Про погодження проєкту Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних Сил України, Коростенського добровольчого формування територіальної громади, Коростенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2024-2028 роки

20.11.2023 114

Про погодження проєкту Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних Сил України, Коростенського добровольчого формування територіальної громади, Коростенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2024-2028 роки

 

      У К Р А Ї Н А

       Коростенська міська рада Житомирської області

    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

      Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  11.10.2023р.  № 578 

 

Про погодження проєкту Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних Сил України, Коростенського добровольчого формування територіальної громади, Коростенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2024-2028 роки

 

 

Розглянувши проєкт Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних Сил України, Коростенського добровольчого формування територіальної громади, Коростенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2024-2028 роки, відповідно до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради за №543 від 16.11.2016 року «Про запровадження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм», розпорядження міського голови  від 11.09.23р. №353 «Про розробку проєкту Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних Сил України, Коростенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2024-2028 роки», з метою сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності громади та держави в цілому, керуючись п.1 ч.2 ст.52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Коростенської міської ради

РІШАЄ:

1.Погодити проєкт Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних Сил України, Коростенського добровольчого формування територіальної громади, Коростенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2024-2028 роки, що додається.

2.Винести проєкт Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних Сил України, Коростенського добровольчого формування територіальної громади, Коростенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2024-2028 роки на розгляд чергової сесії міської ради.

 

Міський голова                                                      Володимир МОСКАЛЕНКО

 

 

Заступник міського голови

Олександр СИНИЦЬКИЙ

Секретар міської ради

Олександр ОЛЕКСІЙЧУК

Начальник фінансового управління

Людмила БАРДОВСЬКА

Начальник юридичного відділу

Тетяна КАМІНСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 11.10.2023р. № 578

 

ПРОГРАМА

матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних Сил України, Коростенського добровольчого формування територіальної громади, Коростенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2024-2028 роки (далі – Програма)

 

  1. Паспорт Програми

 

1. Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Коростенської міської ради
2. Розробник Програми Відділ організаційного забезпечення діяльності міської ради
3. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади, що є підставою для розроблення Програми Указ Президента України від 08 серпня 2017 року №213/2017 «Про внесення змін до Указу Президента України від 11 лютого 2016 року №44 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України», Закону України від 16.07.2021р. «Про основи національного спротиву», Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 12.08.2022 року № 573 «Про  продовження воєнного стану в Україні»
4. Співрозробники Програми Військові частини, Коростенське добровольче формування територіальної громади №1, Коростенський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки
5. Відповідальний виконавець Програми Виконавчий комітет Коростенської міської ради
6. Учасники Програми Коростенський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, військові частини, ДФТГ
7. Термін реалізації Програми 2024-2028 роки
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Бюджет Коростенської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (усього) У межах коштів, передбачених у бюджеті Коростенської МТГ на 2024-2028 роки: 2500,0 (тис.грн.)
  у тому числі:  
9.1. Кошти міського бюджету 2500,0 (тис.грн.)
9.2 Коштів інших  джерел

 

* фінансування Програми відбувається в межах фактичних коштів, виділених в межах ресурсу місцевого бюджету

 

  1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Ситуація в країні у зв’язку зі збройною агресією російської федерації залишається напруженою. Збройна агресія проти України продовжує залишатись головною загрозою для миру і безпеки нашої держави. Таке становище вимагає від України підтримувати Збройні Сили у боєздатному стані, нарощувати їх здатність давати адекватну відповідь реальним і потенційним загрозам, підвищувати престиж військової служби.

Програма забезпечить реалізацію єдиної державної політики у сфері захисту незалежності та територіальної цілісності України, а також надання фінансової підтримки військових частин Збройних Сил України у мирний час та особливий період.

 

  1. Визначення мети Програми

         Головною метою та завданням Програми є сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності держави, розв’язання соціально-побутових проблем, задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців, піднесення престижу військової служби, налагодження та розвиток ефективного цивільно-військового співробітництва.

