитків тис. грн. 20,3 25,0 38,0 152

4.     Будівельний комплекс, архітектура та містобудування

За 11 місяців 2021 року підготовлено та надано 19 містобудівних умов та обмежень забудов земельних ділянок, підготовлено 22 будівельних паспортів забудов земельних ділянок.

В новоствореній територіальній громаді  здійснюють свою діяльність майже 20 будівельних організацій та фізичних осіб-підприємців.

У 2021 році в рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво»  у співфінансуванні з бюджетом громади, було завершено реконструкцію КНП «Коростенська ЦМР КМР» з будівництвом хірургічного корпусу (1 пусковий комплекс-приймальне відділення  екстреної медичної допомоги).  Загальна вартість проєкту 17092,294 тис.грн.

Продовжується розбудова промислових об’єктів на території індустріального парку «Коростень». Планується реконструкція  транзитного  складу (виробнича споруда) меблевих підприємств під розміщення меблевого виробництва  та будівництво фабрики з виробництва  дверних полотен.

З 2019 року ТОВ «БФ ПРОЕКТ» проводить будівництво багатофункціонального комплексу по вулиці С.Кемського, 11-М на земельній ділянці площею 6,0601 га. Багатофункціональний комплекс буде призначатися для надання фізкультурно-оздоровчих послуг населенню  та матиме басейн довжиною майже 25 м. Планується розміщення двох апартамент-готелів та дитячого дошкільного закладу.

Проблемні питання розвитку:

 • зростання вартості будівельних матеріалів, будівельно-монтажних робіт;
 • відсутність на рівні держави комплексного підходу до вибору програмного забезпечення та створення бази даних для роботи служби містобудівного кадастру на місцях;
 • складна процедура отримання містобудівних умов і обмежень та будівельних паспортів на рівні центральних органів виконавчої влади;
 • не прозорість процедури надання дозвільних документів на початок виконання будівельних робіт для об’єктів підприємницької діяльності в Держархбудінспекції;
 • відсутність оновленої містобудівної документації в 90% населених пунктах, що входять до Коростенської міської територіальної громади.

Основні напрями діяльності:

 • розробка містобудівної документації для територій Коростенської міської територіальної громади;
 • коригування Генерального плану та Плану зонування міста у зв’язку з необхідністю зміни функціонального призначення територій;
 • організація та ведення містобудівного кадастру;
 • контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, за регулюванням забудови та використанням територій м. Коростеня та Коростенської міської територіальної громади, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій на місцевому рівні.

Інструмент виконання: Програма із створення, розроблення містобудівної та проєктної документації території Коростенської міської територіальної громади на 2020-2022 роки.

Очікувані результати:

 • впорядкування забудови та визначення розміщення інженерних комунікацій по громаді, введено геопортал у склад містобудівної документації;
 • налагодження дієвого контролю за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, за регулюванням забудови та використанням територій громади;
 • продовження робіт по розбудові та облаштуванню індустріального парку «Коростень»;
 • проведення початкових робіт по облаштуванню нового індустріального парку на територію колишнього аеродрому;
 • розбудова та капітальний ремонт автомобільних доріг.

5.     Транспортний комплекс та зв’язок

Автомобільний транспорт

Різке зниження пасажиропотоку в наслідок пандемії коронавірусу призвело до скорочення кількості обслуговуючого транспорту (з 36 до 29 автобусів) та відповідно до скорочення кількості рейсів на деяких маршрутах.

У зв’язку із зростанням складових тарифу, з 01.07.2021 року вартість проїзду в міському транспорті зросла до 7,0 грн.

На часткову компенсацію пільгового проїзду з бюджету міської територіальної громади виділено 4,7 млн. грн., що задовольняє прогнозовану потребу лише на 95,3%.

Не зважаючи на тяжке економічне становище протягом 2020-2021 рр., автоперевізники, які обслуговують міські автобусні маршрути, оновили 36% транспорту на загальну суму 16,6 млн. грн.

Проблемні питання розвитку:

 • відсутність фінансового забезпечення з Державного бюджету на компенсацію пільгового проїзду в громадському транспорті та недосконалість системи відшкодування витрат за пільговий проїзд;
 • недосконалий механізм обліку пільговиків, що скористались послугами громадського транспорту;
 • плинність кадрів в транспортній галузі;
 • зношеність та повільні темпи оновлення рухомого складу громадського транспорту;
 • відсутність комплексного підходу в розвитку транспортної інфраструктури (оновлення та осучаснення зупинок громадського транспорту, освітлення, дорожнє покриття тощо).

Основні напрями діяльності:

 • контроль за виконанням договірних умов перевізниками з метою надання населенню якісних послуг в сфері пасажирських перевезень;
 • перегляд та погодження тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом в разі наявності економічно обґрунтованих підстав;
 • сприяння у забезпеченні права на безкоштовний проїзд пільгових категорій пасажирів та компенсування на належному рівні витрат перевізників;
 • організація роботи маршрутів приміського сполучення в межах територіальної громади;
 • оптимізація існуючої мережі автобусних маршрутів, вдосконалення розкладів руху міського та приміського автотранспорту.
 • впровадження автоматизованої системи обліку пільговиків;
 • сприяння в забезпеченні Коростенського об’єднаного міськрайонного військового комісаріату автомобільним транспортом для організації проведення медичного огляду громадян, призову їх на військову службу, відправлення призваних осіб до військових частин тощо – 32,5 тис. грн.

Очікувані результати:

 • забезпечення стабільного функціонування автомобільного транспорту загального користування;
 • оптимізація міських та приміських маршрутів громадського транспорту під потреби споживача;
 • оновлення рухомого складу та поліпшення його санітарно-технічного стану;
 • підвищення якості та безпеки перевезень пасажирським транспортом;
 • облаштування зупинок громадського транспорту;
 • налагодження перевезення громадян, що призвані на строкову військову службу.
Показники 2020р. факт 2021 р. очік. 2022 р. прогноз. 2022р. у % до 2021 р.
Кількість маршрутів, що обслуговується:
– міських 13 13 13 100,0
– приміських 10 10 10 100,0
Сума компенсації за пільговий проїзд в громадському транспорті, млн. грн. 2,96 4,93 6,47 131,2

 

Залізничний транспорт

Згідно інформації Дирекції залізничних перевезень в 2021 році очікується збільшення кількості відправлених пасажирів та вантажів на 5,7% та 11,7% відповідно в порівнянні з минулорічним показником.

На забезпечення компенсації втрат за перевезення пільгових категорій громадян залізничним транспортом в 2021 році з бюджету територіальної громади виділено 2,4 млн. грн., що покриває лише 83,3% потреби.

Проблемні питання розвитку:

 • низький пасажиропотік спричинений карантинними заходами, що призводить до вимушеного скорочення курсування приміських та регіональних поїздів;
 • недосконалість системи компенсації витрат за пільгові перевезення пасажирів;
 • застарілі рухомий склад, прилади, устаткування;
 • недостатній рівень професійної підготовки працівників;
 • арешт рахунків управління праці та соціального захисту за позивами АТ «Українська залізниця» щодо компенсації втрат за проїзд пільгових категорій пасажирів в період 2014-2017 рр. на загальну суму 8,1 млн. грн.

Основні напрями діяльності:

 • забезпечення безпечного і надійного перевезення вантажів та пасажирів залізничним транспортом відповідно до встановлених норм і стандартів;
 • оновлення рухомого складу, зокрема, вітчизняного виробництва.
 • перехід на альтернативні види палива (твердопаливні котли, електроопалення) та впровадження енергозберігаючих технологій в приміщеннях підприємств залізниці;

Очікувані результати:

 • збільшення обсягів перевезення залізничним транспортом, а саме вантажів на 4,6%, пасажирів на 8%
Показники 2020 р.

звіт

2021 р. очік. 2022 р.

прогноз

2021 р. у % до 2020 р.
Кількість відправлених вантажів, млн.т 15,4 17,2 18,0 104,6
Кількість відправлених пасажирів, млн. осіб 0,35 0,37 0,4 108,0
Компенсація за пільгове перевезення пасажирів залізничним транспортом за рахунок міського бюджету, млн.грн. 2,2 3,0 3,6 120,0

 

Зв’язок та інформаційні технології

Не перший рік спостерігається позитивна динаміка розвитку ПАТ «УкрПошта», яке не зважаючи на карантинні заходи нарощує обсяги та продовжує реалізовувати інвестиційні проекти.

Під час карантинних обмежень ПАТ «УкрПошта» зроблено максимальний акцент на соціально важливих послугах: доставці пенсій, ліків, товарів, прийманні платежів, що вплинуло на зріст обсягів надання послуг Центром поштового зв’язку №2 на 4,6%.

На території міста Коростень активно працюють наступні служби кур’єрської доставки: Нова Пошта, АвтоЛюкс, ІнТайм, Делівері, Нічний Експрес, Поштомати ПриватБанку, Meest та інші.

В 2021 році з бюджету міської територіальної громади на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг з оплати послуг зв’язку, виділено 800,0 тис.грн.

Проблемні питання розвитку:

ПАТ «Укрпошта»:

 • централізація послуг поштового зв’язку через Житомирську дирекцію, що уповільнює строки доставки кореспонденції до кінцевого користувача;
 • нерентабельність надання послуг з виплати пенсій, допомог, торгівлі товарами широкого вжитку малозахищеним верствам населення (пенсіонерам, інвалідам, ветеранам);
 • небезпека роботи листонош;

ПАТ «Укртелеком»:

 • зниження обсягу послуг стаціонарного телефонного зв’язку;
 • скорочення штату міського відділення.

Основні напрями діяльності:

ПАТ «Укрпошта»:

 • виділення приміщень для розташування відділень поштового зв’язку у новобудовах;
 • створення рівних умов для роботи пошти і банківських структур в частині виплат і доставки пенсій та грошових допомог;
 • впровадження інноваційних видів послуг;
 • облаштування стаціонарних відділень поштового зв’язку засобами безпеки;
 • забезпечення листонош засобами індивідуального захисту;

ПАТ «Укртелеком»:

 • покращення інтернет-зв’язку.

Очікувані результати:

 • покращення надання послуг за рахунок введення нових технологій;
 • виділення з бюджету громади 0,8 тис. грн на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням населенню громади пільг з оплати послуг зв’язку.
Показники розвитку

«Центру поштового зв’язку №2»

2020 р.

звіт

2021 р.

очікуваний

2022 р. прогноз 2022 р. у %         до 2021 р.
Обсяги надання універсальних послуг поштового зв’язку, тис. грн. 3804,0 3982,0 4580,0 115,0
в т.ч. письмова кореспонденція, тис. грн. 2453,0 2557,0 2941,0 114,9
в т.ч. посилки, тис. грн. 1166,0 1331,0 1531,0 115,0
в т.ч. надання послуги з передплати періодичних видань, тис. грн. 185,0 94,0 108,0 114,9
Всього послуг на одного жителя міста, грн. 38,4 41,1 47,2 114,8

6.     Фінансово-бюджетна політика

Очікуваний у 2021 році розмір надходжень до бюджету громади (без трансфертів із держбюджету) становить 462,6 млн. грн., що на 23,5% більше показника 2020 року. Питома вага бюджету розвитку становить 0,9% проти 1,4% в минулому році.

