Про погодження проєкту Програми розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки

20.11.2023 14

Про погодження проєкту Програми розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки

 

         У К Р А Ї Н А

          Коростенська міська рада Житомирської області

         ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

         Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 11.10.2023р.  № 576

Про погодження проєкту Програми розвитку

автоматизованої інформаційної системи

Коростенської міської територіальної громади

на 2024-2026 роки

 

 

Розглянувши проєкт Програми розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, відповідно до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради за №543 від 16.11.2016 року ,,Про запровадження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм”, на виконання розпорядження міського голови від 28.08.2023 року № 322, керуючись ст.40, п.1 ч.2 ст.52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Коростенської міської ради

РІШАЄ:

 

1.Погодити проєкт Програми розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади  на  2024-2026 роки (додається).

2.Винести проєкт Програми розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки на розгляд чергової сесії міської ради.

 

Міський голова                                                       Володимир МОСКАЛЕНКО

Заступник міського голови

Наталія ЧИЖЕВСЬКА

Заступник міського голови

                                                                                                                                              Олександр СИНИЦЬКИЙ

Начальник відділу цифрових технологій

Дарина УЩАПІВСЬКА

                                                                                                                     Начальник юридичного відділу

                                                                                                                                               Тетяна КАМІНСЬКА

             Додаток

             до рішення виконавчого комітету

             Коростенської міської ради

             від 11.10.2023р. №576

 

 

Програма розвитку

автоматизованої інформаційної системи

Коростенської міської територіальної громади

на 2024-2026 роки

 

 1. Загальна характеристика Програми
1 Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет

Коростенської міської ради

2 Дата, номер  і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Розпорядження міського голови від 28.08.2023 року № 322
3 Розробник Програми Відділ цифрових технологій виконавчого комітету Коростенської міської ради
5 Відповідальний виконавець Програми Відділ цифрових технологій виконавчого комітету Коростенської міської ради
6 Учасники Програми

 

 

– Управління економіки;

– Управління житлово-комунального господарства;

– Фінансове управління,

– Відділ цифрових технологій;

– Відділ інформаційно-консультаційного забезпечення;

– Відділ організаційного забезпечення діяльності міської ради;

– Відділ внутрішньої політики, оргроботи та контролю;

– Відділ охорони здоров’я;

– Відділ культури і туризму;

– Відділ архітектури, містобудування та земельних ресурсів;

– Відділ бухгалтерського обліку,

– Громадські міські та міжнародні організації;

– Представники Коростенської міської  територіальної громади

7 Термін реалізації Програми 2024-2026 роки

 

8 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Міський бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України
9 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, У межах коштів, передбачених у міському бюджеті на 2024-2026 роки, орієнтовно:

9 млн. 815,00 тис. грн.

  у тому числі:  
9.1. Кошти міського бюджету 9 млн. 815,00 тис. грн.
9.2 Коштів інших  джерел

2.     Опис проблеми на розв’язання якої спрямована Програма

Програма розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки (далі – Програма) розроблена для подальшого цифрового розвитку та інформатизації з метою вирішення комплексної проблеми забезпечення інформаційно-технічних потреб на території Коростенської міської територіальної громади, відповідно до Національної програми інформатизації України, ефективної взаємодії, всебічного застосування новітніх інформаційних технологій, сучасних методів та засобів збирання, обробки, зберігання даних, створення умов для побудови інформаційного суспільства відповідно до законів України «Про Національну програму інформатизації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», постанов Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації» та від 28 листопада 2012 року № 1134 «Про запровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 року № 2250-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні», від 26 вересня 2011 року № 1014-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні», від 15 травня 2013 року № 386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні».