 

  1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

 

Програма передбачає комплексне розв’язання проблем матеріально-технічного забезпечення особового складу військових частин Збройних Сил України, Коростенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, ДФТГ продукцією оборонного призначення, предметами речового майна і спорядження,  пально-мастильними матеріалами, транспортним обладнанням та допоміжним приладдям до нього, допоміжною будівельною продукцією, транспортними послугами, послугами у сфері військової оборони, будівельними роботами та інше.

Враховуючи недостатність коштів державного бюджету на поточне забезпечення необхідними матеріально-технічними засобами військових частин, прийняття Програми  дасть можливість протягом п’яти років надавати  допомогу учасникам Програми шляхом фінансування заходів з придбання матеріально-технічних засобів.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Коростенської міської територіальної громади. Фінансування заходів передбачається щороку за рахунок коштів міського бюджету, виходячи з його реальних можливостей.

 

  1. Строки та етапи виконання Програми

 

Виконання заходів Програми планується здійснити протягом 2024-2028 років.

 

  1. Напрямки діяльності та заходи Програми

Напрямки діяльності та заходи Програми наведені в додатку 1.

 

  1. Ресурсне забезпечення Програми

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Етапи виконання програми Усього витрат на виконання програми

(тис. грн.)

2024

рік

2025

рік

2026

рік

2027

рік

2028

рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

2500,0 У межах фінансового ресурсу У межах фінансового ресурсу У межах

фінансового ресурсу

У межах фінансового ресурсу 2500,0
міський бюджет 2500,0 У межах фінансового ресурсу У межах фінансового ресурсу У межах фінансового ресурсу У межах фінансового ресурсу 2500,0

 

  1. Основні завдання Програми є:

У Програмі передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо надання фінансової допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Коростенському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки, ДФТГ спрямованої на придбання продукції оборонного призначення, предметів речового майна і спорядження, засобів захисту, зв’язку, пально-мастильних матеріалів, допоміжної будівельної продукції, транспортними послугами, послугами у сфері військової оборони, послугами для особового складу військових частин згідно з потребами.

 

 

 

 

 

  1. Очікувані результати:

Реалізація Програми сприятиме вирішенню питань за тими напрямами, де спостерігається дефіцит ресурсів з державного бюджету, та в цілому забезпечить проведення на належному рівні виконання завдань територіальної оборони, зокрема підвищення рівня функціонування підрозділів територіальної оборони, військових частин.

Виконання завдань, визначених Програмою:

– підвищить ефективність цивільно-військового співробітництва;

– сприятиме обороноздатності та мобілізаційній готовності держави та громади;

– сприятиме покращенню (оновленню) матеріально-технічного забезпечення військових частин, добровольчих формувань територіальної громади;

– забезпечить мобілізаційну підготовку та мобілізацію на території громади;

– забезпечить підготовку добровольчих формувань до виконання завдань територіальної оборони;

– забезпечить захист населення та території громади

Результативним показником ефективності виконання заходів Програми – є проведення видатків, необхідних для Збройних Сил України, для підвищення обороноздатності України.

 

  1. Організація виконання та контроль за ходом виконання Програми

Координацію виконання програми здійснюють заступники міського голови,  які за розподілом обов’язків забезпечують організацію та реалізацію шефських зв’язків із військовими частинами Збройних сил України та Національної гвардії України, співпрацю з Коростенським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, Добровольчими формуваннями Коростенської міської територіальної громади.

Загальний контроль за виконання заходів Програми здійснює  постійна комісія міської ради з питань законності, правопорядку, прав людини, розвитку громади, депутатської діяльності та етики, постійна комісія міської ради з питань бюджету економіки та комунальної власності.

Виконавчий комітет Коростенської міської ради здійснює координацію діяльності та узагальнення виконання заходів Програми відповідно до норм чинного законодавства України.