Очікується, що за підсумками 2021 року видатки бюджету громади становитимуть 685,2 млн. грн. Найбільша частка видатків припадає на освіту – 57,3%, державне управління – 10,5%, охорону здоров’я – 3,6%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 5,4%, інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю – 6,2%. З них, в період з січня по червень 2021 року видатки на села становили 20,3 млн.грн.

Проблемні питання розвитку:

 • недостатній обсяг субвенцій із державного бюджету на фінансування окремих галузей (освіта, охорона здоров’я тощо);
 • неврегульованим є питання щодо зарахування ПДФО від підприємств, юридична адреса яких знаходиться за межами Коростенської громади, а їх філії, підрозділи, представництва знаходяться та ведуть свою діяльність на території Коростенської міської територіальної. Втрати бюджету за рік від несплати ПДФО складають близько 15,0 млн. грн.

Очікувані результати:

 • згідно з прогнозними показниками на 2022 рік надходження до бюджету громади без трансферів із Державного бюджету становитимуть 473,2 млн. грн., що на 2,3 % більше 2021 року. Видатки плануються в розмірі 664,8 млн. грн., що на 3,06% більше 2021 року;
 • у 2022 році продовжиться реалізація проєкту Бюджет участі.
 

Показники

2020 р. факт 2021 р. очік. 2022 р. план 2022 р. у % до 2021 р.
Бюджет громади
Доходи бюджету громади, всього млн. грн., в тому числі: 519,7 659,0 664,8 100,9
Доходи бюджету громади (без трансфертів з держбюджету), млн. грн. 374,3 462,6 473,2 102,0
Обсяг бюджету розвитку, млн. грн.

Питома вага бюджету розвитку у загальному обсязі бюджету громади, %

7,1

 

1,4

6,0

 

0,9

6,0

 

0,9

100,0

 

Х

Офіційні трансферти, млн. грн. 145,3 196,4 191,6 97,6
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Видатки бюджету громади, млн. грн., всього 517,0 685,2 664,8 97,0
Державне управління, млн. грн. 52,6 72,3 70,8 97,9
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави, млн. грн. 5,4 4,9 5,1 104,1
Освіта, млн. грн. 260,2 393,3 428,5 108,9
Охорона здоров’я, млн. грн. 56,4 24,8 21,7 87,5
Соціальний захист та соціальне забезпечення, млн. грн. 33,0 36,8 37,9 103,0
Житлово-комунальне господарство, млн. грн. 22,0 25,8 23,9 92,6
Культура і мистецтво, млн. грн. 14,9 23,0 26,2 113,9
Засоби масової інформації, млн. грн. 3,5 3,9 3,9 100,0
Фізична культура і спорт, млн. грн. 12,0 15,0 14,8 98,7
Будівництво, млн. грн. 17,7 18,3 3,5 19,1
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика, млн. грн. 22,4 24,7 19,8 80,2
Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю, млн. грн. 16,9 42,4 8,7 20,5

7.     Управління об’єктами комунальної власності

В результаті адміністративно-територіальної реформи кількість об’єктів нерухомого майна комунальної власності Коростенської міської територіальної громади збільшилась майже вдвічі та складає за попередніми розрахунками 678 об’єктів, з них 240 об’єктів (35%) розташовані в приєднаних селах.  В 2021 році значна увага була приділена інвентаризації майна, що розташоване на приєднаних територіях.

Із загальної кількості об’єктів комунальної власності Коростенської міської територіальної громади – технічні паспорти мають 83% об’єкти, право власності оформлено у 49% об’єктів.

В 2021 році всі орендні відносини перенесено в площину електронної торгової системи «Прозорро.Продажі». Протягом 11 місяців 2021 року через систему проведено 48 аукціонів на укладення та продовження договорів оренди.

Очікується, що в 2021 році від продажу об’єктів комунальної власності до бюджету громади надійде понад 1,0 млн. грн., що в 1,8 рази менше, ніж в 2020 році, та 2,5 млн. грн. від оренди майна (понад 608,0 тис.грн. надійде до бюджету громади та майже 2,0 млн. грн. залишиться у розпорядженні комунальних підприємств та бюджетних установ).

Проблемні питання розвитку:

 • ускладнений механізм передачі майна в оренду згідно з новим законодавством, що викликає нарікання чинних та потенційних орендарів, а також створює значне навантаження на балансоутримувачів майна та орендодавців;
 • орієнтованість чинного законодавства щодо оренди майна, а особливо нових методик розрахунку орендної плати, на великі міста, де існує значна конкуренція на нерухомість, що призводить до заниження вартості оренди комунального майна, а відповідно до недоотримання коштів до міського бюджету;
 • недосконала робота електронних майданчиків електронної торгової системи;
 • самоусунення балансоутримувачів майна Коростенської міської територіальної громади від питань оренди, не дивлячись на те, що 100% орендних платежів залишається в розпорядженні бюджетних установ та 50% – комунальних підприємств;
 • аварійний стан приміщень та будівель, що розташовані в сільській місцевості Коростенської міської територіальної громади, та відсутність, в більшості випадків, технічної та правовстановлюючої документації;
 • відсутність попиту на майно сільської місцевості з боку представників бізнесу (на приєднаних територіях діє лише п’ять договорів оренди нерухомого майна);
 • відсутність права звільнення від сплати судового збору за подання позовів до суду щодо вирішення майнових спорів між органом уповноваженим управляти майном та орендарем;
 • складність отримання шляхом передачі з державної в комунальну власність об’єктів нерухомості спортивного призначення, які внесені до статутного капіталу АТ «Укрзалізниця» та перебувають в управлінні Кабінету Міністрів України.

Основні напрями діяльності:

 • виготовлення технічної документації на об’єкти нерухомого майна комунальної власності та здійснення державної реєстрації права власності за територіальною громадою;
 • наповнення електронної торгової системи «Прозорро. Продажі» актуальною інформацією про всі об’єкти нерухомості комунальної власності Коростенської територіальної громади та договори оренди;
 • оперативний облік та контроль за ефективним використанням комунального майна, координація роботи балансоутримувачів комунального майна;
 • здійснення приватизації та передачі в оренду майна шляхом проведення електронних аукціонів;
 • розробка місцевих нормативних документів, що регламентуватимуть орендні відносини на території Коростенської міської територіальної громади;
 • інформаційна кампанія з питань оренди та приватизації комунального майна.

Інструмент виконання: Програма управління комунальним майном Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки.

Очікувані результати:

 • в 2022 році від приватизації об’єктів комунальної власності надходження до бюджету громади становитимуть 1,0 млн. грн., від оренди –
  0,6 млн. грн. (всього 1,6 млн. грн.);
 • створення єдиного переліку (реєстру) об’єктів нерухомого майна комунальної власності Коростенської міської територіальної громади;
 • розроблення Положення про оренду майна Коростенської міської територіальної громади та Примірного договору оренди комунального майна.

 

Основні показники розвитку Одиниця

виміру

2020 р. звіт 2021р.

очік.

2022 р.

прогноз

2022 р. у % до 2021 р.
Кількість приватизованих та відчужених об’єктів комунальної власності од. 10 9 5 55,5
Надходження до міського бюджету від приватизації об’єктів тис. грн. 1835,7 1000,0 1000,0 100,0
Кількість об’єктів переданих в оренду од. 181 170 180 105,6
Загальною площею тис.

кв. м.

27,5 29,3 30,0 102,4
Надходження від оренди комунального майна, з них тис. грн. 2,2 2,5 2,6 104,0
до бюджету громади (в тому числі реєстраційний внесок) тис. грн. 935,7 628,0 630,0 100,3

8.     Інвестиційна політика

Основними напрямами діяльності є покращення іміджу громади, залучення інвестицій для створення нових робочих місць та розбудови підприємств, які можуть займатися експортом продукції.

У  2021 році були  продовжені роботи по будівництву запланованих та облаштуванню вже діючих виробництв на території індустріального парку «Коростень». Було придбано необхідне обладнання  для функціонування будівель. Здійснювалися заходи по забезпеченню благоустрою прилеглої території. До складу учасників індустріального парку  було залучено ТОВ «БФ Інжинірінг» та ТОВ «Українська холдингова лісопильна компанія».

Представники міської ради  приймають участь у міжнародних проектах та програмах спрямованих на підвищення кваліфікації  (тренінги, навчання, стажування).

Проблемні питання розвитку:

 • складна процедура погодження документів по інвестиційним проектам для реалізації яких надається державна підтримка;
 • складний процес надання земельних ділянок інвесторам та підключення енергопотужностей необхідних для реалізації проектів.

Основні напрями діяльності:

 • вивчення інвестиційного потенціалу приєднаних територій: вільних земельних ділянок та приміщень, які можуть бути запропоновані інвесторам;
 • підготовка якісних інвестиційних пропозицій у пріоритетних сферах інвестування, вільних об’єктів нерухомості, земельних ділянок тощо;
 • співпраця з керуючою компанією індустріального парку «Коростень» у питаннях залучення на територію парку підприємств інших галузей промисловості, малого бізнесу;
 • актуалізація інвестиційного паспорту міста та оновлення презентаційних матеріалів про інвестиційні можливості;
 • участь в інвестиційних форумах, ярмарках, семінарах та конференціях;
 • продовження співпраці з міжнародними проєктами та програмами;

Інструменти виконання:

Програми по залученню інвестицій та поліпшенню інвестиційного клімату Коростенської міської територіальної громади на 2020-2024 роки;

Очікувані результати:

 • продовження облаштування території індустріального парку «Коростень»;
 • будівництво нових промислових об’єктів на території індустріального парку, реконструкція транзитного складу меблевих підприємств під розміщення меблевого виробництва;
 • проведення заходів по створенню нового індустріального парку (в тому числі еко-парку) на вільній території;
 • оновлення та розробка нових інвестиційних пропозицій, пошук нових інвесторів;
 • збільшення обсягу інвестицій в основний капітал та прямих іноземних інвестицій в економіку Коростенської громади;

9.     Розвиток підприємництва

На території Коростенської міської територіальної громади налічується 1761 суб’єктів господарювання, з них підприємців І групи налічується 410 осіб, ІІ групи – 750 осіб, ІІІ групи – 601 особа.

Надходження до бюджету громади від сплати єдиного податку підприємствами сільського господарства, І-ІІІ групи суб’єктів підприємницької діяльності становить 41,5 млн. грн., що на 70,6 % більше показника 2020 року.

Продовжує здійснювати свою діяльність Центр підтримки підприємництва, яким надано 136 консультації підприємцям початківцям.  Розпочатий курс «Школа підприємництва» для учнів 9-11 класів.

В населених пунктах Коростенської міської територіальної громади підприємництво переважно представлене малим бізнесом в сфері торгівлі та наданні послуг громадського харчування. Фермерське та сільське господарство розвивається у с. Мединівка (ФГ «Кучер і Мед»), с. Стремигород (ТОВ «Зоря-Стремигород»), с. Хотинівка (ФГ «Земля батьків»), с. Бехи (ТОВ «Перемога», ФГ «Коростень молоко»), с. Клочеве (ФГ «Юран М»).