Програма спрямована на запровадження новітніх технологій електронного урядування та електронної демократії в діяльність органів місцевого самоврядування, з урахуванням соціально-економічного розвитку громади в цілому на досягнення раціонального використання науково-технічного та промислового потенціалу, матеріально-технічних і фінансових ресурсів шляхом створення та використання сучасної інформаційної інфраструктури в інтересах вирішення комплексу поточних та перспективних завдань розвитку громади.

В умовах сьогодення безпосередньо постає питання різкого зростання вимог до рівня цифрового розвитку суспільства та інформаційно-технічного забезпечення Коростенської міської ради. Світова спільнота робить стрімкі кроки в сторону діджиталізації більшості сфер життя людини впроваджуючи новітні інформаційні технології, що впливає на ефективність, результативність та якість економічної, громадської та особистої діяльності.

Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері інформатизації та розвитку телекомунікаційної інфраструктури, а саме: створення умов для задоволення потреб громадян на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.

 

 1. Мета Програми

 

Головною метою Програми є розбудова інформаційного суспільства, удосконалення інформаційно-технічного забезпечення Коростенської міської ради для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку регіону шляхом впровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності громади, створення необхідних умов для задоволення технологічних, інформаційних потреб структурних підрозділів виконавчих органів Коростенської міської ради, для надання своєчасної, достовірної та повної інформації шляхом використання інформаційних технологій, інформування населення щодо діяльності Коростенської міської ради, комунальних підприємств.

Передбачається, що нові інформаційні системи, які будуть створені в рамках Програми, підвищать продуктивність роботи працівників виконавчих органів Коростенської міської ради, а основний ефект буде досягнутий у соціальній сфері та економічному розвитку територій Коростенської міської територіальної громади за рахунок створення нових електронних сервісів, спрощення процедур отримання послуг, а також застосування нових інформаційних технологій, які є найбільш ефективними заходами підйому економіки і прискорення соціального розвитку міста.

У результаті досягнення цілей Програми значними надбаннями розвитку інформатизації, що прискорять успіх у вирішенні завдань соціально – економічного розвитку Коростенської міської територіальної громади, стануть:

 • отримання громадянами рівного якісного доступу до послуг у сферах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту тощо;
 • створення інформаційних   ресурсів для надання електронних адміністративних послуг;
 • підвищення ступеня інтегрованості населення у світовий інформаційний простір;
 • подальший розвиток системи електронної взаємодії місцевих інформаційних ресурсів та забезпечення їх інтеграції з державними інформаційними ресурсами;
 • розвиток системи відеоспостереження «Безпечне місто».

 

 

У результаті виконання завдань і заходів Програми очікується:

 • залучення громадян до процесів прийняття та оцінювання управлінських рішень громади шляхом широкого застосування інформаційно – комунікаційних технологій;
 • забезпечення доступу для фізичних та юридичних осіб на всій території Коростенської міської територіальної громади до систем надання публічних, зокрема адміністративних послуг у електронній формі через розвиток телекомунікаційного середовища та впровадження електронних сервісів у сфері освіти, охорони здоров’я та житлово-комунального господарства;
 • впровадження рішень у сфері розвитку е-урядування та е-демократії, у тому числі з залученням міжнародних проєктів.

Застосування передових інноваційних технологій у рамках виконання заходів Програми дозволить забезпечити подальший розвиток інформаційного суспільства на території Коростенської міської територіальної громади, інтегрувати її до світового простору, що забезпечить сталий розвиток громади.

 

 1. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми

 

Головне завдання Програми полягає у забезпеченні умов для ефективного управління на усіх рівнях шляхом створення і впровадження елементів загальнонаціональних програм у сфері інформатизації, що забезпечить інформаційну підтримку прийняття стратегічних і тактичних рішень на основі аналізу оперативної і достовірної інформації, моделювання соціально-економічних процесів.