 

Заступник міського голови                                     Олександр СИНИЦЬКИЙ

 

Додаток до Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних Сил України, Коростенського добровольчого формування територіальної громади, Коростенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2024-2028 роки

 

 

Напрямки діяльності  та заходи

Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних Сил України, Коростенського добровольчого формування територіальної громади, Коростенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2024-2028 роки

 

з/п

Назва завдання Перелік заходів Програми Термін виконання

заходу

Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікуваний результат
1 2 3 4 5 6 7 8
І.Військова частина А7309 (далі – в/ч А7309), військова частина А4699 (далі- в/ч А4699), військова частина А1910 (далі – в/ч А1910) м. Житомир, Коростенський районний територіальний центр комплектування та соціальної  підтримки Житомирської області ( далі – РТЦК та СП)
1 Зміцнення матеріально-технічної бази військових частин Збройних сил України, підрозділів територіальної оборони 1.Фінансування витрат на ремонтні роботи по відновленню будівель та споруд військових частин 2024р.-2028р. Виконавчий комітет Коростен

ської міської ради

 

 

в/ч А7309

 

 

в/ч А7043

 

 

 

 

в/ч А 1910

Кошти

бюджету

Коростен

ської

МТГ

 

2024р.- 1 000,0

 

 

 

2025р.-2028р. – в межах

фінансового ресурсу

 

Створення належних умов для здійснення оборонних заходів та виконання поставлених завдань перед військовими частинами ЗСУ
    2. Капітальні видатки на придбання матеріально технічних засобів та інші капітальні видатки.

 

  Кошти

бюджету

Коростен

ської

МТГ

   

 

    3.Поточні видатки для придбання запасних частин до транспортних засобів, обслуговування та ремонту техніки, паливно-мастильних матеріалів, будівельних матеріалів, канцелярського приладдя та інші видатки для покращення матеріально-технічної бази Кошти

бюджету

Коростен

ської

МТГ

2 Проведення роботи з мобілізаційної  підготовки місцевого значення 1.Зміцнення та покращення матеріально-технічної бази РТЦК та СП

 

 

2024 –

2028

рр.

Житомирсь-кий обласний територіаль

ний центр комплекту-вання та соціальної підтримки

 

Кошти

бюджету

Коростен

ської

МТГ

2024р. – 500,0

 

2025р.-2028р. – в межах

фінансового ресурсу

 

Створення належних умов для повноцінної підготовки до виконання поставлених завдань перед РТЦК та СП.
    2.Організація перевезення призовників, резервістів, військовозобов’язаних під час оголошення призову, проведення навчальних зборів.     Кошти

бюджету

Коростен

ської

МТГ

   
       

Всього:                                                                                                                                      2024-2028р.р. – 1500,0 тис грн.

 

 

ІІ.Добровольче формування Коростенської міської територіальної громади №1 Коростенського району Житомирської області

 

1 1.Матеріально-технічне забезпечення діяльності добровольчого формування Коростенської міської територіальної громади №1 Коростенського району Житомирської області

 

1.Придбання предметів речового майна та спорядження, засобів захисту, зв’язку, паливно-мастильних матеріалів, друкованої та супутньої продукції, освітлювального устаткування, засобів особистої гігієни,  меблів, побутової техніки, канцелярських товарів, офісного та комп’ютерного обладнання, закупівля транспортних послуг, оплата оренди нежитлових та житлових приміщень, придбання послуги з постачання електричної енергії, водовідведення  та водопостачання, за послугу з постачання теплової енергії, придбання транспортних засобів 2024р.-2028р. Виконавчий комітет Коростен

ської міської ради

 

 

ДФТГ №1 Коростен

ського району Житомир

ської області

 

 

Кошти бюджету

Коростен

ської

МТГ

 

 

 

2024р.- 1 000,0

 

 

 

2025р.-2028р. – в межах

фінансового ресурсу

 

 

Створення  належних умов  для  повноцінної  підготовки  до  виконання  поставлених завдань перед Добровольчим формуванням Коростенської міської територіальної громади №1 Коростенського району Житомирської області

 

 

 

   

Всього:                                                                                                                   2024-2028р.р. 1000,0 тис.грн.

 

 

Заступник міського голови                                                                           Олександр СИНИЦЬКИЙ

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1610
27 Червня 2024
Усі
Регуляторна політикаДокументів: 43 Усі
Чат-бот Гаряча лінія