Проблемні питання розвитку:

 • нестабільність у чинному законодавстві;
 • низька зацікавленість підприємцями у державних програмах підтримки бізнесу;
 • невідповідність наявної інфраструктури підтримки малого й середнього бізнесу їх потребам;
 • низька активність суб’єктів господарювання щодо участі в регуляторній діяльності та в інформаційно-навчальних заходах, які проводяться в громаді;
 • відсутність достатнього фінансування з бюджету громади заходів та проектів, направлених на розвиток та підтримку бізнесу.

Основні напрями діяльності:

 • часткове відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого й середнього підприємництва для реалізації бізнес-проєктів;
 • проведення інформаційно-консультаційної роботи та пошук нових форм підтримки бізнесу;
 • розширення можливостей доступу суб’єктів малого й середнього підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів, в тому числі до програм в сфері сільського господарства;
 • співробітництво з міжнародними фондами і фінансовими інституціями, спрямованими на матеріально-технічну підтримку підприємництва;
 • здійснення регуляторної політики;
 • робота з учнівською молоддю щодо підвищення підприємницької компетенції та профорієнтація.

Інструмент виконання: Програма підтримки малого та середнього підприємництва на території Коростенської міської територіальної громади на 2020-2024 роки.

Очікувані результати:

 • залучення підприємців галузі сільського та фермерського господарства до державних програм підтримки і розвитку підприємництва;
 • підвищення рівня фінансової грамотності та підприємницької обізнаності учнів шляхом реалізації проекту «Школа підприємництва».
 • очікуване в 2022 році надходження до бюджету громади від сплати єдиного податку становить 43,4 млн. грн.

10.                       Торгівля, громадське харчування та побутові послуги

На території Коростенської міської територіальної громади налічується 470 стаціонарних закладів торгівлі, з них продовольчих – 225, непродовольчих – 245. З 43 сіл та селищ Коростенської міської територіальної громади 18 сіл не мають магазинів, діє виїзна торгівля.

За розрахунковими даними, обсяг роздрібного товарообороту підприємств у 2021 році складе 2,4 млрд.грн., що на 9,6% більше минулорічного показника. У структурі роздрібного товарообігу підприємств частка продажу непродовольчих товарів становитиме 57% (54,5% у 2020р.), продовольчих – 43% (45,5% у 2020р.). До кінця 2021 року прогнозується зростання продажу непродовольчих товарів до 25%, а продовольчих до 6%.

На території Коростенської громади, зокрема у м. Коростень, за 2021р. розширили свою діяльність вітчизняні торгівельні мережі, такі як «Фоззі-Фуд», «Спорт-Сіті», «Твій Хліб». Мережа закладів ресторанного господарства збільшилась на 3 об’єкти: «Велика Сова», піцерія «Sergio. Family» та комплекс відпочинку «Здоровенькі були». Створено 48 нових робочих місць.

Від впровадження сезонної виносної торгівлі прогнозується надходження до бюджету громади у сумі 50,0 тис.грн.

За захистом своїх прав до управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради звернулось 250 осіб, що на 4,6% більше минулорічного показника.

Проблемні питання розвитку:

 • зростання цін на товари щоденного вжитку;
 • відсутність розважальних послуг: боулінг, каток тощо;
 • забезпечення населення приєднаних сіл необхідним товарами (ліки, продукти харчування, господарські товари тощо);
 • відсутність книжкових магазинів та закладів дієтичного харчування;
 • надмірна кількість магазинів по торгівлі вживаними речами.

Основні напрями діяльності:

 • організація виїзної торгівлі в малі населені пункти;
 • додаткове працевлаштування продавців;
 • запровадження сучасних стандартів торгівлі та послуг, проведення технічного переобладнання мережі побутового обслуговування населення;
 • запобігання необґрунтованому зростанню цін, підтримка вітчизняного товаровиробника;
 • сприяння забезпеченню прав і законних інтересів суб’єктів господарювання;
 • захист прав споживачів на отримання якісних товарів та послуг.

Очікувані результати:

 • зростання обсягів роздрібної торгівлі на 3%;
 • збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок сплати єдиного податку та акцизного збору;
 • збільшення чисельності працівників на 60 осіб.

11.                       Демографічна ситуація

Чисельність постійного населення на території Коростенської міської територіальної громади  становить 73,4 тис. осіб.  Кількість живонароджених сягає 462 особи (на 79 осіб більше, ніж у 2020 році), померлих – 1220 (на 217 більше, ніж у 2020 році).

Найбільшими за чисельністю серед сільського населення є Сингаївський (2120 жителів), Хотинівський (1571 житель), Михайлівський (936 жителів) старостати. Найменшими за чисельністю населення є Дідковицький (398 жителів), Кожухівський (435 жителів), Сарновицький (456 жителів) старостати.

Проблемні питання розвитку:

 • ведення нездорового способу життя, пасивне ставлення до власного здоров’я, особливо в малих населених пунктах;
 • небажання подружніх пар народжувати більше ніж двох дітей через матеріальний стан чи власні погляди на життя;
 • молоде, освічене і професійно спроможне населення виїжджає закордон через відсутність робочих місць із високою заробітною платою;
 • висока смертність;
 • відсутність мотивації жити та розвиватися в селах;
 • скорочення чисельності та народжуваності в селах.

Основні напрями діяльності:

 • популяризація свідомого екологічного мислення, пропагування здорового способу життя, родинних цінностей;
 • покращення матеріального забезпечення населення міста, шляхом створення нових робочих місць та стимулювання самозайнятості;
 • надання якісних медичних та соціальних послуг.

Очікувані результати:

Чисельність населення в громаді, як і у всій країні загалом, буде скорочуватись і надалі, тому очікуються впровадження державних та місцевих програм підтримки народжуваності, а також прийняття Національної стратегії подолання демографічної кризи.

12.                       Грошові доходи та заробітна плата

Основну роль у сукупному доході сім’ї відіграють грошові доходи, які складаються із заробітної плати, пенсії, соціальної допомоги, стипендії та інших соціальних виплат, грошових надходжень від продажу продуктів сільського господарства тощо.

В ІІ кварталі 2021 року середньомісячна заробітна плата на території Коростенської міської територіальної громади (згідно даних Коростенського ГУ ДПС у Житомирській області) становить 9682,13 грн. Згідно соціологічного дослідження, яке проводилося для розробки Стратегічного плану Коростенської міської територіальної громади до 2030 року, середньомісячний дохід жителів приєднаних сіл становить 6200 грн. За попередніми розрахунками середньорічний дохід на 1 жителя в 2021 році складе 73,7 тис. грн.

Згідно ст.8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» з 01 грудня 2021 року мінімальна заробітна плата підвищиться на 500 грн. і становитиме 6500,00 грн.

Зауважимо, що середній розмір заробітної плати станом на липень 2021р. в Україні становила 14345,0 грн. (454€ за курсом у липні). У Європі найнижча заробітна плата за 2021р. спостерігається в Албанії (422€ на місяць), найбільші середні зарплати в Люксембурзі (5462€), Данії (6068€), Норвегії (7094€) та Швейцарії (8148€).

Проблемні питання розвитку:

 • низький рівень доходів мешканців сіл та селищ, що входять до Коростенської міської територіальної громади, переважна більшість працездатного населення, які не мають постійного місця роботи або не працюють;
 • низька тенденція зменшення використання робочої сили без офіційного оформлення трудових відносин із роботодавцями;
 • пропозиція робочих місць із заробітною платою на рівні мінімально встановленого розміру.

Основні напрями діяльності:

 • попередження виникнення заборгованості з виплати заробітної плати;
 • забезпечення реалізації комплексу правових, організаційно-економічних заходів, спрямованих на легалізацію тіньових доходів;
 • інформаційно-роз’яснювальна робота з підприємцями та найманими працівниками щодо легалізації робочих місць та детінізації заробітної плати, в тому числі реалізація відповідних заходів на приєднаних територіях.

Очікувані результати:

Згідно з проєктом державного бюджету України на 2022 рік розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2022 року становитиме 6500,0 грн., прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2022 року – 2393,0 грн. Прогнозується збільшення середньої заробітної плати по громаді до 10458,3 грн.

Відсутність заборгованості по виплаті заробітної плати, збільшення кількості офіційного працевлаштування та зменшення виплат заробітної плати «в конвертах».

Показники 2020 р.

звіт

2021 р. оч. 2022 р. прогноз 2022 р.

у % до 2021 р.

Річний дохід в розрахунку на одного жителя, тис. грн. 48,5 73,7 78,0 108,3
Середній розмір заробітної плати по громаді, грн. 9476,0 9682,13 10458,3 108,0
Розмір мінімальної заробітної плати до 01 грудня, грн. 4723,0 6000,0 6500,0 108,3
Розмір мінімальної заробітної плати з 01 грудня, грн 5000,0 6500,0 6700,0 103,0

13.                       Зайнятість населення та ринок праці

З початку 2021 року послугами Коростенського міського центру зайнятості скористалися 2164 незайнятих громадян, в т.ч 1911 безробітних осіб, що на 15% менше, ніж у відповідному періоді 2020 року. За сприянням центру зайнятості працевлаштовано 852 незайнятих громадян в т.ч. 599 безробітних, що на 12% менше, ніж у 2020 році. Рівень працевлаштування 39%.

У громадських та інших роботах тимчасового характеру брали участь 116 безробітних, яким виплачено 441,0 тис. грн. заробітної плати, в т.ч. 220,5 тис. грн. кошти бюджету громади. 

Проблемні питання розвитку:

 • дестабілізація ринку праці, спричинена жорсткими карантинними обмеженнями, та відсутність гнучкої державної політики щодо підтримки та стабілізації ситуації;
 • відсутність робочих місць в селах і селищах Коростенської міської територіальної громади, населення змушене від’їжджати в обласні центри або закордон;
 • високий рівень економічно неактивного населення працездатного віку;
 • дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили (навантаженість на 1 робоче місце складає 4 особи);
 • невідповідність рівня та якості отриманої освіти професійним обов’язкам;
 • невідповідність запитів молоді та пропозицій роботодавців;
 • проблеми безробіття серед людей старшого віку, осіб з інвалідністю, молоді, випускників навчальних закладів, жінок, які мають дітей до 6 років;
 • виїзд висококваліфікованих кадрів за кордон, через низьку оплату праці.

Основні напрями діяльності:

 • надання інформаційних, профорієнтаційних послуг, створення банку вакансій;
 • професійна підготовка безробітних, в тому числі під замовлення роботодавців з обов’язковим працевлаштуванням;
 • працевлаштування неконкурентних верств населення;
 • стимулювання безробітних до започаткування власної справи;
 • залучення безробітних до громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру;
 • проведення компенсації єдиного соціального внеску роботодавцям при працевлаштуванні безробітних на нові робочі місця;
 • надання допомоги по частковому безробіттю безробітним в разі зупинення чи скорочення виробництва;
 • підвищення рівня обізнаності населення та роботодавців про страхову систему захисту від безробіття.
 • запровадження механізму дуальної освіти на базі закладів освіти та підприємств громади,
 • організація щорічних ярмарок вакансій для незайнятого населення, у т.ч. для учнів старших класів.

Інструмент виконання: Програма зайнятості населення Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки.