Розвиток е-урядування на території Коростенської міської територіальної громади, вдосконалення електронних сервісів, що функціонують та створення нових, придбання нового та подальше оновлення комп’ютерного та серверного обладнання, модернізація локальних мереж, об’єднання віддалених локальних мереж з мережею виконавчого комітету Коростенської міської ради, впровадження системи електронного документообігу  дасть можливість зробити максимально простим і доступним щоденне спілкування влади та громадян, створення єдиного інформаційного порталу діяльності міської ради.

Основні напрямами інформатизації є:

 • формування та впровадження правових, організаційних, науково – технічних, економічних, фінансових, технологічних, методичних умов розвитку інформаційного суспільства з урахуванням світових тенденцій;
 • всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури та інформаційно-телекомунікаційних систем;
 • збільшення різноманітності та кількості послуг населенню та бізнесу, що надаються за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій;
 • забезпечення участі громадськості в побудові інформаційного суспільства, забезпечення конституційних прав людини, суспільства та держави в інформаційній сфері;
 • розширення інформаційного простору на території Коростенської міської територіальної громади за рахунок впровадження нових інформаційних сервісів;
 • організація доступу до національних і світових інформаційних ресурсів, впровадження надання інформаційних та адміністративних послуг через мережу Інтернет;
 • розширення оптичної мережі системи відеоспостереження «Безпечне місто», встановлення нових вуличних камер, встановлення нових камер в закладах освіти.
 • модернізація веб-сайту міської ради;
 • підвищення якості реєстрів шляхом створення захищених систем для взаємодії з реєстрами;
 • поліпшення технічного забезпечення оргтехнікою;
 • поступове і планове оновлення програмного забезпечення;
 • поновлення антивірусного захисту інформаційних ресурсів;
 • забезпечення надійного захисту персональних даних;
 • впровадження систем програмно-технічного захисту інформації.

 

 1. Ресурсне забезпечення

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів міського бюджету, передбачених на утримання органів місцевого самоврядування та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Ресурсне забезпечення Програми наведено в Додатку 1.

 

 1. Напрями діяльності та заходи Програми наведені в Додатку 2

 

 1. Результативні показники програми наведені в Додатку 3

8.     Строки та етапи виконання програми

Програма розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки розроблена на 3 роки та реалізується впродовж щорічних етапів у 2024, 2025, 2026 роках.

Щорічні етапи направлені на забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування налагодження соціального партнерства між органом місцевого самоврядування та мешканцями Коростенської територіальної громади .

 

 

 1. Організація та контроль за виконанням Програми

Відповідальним виконавцем Програми є начальник відділу цифрових технологій виконавчого комітету Коростенської міської ради.

Контроль за виконання заходів Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності, Виконавці, визначені в Програмі, щороку до 10 січня подають до відділу внутрішньої політики, оргроботи та контролю виконавчого комітету міської ради інформацію про стан виконання заходів Програми.

Відділ цифрових технологій щороку до 20 січня надає узагальнену інформацію постійній комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності.

Звіт про досягнення результатів після закінчення кожного з етапів Програми оприлюднюється на офіційному сайті міста.

 

 

 

 

Заступник міського голови                                    Олександр СИНИЦЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Додаток 1

               до Програми

 

Ресурсне забезпечення

Програми розвитку автоматизованої інформаційної системи

Коростенської міської територіальної громади

на 2024-2026 роки

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми  

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми
 

2024 рік

 

2025 рік

 

2026 рік

 

тис. грн.

1 2 3 4 5
Обсяг ресурсів, усього,

в тому числі:

3345,00 3235,00 3235,00 9815,00
Державний бюджет
Міський бюджет 3345,00 3235,00 3235,00 9815,00
Кошти не бюджетних джерел

 

 

 

 

Заступник міського голови                                    Олександр СИНИЦЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

                                                                                             Додаток 2

                                                                                            до Програми

 

Напрями діяльності та заходи

 реалізації Програми розвитку автоматизованої інформаційної системи

Коростенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки

 

п/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Термін виконання Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.) Очікувані результати
2024

 рік

2025

 рік

2026

рік

I. «Інформаційне забезпечення»
1. Організаційне, інформаційне-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради 1.1. Проведення багатовекторної широкої роз’яснювальної роботи з метою інформування населення та зацікавлених у співпраці осіб. 2024-

2026рр.

Виконавчий комітет міської ради;

КП КМР ТО «Коростень

Медіа»;

Відділ інформаційно-консультативного забезпечення

– Розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення;

– Підвищено рівень довіри до міської ради та її виконавчих органів;

Підвищено рівень громадської активності у вирішенні проблем

               життєдіяльності міста

   

 

1.2.Напрацювання за участі громадськості та затвердження концепції перспективи впровадження інформаційних технологій в місті, підготовка Програми дій на 2027-2029 роки 2024-

2026рр.

Виконавчий комітет міської ради;

Відділ цифрових технологій

 

 

 

 

 

– Підвищено рівень громадської активності у вирішенні проблем

життєдіяльності громади

 

 

 

Всього по розділу I «Інформаційне забезпечення»  
II. «Інфрастуктура інформаційних технологій»
2. Розвиток  інфраструктури інформаційних технологій (ІТ) 2.1. Оновлення серверного обладнання  виконавчого  комітету для модернізації та удосконалення роботи локальної мережі 2024-

2026рр.

Виконавчий комітет міської ради

 

Бюджет Коростенської міської територіальної громади 50,00 50,00 50,00 – Оновлено парк обчислювальної техніки та периферійного обладнання в органах місцевого самоврядування;

– Забезпечено безперебійний Інтернет зв’язок та розширено локальну мережу

    2.2. Оновлення технічної бази виконавчого комітету та його структурних підрозділів 2024-

2026рр..

Виконавчий комітет міської ради Бюджет Коростенської міської територіальної громади 603,00 363,00 363,00 – Оновлено парк обчислювальної техніки та периферійного обладнання в органах місцевого самоврядування
    2.3. Підтримка та супроводження системи охорони та моніторингу автотранспорту 2024-

2026рр..

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради Бюджет Коростенської міської територіальної громади 70,00

 

 

70,00

 

 

70,00

 

 

 

 

– Забезпечено дієвість системи обліку і контролю спеціалізованої техніки, що здійснює контроль використання

комунального майна;

– Підвищено рівень довіри до органів самоврядування та місцевих органів

виконавчої влади;

– Забезпечено контроль за роботою пасажирського автотранспорту

Управління економіки

виконавчого комітету міської ради

Бюджет Коростенської міської територіальної громади 49,00

 

49,00

 

49,00

 

Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету міської ради Бюджет Коростенської міської територіальної громади 20,00 20,00 20,00
    2.4. Технічна підтримка та модернізація офіційного веб-сайту Коростенської міської ради 2024-

2026рр..

Виконавчий комітет міської ради;

Відділ цифрових технологій

Бюджет Коростенської міської територіальної громади 48,00 48,00 48,00 – Створено привабливу,

сучасну версію

офіційного сайту з         доступом до інформації про життєдіяльність

міста;

– Сформовано

засобами електронної

масової інформації

об’єктивної думки

про роботу міської ради, її виконавчих

органів;

– Створено

позитивний

імідж міста

 

    2.5.Впровадження  мережі прямого Веб-спілкування з посадовими особами органів самоврядування, керівників комунальних та бюджетних підприємств, установ, організацій 2024-

2026рр..

Виконавчий комітет міської ради;

Відділ цифрових технологій

Бюджет Коростенської міської територіальної громади 15,00 15,00 15,00 – Підвищено рівень довіри до органів самоврядування та місцевих органів виконавчої влади; – Підвищено рівень громадської активності у вирішенні проблем життєдіяльності міста;

– Розвиток мережі Інтернет зв’язку міста

    2.6. Придбання програмного забезпечення 2024-

2026рр..