Очікувані результати:

Протягом 2022 року очікується, що послугами служби зайнятості скористається 3250 незайнятих громадян, в тому числі 2232 безробітних. Прогнозується працевлаштування 1105 громадян, з них 590 безробітних. Навчання пройдуть 150 безробітних, до участі у громадських роботах буде залучено 110 безробітних.

Основні показники розвитку 2020 р. звіт 2021 р. очік. 2022 р. прогноз 2022р.

у % до  2021 р.

Вивільнення працівників, осіб 27 72 50 69,0
Пропозиція робочої сили, осіб 730 705 900 128,0
Попит робочої сили, осіб 412 563 506 90,0
Навантаженість на одне робоче місце 5 4 4 100,0,
Одноразову допомогу для започаткування власної справи отримали, осіб 0 1 2 200,0
Виплачено одноразової допомоги для започаткування власної справи, тис. грн. 0 59,4 93,6 158,0
Виплачено з фонду соціального страхування застрахованим особам коштів, тис. грн. 33256,4 47886,2 52674,8 110,0,
Середній розмір виплати по безробіттю, грн. 3620,0 3547,0 3901,7 110,0
Чисельність громадян, які скористалися послугами служби зайнятості:

– протягом періоду

3461 3500 3250 93,0
700 900 800 88,0
Чисельність безробітних громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості:

– протягом періоду

– станом на 01.01.20 (01.01.21, 01.01.22)

2213 2805 2232 80,0
655 725 725 100,0
Працевлаштовано за сприянням ЦЗ незайнятих громадян:

– безробітних, у т.ч.

– молодь

– тимчасово переміщених

– учасники АТО

1248 1073 1102 103,0
677

258

3

14

582

221

2

7

590

260

2

14

101,0

118,0

100,0

200,0

Центром зайнятості надано

– профорієнтаційних послуг, особам

4198 3500 3200 91,0
Усього проходило профпідготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації за направленням центру зайнятості 117 220 150 68,0
Залучено до участі в оплачуваних громадських роботах, осіб

(додатково вказати що це за роботи)

109 130 110 84,6
Фінансування громадських робіт, усього
тис. грн.Вт.ч. з міського бюджету
647,0 700,0 850,0 121,0
343,5 350,0 425,0 121,0

14.                       Соціальний захист населення

Протягом звітного періоду всі види державних соціальних допомог, субсидії та пільги призначались та виплачувались вчасно, заборгованість по їх виплаті відсутня. Кількість отримувачів субсидії на території Коростенської міської територіальної громади становить 5262 осіб, пільг 5262 осіб (16,4% від чисельності населення міста Коростень), субсидію в приєднаних селах отримують 1028 осіб, пільги – 525 осіб (15,5% від чисельності сільської місцевості). Сума виплат субсидій та пільг станом на 01.11.2021 року складає 84,2 млн.грн.

З метою підтримки незахищених верств населення надавалась гуманітарна допомога малозабезпеченим громадянам громади, інвалідам, ветеранам війни, а також особам, які є переселенцями зі східних регіонів України продуктами харчування, одягом та засобами реабілітації.

Проблемні питання розвитку:

 • зростання цін на продукти харчування, медичні послуги, комунальні послуги;
 • низький дохід окремих категорій населення (пенсіонери, інваліди, ветерани, малозабезпечені сім’ї, потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС та ін.);
 • вікова дискримінація при прийомі на роботу;
 • низький рівень відповідальності батьків (зростання кількості одиноких матерів, зростання кількості народжуваності в неблагополучних сім’ях та ін.);
 • непропорційність державних виплат стрімкому зростанню цін на соціально-побутові послуги.

Основні напрями діяльності:

 • реалізація запланованих заходів Програми «Турбота» щодо соціального захисту ветеранів війни, праці, інвалідів та надання підтримки й необхідної допомоги громадським організаціям та товариствам;
 • проведення виїзних прийомів у віддалених районах громади, надання консультацій та роз’яснень щодо діючого законодавства та з інших питань, які стосуються соціального захисту населення;
 • виявлення на ранній стадії сімей, які не забезпечують належних умов утримання та виховання дітей;
 • контроль за цільовим використанням державних коштів;
 • надання послуг соціального обслуговування на дому маломобільних верств населення;
 • контроль дотримання законодавства з питань охорони та оплати праці.

Інструмент виконання: комплексна програма «Турбота» Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки.

Очікувані результати:

 • продовжено процес переходу на монетизацію всіх державних допомог і пільг;
 • забезпечена підтримка незахищеним верствам населення.
Основні показники розвитку 2020 р.

звіт

2021 р.

очік.

2022 р.

прогноз

2022 р. у % до 2021р.
Кількість одержувачів допомоги на дітей згідно з Законом України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, осіб 1944 2069 2100 101,0
Кількість одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, осіб 225 350 360 102,0
Кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, осіб 17 25 25 100,0
Кількість одержувачів державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, осіб 1007 1000 980 98,0
Кількість одержувачів житлових субсидій , осіб 7657 7968 8000 100,0
Середній розмір субсидій, грн. 711,8 1100 1500 136,0
Кількість пільгової категорії громадян, інформація про яких внесена до Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків (ветерани війни, праці, громадяни, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та інші пільговики) , осіб 33678 42100 42000 99,7
Кількість одержувачів компенсаційних виплат – фізичних осіб, які надають соціальні послуги інвалідам та громадянам похилого віку , осіб 213 80 75 93,7
Видатки бюджету на надання допомоги сім’ям з дітьми, млн. грн. 34,3 59,5 64,1 107,8
Видатки бюджету на надання пільг ветеранам війни, праці, громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та іншим пільговим категоріям, млн. грн. 18,1 25,6 27,6 107,8
Видатки бюджету на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, млн. грн. 7,4 7,0 7,5 107,2
Видатки бюджету на надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, млн. грн. 0,2 0,3 0,3 100,0
Видатки бюджету на надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, млн. грн. 25,8 28,0 30,2 107,8
Видатки місцевого бюджету на надання компенсаційних виплат – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам та громадянам похилого віку, млн. грн. 0,6 0,6 0,6 100,0

 

Пенсійне забезпечення

Протягом року заборгованість із виплати пенсій відсутня. Кількість одержувачів пенсій складає 28,1 тис. осіб. Середній розмір пенсії – 3603,34 грн. загальна сума виплачених пенсій складає 72 млн. грн., що на 6,6 млн. грн. більше, ніж в 2020 році.

Заборгованість платників податків громади перед Пенсійним фондом складає 7516,4 тис. грн.

Проблемні питання розвитку:

 • значними залишаються борги із платежів до Пенсійного фонду України, у тому числі підприємств-банкрутів;
 • незначні темпи зменшення боргу економічно-активних платників.

Основні напрями діяльності:

 • забезпечення своєчасного перерахунку пенсій та допомог, які визначені на державному рівні;
 • скорочення заборгованості із платежів до Пенсійного фонду України та вжиття всіх, передбачених чинним законодавством, заходів впливу на платників – боржників та їхніх посадових осіб;
 • активізація проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з роботодавцями, фізичними особами-підприємцями щодо виплати заробітної плати працівникам на рівні не меншому за мінімальний та залежності зарахування страхового стажу від повної сплати внесків.

Очікувані результати:

 • своєчасне та повне фінансування виплат пенсій і грошової допомоги пенсіонерам з урахуванням їх підвищень на державному рівні;
 • виконання планових показників із надходження власних коштів, що адмініструють органи Пенсійного фонду України;
 • скорочення заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • вдосконалення якості обслуговування громадян.
Основні показники розвитку 2020 факт. 2021 р.

очікув.

2022 р.

прогноз.

2022р. у % до 2021 р.
Середньорічна кількість одержувачів пенсій, тис. осіб 22,8 28,1 28 99,6
Середньомісячний розмір пенсій в громаді, грн. 2721,6 3603,34 4060,96 112.7

 

Діяльність соціальних закладів

Для підтримки, життєдіяльності та соціальної активності осіб з обмеженими фізичними можливостями, ветеранів війни та праці, інших соціально-незахищених верств населення в громаді активно діють та співпрацюють такі соціальні заклади:

 • відділення КУ «Територіальний центр соціального обслуговування» вдома обслуговується 838 осіб (ветерани війни, члени сімей загиблих, діти війни та ін.), надається адресна допомога 115 малозабезпеченим громадянам, проводиться робота з 351 особою із ДЦП або інвалідністю, 37 маломобільним особам видано засоби реабілітації (інвалідні візки, ролятори на колесах, ходунки, милиці ліктеві, стільці туалетні, палиці інвалідні).
 • Будинок сестринського догляду надав медико-соціальну допомогу 91 хворому. В закладі проведено капітальний ремонт підлоги коридору, поточний ремонт в окремих палатах, встановлено нову побутову техніку.

Проблемні питання розвитку:

Недостатність персоналу та фінансової допомоги в наданні медичних послуг та соціально-побутової допомоги.

Основні напрями діяльності:

 • проведення заходів із виявлення соціально-незахищених громадян (ветерани війни, члени сімей загиблих, діти війни, одинокі люди похилого віку) і визначення їхніх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні та забезпеченні якісного надання соціальних послуг;
 • захист життя людини, привернення уваги суспільства до проблем найбільш незахищених верств населення;
 • виявлення осіб, які потребують тимчасового або постійного перебування в стаціонарних (госпісних) відділеннях громади;
 • співпраця з релігійними та благодійними організаціями щодо надання допомоги соціально-незахищеним верствам населення;
 • наближення соціальних послуг до населення і комплексний підхід до обслуговування;
 • надання соціально-побутових послуг населенню.

Очікувані результати:

В 2022 році будинком сестринського типу планується поліпшити умови перебування людей з хронічними захворюваннями, після тяжких травм та з наслідками перенесених серцево-судинних захворювань, учасникам АТО після поранень та контузій.

Територіальним центром соціального обслуговування планується розширити співпрацю з громадськими, благодійними та релігійними організаціями для підвищення якості надання існуючих соціальних послуг та запровадження інноваційних.

15.                       Охорона здоров’я населення

Первинна медична допомога на території Коростенської міської територіальної громади надається в повному обсязі. На кінець року підписано 53 тис.декларацій з пацієнтами, що на 9% більше, ніж у минулому році.

В 2021 році для реагування на гостру респіраторну хворобу Covid-19 створена мобільна бригада, яка за 11 місяців здійснила 7063 заборів ПЛР-тест та провели 8752 швидких тестів. Здійснено вакцинацію майже 35,0 тис населення від Covid-19.

Надходження до КНП «КЦМЛ» КМР протягом 2021 року становить 99,7 млн. грн.

Структура медичного персоналу центральної міської лікарні наступна: 22,8 % лікарів, 43,2 % середнього медичного персоналу, 20,4% молодшого медичного персоналу, 4,5% спеціалістів не медиків, 9% іншого персоналу.

Проблемні питання розвитку:

 • недостатня кількість медичних працівників в селах Коростенської міської територіальної громади;
 • недостатнє фінансування оплати праці та економічних стимулів для медичних і немедичних працівників лікарні;
 • недостатнє забезпечення медичними кадрами та житлом для них;
 • необхідне поновлення медичного обладнання, апаратури та автотранспорту;
 • недобудований хірургічний корпус;
 • невиконання державою фінансових зобов’язань із більшості програм щодо боротьби із захворюваннями населення.