Виконавчий комітет міської ради Бюджет Коростенської міської територіальної громади 100,00 100,00 100,00 – Встановлено ліцензійне програмне забезпечення;

– Забезпечено безпеку даних користувачів

    2.7. Обслугування системи відеоспостереження будівлі виконавчого комітету міської ради 2024-

2026рр..

Виконавчий комітет міської ради;

Відділ цифрових технологій

Бюджет Коростенської міської територіальної громади 50,00 50,00 50,00 -Покращено громадську безпеку
    2.8. Модернізація системи відеоспостереження 2024-

2026рр..

Виконавчий комітет міської ради;

Відділ цифрових технологій

Бюджет Коростенської міської територіальної громади

 

 

30,00 30,00 30,00 -Покращено громадську безпеку
Всього по розділу II «Інфрастуктура інформаційних технологій» 1035,00 745,00 745,00  
III «Електронне врядування та електронна демократія»
3. Впровадження елементів електронного урядування в роботу органів місцевого самоврядування міста Коростеня

 

3.1. Забезпечення можливості отримання адміністративних послуг органів місцевого самоврядування з використанням мережі Інтернет

(в т.ч. через загально

українські системи)

2024-

2026рр..

Виконавчий комітет міської ради;

Відділ цифрових технологій;

Відділ організації надання адміністративних послуг

Бюджет Коростенської міської територіальної громади 100,00 100,00 100,00 – Спрощено процедуру отримання громадянами належних державних соціальних допомог;

– Спрощено доступність до адміністративних послуг;

– Розширено адміністративні послуги для громадян

    3.2. Розробка та розміщення на загальнодоступному Інтернет-ресурсі Карти зонування

м. Коростеня із зазначенням водоохоронних зон та зон зелених насаджень

2024-

2026рр..

Виконавчий комітет міської ради;

Відділ містобудування та архітектури

Міський бюджет – Забезпечено доступ громадян до єдиних реєстрів комунального майна та земельних ділянок;

– Підвищено рівень довіри до органів самоврядування та місцевих органів

виконавчої влади

    3.3. Розміщення на загальнодоступній карті зонування

м. Коростеня меж вільних земельних ділянок, актуалізація інформації про їх цільове призначення

2024-

2026рр..

Виконавчий комітет міської ради;

Управління земельних відносин та комунальної властності

Бюджет Коростенської міської територіальної громади – Забезпечено доступ громадян до єдиних реєстрів комунального майна та земельних ділянок;

– Підвищено рівень довіри до органів самоврядування та місцевих органів

виконавчої влади

    3.4. Публічна презентація міського бюджету та його виконання в Інтернет-ресурсі 2024-

2026рр..

Фінансове управління

виконавчого комітету міської ради

Бюджет Коростенської міської територіальної громади – Забезпечено доступ громадян до інформації про стан міського бюджету
    3.5. Наповнення бази нормативних документів міської ради, її виконавчих органів. Забезпечення он-лайн доступу до бази нормативних документів міської ради, її виконавчих органів через мережу Інтернет. 2024-

2026рр..

Виконавчий комітет міської ради;

Юридичний відділ;

Відділ організаційного забезпечення діяльності міської ради

Бюджет Коростенської міської територіальної громади – Підвищено рівень довіри до органів

самоврядування та місцевих органів

виконавчої влади;

– Підвищено рівень громадської активності у вирішенні проблем

життєдіяльності міста

    3.6.Забезпечення роботи системи електронних петицій на платформі

«E-Dem»

2024-

2026рр..

Загальний відділ,

Відділ внутрішньої політики оргроботи та контролю,

Відділ цифрових технологій,

ГО «Агенція Регіонального Розвитку»

(за згодою)

 

 

Бюджет Коростенської міської територіальної громади – Проведено  через мережу Інтернет

обговорень загальноміських проектів;

– Розвиток

ініціативи населення у вирішенні питань

місцевого значення;

– Підвищено рівень громадської

активності у вирішенні проблем

життєдіяльності міста

 

    3.7. Забезпечення роботи системи «Відкрите місто» на платформі

«E-Dem»

2024-

2026рр..