Основні напрями діяльності:

 • надання якісної невідкладної допомоги населенню через відділення екстреної медичної допомоги;
 • забезпечення широкого спектру якісних медичних послуг, спрямованих на зміцнення здоров’я населення, профілактику захворюваності, точну діагностику і ефективне лікування;
 • співпраця зі страховими компаніями;
 • ремонт та реконструкція приміщень закладів охорони здоров’я;
 • забезпечення відремонтованих приміщень обладнанням.

Інструмент виконання: міська програма розвитку та підтримки галузі охорони здоров’я на 2020-2022 роки.

Очікувані результати:

 • якісне та вчасне надання медичної допомоги;
 • охоплення профілактичними щепленнями 90% дітей Коростенської громади;
 • проведення вакцинації населення від Covid-19;
 • поліпшення організації та якості профілактичної роботи з запобігання захворювань на туберкульоз, онкологічні захворювання та ВІЛ-інфекцію на первинному рівні, а саме:
  • виявлення хворих на туберкульоз при профоглядах (в тому числі групи ризику) не менше 70%;
  • флюорографічне обстеження – не менше 600 осіб на 1000 осіб дорослого населення;
  • туберкулінодіагностика дитячого населення – 999 осіб на 1000 населення;
  • зниження показника онкологічних захворювань на 5%;
  • виявлення серед візуальних форм занедбаних випадків онкологічних захворювань не більше 10;
 • укомплектованість закладу медичним обладнанням та кадрами відповідно до потреб.
Основні показники розвитку Од. виміру 2020 р. факт 2021 р. очік. 2022 р. прогноз 2022 р.у % 2021 р.
Забезпеченість лікарями загальної практики сімейної медицини осіб 41 41,5 41,5 100,0
Частка населення, що отримує медичну допомогу у сімейних лікарів % 80 74 83 112,0
Кількість лікарських відвідувань тис. 185,2 210,4 210,8 100,0
Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу осіб 19 16 15 94,0
Кількість хворих з уперше в житті виявленим діагнозом злоякісного новоутворення 174 198 188 95,0
Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями % 75 84 86 102,4
Кількість прикріпленого населення на 1 штатну посаду лікаря, який надає первинну медичну допомогу розрахунок 1373 1518 110,5

16.                        Освіта і наука

На території Коростенської міської територіальної громади діє 56 закладів освіти: 31 заклад дошкільної освіти (2360 дитина), 23 закладів загальної середньої освіти (8680 учні) та 2 заклади позашкільної освіти.

Дошкільна освіта

З початку 2021 року різними формами дошкільної освіти охоплено 2526 дітей, з них 2300 проживають у міській місцевості, 226 – у сільській.

Значна увага приділяється створенню інклюзивного освітнього середовища для виховання, навчання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами. У 20 закладах дошкільної освіти функціонує 36 інклюзивних груп (48 дітей). У 6 закладах дошкільної освіти діють групи компенсуючого типу, 155 дошкільників отримують корекційні та оздоровчі послуги.

У закладах дошкільної освіти на території Коростенської громади працює 373 педагоги, функціонує 137 гуртків (охоплено 1494 дитини).

Загальна середня освіта

У 2021 році відбулись зміни в мережі закладів освіти територіальної громади, а саме: ліквідація Коростенської вечірньої школи, Каленського НВК, Іскоростенської початкової школи, реорганізація Новаківського НВК, Стремигородського НВК, Ходаківської середньої загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.

Мережа закладів загальної середньої освіти у 2021 році нараховує 22 заклади, 2 філії з денним навчанням, 1 заклад зі змішаною формою навчання, у яких навчається 8680 учнів (на 44 дитини менше, ніж на кінець 2020р.).

У звітному році базову загальну середню освіту здобули 799 учнів (з них 59 учнів одержали  свідоцтво з відзнакою), середню освіту – 504 учні. Нагороджені золотою медаллю 42 учні; срібною – 9 учнів. 10 осіб  здобули освіту за екстернатною  денною формою навчання.

Для 97 учнів у 2020-2021 н.р. організовано інклюзивне навчання в 77 класах. Кількість класів з інклюзивним навчанням збільшилася на  40%, порівняно з минулим роком.

В закладах загальної середньої освіти громади проводились акції, тематичні виставки, заняття з елементами тренінгу щодо запобігання насильства над дітьми та толерантного ставлення до однолітків, тижні правових знань, що сприяють  формуванню в учнів стійкої громадянської позиції, почуття власної значимості.

Проблемні питання розвитку:

 • потребують модернізації й осучаснення ігрові та спортивні майданчики закладів освіти;
 • незадовільне покриття територій закладів освіти (асфальтування або прокладання плитки);
 • необхідність розширення мережі груп компенсуючого типу для дітей з особливими освітніми потребами;
 • відсутність комп’ютерного оснащення шкіл приєднаних сіл;
 • низький рівень розвитку позашкільної освіти в сільській місцевості.

Основні напрями діяльності:

 • моніторинг мережі закладів освіти, що увійдуть до складу Коростенської міської територіальної громади щодо їх укомплектованості учнями, педагогічними кадрами та персоналом, стану будівель і приміщень, матеріального забезпечення тощо;
 • визначення перспективи створення опорних шкіл та їх філій;
 • створення сучасної бази для розвитку та удосконалення освіти;
 • створення безпечних умов для навчання, виховання, фізичного розвитку дітей, збереження та зміцнення їх здоров’я;
 • створення умов для забезпечення здобувачів освіти різними формами навчання, в тому числі інклюзивним навчання;
 • реалізація завдань, визначених Концепцією Нової української школи;
 • модернізація та поповнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
 • розвиток і удосконалення внутрішньої системи якості освіти в закладах освіти міста.

Інструмент виконання: Програма розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки.

Очікувані результати:

 • покращення матеріально-технічного та інформаційно-технологічного забезпечення шкіл сільської місцевості;
 • розвиток позашкільної освіти в сільській місцевості, шляхом відкриття гуртків на базі сільських шкіл.
Показники 2020 р.

факт

2021 р.
очік.
2022 р. прогноз 2022 р. у % до 2021 р.
Кількість закладів загальної середньої освіти громади,

в них учнів

вчителів

13

 

7483

681

23

 

8680

702

23

 

8680

710

100

 

100

101

Кількість закладів дошкільної освіти,

в них дітей

22

2237

31

2526

31

2530

100

100,2

Кількість випускників  9 класу,

з них з відзнакою

636

42

799

59

791

65

98,9

110

Кількість випускників 11 класу.

З них нагороджено:

Золотою медаллю

Срібноюмедаллю

424

 

30

10

504

 

42

9

595

 

43

10

118

 

102

111

Видатки бюджету громади на утримання дошкільних закладів освіти, млн. грн. 88,3 117,3 132,5 113
Видатки бюджету громади на утримання закладів загальної середньої освіти:

– у т.ч. місцевий бюджет

-у т.ч. освітня субвенція  (млн.грн)

139,7

 

 

35,6

104,1

231,6

 

 

61,9

169,7

253,9

 

 

68,7

185,2

109,6

 

 

111,0

109,1

17.                       Культура, туризм, екскурсійна діяльність

В Коростенській громаді за 11 місяців 2021 року проведено 41 культурно-масових заходів, з них проведено 5 фестивалів та ярмарків, 17 відзначень державних свят, 9 мітингів, 11 загальногромадських заходів та 4 концерти, присвячених професійним святам.

На території громади функціонує 68 художніх колективів та аматорських об’єднань, що на 48 більше, ніж минулого року.

В школі мистецтв ім.. А. Білошицького налічується 660 учнів, з них 24 учні взяли участь та перемогли у міжнародних конкурсах (17 учнів – у всеукраїнських конкурсах та 7 учнів в обласних конкурсах).

Бібліотечна мережа складається з 21 бібліотеки з бібліотечним фондом майже 443 тис. примірників, кількість читачів нараховується 14,2 тис. осіб.

За 11 місяців поточного року проведено 126 оглядових екскурсій та зареєстровано 3687 відвідувачів та гостей м. Коростень.

В межах громади функціонує 5 музеїв та 242 пам’ятки, з них 184 пам’ятки історії, 15 – монументального мистецтва, 9 – архітектури, 31 – археології та 3 – природи

Проблемні питання розвитку:

 • недостатня кількість кваліфікованих кадрів в галузі культури та туризму;
 • обмежене фінансування для проведення ремонтних робіт приміщень;
 • 6 із 46 закладів культури на приєднаних територіях Коростенської міської територіальної громади потребують капітальних ремонтів.

Основні напрями діяльності:

 • організація та проведення загальногромадських і державних свят та заходів;
 • організація роботи екскурсоводів-волонтерів;
 • впровадження нових туристичних маршрутів;
 • участь у туристичних заходах всеукраїнського та міжнародного рівнів;
 • створення належних умов для задоволення культурних потреб жителів та гостей міста Коростеня та Коростенської міської територіальної громади;

Інструмент виконання: Комплексна програма розвитку культури і туризму на території Коростенської міської територіальної програми на 2022-2026 роки.

Очікувані результати:

 • відновлення культурного та туристичного потенціалу міста: проведення 46 культурно-масових заходів та 120 екскурсій, збільшення кількості художніх колективів та аматорських об’єднань (+5 колективів);
Основні показники розвитку

 

2020р.

факт.

2021р.

очік.

2022р.

прогноз

 

2022р.

% до

2021р.

Видатки на культуру і мистецтво, всього, тис.грн. 26507,4 52593,4 49109,8 93,4
Видатки на культуру і мистецтво з бюджету громади, тис.грн. 25923,2 37915,4 48893,3 128,9
Видатки на загальногромадські заходи, тис.грн. 284,5 500,0 500,0 100,0
Фінансування на поточний, капітальний ремонт та реконструкцію приміщень, тис.грн. 467,0 454,9 310,0 68,2
Видатки на туризм, тис.грн. 50,0 20,0 20,0 100,0
Кількість клубних закладів*

Палац культури та 19 філій КМТГ

9 1* 1*
Проведено культурно-масових заходів, всього

у тому числі :

35 51 51 100
– фестивалів, ярмарок 1 5 5 100
– відзначення державних свят 15 16 16 100
– мітингів 8 10 10 100
– загальноміських заходів 9 15 15 100
– концертів до професійних свят 2 5 5 100
Художніх колективів, аматорських об’єднань, од. 20 68 68 100
Кількість шкіл естетичного виховання 1 1* (та 1 філія) 1 * (та 1 філія) 100
Контингент учнів школи мистецтв ім. А.Білошицького 640 660 660 100
Взяли участь та перемогли в:

-Міжнародних конкурсах

-обласних конкурсах

– Всеукраїнських конкурсах

 

8

2

7

 

24

7

17

 

25

7

20

 

100

100

117,6

Кількість бібліотек*

1 публічна бібліотека, як включає 18 філій

15 1* 1
Кількість читачів, осіб 19200 14177 14100 99,5
Проведення оглядових туристичних екскурсій, од. 84 111 110 99,1
Зареєстровано відвідувачів та гостей міста, осіб 1036 3559 3500 98,3
Участь у конкурсах в галузі туризму 5 2 2 100
Кількість музеїв по місту, од. 5 5 5 100
Кількість пам’ятників, од. 132 242 242 100

*- вказана кількість установ культури, які є юридичними особами. Всі установи мають відокремлені структурні підрозділи (філії) без права юридичних осіб.

18.                       Соціальна робота із сім’ями, дітьми та молоддю

На території Коростенської міської територіальної громади зареєстровано 529 багатодітних родин, у яких виховуються 1862 дітей. Діє 10 дитячих будинків сімейного типу та 4 прийомні сім’ї, у яких виховується 86 дітей.

На обліку перебуває 85 сімей (174 дітей), які опинились у складних життєвих обставинах, проживаючих на території Коростенської міської територіальної громади.

На території Коростенської міської територіальної громади проживає 195 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із загальної кількості дітей, які перебувають на первинному обліку, на праві приватної власності має житло 26 дітей, на праві користування – 151 дитина, не мають житла – 18 дітей. Протягом 2021 року 3 особи з числа дітей-сиріт за рахунок субвенції державного бюджету разом з місцевим бюджетом отримали соціальне житло (однокімнатні квартири).

В звітному 2021 році на обліку перебуває 12 сімей, де зафіксоване насилля над дітьми, з яких 7 сімей вже знято з обліку протягом 2021 року.

Протягом звітного року проводиться робота щодо реінтеграції в біологічні сім’ї дітей, які знаходяться в Коростенському центрі соціальної підтримки дітей та сімей «Віри, Надії, Любові» (охоплено понад 30 дітей). Сім’ї опікунів/піклувальників, в яких виховуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування постійно відвідуються та складається акт оцінки потреб сім’ї (71 сім’я).

У центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Джерело надії» послуги реабілітації отримали 76 дітей з тяжкою патологією. Протягом року реабілітаційні кабінети оснащені обладнанням для ефективної фізичної реабілітації, особливо для навчання координації рухів та ходьби. Складені індивідуальні плани реабілітації на кожну дитину, графіки періодичності та тривалості надання послуг реабілітації, які щомісячно корегуються в залежності від ефективності та результативності застосованих методик.

Гострою залишається проблема виховання та розвиток неповнолітніх дітей у сільській місцевості, у зв’язку з низькою заробітною платнею, високим рівнем безробіття, безконтрольним вживанням алкоголю та високою кількістю одиноких матерів (199 осіб).

На обліку Коростенського міського центру соціальних служб перебуває 157 сімей (342 дитини), які опинились в складних життєвих обставинах, з них 48 сімей (126 дітей) охоплені послугою соціального супроводу. Охоплено 7 сімей, які проживають на території приєднаних сіл (Бехи, Діброва, Мала Зубівщина, Холосне, Сингаї).

Проблемні питання розвитку:

 • низький рівень морально-психологічних стосунків у сім’ї та виховного потенціалу і відповідальності батьків;
 • приховування фактів здійснення домашнього насильства;
 • низька забезпеченість молоді житлом;
 • низька адаптованість та висока вразливість молоді до навколишнього економічного та соціального середовища;
 • недостатність коштів для ефективного функціонування та розвитку соціальних закладів;
 • ріст правопорушень і негативних проявів у молодіжному середовищі;
 • відмова одиноких матерів влаштовуватись на офіційну роботу, як наслідок – відсутність соціальної допомоги за вихованням дитини після виповнення 3-х років, збільшення народжуваності в неблагополучних сім’ях.

Основні напрями діяльності:

 • соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їхнього числа;
 • реабілітація дітей-інвалідів, психологічна робота, терапія;
 • надання індивідуальних соціальних послуг дітям, молоді, сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах і потребують соціальної підтримки;
 • проведення профілактичної роботи та психологічної роботи з батьками;
 • надання соціальних послуг та здійснення соціального патронажу неповнолітніх та молоді, які перебувають або звільняються з місць позбавлення волі, засудженим до покарання без позбавлення волі;
 • виявлення на ранній стадії сімей, які не забезпечують належних умов утримання та виховання дітей;
 • системна робота щодо раннього виявлення насильства в сім’ї;
 • співпраця з благодійною організацією «Вітер надії та любові» та меценатами щодо допомоги малозахищеним верствам населення;
 • сприяння влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сім’ї: повернення в біологічну сім’ю, національне усиновлення, опіка-піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу;
 • співпраця з ювенальною превенцією Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області та Коростенським МРВ з питань пробацій щодо профілактики злочинності і правопорушень серед неповнолітніх та членів їх сімей;
 • робота з іноземними організаціями щодо отримання обладнання для реабілітації дітей-інвалідів.

Інструмент виконання:

 • Програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2019-2022 роки;
 • Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2021-2024 роки;
 • Програма захисту інтересів та прав дітей Коростенської міської територіальної громади на 2019-2026 роки.

Очікувані результати:

Протягом 2022 року очікується підвищення ролі сім’ї в суспільстві, попередження насильства в сім’ях та реалізація достатнього рівня проінформованості щодо методів боротьби з насильством над дітьми, своєчасне виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та надання потрібної допомоги для їх подальшої соціальної та психологічної реабілітації.

В наступному році планується придбати 2 квартири для дітей-сиріт та залучити 2 прийомні сім’ї для виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Збільшення кількості влаштованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ї громадян за існуючими в Україні пріоритетами: повернення в біологічну сім’ю, національне усиновлення, опіка/піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.

19.                       Фізична культура і спорт

На території Коростенської громади функціонує 2 стадіони, фізкультурно-оздоровчий комплекс, 20 спортзалів, 67 спортивних майданчиків (13 зі штучним покриттям), дитячо-юнацька спортивна школа, 8 спортивних клубів Коростенського міського ЦФЗН «Спорт для всіх» та понад 20 спортивних секцій, працює 4 фітнес-клуби та 1 спорткомплекс.

Загальна кількість вихованців ДЮСШ у 2020-2021 навчальному році склала 665 осіб.

У 2021 році функціонують 35 спортивних клубів-громадських організацій, з них 2 ГО відкрито у поточному році.

З початку 2021 року проведено 178 спортивних заходів, у тому числі організовано та проведено 19 міських змагань з різних видів спорту, забезпечено участь спортсменів міста у 53 обласних, 79 всеукраїнських та міжнародних змаганнях та у 7 турнірах різних рівнів. Проведено 20 навчально-тренувальних зборів.

Присвоєно стипендії міського голови 12 спортсменам громади, з них 9 спортсменів з олімпійських видів спорту і 3 з не олімпійських видів спорту.

В селах Коростенської міської територіальної громади найпоширенішими видами спорту є футбол та волейбол.

Проблемні питання розвитку:

 • враховуючи підвищений інтерес мешканців до занять спортом, існує проблема в постійному розвитку спортивної інфраструктури (будівництві нових спортивних залів, полів та майданчиків для ігрових видів спорту) та покращенні кадрового забезпечення (збільшенні кількості тренерів з видів спорту);
 • відсутність власної оздоровчої бази, плавального басейну;
 • неможливість реконструювати та використовувати об’єкти спортивного комплексу «Локомотив»;
 • через карантинні обмеження мешканці міста мають обмежений доступ до занять в спортзалах;
 • половина об’єктів спортивних споруд, що розміщуються на приєднаних територіях Коростенської міської територіальної громади, мають незадовільний стан.

Основні напрями діяльності:

 • проведення спортивно-масових заходів;
 • розвиток дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень;
 • поліпшення матеріально-технічної бази та спортивної інфраструктури міста.

Інструмент виконання:

 • Програма розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки;
 • Програма «Молодь Коростенської міської територіальної громади» на 2017-2021 роки.

Очікувані результати:

Коростенська міська територіальна громада за рейтинговими показниками розвитку фізичної культури і спорту триматиме провідні позиції в Житомирській області.

Оновлено покриття майданчиків на стадіоні «Спартак», а саме заміна штучного покриття тенісного корту, баскетбольної площадки та гімнастичного майданчику.

У 2022 році планується відкрити музей футболу.

На базі ДЮСШ відкрито філію, до якої залучені вчителі приєднаних сіл. Гурткові спортивні заняття для дітей сільської місцевості будуть проводитися у населених пунктах, в яких вони проживають.

Основні показники розвитку Од.

виміру

2020р. факт 2021р.
очік.
2022р. прогноз 2022р.

у % до 2021р.

Кількість проведених спортивних заходів, у т.ч.: од. 228 179 187 104,0
– міських змагань од. 12 18 20 111,0
– участь у обласних змаганнях од. 60 24 26 108,0
участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях од. 92 64 66 103,1
участь у турнірах різних рівнів од. 20 20 20 100,0
– навчально-тренувальні збори од. 44 53 55 104,0
Фінансування спортивних заходів тис.грн 1928,0 1900,0 3000,0 157,9

20.                       Інформаційний простір

Інформаційна робота протягом звітного року була спрямована на покращення інформованості громадян про діяльність міської влади та створення позитивного іміджу громади. Протягом року важливі події, які відбувались на території Коростенської громади, висвітлювались на провідних телеканалах країни  («1+1», «Інтер», «СТБ» та ін.).

КП КМР «ТО «Коростеньмедіа» виходить в ефір 24 години  в цифровому форматі та є в ефірі усіх кабельних операторів громади. У 2021 році свою діяльність розпочала радіохвиля «Коростень ФМ». Під час прямого ефіру в студії фахівці громади у різних галузях обговорюють важливі для громади питання та відповідають на дзвінки й повідомлення, що надходять під час телерадіопрограми. Запис програм є у соціальній мережі Facebook та YouTube.

Проблемні питання:

 • відсутність вежі для цифрових трансляцій;
 • зменшення «Укрпоштою» точок розповсюдження друкованих видань по області, в тому числі в Коростені та в межах громади;
 • заповнення інформаційного простору безкоштовними виданнями, що значно впливає на процес передплати.

Основні напрями діяльності:

 • інформування населення про події, заходи, які відбуваються на території Коростенської громади, у тому числі через соціальні мережі;
 • організація і проведення прямих телевізійних ефірів із міським головою, начальниками управлінь, відділів виконавчого комітету, керівників підприємств, організацій Коростенської громади та телефонного зв’язку «гаряча лінія»;
 • випуск друкованої продукції (буклети, брошури, вітальні адреси, листівки, флаєра);
 • виготовлення соціальної реклами, сіті-лайтів.

Інструмент виконання: загальноміська «Програма підтримки і розвитку засобів масової інформації комунальної форми власності Коростенської міської ради на 2020-2022 роки».

Очікувані результати:

 • збільшення кількості розповсюдження видання «Іскоростень» на території приєднаних сіл;
 • збільшення аудиторії та підписників у соціальних мережах шляхом проведення прямих телеефірів з посадовцями та фахівцями громади, висвітлення новин та заходів, які проходять на території громади;
 • покращення іміджу Коростенської громади шляхом висвітлення позитивних подій на центральних каналах країни.

21.                       Житлово-комунальне господарство

Протяжність доріг на території Коростенської міської територіальної громади становить 642,3 км, в тому числі міські дороги – 354,3 км, сільські – 288 км, з усієї протяжності доріг лише 34% з асфальтовим покриттям (218,4 км).