Відділ цифрових технологій,

ГО «Агенція Регіонального Розвитку»

(за згодою)

 

 

 

 

Бюджет Коростенської міської територіальної громади – Забезпечено інформування мешканцями міську владу про актуальні проблеми благоустрою, житлово-комунальної сфери, інфраструктури, для оперативного усунення цих проблем
    3.8. Забезпечення роботи системи «Консультації з громадськістю» на платформі

«E-Dem»

2024-

2026рр..

Відділ цифрових технологій,

Загальний відділ,

Відділ інформаційно-консультативного забезпечення,

ГО «Агенція Регіонального Розвитку»

(за згодою)

 

Бюджет Коростенської міської територіальної громади – Забезпечено можливість ініціювати та проводити опитування;

– Підвищено рівень громадської

активності у вирішенні проблем

життєдіяльності міста

    3.9. Забезпечення дієвості системи відбору громадських проектів для бюджетної підтримки через електронний он-лайн сервіс «Бюджет участі»

на платформі

«E-Dem»

2024-

2026рр..

Виконавчий комітет міської ради;

ГО «Агенція Регіонального Розвитку»

(за згодою)

 

 

Бюджет Коростенської міської територіальної громади – Забезпечено доступ громадян до інформації про стан міського бюджету;

– Підвищено рівень довіри до органів

самоврядування та місцевих органів

виконавчої влади

    3.10. Внесення змін до офіційної міської інформаційної бази внаслідок змін законодавства України 2024-

2026рр..

Виконавчий

комітет міської

ради

Бюджет Коростенської міської територіальної громади 5,00 5,00 5,00 – Забезпечено доступ громадян до актуальної інформаційної бази;

– Забезпечено користування виконавчими органами міської ради актуальною офіційною міською інформаційною базою

    3.11. Внесення особистих відомостей мешканців міста, формування файлів відомостей про адреси місця  проживання та реєстрації з 1986 р., склад сім’ї 2024-

2026рр..

Виконавчий

комітет міської

ради

 

Бюджет Коростенської міської територіальної громади 30,00 30,00 30,00 – Сформовано базу адрес місця проживання громадян
    3.12. Розробка та впровадження програми електронних послуг підприємств комунального господарства мешканцям міста з доступом мешканців міста до інформації про стан власних комунальних платежів через електронну систему Портал соціальних комунікацій «Кабінет Мешканця». 2024-

2026рр..

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради Бюджет Коростенської міської територіальної громади 180,00

 

 

 

– Забезпечено доступ громадян до актуальної інформаційної бази;

– Створено Інтернет-ресурс прямої взаємодії мешканців з організаціями, що

надають послуги

з обслуговування житла;

– Підвищено рівень довіри до органів

самоврядування

    3.13. Пакети програмного забезпечення для створення документів 2024-

2026рр..

Виконавчий

комітет міської

ради

 

Бюджет Коростенської міської територіальної громади 500,00 500,00 500,00 – Спрощено отримання громадянами адміністративних послуг;

– Збільшено обсяг адміністративних послуг громадянам;

– Забезпечено контроль за своєчасним і належним виконанням запитів і звернень громадян

    3.14. Інтеграція міських інформаційних сервісів в кабінет мешканця 2024-

2026рр..

Виконавчий комітет міської ради;

Відділ цифрових технологій

 

Бюджет Коростенської міської територіальної громади 100,00 100,00 100,00 – Об’єднано всі інформаційні міські сервіси в Портал соціальних комунікацій «Кабінет мешканця»
    3.15. Придбання та встановлення комплексної системи захисту інформації

 

2024-

2026рр..