З бюджету громади на 2021 рік на капітальний та поточний ремонти., утримання вулично-дорожньої мережі  та об’єктів дорожньої безпеки виділено 24,1 млн.грн. Проведено капітальний ремонт доріг площею 7398 м², тротуарів площею 796 м² та ремонт вуличного освітлення проведено по 27 вулицям.

2021 року на КП «Теплозабезпечення» з бюджету громади виділено 150,0 тис. грн.. на реконструкцію теплових пунктів з встановленням теплових лічильників в житлових будинках.

В місті функціонує 84 ОСББ, які обслуговують 104 багатоквартирний будинок, та співвласники 273 будинків обрали управителів.

На об’єктах благоустрою за 2021 рік виконано роботи з утримання та догляду за зеленими насадженнями, квітниками та газонами на загальну суму 2,9 млн. грн.. На утримання та поточний ремонт парків витрачено 1,7 млн. грн.., вивезено 994,9 м³ сміття, продовжуються роботи з благоустрою парку «Древлянський».

З початку 2021 року КВГП було придбано 19 контейнерів для збору ТПВ, вакуумно-підмітальну машину та сміттєвоз, ліквідовано 477 м³ стихійних сміттєзвалищ та вивезено 1151,4 м³ сміття з міських кладовищ перед поминальними днями.

Проблемні питання розвитку:

 • потребує ремонту значна кількість тротуарів і доріг;
 • значне зношення мереж централізованого водопостачання, водовідведення та теплопостачання;
 • відсутність достатнього фінансування для важливих об’єктів, а саме: реконструкції очисних споруд каналізації;
 • потребує модернізації система вуличного освітлення;
 • застарілий житловий фонд, що потребує значного капіталовкладення;
 • в приєднаних населених пунктах Коростенської міської територіальної громади основними проблемними питаннями є: відсутність води, вуличного освітлення, незадовільний стан доріг, утримання об’єктів благоустрою.

Основні напрями діяльності:

 • ремонт і утримання доріг і тротуарів, об’єктів вулично-дорожньої мережі, створення безпечних умов для учасників дорожнього руху;
 • будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання;
 • будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства;
 • покращення зовнішнього вигляду житлового фонду, продовження терміну експлуатації конструктивних елементів будинку;
 • придбання техніки для переоснащення підприємств житлово-комунального господарства;
 • впорядкування місць відпочинку громадян, озеленення міста;
 • забезпечення чистоти міста;
 • вдосконалення ритуальних послуг та благоустрій місць поховань;
 • регулювання чисельності безпритульних тварин гуманним методом, тощо.

Інструмент виконання:

 • Програма розвитку житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки;
 • Програма благоустрою Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки.

Очікувані результати:

 • покращення стану доріг, вулично-дорожньої мережі громади;
 • створення нових ОСББ;
 • покращення стану водопровідних, теплопостачальних об’єктів;
 • проведення освітлення в віддалених мікрорайонах міста та в селах громади;
 • проведення поточного ремонту доріг на території громади.

22.                       Навколишнє природне середовище

Невід’ємною умовою сталого розвитку громади є достатній рівень уваги до питань, пов’язаних з охороною навколишнього середовища. Одним із пріоритетних напрямів роботи щодо покращення екологічного стану міста є розв’язання проблем у сфері поводження з відходами.

Існує потреба в безпечному захороненні твердих побутових відходів на полігоні, з обов’язковим дотриманням технології, що забезпечить якісний  екологічний стан міста Коростеня та інших населених пунктів громади.

В приєднаних населених пунктах відходи, в основному, вивозяться на стихійні сміттєзвалища у природних рельєфних утвореннях – балках, ярах, долинах річок. Це становить екологічну небезпеку, оскільки стічні води, насичені забруднюючими речовинами, потраплять у водні об’єкти.

На території громади є велика кількість лісових масивів та сільськогосподарських угідь і актуальним постає питання щодо недопущення випадків пожеж в екосистемах, які завдають значної шкоди навколишньому середовищу.

На території громади крім річок знаходиться 25 ставків із загальною площею водного дзеркала 182 га та водосховище на р. Уж в с. Барди площею водного дзеркала 107 га. Дуже гострою є проблема замулення та обміління русла річки Уж.

 

Основні проблемні питання:

 • Проблема замулення та обміління русла річки Уж, яка є основним джерелом питної води в місті Коростень.
 • Перевантажені та неефективно працюючі очисні споруди каналізації, в тому числі зливової на території громади.
 • Відсутність сміттєпереробного комплексу, внаслідок чого відбувається забруднення територій промисловими та побутовими відходами та збільшується навантаження на полігон ТПВ.
 • Погіршення фітосанітарного стану зелених насаджень (велика кількість хворих та аварійних дерев).
 • Перезатарення та утилізація накопичених у попередні роки у населених пунктах небезпечних отрутохімікатів на території громади.

Основні напрями діяльності:

 • Охорона атмосферного повітря.
 • Охорона і раціональне використання водних ресурсів.
 • Раціональне поводження з побутовими відходів.
 • Охорона і раціональне використання природних ресурсів, ресурсів тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду.
 • Моніторинг навколишнього природного середовища.
 • Наукова, освітня, екологічна інформація та пропаганда, видання поліграфічної продукції.

Інструмент виконання:

 • Програма охорони навколишнього середовища Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки,
 • Програма розвитку житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки.

Очікувані результати:

 • Забезпечення комфортних умов для проживання населення громади.
 • Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки громадян.
 • Реалізація ефективної природоохоронної політики на рівні громади.
 • Налагодження системи вивозу сміття в селах громади.

23.                       Природна та техногенна безпека

У 2021 році, як і в минулі роки, заходи щодо попередження та недопущення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру проводилися вчасно та в повному обсязі.

На водних об’єктах Коростенської громади загинуло 4 особи. Протягом 2021 року на території громади виникло 340 пожеж, 8 з яких зі смертельними наслідками, завдано матеріальних збитків на суму 4,3 млн. грн.

Проблемні питання розвитку:

 • зменшення кількості радіоточок у населення та на підприємствах, як основних засобів оповіщення;
 • незадовільний стан захисних споруд цивільного захисту міста;
 • підпал сухої трави, у результаті чого страждає майно та фізичний стан населення, є загроза життю.

Основні напрями діяльності:

 • проведення спеціальних навчань та тренувань;
 • захист населення й територій від надзвичайних ситуацій (подій);
 • забезпечення пожежної безпеки;
 • забезпечення безпеки перебування людей на водних об’єктах;
 • перевірка готовності до дій за призначенням міських служб;
 • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи в засобах масової інформації щодо правил безпеки життєдіяльності, порядку дій у разі загрози або виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характерів.

Інструмент виконання: Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Коростенської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2022-2026 роки.

Очікувані результати:

 • підвищення безпеки життєдіяльності населення громади;
 • підвищення рівня готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій за призначенням;
 • підвищення загального рівня техногенно-екологічної безпеки на території громади.

24.                       Охорона праці на виробництві

За 11 місяців 2021 року на території Коростенської міської територіальної громади сталось 10 нещасних випадків на виробництві, з них – 2 зі смертельним наслідком, 2 – смерть на виробництві, 3 – гостре професійне захворювання (в 2020 році – 6 випадків, 2 зі смертельним наслідком, 40 – гостре професійне захворювання).

Проблемні питання розвитку:

 • нехтування працівниками вимог інструкцій з охорони праці та посадових інструкцій, порушення працівниками правил безпеки та технологічного процесу;
 • недостатнє фінансування заходів з охорони  праці підприємствами, установами, організаціями;
 • відсутність служб охорони праці на багатьох підприємствах; зношеність основних засобів виробництва;
 • недостатнє забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту;
 • недостатній рівень фахової підготовки працівників робітничих професій та фахівців з питань охорони праці;
 • недостатня організація роботи з інформаційного забезпечення охорони праці.

Основні напрями діяльності:

 • інформаційно-роз’яснювальна робота в засобах масової інформації про виробничі небезпеки та ризики;
 • роз’яснення нормативно-правових актів з охорони праці та інформування населення Коростенської міської територіальної громади про безпеку праці та рівень травматизму;
 • контроль за дотриманням законодавства з охорони праці на підприємствах Коростенської міської територіальної громади;
 • розслідування та аналіз нещасних випадків на підприємствах, установах, організаціях Коростенської міської територіальної громади.

Інструмент виконання: Міська програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2020-2025 роки.

Очікувані результати:

 • формування сучасного безпечного та здорового виробничого середовища в Коростенській міській територіальній громади;
 • мінімізація професійних та промислових ризиків травмування та загибелі працівників, професійних захворювань та аварійності на виробництві;
 • збереження та розвиток трудового потенціалу;
 • скорочення соціальних та економічних втрат від негативних наслідків травмування та загибелі працівників на виробництві.

25.                       Зміцнення законності і правопорядку

Протягом 2021 року до Коростенського РУП ГУНП надійшло 12,2 тис. заяв і повідомлень, які внесені до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що на 15% більше, ніж в минулому році.

В Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 726 кримінальних проваджень та закінчено 906 кримінальних проваджень.

За звітний період завдяки проведеній роботі працівниками поліції відбулося зменшення кількості вчинених крадіжок на 28,5% (з 305 до 218), квартирних крадіжок на 9,8% (з 51 до 46), незаконних заволодінь (угонів) транспортними засобами на 60% (з 20 до 8) та розбоїв на 50% (з 4 до 2). Проте у порівнянні з 2020 роком більше задокументовано кримінальних правопорушень, пов’язаних зі сферою службової діяльності (з 18 до 47).

Силами працівників ювенальної превенції (правопорушення в дитячому та підлітковому середовищі) складено 399 адміністративних протоколи, що в 3 рази більше, ніж у 2020 році.

Працівниками сектору контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи за вказаний період часу було складено 120 адміністративних протоколів.

За 2021 рік працівниками сектору реагування патрульної поліції було складено 6,5 тис. адміністративних протоколів (211 протоколів в місяць на 1 поліцейського), виявлено 150 фактів керування транспортними засобами особами, які перебували в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів.

Проблемні питання розвитку:

 • незадовільний стан матеріально-технічного забезпечення, а саме відсутня належна кількість паливно-мастильних матеріалів, низька забезпеченість комп’ютерною технікою;
 • обмеженість системи відеонагляду на території громади, яка не забезпечує 100-відсоткову можливість: цілодобово контролювати стан охорони громадського порядку; відслідковувати візуальну інформацію з місць установки відеокамер та реагувати на порушення громадського порядку та безпеки дорожнього руху; відновлювати хід подій кримінальних та адміністративних правопорушень на основі записаних відеоматеріалів; автоматично оповіщати відповідні служби та організації про виникнення надзвичайних подій.

Основні напрями діяльності:

 • забезпечення правопорядку, протидія організованій злочинності, корупції та хабарництву;
 • забезпечення публічної безпеки та профілактичний вплив на криміногенну категорію осіб;
 • попередження та профілактика кримінальних правопорушень;
 • профілактична робота, направлена на виявлення дорослих осіб, які залучають дітей до вживання алкогольних та наркотичних засобів;
 • контроль за обліком, наявністю та умовами зберігання зброї, боєприпасів спецзасобів.

Інструмент виконання:

 • Комплексна Програма профілактики злочинності на території Коростенської міської територіальної громади на 2021-2024 роки;
 • Програма розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки.

Очікувані результати:

 • зниження кількості кримінальних правопорушень, в тому числі вчинених дітьми та щодо них;
 • встановлення додаткових двох камер для відеонагляду на території громади, які матимуть можливість фіксувати автотранспортні номерні знаки;
 • налагодження діалогу поліція-громадянин, підвищення рівня довіри населення до органів внутрішніх справ;
 • оновлення транспорту для потреб чергової частини районного управління поліції, на якому буде здійснюватися реагування на повідомлення громадян про кримінальні правопорушення та інші події членами слідчо-оперативної групи;
 • придбання системи «Custody records» (цілодобова електронна відео фіксація всіх дій відносно затриманих осіб).

26. Цифровий розвиток та інформатизація громади

Цифровий розвиток громади у 2021 році був спрямований на впровадження новітніх інструментів електронної демократії та електронного врядування.

Реалізовано інноваційні механізми участі громадян у вирішенні місцевих проблем, налагоджено результативну співпрацю громадян і органів місцевої влади, завдяки впровадженню сервісів «Відкрите місто», «Електронні петиції», «Бюджет участі», «Консультації з громадськістю», а також впроваджено чат-бот «Свої».

Оновлено дизайн офіційного сайту Коростенської міської ради до вимог чинного законодавства, створено геоінформаційний портал Коростенської міської територіальної громади (www.gis.korosten-rada.gov.ua), впроваджено електронну чергу в ЦНАП.

На території м. Коростень функціонує 14 камер відеонагляду, які фіксують правопорушення, за допомогою панорамного знімку, для чіткішої деталізації та фіксування всіх деталей необхідно встановити додаткове програмне забезпечення.

За допомогою державної субвенції до мережі інтернет під’єднані всі села Коростенської громади.

Проблемні питання:

 • низький рівень інтеграції існуючих систем міського управління та місцевого самоврядування;
 • невиправдане дублювання функцій та інформації у різних підсистемах;
 • відсутність єдиного комплексу стандартів, класифікаторів, наборів мета-даних та іншого, що дозволяє уніфікувати подання даних і забезпечити узгоджене функціонування цих підсистем у рамках загальноміської інформаційної системи;
 • відсутність сучасної інформаційної інфраструктури на території Коростенської міської територіальної громади для вирішення поточних та перспективних завдань розвитку громади;
 • недостатність фінансування для придбання найновішого цифрового та програмного забезпечення.

Основні напрями діяльності:

 • створення електронних інформаційних ресурсів та баз даних для функціонування єдиного інформаційного простору територіальної громади;
 • формування та розвиток, супроводження та забезпечення інформаційної безпеки електронних ресурсів;
 • забезпечення технічного супроводу онлайн трансляцій пленарних засідань міської ради, постійних комісій, виконавчого комітету, конференцій, нарад тощо;
 • технічний та інформаційний супровід офіційного веб-сайту міської ради, модернізація, контроль за актуальністю та своєчасним оновленням інформації;
 • висвітлення публічної відкритої інформації в Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та публічних сервісах міської ради, здійснення координації дій виконавчих органів міської ради по розміщенню відкритих даних, забезпечення контролю за їх своєчасним оновленням.

Інструмент виконання: Програма розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2021- 2023 роки.

Очікувані результати:

 • оновлення обчислювальної техніки та периферійного обладнання в органах місцевого самоврядування;
 • підвищення рівня довіри до органів самоврядування шляхом вдосконалення мережі веб-спілкування жителів громади з посадовими особами;
 • покращення системи електронних послуг за допомогою програмного продукту «Urbio Портал-кабінет»;
 • покращення рівня громадської безпеки шляхом розширення кількості камер відеонагляду;
 • автоматизація видачі довідок по адресі фізичним та юридичним особам шляхом впровадження «Електронного реєстру громади» та «Електронного реєстру адрес»;
 • підвищення рівня громадянської свідомості та активності шляхом модернізації платформи «E-Dem» («Відкрите місто», «Консультації з громадськістю», «Бюджет участі»);
 • забезпечення доступу громадян до єдиного реєстру комунального майна та земельних ділянок за допомогою програмного продукту «Реєстр комунального майна»;
 • оновлення сучасної матеріально-технічної та телекомунікаційної бази системи освіти за допомогою розробки єдиної інформаційної бази «Інформаційна система управління освітою»;
 • поширення на території громади програмного сервісу «Дія», де кожен житель зможе підтримати або подати свою петицію.

27. Розвиток старостинських округів

В І півріччі 2021 року на приєднані села з бюджету громади було виділено 20,3 млн. грн. (нарахування заробітної плати, сплата послуг, субсидії та поточні трансферти підприємствам та ін.).

В звітному періоді в населених пунктах проведено освітлення вулиць (с. Михайлівка, с. Дідковичі) та оновлено систему опалення для адмінприміщення старости Холосненського округу. Жителі сіл забезпечуються питною водою шляхом буріння свердловин.

З метою благоустрою територій проводяться поточні ремонти доріг та грейдерування доріг з грунтовим покриттям (с. Михайлівка, с. Бехи, с. Вороневе), здійснюється покращення стану прилеглої території до будинків культури (Холосненський старостат).

На жаль, сфера культури і освіти на території приєднаних сіл зазнає регресу, оскільки існуючі будинки культури та сільські бібліотеки не користуються попитом серед зростаючого покоління. З метою оптимізації освітньої мережі ліквідуються та реорганізовуються 5 навчальних закладів.

Проблемні питання:

 • відсутність організованої системи вивезення побутового сміття від населення ;
 • відсутність свердловин для забору води;
 • відсутність простору для розвитку та дозвілля дітей та молоді (відсутність дитячих майданчиків, неналежний стан або відсутність спортивних майданчиків для підлітків, відсутність якісного спортивного інвентарю та ін.);
 • відсутність достатньої кількості медичного персоналу, недостатня кількість або відсутність якісного обладнання фельдшерських пунктів, відсутність достатньої кількості автопарку для цілодобового реагування на виклики хворих;
 • відсутність пандусів;
 • відсутність енергоефективного освітлення, опалення в закладах;
 • відсутність вуличного освітлення в селах;
 • відсутність внутрішніх туалетів в сільських навчальних закладах;
 • високий показник виїзду молоді на постійне проживання до міст;
 • високий рівень безробіття.

Інструменти виконання: загальноміські програми розвитку Коростенської міської територіальної громади по галузям, державні програми підтримки підприємців агро-промислового комплексу.

Очікувані результати:

 • налагодження транспортного сполучення;
 • розвиток культурної та освітньої сфери, шляхом відкриття ігрових дитячих майданчиків та молодіжно-спортивних просторів в селах;
 • благоустрій сільських територій;
 • проведення вуличного освітлення та інтернет мережі в селах;
 • наявність свердловин для забору води та бюветів в селах;
 • покращення стану енергоефективності та енергозбереження, шляхом ремонтних робіт в адмінбудівлях та навчальних закладах;
 • налагодження вивозу побутового сміття від населення;
 • розвиток торгівлі та надання соціально-побутових послуг.

 

Перелік загальноміських програм, які плануються реалізовуватись на території Коростенської міської територіальної громади

у 2022 році

Назва програми Відповідальний виконавець Фінансування на 2022 рік, тис.грн.
всього в т.ч. з бюджету громади
Енергетичні ресурси, енергозбереження, енергоменеджмент
1. Програма енергоефективності Коростенської міської територіальної громади на 2020-2024 роки Управління економіки 289,4 289,4
Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій
2. Програма розвитку земельних відносин Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки Управління земельних відносин та комунальної власності 8910,0 8910,0
Будівельний комплекс, архітектура та містобудування
3. Програма із створення, розроблення містобудівної та проєктної документації території Коростенської міської територіальної громади на період 2020-2022  роки Відділ архітектури та містобудування 550,0 550,0
Інвестиційна політика
4. Програма по залученню інвестицій та поліпшенню інвестиційного Коростенської міської територіальної громади на 2020-2024 роки Управління економіки 90,6 90,6
Розвиток підприємництва
5. Програма підтримки малого та середнього підприємництва Коростенської міської територіальної грмоади на 2020-2024 роки Управління економіки 407,2 372,2
Зайнятість населення та ринок праці
6. Програма зайнятості населення Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки Управління праці та соціального захисту населення 300,0 300,0
Соціальний захист населення
7. Комплексна Програма «Турбота» Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки Управління праці та соціального захисту населення 15363,0 15363,0
Охорона здоров’я населення
8. Міська програма розвитку та підтримки галузі охорони здоров’я на 2020-2022 роки Відділ охорони здоров’я 55246,0 55246,0
Освіта і наука
9. Програма розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки Відділ освіти 111000,0 111000,0
Культура, туризм, екскурсійна діяльність
10. Комплексна програма розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки Відділ культури і туризму, 7687,0 7687.0
Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю
11. Програма «Молодь Коростенської міської територіальної громади» на 2021-2025 роки Відділ молоді та спорту 3969,0 3969,0
12. Програма щодо виконання заходів загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2019-2022 роки Служба у справах дітей 150,0 150,0
13. Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Коростенської міській територіальній громаді на 2021-2024 роки 300,0 300,0
14. Програма захисту інтересів та прав дітей

м. Коростеня на 2019-2026 роки

Фізична культура і спорт
15. Програма розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки Відділ, молоді та спорту 36490,0 36490,0
Інформаційний простір
16. Програма підтримки і розвитку засобів масової інформації комунальної форми власності Коростенської міської ради на 2020-2022 роки КП «Коростеньмедіа» 5721,9 3861,9
Житлово-комунальне господарство
17. Комплексна Програма благоустрою Коростенської міської територіальної громади 2022-2026 роки Управління житлово-комунального господарства 745090,0 600090,0
18. Програма розвитку житлово-комунального господарства Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки 157885,0 151762,0
Природна та техногенна безпека
19. Програма забезпечення техногенної і пожежної безпеки, захисту населення і територій Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки Відділ з питань цивільного захисту 41882,1 41882,1
20. Програма охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки 83606,0 16887,5
Зміцнення законності та правопорядку
21. Комплексна програма профілактики злочинності Коростенської міської територіальної громади на 2021-2024 роки КУ «Служба охорони громадського порядку міста Коростень «Яструб», Коростенський відділ поліції ГУ НП в Житомирській області 7472,0 7362,0
Розвиток громади
22. Програма по реалізації Стратегічного плану розвитку міста Коростеня на 2020-2024 роки Управління економіки 300,1 300,1
23. Програма розвитку органів самоорганізації населення в місті Коростені на 2021-2024 роки Орган самоорганізації населення – спілка голів окружних будинкових комітетів (вуличні, квартальні, будинкові комітети та комітети мікрорайону міста) 228,0 228,0
24. Програма розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки Керуючий справами виконавчого комітету 2219,2 2219,2
25. Програма розвитку місцевого самоврядування Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки Виконавчий комітет Коростенської міської ради 1940,0 1940,0
  УСЬОГО (млн. грн)   1287,1 1067,25

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                     Андрій ОХРІМЧУК

 

Документи за типом
Регуляторна політикаДокументів: 37 Усі
Чат-бот Гаряча лінія