Виконавчий комітет міської ради;

Відділ цифрових технологій

 

Бюджет Коростенської міської територіальної громади 800,00 800,00

 

800,00 – Забезпечено захист інформаційних ресурсів від зовнішнього впливу
Всього по розділу III «Електронне врядування та електронна демократія» 1535,00 1715,00 1535,00  
IV                      «Підтримка засобів інформатизації»
4. Підтримка проектів інформатизації у місті 4.1.Підтримка електронної інформаційно-аналітичної системи електронного документообігу виконавчого комітету Коростенської міської ради 2024-

2026рр..

Виконавчий

комітет міської

ради;

Відділ цифрових технологій

 

Бюджет Коростенської міської територіальної громади – Забезпечено спрощення отримання громадянами адміністративних послуг;

– Забезпечено обмін даними між структурами самоврядування у електронній формі

    4.2. Інформаційне, змістовне оновлення та розвиток офіційного веб-сайту 2024-

2026рр..

Виконавчий комітет міської ради;

Відділ інформаційно-консультативного забезпечення

 

Бюджет Коростенської міської територіальної громади – Підвищено рівень інформованості громадян про діяльність органів місцевого самоврядування;

– Створено прозору систему для прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування;

– Підвищено довіру до органів місцевого самоврядування

    4.8. Розвиток  мережі туристичного супроводу

«Гід-онлайн»

2024-

2026рр..

Відділ культури і туризму виконавчого

комітету міської

ради

Бюджет Коростенської міської територіальної громади 30,00

 

30,00

 

 

30,00

 

 

– Створено позитивний імідж міста;

– Залучено молодь до вивчення історії рідного міста

    4.9. Розробка єдиної інформаційної бази «Інформаційна система управління освітою» 2024-

2026рр..

Відділ освіти

виконавчого

комітету міської

ради

Бюджет Коростенської міської територіальної громади 150,00

 

150,00

 

150,00

 

– Сформовано сучасну матеріально-технічну та телекомунікаційну базу міської системи освіти
    4.10. Створення інформаційної навчально-методичної бази, медіа теки навчального процесу 2024-

2026рр..

Відділ освіти

виконавчого

комітету міської

ради

 

Бюджет Коростенської міської територіальної громади 100,00 100,00 100,00 – Сформовано сучасну матеріально-технічну та телекомунікаційну базу міської системи освіти
    4.11. Хостинг, пов’язаний з Доменним іменем korosten-rada.gov.ua 2024-

2026рр..

Виконавчий

комітет міської

ради;

Відділ цифрових технологій

 

Міський бюджет 30,00 30,00 30,00 -Забезпечено надання дискового простору, підключення до мережі та інших ресурсів, з метою розміщення інформації на сервері що постійно перебуває в мережі
    4.12.Забезпечення підключення до глобальної мережі Інтернет, з забезпеченням резервної дублюючої лінії

 

 

2024-

2026рр..

Виконавчий

комітет міської

ради

Міський бюджет 5,00 5,00 5,00 -Забезпечено підключення до глобальної мережі Інтернет
    4.13.Забезпечення надання електронних комунікаційних послуг провайдерів з доступу до мережі Інтернет 2024-

2026рр..

Виконавчий

комітет міської

ради

Бюджет Коростенської міської територіальної громади 80,00 80,00 80,00 -Забезпечено підключення до глобальної мережі Інтернет
    4.14.  Послуги з резервного копіювання баз даних програмного забезпечення обліку мешканців Коростенської міської територіальної громади 2024-

2026рр..

Виконавчий

комітет міської

ради

Бюджет Коростенської міської територіальної громади 60,00 60,00 60,00 -Забезпечено коректну роботу програмного забезпечення та цілісності баз даних
    4.15.Технічний супровід функціонування геоінформаційної системи Коростенської міської територіальної громади (модуль Містобудівний кадастр) 2024-

2026рр..

Виконавчий

комітет міської

ради;

Відділ містобудування та архітектури

Бюджет Коростенської міської територіальної громади 10,00 10,00 10,00 -Забезпечено сервісну підтримку геоінформаційної системи
    4.16.Технічний супровід функціонування геоінформаційної системи Коростенської міської територіальної громади (модуль Земельний кадастр) пов’язані із системами та підтримкою 2024-

2026рр..

Управління земельних відносин та комунальної властності Бюджет Коростенської міської територіальної громади 10,00 10,00 10,00 -Забезпечено сервісну підтримку геоінформаційної системи
Всього по розділу IV «Підтримка засобів інформатизації» 475,00 475,00 475,00  
V «Інформатизація в соціальній сфері»
5. Інформатизація соціальної сфери 5.1. Забезпечення доступу до адміністративних та соціальних послуг установ міста через портал соціальних комунікацій «Кабінет Мешканця» 2024-

2026рр..

Виконавчий

комітет міської

ради,

Відділ цифрових технологій виконавчого

комітету міської

ради

Бюджет Коростенської міської територіальної громади – Забезпечено спрощення отримання громадянами адміністративних послуг;

– Збільшено обсяг адміністративних послуг для громадян

    5.2. Придбання та встановлення громадських сенсорних інформаційних кіосків 2024-

2026рр..

Виконавчий

комітет міської

ради

Бюджет Коростенської міської територіальної громади 300,00 300,00 300,00 –  Забезпечено доступ до інформаційної бази та міських інформаційних сервісів

 

    5.3. Об’єднання інформаційних баз медичних підприємств та закладів міста і району в єдину інформаційну систему 2024-

2026рр..

Відділ охорони здоров’я виконавчого

комітету міської

ради,

Відділ цифрових технологій виконавчого

комітету міської

ради

 

 

 

 

 

 

 

 

– Забезпечено доступ до єдиної інформаційної бази працівників підприємств і закладів охорони здоров’я
Всього по розділу V «Інформатизація в соціальній сфері» 300,00 300,00 300,00  
Всього по розділам I-V 3345,00 3235,00 3235,00  
Всього по Програмі 9815,00  

 

 

 

            Заступник міського голови                                                                     Олександр СИНИЦЬКИЙ

 

 

                                                                                                                                                                      Додаток 3

                                                                             до Програми

 

 

 

Результативні показники виконання

Програми розвитку автоматизованої інформаційної системи

Коростенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки

 

з/п

Назва показника Одиниця

виміру

Вихідні дані

на початок дії

програми

І етап

виконання

2024 рік

 

ІІ етап

виконання

2025 рік

 

ІІІ етап

виконання

2026 рік

 

Всього витрат на виконання програми

 

1 2 3 4 5 6 7 8
І Показники продукту програми
1  Кількість придбаної техніки

 

шт. 0 53 21 21  
2  Кількість придбаних програмних

продуктів

шт. 0 5 5 5  
  Кількість GPS-трекерів встановлених на міському пасажирському транспорті шт. 25 27 30 30  
  Динаміка кількості користувачів офіційного веб-сайту Коростенської міської ради кількість відвідувань сайту 250000 400000 600000 800000  
ІІ Показники ефективності програми
1  Середні витрати на придбання

1 одиниці техніки

 

грн. 11377 17286 17286  
2  Середні витрати на впровадження

1 програмного продукту

грн. 8000 8000 8000  
3  Кількість користувачів програмними

Продуктами

 

 

осіб 5 10 15  
ІІІ Показники якості програми
1  Динаміка кількості впроваджених

програмних продуктів у порівнянні з

попереднім роком

% 0

 

100 100 100  

 

          Заступник міського голови                                                                      Олександр СИНИЦЬКИЙ

 

Документи за типом
Виконавчий комітетДокументів: 1237 Усі
Регуляторна політикаДокументів: 41 Усі
Чат-бот Гаряча лінія